Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση για 1 νέο cluster για αειφόρο δόμηση 22-23/9

Θέμα: Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας για τη δημιουργίας ενός συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας (cluster) για την Αειφόρο Δόμηση

Αξιότιμες Κυρίες,
Αξιότιμοι Κύριοι,

Το ΚΑΠΕ συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου “IC-MED: Inter-Clusters Méditerranée” του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος» (MED, http://www.programmemed.eu/). Στο έργο συμμετέχουν 13 τεχνολογικοί - αναπτυξιακοί φορείς περιφερειών και του δημόσιου - ευρύτερου δημόσιου τομέα από την Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Στα πλαίσια αυτού του έργου δημιουργούνται προϋποθέσεις και διερευνάται η δυνατότητες δημιουργίας και ανάπτυξης ενός ελληνικού cluster Καινοτομίας για την Αειφόρο Δόμηση. Η διάρκεια είναι 36 μήνες με έναρξη τον Ιούνιο 2009.

Τα clusters αποτελούν πλέον σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας σε όλη την Ευρώπη. Παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ παράλληλα, προωθούν την περιφερειακή και εθνική οικονομική ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτά επωφελούνται από οικονομίες κλίμακας και εμβέλειας, έχουν πρόσβαση σε τεχνογνωσία και εμπειρία, και συμβάλλουν στον καθορισμό στρατηγικών βιομηχανικής και εμπορικής ανάπτυξης (επισυνάπτεται σχετική ενημέρωση «Cluster Αειφόρου Δόμησης»).
Στόχος της πρωτοβουλίας του ΚΑΠΕ είναι:
να αξιοποιήσει το σημαντικό δυναμικό που υπάρχει στη χώρα μας για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών, καινοτόμων, ενεργειακών κτιριακών προϊόντων αλλά και ολοκληρωμένων εφαρμογών,
να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη του cluster στα πρώτα βήματά του στοχεύοντας στην επιτυχή και βιώσιμη λειτουργία του στο μέλλον,
να διαμορφώσει κατάλληλες προϋποθέσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με σπουδαία και μακρόχρονη εμπειρία σε clusters Αειφόρου Δόμησης,
να υποστηρίξει την εξωστρέφεια του cluster διεισδύοντας στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά,
να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εμπλεκόμενων επιχειρήσεων,
να συμπλεύσουμε και ενδυναμώσουμε την εθνική ενεργειακή πολιτική (π.χ. εφαρμογή του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον κ.ά.)


Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη συνάντηση εργασίας για τη δημιουργία του Cluster Αειφόρου Δόμησης. Πιστεύουμε ότι από κοινού μπορούμε να διαμορφώσουμε στρατηγικές συνεργασίας και να αναδείξουμε τον κεντρικό ρόλο της χώρας μας στον τομέα της αειφόρου δόμησης.Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ακολουθεί.Για τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων,


Με εκτίμηση,
Λίζα Πανοπούλου

Lisa Panopoulos
Architect, M. Arch
Division of Development Programs
Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)
19th klm Marathonos Ave.
GR 190 09 Pikermi
Tel: +30 210 6603227
Fax: +30 210 6603303
Email: liza@cres.gr
Δημοσίευση σχολίου