Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

ΥΠΑΑΤ: ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ

Διασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης τιμής για τα αγροτικά προϊόντα με προσθήκη νέου ασφαλίσιμου κινδύνου στον κανονισμό του ΕΛΓΑ

Με στόχο τη διασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης τιμής για τα κύρια αγροτικά μας προϊόντα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης αποφάσισε να προσθέσει ένα νέο ασφαλίσιμο κίνδυνο στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ο οποίος αναφέρεται στις δυσμενείς επιπτώσεις από στρεβλώσεις στις συνθήκες αγοράς των αγροτικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, σε σχετικές δηλώσεις του ο κ. Χατζηγάκης τόνισε τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπ’ όψη τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης της αγοράς, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα των αγροτικών προϊόντων, όπου κατά τη διάρκεια ορισμένων καλλιεργητικών περιόδων οι τιμές παραγωγού φυτικής και ζωικής παραγωγής πέφτουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα συχνά να μην καλύπτουν ούτε καν το κόστος παραγωγής, αποφασίσαμε να προσθέσουμε ένα νέο ασφαλίσιμο κίνδυνο στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ο οποίος αναφέρεται στις δυσμενείς επιπτώσεις από στρεβλώσεις στις συνθήκες αγοράς των αγροτικών προϊόντων.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα διασφαλίσουμε ελάχιστες εγγυημένες τιμές για τα κύρια αγροτικά μας προϊόντα και θα προσφέρουμε στον αγροτικό κόσμο την απαραίτητη ασφάλεια και σιγουριά για την απρόσκοπτη συνέχιση των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων -σε μια ιδιαίτερα δύσκολη παγκόσμια οικονομική συγκυρία, όπως είναι η σημερινή.
Για τον προσδιορισμό του νομικού πλαισίου και την επεξεργασία των γενικότερων θεμάτων που απορρέουν από την εισαγωγή του νέου αυτού ασφαλίσιμου κινδύνου, συστήνουμε Ειδική Επιτροπή υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΛΓΑ, εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, εκπρόσωποι της ΠΑΣΕΓΕΣ, ΣΥΔΑΣΕ, ΓΕΣΑΣΕ, λοιπών αγροτικών φορέων, καθώς επίσης και ειδικοί επιστήμονες».
πηγή:ΥΠΑΑΤ
Δημοσίευση σχολίου