Αναζήτηση Αναρτήσεων

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009

Μετάθεση εκλογών Π.Ο.Σ.Γ.

Θέμα: Μετάθεση εκλογών Π.Ο.Σ.Γ.

Το Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Γ.(Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων) στην συνεδρίαση της 10-04-2009 εκτίμησε την πορεία αξιοποίησης του οικοπέδου της Π.Ο.Σ.Γ. καθώς και το αίτημα Συλλόγων μελών για ενιαιοποίηση της θητείας των Διοικητικών τους Συμβουλίων και υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης(15-6-2008), αποφάσισε την μετάθεση των εκλογών για νέα Δ.Σ. στους Πρωτοβάθμιους Γεωπονικούς Συλλόγους Μέλη μας σε όλη την Χώρα, καθώς και για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία το Φθινόπωρο του 2009.
Η Π.Ο.Σ.Γ. γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η θητεία των Δ.Σ. των Γεωπονικών Συλλόγων μελών της παρατείνεται ως το Φθινόπωρο του τρέχοντος έτους 2009.
Η ακριβής ημερομηνία εκλογών θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Γ που θα σας κοινοποιηθεί έγκαιρα και στο χρόνο που προσδιορίστηκε.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Ζιούβας

Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ:ΕΛΓΑ ΚΑΙ 3Κ/2009

ΑΣΕΠ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 13-5-2009
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2009

Εκδόθηκε η 3K/2009 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 145/31.3.2009, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων ενενήντα πέντε (495) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Μάρνη 8, Αθήνα), από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα), καθώς και από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας.

Τα έντυπα των αιτήσεων συμμετοχής διατίθενται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της Τετάρτης 13 Μαΐου 2009.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, ο οποίος διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την
Προκήρυξη: 3Κ/2009
Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ
Τ.Θ. 14308
Τ.Κ. 115 10
ΑΘΗΝΑ

ΕΛΓΑ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 4-5-2009
Πλήρωσης εξακοσίων (600) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την Κεντρική Διοίκηση και τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α).


Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπ΄αριθμ. 5766/3-4-2009 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού γεωτεχνικού προσωπικού αρχίζει την 22-04-2009 και λήγει στις 04-05-2009, δεδομένου ότι η τελευταία ανάρτηση της ως άνω ανακοίνωσης.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΓΑ.

Ρευστό το τοπίο αλλά θετικό το κλίμα μετά από την απεργία, τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και τη συνάντηση στο Υπουργείο

Ρευστό το τοπίο αλλά θετικό το κλίμα μετά από την απεργία, τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και τη συνάντηση στο Υπουργείο.


Ρευστό παραμένει το τοπίο στο κλάδο των γεωπόνων, καθώς μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών προχθές, μετά την προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και τη 48ωρη απεργία σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα δόθηκαν μόνο υποσχέσεις και δεσμεύσεις από την Πολιτεία να μελετήσει τα αιτήματα των γεωπόνων και να δρομολογήσει ενδεχόμενες λύσεις, χωρίς ωστόσο τίποτα να είναι δεδομένο.

Τεράστιες μισθολογικές διαφορές σε μόνιμους και συμβασιούχους υπαλλήλους και εργασιακός αποκλεισμός μετά από 24μηνη παραμονή σε μια υπηρεσία, είναι μεταξύ των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν, αλλά και να επιλύσουν οι γεωπόνοι, τα αιτήματα των οποίων είναι καίρια.

Στη διάρκεια της προχθεσινής συνάντησης εκπροσώπων Φορέων του γεωπονικού κλάδου, στην οποία παραβρέθηκε και εκπρόσωπος του Συλλόγου Γεωπόνων Μαγνησίας κ. Νικόλαος Ρομφαίας, με τον κ. Αλεξίου και το κ. Αργυρού, εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, τέθηκαν τα αιτήματα των γεωπόνων.

Την ικανοποίηση τεσσάρων βασικών αιτημάτων τους διεκδικούν οι γεωπόνοι και συγκεκριμένα την άρση του 24μήνου και τον επαναπροσδιορισμό του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004, την αναγνώριση κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών στις υπηρεσίες από τους συμβασιούχους γεωπόνους με νέα πιο δίκαιη νομοθετική ρύθμιση, την άμεση προκήρυξη και κάλυψη θέσεων μόνιμου και τακτικού προσωπικού, αλλά και την κατάργηση της παράνομης μισθολογικής ανισότητας των εργαζόμενων ορισμένου χρόνου σε σχέση με τους αορίστου, σύμφωνα με την Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης.

Σε ό,τι αφορά λοιπόν την άρση του 24μήνου, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι το θέμα έχει ελεγχθεί από το νομικό συμβούλιο του κράτους και εντός τριμήνου θα υπάρξει σχετική απάντηση.

Αναφορικά με το θέμα των μόνιμων θέσεων οι εκπρόσωποι του Υπουργείου τόνισαν πως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ζητήσει 19.000 θέσεις, ωστόσο βρίσκεται σε αναμονή απάντησης και έγκρισης από το Υπουργείο Οικονομικών.

Να σημειωθεί ότι σχετικά με το αίτημα των γεωπόνων οι ετήσιες συμβάσεις έργου στον ΟΠΕΚΕΠΕ να γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ, το Υπουργείο δεσμεύτηκε να έρθει σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να καταλήξουν σε κάποια κοινή λύση.

«Η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ωστόσο τα πράγματα παραμένουν ρευστά, καθώς ακόμα για τίποτα δεν έχουμε σίγουρη απάντηση. Ωστόσο είναι σημαντικό πως η πολιτεία σκύβει πάνω από τα προβλήματά μας και προσπαθεί να δρομολογήσει λύσεις», τόνισε ο πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας κ. Κωνσταντίνος Λάμπρος.


Ο ίδιος πρόσθεσε πως «αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να υπάρξει έντονη δραστηριότητα και από τους κατά τόπους βουλευτές αλλά και από όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να μην υπάρξει κωλυσιεργία».
Αξίζει να αναφερθεί πως αυτή τη στιγμή πανελλαδικά υπάρχουν περίπου 3.500 άνεργοι, ενώ στο Βόλο υπολογίζονται περίπου στους 100, χωρίς όμως να υπάρχουν επίσημα στοιχεία, καθώς από τον ΟΑΕΔ δεν τα ανακοινώνουν στο Γεωπονικό Σύλλογο Μαγνησίας. Να σημειωθεί ότι ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας έχει καταθέσει ερώτηση στο Υπουργείο Απασχόλησης, ώστε να δοθούν τα στοιχεία των ανέργων και των συμβασιούχων στη Μαγνησία και αναμένει τη σχετική απάντηση.

