Αναζήτηση Αναρτήσεων

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι οι πληρωμές κοινοτικών ενισχύσεων ανά καθεστώς

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι οι πληρωμές κοινοτικών ενισχύσεων ανά καθεστώς με το αντίστοιχο ποσό προς τους δικαιούχους αγρότες θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα::

ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΠΟΣΟ, Σε € ,ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αιγοπρόβειο 2006
189.250,00
08/09/2009
Βόειο 2007
1.242776,00
Καπνός 2007
261.000,00
ΟΣΔΕ – φυτική – ζωική παραγωγή ετών 2002 έως 2005
250.000,00
Ποιοτικό παρακράτημα ελαιολάδου έτους 2008
1.300.000,00
09/09/2009
Υπόλοιπα Ενιαίας Ενίσχυσης 2008 , εθνικό απόθεμα 2008 και εκκρεμότητες τηλεπισκόπισης
28.000.000,00
18/09/2009
Χυμοποίηση εσπεριδοειδών 2008 (συνδεδεμένη ενίσχυση)
700.000,00
22/09/2009
Βιομηχανική τομάτα 2008 (συνδεδεμένη ενίσχυση)
700.000,00
23/09/2009
Εδική ενίσχυση βάμβακος 2008
500.000,00
24/09/2009
Διαφοροποίηση έτους 2008
79.000.000,00
28/09/2009
Ελαιόλαδο έτους 2007
1.200.000,00
29 και 30/09/2009
Βαμβάκι έτους 2007
1.300.000,00
Αιγοπρόβειο 2007
1.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
115.643.026
Δημοσίευση σχολίου