Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΛΙΑ /14.5.2009-ΑΜΠΕΛΙ 8.5.2009

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΛΙΑ /14.5.2009ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Τορούτζια-Νικολαϊδη 38334 ΒόλοςΤηλέφωνο: 24210 66525 Fax : 24210 69545
Πληροφορίες : Φωτοπούλου Αννέτα
Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων : - βλάπτει την υγεία των καταναλωτών - επιβαρύνει το περιβάλλον - αυξάνει το κόστος παραγωγής

ΕΛΙΑ Νο 2/14.5.2009
Ε Λ Ι Α
ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Παρατηρήσεις: Στις πρώιμες περιοχές οι ανθοταξίες της ελιάς βρίσκονται στο στάδιο λίγο πριν το «κρόκιασμα». Οι συλλήψεις των ακμαίων του πυρηνοτρήτη στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζονται. Οι πληθυσμοί του εντόμου ανά παγίδα είναι μέτριοι. Παρατηρούνται περιορισμένες εναποθέσεις αυγών και εκκολάψεις προνυμφών του εντόμου κατά θέσεις στις πολύ πρώιμες περιοχές.
Συστάσεις :Συστήνεται καταπολέμηση των προνυμφών της ανθόβιας γενιάς του εντόμου με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, μόνο στις περιοχές υψηλών συλλήψεων και στους ελαιώνες με μικρή έως μέτρια ανθοφορία στο βλαστικό στάδιο «κρόκιασμα-αρχή άνθησης». Σε ελαιώνες που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα βιολογικής γεωργίας συνιστάται ψεκασμός εναντίον της ανθόβιας γενιάς, με σκοπό τη μείωση του πληθυσμού της καρπόβιας γενιάς.
Κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα : Βάκιλλος θουριγγίας (διάφορα σκευάσματα) – βιολογικό προϊόν – κ.α. επιτρεπόμενα εντομοκτόνα.
ΨΥΛΛΑ (ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ)
Συνήθως οι προσβολές από το έντομο που δραστηριοποιείται αυτή την εποχή στους ελαιώνες δεν έχουν επιπτώσεις στην παραγωγή. Όπου όμως υπάρχει μικρή ανθοφορία και μεγάλες προσβολές συστήνεται να γίνει καταπολέμηση σε συνδυασμό με τους ψεκασμούς για τον πυρηνοτρήτη.
ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ, ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ
Σε ορισμένες περιοχές και κυρίως σε πρώιμες, παρατηρούνται εκκολάψεις προνυμφών.
Συστήνονται ψεκασμοί μόνο σε ελαιώνες που έχουν παρατηρηθεί προσβολές, με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας.
ΑΜΠΕΛΙ: 3 /8.5.2009

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ
Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ
Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εμφάνιση και εξάπλωση της ασθένειας. Μέχρι και το βλαστικό στάδιο της καρπόδεσης η καλλιέργεια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις προσβολές από περονόσπορο και οι ζημιές που προκαλούνται την περίοδο αυτή είναι συχνά καταστροφικές.
Συστήνεται προληπτική επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο κυρίως σε αμπελώνες που βρίσκονται σε υγρές περιοχές (συνεχείς και παρατεταμένες δροσιές). Η κάλυψη της βλάστησης θα πρέπει να είναι πλήρης και μέχρις απορροής του ψεκαστικού διαλύματος.
Ω Ι Δ Ι Ο
Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν ιδιαίτερα την επιδημική εξέλιξη της ασθένειας. Ο κίνδυνος μολύνσεων της νεαρής βλάστησης είναι μεγαλύτερος σε περιοχές όπου η ασθένεια ενδημεί, καθώς και σε αμπέλια με σοβαρές προσβολές την προηγούμενη χρονιά.
Τα βλαστικά στάδια μέχρι και την καρπόδεση είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη και εξέλιξη της ασθένειας.
Συστήνεται άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο, σε όλες τις περιοχές, σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του περονοσπόρου. Οι επεμβάσεις για την καταπολέμηση του ωιδίου θα πρέπει να επαναλαμβάνονται, ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του σκευάσματος που χρησιμοποιείται, μέχρι και το στάδιο του “γυαλίσματος” των ραγών.
Σημειώνεται ότι η καταπολέμηση του ωιδίου και του περονοσπόρου πρέπει να είναι κυρίως προληπτική. Η αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών στην περίπτωση που έχουν εκδηλωθεί με τη μορφή επιδημίας είναι εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη.
Β Ο Τ Ρ Υ Τ Η Σ
Κίνδυνος προσβολών από την ασθένεια αυτή την εποχή, υπάρχει μόνο σε αμπέλια που βρίσκονται σε υγρές περιοχές, καθώς και στις ευαίσθητες στον μύκητα ποικιλίες.
Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται μία επέμβαση λίγο πριν την άνθηση και μία στο τέλος της άνθησης, με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε αμπέλια με σημαντική προσβολή από τον μύκητα την προηγούμενη χρονιά.
Ε Υ Δ Ε Μ Ι Δ Α
Η πρώτη πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι προνύμφες της πρώτης γενιάς προσβάλλουν τα άνθη, αλλά κατά κανόνα δεν προκαλούν ζημιές στην παραγωγή.
Ωστόσο, οι αμπελουργοί θα πρέπει να επιθεωρούν συχνά και συστηματικά τα αμπέλια, κυρίως στις επιτραπέζιες ποικιλίες, καθώς και σε εκείνες με μικρότερο αριθμό ανθέων και να επεμβαίνουν λίγο πριν την άνθηση, με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο, μόνο στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν πολύ μεγάλο αριθμό προσβολών.
Θ Ρ Ι Π Ε Σ
Σε περιοχές στις οποίες παρατηρούνται σοβαρές προσβολές και κυρίως σε λευκές επιτραπέζιες ποικιλίες, συστήνεται επέμβαση στην αρχή της άνθησης με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.
ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΙ
Στους αμπελώνες που έχουν παρατηρηθεί προσβολές της νεαρής βλάστησης από ψευδόκοκκους (αμπελώνες Τυρνάβου Λαρίσης), συστήνεται άμεσα ψεκασμός με κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.
Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.
Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης α.α.
Κων/νος Πίνας
Δημοσίευση σχολίου