ΠΗΓΗ: ΑΛΙΚΗ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΣΕΛ 14

Κυριακή, 26 Απριλίου 2009

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ BLOG TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΕΣΤΕΙΛΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Κ.ΛΑΜΠΡΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΥΧΕΣ:


"ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ


ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΩ ΤΟ BLOG ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,

Θ.Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ"

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΟΝ Κ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ. ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ.

ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΑ ΞΕΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ. ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4000 ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΟΣΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ, ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ, ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ. ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΙΣ 4000 (ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!).

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΆ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠΗΓΗ:ΓΕΩΤΕΕ

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

ΕΛΓΑ:Πλήρωσης εξακοσίων (600) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2009

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, επιστολή στον πρωθυπουργό
Λάρισα, 22 Απριλίου 2009
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΨΟΥΡΗ 4, 41222 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143
E-mail: geotee-l@otenet.gr


ΘΕΜΑ: «Μεσογειακοί Αγώνες 2013 στην Ελλάδα σε Βόλο-Λάρισα και αποκλεισμός του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος από την οργανωτική επιτροπή»

Αριθ. Πρωτ.: 160

ΠΡΟΣ
Πρωθυπουργό της Ελλάδας
κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή
Μέγαρο Μαξίμου
Ηρώδου του Αττικού 12
Αθήνα.


Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,


Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι ο γεωτεχνικός κόσμος αναγκάζεται να απευθυνθεί σε σας, για να εκφράσει την αγανάκτηση του για την εξαίρεση του επιστημονικού του φορέα από την οργανωτική επιτροπή ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν το 2013 στις πόλεις του Βόλου και της Λάρισας.
Με αφορμή την ανακοίνωση της σύστασης της οργανωτικής επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων 2013 διαπιστώσαμε τον άδικο αλλά και αναιτιολόγητο αποκλεισμό από αυτή, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, όπως αυτό εκπροσωπείται νομίμως και αρμοδίως από το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.
Ύστερα από τη πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτιου Γκούπα να προτείνει, στη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, την αυτονόητα υποχρεωτική, για επιστημονικούς λόγους συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε Κεντρικής Ελλάδας στην οργανωτική επιτροπή των αγώνων και παρότι έχουμε στείλει επανειλημμένα επιστολές, τόσο στον πρώην υπουργό Πολιτισμού κ Μιχάλη Λιάπη όσο και στο νυν υπουργό κ Αντώνη Σαμαρά, δυστυχώς, με μεγάλη μας έκπληξη, διαπιστώνουμε ότι αυτές παραμένουν ακόμη αναπάντητες.
Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να τονίσουμε για μια ακόμη φορά και προς εσάς, την αναγκαιότητα να συμπεριληφθεί το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο στην Οργανωτική Επιτροπή των Μεσογειακών Αγώνων 2013.
Είναι γνωστό ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1474/84, θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν την αγροτική πολιτική της χώρας, την προστασία των φυσικών πόρων, αλλά και την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, της οικολογίας και του πρασίνου αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη και τα ζητήματα διατροφής.
Αποτελεί κοινό φορέα δράσης και εκπροσώπησης των μελών του (γεωπόνων, δασολόγων, κτηνιάτρων, γεωλόγων και ιχθυολόγων), τα οποία, με την επιστημονική γνώση και την επαγγελματική επάρκεια που διαθέτουν, συμβάλλει στις προσπάθειες της χώρας μας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα τεκταινόμενα στο χώρο της Ελληνικής γεωργίας αλλά και γενικότερα σε θέματα που αφορούν το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον αλλά και στην διαμόρφωση της μεταξύ τους σχέσης.
Σε μια εποχή που το Περιβάλλον και η Κλιματική Αλλαγή αποτελούν κυρίαρχα ζητήματα για την λεκάνη της Μεσογείου και την χώρα μας και ενώ δίνεται η ευκαιρία να προβληθεί το Τοπίο και η Ελληνική Διατροφή με την ευκαιρία ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, εξαιρούνται οι βασικοί επιστημονικοί χώροι των γεωπόνων – δασολόγων – κτηνιάτρων – γεωλόγων - ιχθυολόγων από την οργάνωση τους.
Θεωρούμε ότι, η ανάληψη οργάνωσης ΑΓΩΝΩΝ αλλά και κάθε άλλης ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ εκδήλωσης από την χώρα μας, δεν θα πρέπει να συνδέεται μόνον με έργα τσιμέντου και ασφάλτου, αλλά να γίνεται η αιτία να μελετηθούν και να οργανωθούν ευρύτερες δράσεις και παρεμβάσεις, που να συμβάλουν στην ουσιαστική ανάπλαση ολόκληρων περιοχών, στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας πόλεων και οικισμών. Η επανάληψη της κατάστασης που δημιουργήθηκε μετά την λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, με «απογυμνωμένες» εγκαταστάσεις (αποσυνδεδεμένες από το τοπίο και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής), θα αποτελέσει κακό παράδειγμα, από το οποίο ελάχιστα και πιθανόν αρνητικά οφέλη θα προκύψουν για τις δύο πόλεις αλλά και την περιφέρεια της Θεσσαλίας γενικότερα.

Η οργάνωση ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ δίνει την ευκαιρία να προβληθούν και να διασυνδεθούν τα αστικά κέντρα αλλά και η ύπαιθρος της Θεσσαλίας στην Μεσόγειο και την Ευρώπη, με τρόπο που να αναδεικνύεται πολύπλευρα η ιστορικότητα των περιοχών σε συνδυασμό με την γεωγραφία και την παραγωγική δυνατότητα της περιοχής. Ευκαιρία η οποία συνδεόμενη παράλληλα με μια αειφορική περιφερειακή αναπτυξιακή προοπτική, θα αναδεικνύει εξελικτικά την ουσιαστική πρόοδο των πόλεων και των περιοχών που αναλαμβάνουν την οργάνωση των αγώνων, σε σχέση με τα κορυφαία ζητήματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.
Στην κατεύθυνση αυτή ζητούμε να συμβάλετε ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε στην ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ πριν την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας ή νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων.
.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας

Δρ Κωνσταντίνος Η. Σκόρδας

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΑΣΓΕ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 23-24/04/2009


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
Π.Ε.Α.Σ.ΓΕ
Τηλ Επικοινωνίας: 6932738162(Α. Κουβέλας), 6977473375(Ε. Δεμπονέρα)
site: http://www.peasge.com/, e-mail : info@peasge.com
Αθήνα, 08/04/2009
ΠΡΟΣ:
- Γ.Σ.Ε.Ε.
- Π.Ο.Σ.Γ.
- Π.Ε.Γ.Δ.Υ.
- Π.Ο.Ε.Ι.Δ.Δ.
- ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.
- ΣΥΛ. ΙΔ. ΓΕΩΠ. ΗΠΕΙΡΟΥ
- ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΓΑ
- ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΚΑΛΕΣΜΑ
Συνάδελφοι,
Είναι γνωστό ότι ένα κομμάτι των γεωπόνων που εργάζεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο φορέα βάλετε για μια ακόμα φορά. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή η διάταξη του Π.Δ. 164/2004 όπου μετά από εργασία 24 μηνών στον ίδιο φορέα, δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμό για σύμβαση ορισμένου χρόνου. Πολλοί συνάδελφοι πλέον, δεν έχουν δικαίωμα να εργασθούν, ούτε σαν συμβασιούχοι και πολλοί από αυτούς είναι πλέον άνεργοι ή ετεροαπασχολούμενοι. Ο αριθμός αυτός θα μεγαλώνει συνεχώς, όπως είναι φυσικό αφού εκατοντάδες συνάδελφοι προστίθενται κάθε χρόνο στις λίστες των ανέργων, και σε συνδυασμό με τη μη προκήρυξη μονίμων θέσεων εργασίας, ουσιαστικά οι γεωπόνοι έχουν γίνει ένα αναλώσιμο είδος, με ημερομηνία λήξης.
Μέσα σ’ αυτή την κατάσταση ο σύλλογός μας προχωρά σε 48ωρη Πανελλαδική Απεργία μετά από την Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΑΣΓΕ στις 23 και 24/4/2009, για όλους τους γεωπόνους που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Για το θέμα αυτό, αλλά και για όλα τα θέματα που απασχολούν το κομμάτι αυτό των συναδέλφων και επειδή πιστεύουμε ότι αφορά όλους του συναδέλφους, αλλά και όλους τους εργαζόμενους, καλούμε όλους τους φορείς με συντονισμένες ενέργειες να συμπράξουν στο κύριο αίτημα μας για κατάργηση του 24μήνου και άμεση άρση του μη εφαρμόσιμου, όπως ήδη φαίνεται, Π.Δ. 164/2004.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αντώνιος Κουβέλας - Έφη Δεμπονέρα

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν,ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Λάρισα, 22/4/2009


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κάθε χρόνο προστίθενται στη λίστα των ανέργων γεωπόνων, εκατοντάδες συνάδελφοι που βρίσκουν σαν διέξοδο εργασίας τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο Τομέα για απόκτηση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο σπουδών, αλλά κυρίως για την αξιοπρεπή διαβίωση τους στο κοινωνικό σύνολο. Λόγω του ήδη μεγάλου αριθμού, περίπου 3.500 συνάδελφοι εν δυνάμει άνεργοι, και του μεγάλου πλέον ανταγωνισμού καθίσταται όλο και πιο δύσκολη η εύρεση εργασίας είτε στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, είτε σε Ελεύθερα Επαγγέλματα του κλάδου.
Μετά από πέντε χρόνια εφαρμογής του ΠΔ 164/2004 εις βάρος των συμβασιούχων συνάδελφων μας έχουν αρχίσει ήδη και φαίνονται τα πρώτα σημάδια περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Οι 3 επιτρεπόμενες διαδοχικές συμβάσεις και το 24μηνο των διαδοχικώς καταρτιζόμενων συμβάσεων που ορίζονται στα άρθρα 5&6 του ΠΔ 164/2004 (Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου) έχει αποκλείσει συναδέλφους μας, διαφόρων ηλικιών, από τις Υπηρεσίες που απασχολούν συμβασιούχους (ΥΠΑΑ&Τ, ΕΛ.Γ.Α., Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε κλπ) ωθώντας τους στην ανεργία και την ετεροαπασχόληση. Συνάδελφοι έχουν βρεθεί ήδη στους Πίνακες Απορριπτέων με την αιτιολογία «Συμπλήρωση 24μήνου» και δεν μπορούν να ξαναεργαστούν δια παντός στον ίδιο φορέα.
Οι ανάγκες των Υπηρεσιών εξακολουθούν να καλύπτονται με μεγάλο αριθμό συμβασιούχων γεωπόνων χωρίς να προκηρύσσονται αντίστοιχες θέσεις τακτικού και μόνιμου προσωπικού. Οι συνάδελφοι συμβασιούχοι, σε αρκετές περιπτώσεις αμείβονται με κατά πολύ μικρότερες αποδοχές από τους τακτικούς υπαλλήλους, παρέχοντας την ίδια εργασία και τις ίδιες υπηρεσίες αποκλειόμενης της πιθανότητας μονιμοποίησης τους λόγω κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών ακόμα και αν έχουν 15 χρόνια προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.
Ακόμα και η εφαρμογή του ΠΔ 164/2004 είναι λανθασμένη απορρίπτοντας συνάδελφους παρανόμως και άδικα. Το αρ. 6 του ΠΔ 164/2004 αναφέρεται στον περιορισμό των 24 μηνών στις διαδοχικώς καταρτιζόμενες συμβάσεις μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζομένου με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας. Η Πανελλήνια Ένωση Ανέργων και Συμβασιούχων Γεωπόνων έχει γνωστοποιήσει στο Υπουργείο Εσωτερικών με Υπόμνημα πως με την παρεμβολή έτερης σύμβασης άλλου εργοδότη ανάμεσα σε δύο όμοιες συμβάσεις καταργείται η διαδοχικότητα με τον πρώτο φορέα και ως εκ τούτου και ο υπολογισμός του 24μήνου με τον πρώτο φορέα. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δεχθεί την πρόταση αυτή, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει καμία διάθεση διόρθωσης του σφάλματος έστω με μία διευκρινιστική εγκύκλιο.
Οι περιορισμοί και το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, καθώς και τα κατασταλτικά μέτρα που λαμβάνει για τους συμβασιούχους το ΠΔ 164/2004, οι αντιφάσεις των αποφάσεων του Αρείου Πάγου και η συνεχιζόμενη εκμετάλλευση των συμβασιούχων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, δημιούργησαν ένα ασφυκτικό πλαίσιο που ανάγκασε πολλούς δικαστές να προσφύγουν στο ΔΕΚ σε αναζήτηση ερμηνείας της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας. Το ΠΔ 164/04 είναι μη εφαρμόσιμο σε μια χώρα που ο αριθμός των συμβασιούχων αυξάνεται συνεχώς ενώ νέες πιο ευέλικτες μέθοδοι απασχόλησης παγιώνονται με γοργούς ρυθμούς.
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες και ύστερα από τη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Ανέργων και Συμβασιούχων Γεωπόνων που πραγματοποιήθηκε στις 28-3-2009 στην Αθήνα, αποφασίστηκε:
Η κήρυξη 48ωρης πανελλαδικής απεργίας της Π.Ε.Α.Σ.ΓΕ την Πέμπτη 23/4 και την Παρασκευή 24-4-2009 σε όλους τους χώρους του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που απασχολούνται γεωπόνοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
Το ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ συμπαρίσταται στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων και στα βασικά αιτήματά τους που είναι:

¨ Η άρση του 24μήνου και ο επαναπροσδιορισμός του Π.Δ. 164/2004
¨ Η αναγνώριση κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών στις υπηρεσίες από τους συμβασιούχους γεωπόνους με νέα πιο δίκαιη νομοθετική ρύθμιση.
¨ Η άμεση προκήρυξη και κάλυψη θέσεων μόνιμου και τακτικού προσωπικού.
¨ Η κατάργηση της παράνομης μισθολογικής ανισότητας των εργαζόμενων ορισμένου χρόνου σε σχέση με τους αορίστου, σύμφωνα με την Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης.

Καλούμε παράλληλα όλους τους συναδέλφους όλων των κλάδων να συμπαρασταθούν συμμετέχοντας στην απεργία 23 κι 24 Απριλίου 2009 και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα Βασιλίσσης Σοφίας 15 και ώρα 12:30 μμ την Παρασκευή 24/4/2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κωνσταντίνος Η. Σκόρδας
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
Χριστίνα Φυτιλή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Κωνσταντίνος Λάμπρος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Κωνσταντίνος Κυρίτσης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Κωνσταντίνος Κρεμμύδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΑΣΓΕ ΠΡΟΣ Συμβασιούχους και ανέργους ΠΕ Γεωπόνους


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
Π.Ε.Α.Σ.ΓΕ
Τηλ Επικοινωνίας: 6932738162, 6977473375
site:http://www.peasge.com/,e-mail: info@peasge.com

ΑΘΗΝΑ 08-03-2009
Προς : Συμβασιούχους και ανέργους ΠΕ Γεωπόνους
Κοιν. : Ως Πίνακας Διανομής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάδελφοι μετά την προειδοποιητική απεργία στις 6-3-2009 έρχεται η συνέχεια με 48ωρη απεργία με σκοπό να διεκδικήσουμε για άλλη μια φορά πιο μαζικά τα δίκαια δικαιώματα μας. Το ΠΔ 164/2004 έχει αποκλείσει ήδη συναδέλφους από την εργασία στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ωθώντας τους στην ανεργία και την ετεροαπασχόληση. Αύριο θα έρθει η σειρά του καθένα από εμάς να μετράμε αντίστροφα τους μήνες που θα εργαζόμαστε στο αντικείμενο που σπουδάσαμε. Το ΠΔ είναι μη εφαρμόσιμο σε μια χώρα που μειώνει τεχνητά τους δείκτες ανεργίας με συμβάσεις. Ακόμα και η εφαρμογή του ΠΔ 164/2004 είναι λανθασμένη απορρίπτοντας συνάδελφους παρανόμως και άδικα.
Ο ιδιωτικό τομέας συρρικνώνεται, μόνιμες θέσεις για ΠΕ Γεωπόνους δεν προκηρύσσονται, υπάρχουν περικοπές ακόμα και στις θέσεις εποχικού προσωπικού και μερική στροφή σε πιο ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ο βασικός μισθός των συμβασιούχων ΠΕ Γεωπόνων σε κάποιες Υπηρεσίες είναι κατά πολύ μικρότερος από αυτόν του τακτικού υπάλληλου σε αντίθεση με την συνταγματική Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης. Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε για να συσπειρωθούμε ενάντια στα καθεστώτα που μας θέλουν εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας και πλήρως αναλώσιμους;
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες και ύστερα από Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Α.Σ.ΓΕ. που πραγματοποιήθηκε στις 28-3-2009 στην Αθήνα, αποφασίστηκε:
Η ΚΗΡΥΞΗ 48ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Σ.ΓΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/4 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-4-2009 ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Βασικά αιτήματα της απεργίας είναι :
¨ Η άρση του 24μήνου και η κατάργηση του Π.Δ. 164/2004
¨ Η αναγνώριση κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών στις υπηρεσίες από τους συμβασιούχους γεωπόνους με νέα πιο δίκαιη νομοθετική ρύθμιση.
¨ Η άμεση προκήρυξη και κάλυψη θέσεων μόνιμου και τακτικού προσωπικού.
¨ Η κατάργηση της παράνομης μισθολογικής ανισότητας των εργαζόμενων ορισμένου χρόνου σε σχέση με τους αορίστου, σύμφωνα με την Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης.

Την πρώτη μέρα της απεργίας, 23-4-2009 θα γίνουν συγκεντρώσεις σε όλους τους χώρους που απασχολούνται συμβασιούχοι γεωπόνοι και θα δοθούν Δελτία τύπου προς τα Μέσα μαζικής ενημέρωσης με τη συμπαράσταση και τη συνδρομή των Παραρτημάτων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ στις 24-4-2009 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας ξανά έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 15 και ώρα 12:30 μμ

Στην κατεύθυνση αυτή η Π.Ε.Α.Σ.ΓΕ. ζητά την στήριξη και τη συμμέτοχη όλων των συνδικαλιστικών φορέων του κλάδου ή και άλλων κλάδων και το συντονισμό για πάρα πέρα κινητοποιήσεις, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αντώνιος Κουβέλας - Έφη Δεμπονέρα

Δελτίο τύπου ΓΕΩΤΕΕ & Γεωπονικών Συλλόγων για την η εργασιακή ανασφάλεια που ταλανίζει 3500 γεωπόνους ανά τη Ελλάδα.Συνέντευξη τύπου δόθηκε χθες από τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδος κο Σκόρδα Κων/νο (φωτό) τον πρόεδρο του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας κο Λάμπρο Κωνσταντίνο (φωτό)και την πρόεδρο του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας κα Φυτιλή Χριστίνα(φωτό) καθώς και του μέλους του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας κου Ρομφαία Νικολάου υπεύθυνος συντονισμού της κινητοποίησης .
Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας κος Λάμπρος έκανε έκκληση στους πολιτικούς και τους ιθύνοντες να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσει η εργασιακή ανασφάλεια που ταλανίζει 3500 γεωπόνους ανά τη Ελλάδα . Φορείς πολιτικά κόμματα πρέπει επιτέλους να συνεργαστούν αρμονικά και να προκηρύξουν όλες τις κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν όπως άλλωστε ζητήθηκε προσφάτως από το ΥΠΑΑΤ ώστε να πάψει η εργασιακή ανασφάλεια και επιτέλους να εμπλουτιστεί επιστημονικά ο πρωτογενής τομέας της χώρας
Για το ΔΣ

Του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας

Λάμπρος Κωνσταντίνος

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009

Θέμα: Απεργιακές Κινητοποιήσεις Συμβασιούχων Γεωπόνων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
"Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Η Π.Ο.Σ.Γ. έχει επανειλημμένα τονίσει τα αδιέξοδα που δημιούργησε το Π.Δ. 164/2004 στις εργασιακές σχέσεις του συνόλου των συμβασιούχων Γεωπόνων με επιστολές και παρατηρήσεις στο σύνολο των πολιτικών εμπλεκομένων, τόσο του Υπ. Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης όσο και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Παρά τις έντονες αντιδράσεις των συμβασιούχων εργαζομένων Γεωπόνων και το αδιέδοδο που έχουν περιέλθει σε οικονομικό και εργασιακό επίπεδο συνεχίζεται η πολιτική των εποχικών συμβάσεων που ακόμα και αυτή αυτοκαταργείται με την εφαρμογή του Π.Δ. 164/2004.
Δεδομένου ότι οι προαναφερθείσες συμβάσεις αποτελούσαν ειδικά για τους συναδέλφους Γεωπόνους μία μοναδική διέξοδο εργασίας δημιουργείται μείζον πρόβλημα και οδηγείται στην ανεργία το μεγαλύτερο κομμάτι των νέων επιστημόνων(στην πιο παραγωγική ηλικία) οι οποίοι επιπλέον έχουν εκπαιδευτεί και αποκτήσει εμπειρία χρήσιμη για την Δημόσια Διοίκηση και το έργο της.

Ταυτόχρονα το Δημόσιο και οι Οργανισμοί του προκειμένου να άρουν τα αδιέξοδα που αυτοί οι ίδιοι δημιούργησαν, επεξεργάζονται και εφαρμόζουν τα αντεργατικά και παράνομα σενάρια των συμβάσεων έργου.
Είναι πλέον αντιληπτό σε όλους ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτοί οι εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων σε Δημόσιο Τομέα και Οργανισμούς.
Η ΠΟΣΓ στην προσπάθεια της να αμβλύνει τα όποια προβλήματα και να επιστρέψουν οι εργασιακές σχέσεις σε μία στοιχειώδη νομιμότητα και δικαιοσύνη προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, ζητά από τους συναρμόδιους Υπουργούς συνάντηση την 22/4/2009 πριν από την εξαγγελθείσα από την ΠΕΑΣΓΕ απεργία της 23&24/4/2009 προκειμένου να δοθεί μία βιώσιμη λύση στο πρόβλημα των συμβασιούχων Γεωπόνων
Είναι επίσης γνωστό ότι μαζικές προσλήψεις Γεωπόνων από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα έχουν να γίνουν πολλά χρόνια και τα ποσοστά ανεργίας του Γεωπονικού κλάδου βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
Η ΠΟΣΓ θεωρεί ότι με τις συγκεκριμένες συμβάσεις εκτονώνεται προσωρινά ο μεγάλος όγκος ανεργίας του κλάδου αλλά στην ουσία ακολουθείται η λογική της βραχυπρόθεσμης αντιμετώπισης των αναγκών της Ελληνικής Γεωργίας που δεν απαντούν ούτε στο συνολικό πρόβλημα του εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Γεωργίας ούτε στην ανάγκη των νέων ανθρώπων για σταθερές συνθήκες εργασίας και είναι ενδεικτική μιας Πολιτείας που την ενδιαφέρει η βραχυπρόθεσμα ποσοτική και όχι η ποιοτική αντιμετώπιση των θεμάτων.
Με δεδομένα τα παραπάνω, σε κάθε περίπτωση
Η ΠΟΣΓ συμπαρίσταται στον αγώνα των συναδέλφων Γεωπόνων ανέργων και συμβασιούχων και στηρίζει την απεργιακή κινητοποίηση της 23&24-4-2009 και το πλαίσιο αιτημάτων τους για κατάργηση του Π.Δ. 164/2004 και ελεύθερη σύναψη συμβάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση με κάλυψη όλων των οργανικών κενών καθώς και την ίση μεταχείριση των εργαζομένων, και καλεί τους συμβασιούχους συναδέλφους Γεωπόνους που εργάζονται στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους εποπτευόμενους Οργανισμούς, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή κινητοποίηση και την συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα την 24-4-2009 και ώρα 12:30.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Ζιούβας

Ο Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Αντωνίου

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


Με αφορμή τις Άγιες ημέρες του Πάσχα θα θέλαμε ως Δ.Σ. του Συλλόγου να σας ευχηθούμε Χρόνια Πολλά ,Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα σε εσάς και τις οικογένειές σας

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος - O Γ. Γραμματέας
Λάμπρος Κωνσταντίνος - Μπίτης Αθανάσιος

Σάββατο, 11 Απριλίου 2009

ΑΣΕΠ: ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2009

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2009

Εκδόθηκε η 3K/2009 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 145/31.3.2009, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων ενενήντα πέντε (495) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Μάρνη 8, Αθήνα), από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα), καθώς και από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας.

Τα έντυπα των αιτήσεων συμμετοχής διατίθενται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της Τετάρτης 13 Μαΐου 2009.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, ο οποίος διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την
Προκήρυξη: 3Κ/2009
Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ
Τ.Θ. 14308
Τ.Κ. 115 10
ΑΘΗΝΑ

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

«Καταγγελία για προχειρότητα στους ελέγχους των προκηρύξεων εποχικού προσωπικού από τη Διεύθυνση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού του ΑΣΕΠ.» ΠΕΑΣΓΕ

ΘΕΜΑ: «Καταγγελία για προχειρότητα στους ελέγχους των προκηρύξεων εποχικού προσωπικού από τη Διεύθυνση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού του ΑΣΕΠ.»

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφιμών
Γρ. Υπουργού
Πρόεδρο ΑΣΕΠ
ΓΕΩΤΕΕ
ΠΟΣΓ

Οι εκατοντάδες θέσεις εποχικού προσωπικού ΠΕ Γεωπόνων βάσει του αρ. 21 του Ν. 2190/94 υπόκεινται στο έλεγχο από την αρμόδια Διεύθυνση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού του ΑΣΕΠ. Η εκάστοτε Υπηρεσία ετοιμάζει τους Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στην Προκήρυξη και το αρ. 21 του Ν. 2190/94 και εν συνέχεια αποστέλλονται στον ΑΣΕΠ για τον έλεγχο της ορθότητας και της νομιμότητας των αποτελεσμάτων.
Καταγγελίες συναδέλφων έγιναν για τα αποτελέσματα της προηγούμενης προκήρυξη για πρακτική άσκηση (αγροτικό) ΠΕ Γεωπόνων και λοιπών ειδικοτήτων γεωτεχνικών, με Αρ. Πρωτοκ. Προκήρυξης 348178/21-12-2007 της Δ/νσης Διοικ. Προσωπικού Ιδ. Δικαίου, Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Διοικ. Υποστήριξης. Τα αποτελέσματα εκδόθηκαν από τη Δ/νση Διοκ. Προσωπικού Ιδιωτ. Δικαίου στα μέσα Δεκεμβρίου του 2008 και οι Προσλήψεις των επιτυχόντων ξεκίνησαν από τον Ιανουάριο του 2009.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες αντί να θεωρηθεί σε όλους τους καταταγέντες σαν κριτήριο κατάταξης ο βαθμός πτυχίου όπως οριζόταν στην προκήρυξη και στο αρ. 21 του Ν. 2190/94, θεωρήθηκε σαν κριτήριο κατάταξης ο βαθμός Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών για όσους συναδέλφους κατείχαν μεταπτυχιακό. Το αποτέλεσμα αυτού του σφάλματος μετά τον έλεγχο που έγινε από τη Διεύθυνση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού του ΑΣΕΠ και μετά από τρεις τουλάχιστον μήνες οριστικοποίησης του Πίνακα Κατάταξης και προσλήψεις συναδέλφων, είναι να απολύουν συναδέλφους και να επανατοποθετούν άλλους.
Απαιτούμε τον άμεσο έλεγχο της κατάστασης και την επαναπρόσληψη των συναδέλφων μας διότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για την προχειρότητα και την καθυστέρηση από την αρμόδια Διεύθυνση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού του ΑΣΕΠ.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Διεύθυνση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού του ΑΣΕΠ φέρεται με προχειρότητα και αναλγησία σε εν δυνάμει άνεργους συναδέλφους μας, δίνοντας καθυστερημένες προφορικές συνήθως συμβουλές στις Υπηρεσίες που προσλαμβάνουν συμβασιούχους ΠΕ Γεωπόνους. Πρόσφατο παράδειγμα η απάντηση του ΕΛΓΑ στην Εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία της ΠΕΑΣΓΕ οπού απτά αναφέρεται πως οι συνεννοήσεις με το ΑΣΕΠ γίνονται προφορικά ….και πρόχειρα θα προσθέσουμε. Ο ρόλος του ΑΣΕΠ είναι να εφαρμόζει πιστά τη Νομοθεσία των προσλήψεων και όχι να ερμηνεύει τους νόμους.
Παρακαλούμε τις άμεσες ενέργειες σας.


Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αντώνιος Κουβέλας Έφη Δεμπονέρα

«Αναξιοκρατικές, άδικες και απαράδεκτες οι συμβάσεις έργου στο δημόσιο και σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.»Π.Ε.Α.Σ.ΓΕ προς ΟΠΕΚΕΠΕ

ΘΕΜΑ: «Αναξιοκρατικές, άδικες και απαράδεκτες οι συμβάσεις έργου στο δημόσιο και σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.»


Π.Ε.Α.Σ.ΓΕ προς ΟΠΕΚΕΠΕ

Αξιότιμε κ. Βεργίνη
Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης περί επίλυσης του ζητήματος των συμβασιούχων, ο αριθμός των συμβασιούχων αυξάνεται συνεχώς ενώ νέες πιο ευέλικτες μέθοδοι απασχόλησης παγιώνονται με γρήγορους ρυθμούς. Τον συμβασιούχο ορισμένου χρόνου έρχονται να αντικαταστήσουν οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» (παρότι έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας), οι ανασφάλιστοι εργαζόμενοι των STAGE, οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι που αμείβονται χειρότερους όρους και συνθήκες παρότι εκτελούν την ίδια ακριβώς εργασία τους υπόλοιπους, οι part-time εργαζόμενοι που καλύπτουν κάθε είδους κενό. Εργαζόμενος με «μπλοκάκι» σημαίνει υπάλληλος μόνο στις υποχρεώσεις του αλλά χωρίς τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή τη σχέση: Δηλαδή στερείται άδειες, επιδόματα (π.χ. Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαιριού κ.α.) υπερωρίες και αποζημίωση για τυχόν απόλυση.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΩΝΟΥΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
Οι συμβασιούχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εκείνοι που κατά κύριο λόγο διεκπεραιώνουν, αν όχι όλο, το μεγαλύτερο μέρος του ελεγκτικού έργου του οργανισμού. Οι συμβασιούχοι ΠΕ Γεωπόνοι αποτέλεσαν και αποτελούν υπεύθυνο και καταρτισμένο προσωπικό, οι οποίοι επί σύνολο ετών εργάστηκαν και εργάζονται σκληρά, ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες με σκοπό τη διεκπεραίωση του δύσκολου έργου του οργανισμού.
κ. Πρόεδρε
Ζητάμε να μην ισχύσει η κοροϊδία των συμβάσεων ανάθεσης έργου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ισοπεδώνουν θεμελιώδη κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα.
Ζητάμε από εσάς να στηρίξετε τις απόψεις μας και να μην προχωρήσετε στην προκήρυξη για σύναψη κοινωνικά άδικων συμβάσεων ανάθεσης έργου με κανένα εργαζόμενο.
Ζητάμε οι συμβασιούχοι να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με εκείνη του τακτικού προσωπικού και να αμειβόμαστε με του ίδιους όρους αφού εργαζόμαστε με τα ίδια ωράρια που προβλέπονται για τους τακτικούς υπαλλήλους - συναδέλφους μας που εργάζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ καλύπτοντας τις ίδιες ανάγκες.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αντώνιος Κουβέλας Έφη Δεμπονέρα

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

O ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ: Ένα παραμύθι με πολύ νόημα!


Λάβαμε ένα πολύ καλό κατά την άποψή μου παραβολικό παραμύθι (ανέκδοτο) έχει μεγάλο ενδιαφέρον και καταγράφει την συμπεριφορά και την νοοτροπία που επικρατεί.........................
ΗΤΑΝ μια φορά κι έναν καιρό ένα ευτυχισμένο, παραγωγικό Μυρμήγκι που ξεκινούσε κάθε μέρα, πρωί πρωί, για τη δουλειά του. Περνούσε όλη του τη μέρα δουλεύοντας και τραγουδώντας, μες στην καλή χαρά! Του άρεσε πάρα πολύ να εργάζεται και, φυσικά, η απόδοσή του ήταν εξαιρετική. Μόνο που, δυστυχώς, στην επιχείρηση δεν υπήρχε manager να το κατευθύνει...


Ο ΚΗΦΗΝΑΣ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αποφάσισε πως αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί άλλο κι έτσι δημιούργησε μια θέση manager, για την οποία προσέλαβε μια ιδιαίτερα έμπειρη Πασχαλίτσα. Πρώτο μέλημα της Πασχαλίτσας ήταν να εποπτεύσει το ωράριο του μυρμηγκιού και γι' αυτό προχώρησε αμέσως στην οργάνωση ενός συστήματος ελέγχου με κάρτες. Σύντομα χρειάστηκε να προσλάβει μια γραμματέα, που ανέλαβε να ετοιμάζει τους φακέλους αναφοράς με τη βοήθεια μιας νέο προσληφθείσης Αράχνης.


Η ΑΡΑΧΝΗ επιφορτίστηκε με το σύστημα αρχειοθέτησης, καθώς και με το τηλεφωνικό κέντρο. Στο μεταξύ, το ευτυχισμένο Μυρμήγκι συνέχιζε να δουλεύει, να δουλεύει, να δουλεύει...


Ο Κηφήνας ήταν τόσο ευχαριστημένος με τις καθημερινές αναφορές που λάμβανε από την Πασχαλίτσα, που της ζήτησε να του ετοιμάσει μια συγκριτική μελέτη με γραφήματα και ανάλυση τάσεων. Ετσι απευθύνθηκαν σε μια Κατσαρίδα, στην οποία αγόρασαν ένα νέο σετ υπολογιστή - εκτυπωτή, για να βοηθήσει στην εκπόνηση της μελέτης.


Το ευτυχισμένο, παραγωγικό Μυρμήγκι άρχισε δειλά δειλά ναδιαμαρτύρεται για όλη αυτή τη γραφειοκρατία και το χαρτοβασίλειο.Μοιραία οι ρυθμοί της δουλειάς του άρχισαν να μειώνονται...


Ο Κηφήνας αποφάσισε να πάρει αμέσως μέτρα γι' αυτή την απαράδεκτη κατάσταση και έφερε επειγόντως έναν ειδικό διευθυντή, αρμόδιο να επιβλέπει το ευτυχισμένο, παραγωγικό Μυρμήγκι.


Τη θέση ήρθε να καλύψει ένας Τζίτζικας, που άλλαξε αμέσως τη φθαρμένη επίπλωση του γραφείου του και ζήτησε μια ειδική, εργονομική πολυθρόνα κι έναν υπολογιστή με επίπεδη οθόνη. Βέβαια, με τόσους υπολογιστές που μαζεύτηκαν η εταιρεία αναγκάστηκε να αγοράσει έναν server.


Ο ΝΕΟΣ διευθυντής ένιωσε σύντομα την ανάγκη να προσλάβει έναν υποδιευθυντή, ώστε με τη βοήθειά του να καταστρώσει ένα στρατηγικό πλάνο και τον προϋπολογισμό αυτού του νέου τμήματος. Όσο γίνονταν όλα αυτά, το Μυρμήγκι ένιωθε όλο και λιγότερο ευτυχισμένο, όλο και λιγότερο παραγωγικό...


Ο ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ δεν έχασε χρόνο. «Πρέπει να παραγγείλουμε μια έρευνα σχετικά με τα προβλήματα του επαγγελματικού περιβάλλοντος και τις αντιδράσεις των εργαζομένων», τόνισε. Μόνο που μια μέρα ο Κηφήνας, καθώς μελετούσε τις αναφορές και τα στοιχεία, συνειδητοποίησε ότι ο τομέας στον οποίο προσέφερε τις υπηρεσίες του το Μυρμήγκι δεν ήταν πλέον τόσο κερδοφόρος. Αμέσως ζήτησε από την Κουκουβάγια να γνωμοδοτήσει πάνω στο θέμα και να εισηγηθεί κάποιες λύσεις.
Τρεις μήνες αργότερα η Κουκουβάγια έφερε την έκθεσή της, που κατέληγε ωςεξής:«ΣΤΗΝ επιχείρηση υπάρχει πλεόνασμα προσωπικού». Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Κηφήνας ακολούθησε τη συμβουλή της Κουκουβάγιας και... απέλυσε το Μυρμήγκι!


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Από το να 'σαι ένα ευτυχισμένο, παραγωγικό Μυρμήγκι, καλύτερα να 'σαι ένα ανίκανο Τίποτα. Ενας άχρηστος. Άλλωστε, οι ανίκανοι δεν έχουν καμία ανάγκη εποπτείας. Αν επιμένεις να είσαι παραγωγικό μυρμήγκι, τουλάχιστον μη δείχνεις ότι είσαι και ευτυχισμένο... Δεν θα σου το συγχωρήσουν ποτέ! Αν πάλι, ξεροκέφαλε, επιμένεις να είσαι ευτυχισμένο μυρμήγκι, φρόντισε να δημιουργήσεις δική σου επιχείρηση, για να μη χρειαστεί να συντηρείς κηφήνες, πασχαλίτσες, αράχνες, τζιτζίκια, κουκουβάγιες και κατσαρίδες.Γυροφέρνουν πολλοί, που άμα βρουν ευκαιρία γίνονται παράσιτα...

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:Αλλαγές στο πρόγραμμαΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και προσθήκη Δεικτών Εισοδήματος και Μονάδων Ανθρώπινης Εργασίας προς χρήση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης από υποψηφίους Νέους Γεωργούς της Πρόσκλησης Έτους 2009 του Μέτρου 112 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2007-2013»

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη τροποποιήθηκε εκ νέου η προκήρυξη του κοινοτικού προγράμματος (μέτρο 112 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής») για την ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης των νέων αγροτών.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πραγματοποιήθηκε τροποποίηση δύο (2) υφισταμένων και την προσθήκη δύο (2) νέων καλλιεργειών και εκτροφών ως προς τις τιμές Δεικτών Εισοδήματος και Απαιτήσεων της εκμετάλλευσης σε Εργασία, στον σχετικό Πίνακα του Οδηγού Συμπλήρωσης - Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας που εγκρίθηκε με το ανωτέρω (8) σχετικό, ως ακολούθως:

Τι συμβαίνει με τους Γεωργικούς Συμβούλους;Η στρατηγική για τους Γεωργικούς Συμβούλους είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.

Τι συμβαίνει με τους Γεωργικούς Συμβούλους;
Γιατί έχουν «ακυρωθεί»; Ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δεν θα ασχοληθεί καθόλου με αυτό το φλέγον θέμα. Όσο για τον πρώην υπουργό,για περίεργους λόγους, μη κατανοητούς από τον γεωτεχνικό κόσμο, με τις ΚΥΑ που εξέδιδε κάθε φορά ως «διορθωτικές» μπέρδευε ακόμη περισσότερο τη «λειτουργία» των Γεωργικών Συμβούλων. Γενικά η στρατηγική για τους Γεωργικούς Συμβούλους είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.
Αποτέλεσμα: Η ΠΟΣΕΓ, να έχει προσφύγει στο ΣτΕ όπου στις 19 Μαϊου αναμένεται να συζητηθούν κατά πόσον είναι εφαρμόσιμες οι ΚΥΑ. Αντιμετωπίζεται ως ένας θεσμός, που ναι μεν επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι….. περιττός για την ελληνική πραγματικότητα. Η πολλαπλή συμμόρφωση και η Ορθή Γεωργική Πρακτική, είναι δύο τομείς που κατά την άποψη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι έλληνες αγρότες τους γνωρίζουν απ’ έξω κι ανακατωτά……

Αφού είχε «εφευρεθεί», στις 31/12/2007, ο όρος «δόκιμος» για να είμαστε μέσα στις κοινοτικές προθεσμίες, αφού υπήρξε κόντρα μεταξύ ΓΕΩΤΕΕ και του πρώην υπουργού όσον αφορά την εκπαίδευση των Γεωργικών Συμβούλων, αφού ανέλαβε μετά ο ΟΠΕΓΕΠ, αφού έχει γίνει ένας διαγωνισμός για την «ανάληψη» της εκπαίδευσης και κανείς δεν ξέρει που και αν έχει κατοχυρωθεί και είναι τόσο μπερδεμένη η υπόθεση, ο ΟΠΕΓΕΠ τελικά που θα έπρεπε να είχε αρχίσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δεν κάνει απολύτως τίποτα!! Και ο λόγος είναι γιατί δεν έχει εντολή από τον Υπουργό. Το Μέτρο 1.1.4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 –έχει συμβολικό αριθμό και αφορά πάλι εκπαίδευση- είναι στην ουσία ανενεργό και …αυτοσχεδιαστικό.
Ίσως ο νέος υπουργός, περιμένει να κλείσει ο κύκλος του Εθνικού Διαλόγου, να φτιάξει το Εθνικό Συμβούλιο και ίσως τότε (πότε;) να ανακαλυφθεί ότι οι Γεωργικοί Σύμβουλοι είναι απαραίτητοι. Πάλι τα μικροπολιτικά παιχνίδια εμποδίζουν να αναπτυχθεί ο αγροτικός τομέας.
Μαίρη Λυμπεροπούλου

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Οι Αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ένωσης Ανέργων & Συμβασιούχων Γεωπόνων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 28 / 03 / 2009, ημέρα Σάββατο πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Ανέργων & Συμβασιούχων Γεωπόνων στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, οπού έγινε ενημέρωση των μελών που συμμετείχαν για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, και λήφθηκαν αποφάσεις για περαιτέρω κινητοποιήσεις. Παρών στη συζήτηση ήταν ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ) κ. Νικ. Ζιούβας, όπου και συμμετείχε στη συζήτηση. Επιστολή για κοινή συνεργασία και προώθηση των ζητημάτων του κλάδου εστάλη και από τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ κ. Θ. Μαρκόπουλο που όμως δεν μπόρεσε να παρεβρεθεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Οι Αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης ήταν οι εξής:
- Διήμερη απεργία στις 23/4 και 24/4/2009 με αιτήματα την μείωση της ανεργίας στον κλάδο και την αύξηση των μόνιμων θέσεων, την άρση του 24μήνου και του ΠΔ 164/2004 που με την εφαρμογή του στις συμβάσεις έχει αποκλείσει συναδέλφους από την εργασία και τη παράνομη μισθολογική ανισότητα των εργαζόμενων ορισμένου χρόνου σε σχέση με τους αορίστου.
- Τις ημέρες της απεργίας θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις συναδέλφων σε όλους του χώρους που εργάζονται συμβασιούχοι και συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε Υπουργεία και Φορείς.
- Ορίστηκε συγκέντρωση της ΠΕΑΣΓΕ στη Λάρισα στις 4/4/2009 με σκοπό την ενημέρωση μελών.
- Αποφασίστηκε να οριστούν Εκπρόσωποι της Ένωσης σε όλη την Ελλάδα, ώστε να προωθούν και να ενημερώνουν αμφίδρομα τα μέλη και το ΔΣ για τα προβλήματα, τις ενέργειες και τα αιτήματα της Ένωσης.
- Με αφορμή την παρουσία του κ. Πρόεδρου της ΠΟΣΓ στη συνέλευση αποφασίστηκε να γίνουν συναντήσεις και συνεργασία με άλλους συνδικαλιστικούς φορείς (πχ ΠΟΣΓ, ΠΕΓΔΥ κλπ) του κλάδου και το ΓΕΩΤΕΕ, με σκοπό την προώθηση των αιτημάτων και προβολή των προβλημάτων του κλάδου σε Υπουργεία και Υπηρεσίες.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση με σκοπό την προώθηση αυτών, ήταν τα εξής:
- Προώθηση και αύξηση των θέσεων για τους ΠΕ Γεωπόνους σε μόνιμες και εποχικές θέσεις εργασίας.
- Προοπτικές εργασίας των ΠΕ Γεωπόνων στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.
- Διεκδίκηση θέσεων ΠΕ Γεωπόνων στον Τομέα Περιβάλλοντος.
- Ενημέρωση εκ νέου των Υπηρεσιών για ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεων σε προκηρύξεις εποχικού προσωπικού ΠΕ Γεωπόνων και την ενημέρωση των συναδέλφων για τις συνέπειες που απορρέουν από την κατάθεση ψευδούς Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/85 σε σχέση με το κώλυμα, στις προκηρύξεις.

Επιβάλλεται η αμφίδρομη επικοινωνία των μελών με την Ένωση με σκοπό την ενδυνάμωση και την ισχυροποίηση της, ώστε να διεκδικούμε δυναμικότερα τα νόμιμα δικαιώματα μας.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝΠ.Ε.Α.Σ.ΓΕ Τηλ Επικοινωνίας: 6932738162 (Α. Κουβέλας), 6977473375 (Ε. Δεμπονέρα)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΕΑΣΓΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Σας ανακοινώνουμε πως στις 04 / 04 / 2009, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ.,θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ‘ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ &ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΠΕΑΣΓΕ) ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ με σκοπό την ενημέρωση και τη συζήτηση σε επίκαιρα θέματα του κλάδου μαςόπως, ανεργία, μόνιμες θέσεις, ΠΔ 164/04, εργασιακές συνθήκες κ.α.η ενεργή συμμετοχή και η παρουσία όλων των συνάδελφων είναι απαραίτητη.
Στην 24ωρη Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία της ΓΣΕΕ της Πέμπτης 2 Απριλίου θα συμμετέχει η Πανελλήνια Ένωση Ανέργων Συμβασιούχων Γεωπόνων. Η 24ωρη απεργία της ΠΕΑΣΓΕ εντάσσεται στις συνεχείς, ενέργειες και παρεμβάσεις του Δ.Σ. της ΠΕΑΣΓΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των συμβασιούχων Γεωπόνων. Οι κυρίαρχοι άξονες της απεργιακής κινητοποίησης επικεντρώνονται:
• στη μείωση της ανεργίας στον κλάδο • την αύξηση των μόνιμων θέσεων, • την άρση του 24μήνου και του ΠΔ 164/2004 που με την εφαρμογή του στις συμβάσεις έχει αποκλείσει συναδέλφους από την εργασία και • την παράνομη μισθολογική ανισότητα των εργαζόμενων ορισμένου χρόνου σε σχέση με τους αορίστου.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αντώνιος Κουβέλας Έφη Δεμπονέρα