Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Το περιβάλλον και το μέλλον των αγροτών

Το περιβάλλον και το μέλλον των αγροτών
Την άμεση ανάγκη για ισόρροπη σύνδεση του αστικού κόσμου με τον αγροτικό κόσμο διεκήρυξαν στις 6 Σεπτεμβρίου, κατά τη σύσκεψη ολοκλήρωσης των εργασιών οι Νέοι Αγρότες στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, 3 - 6 Σεπτεμβρίου, στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στην Αρχαία Ολυμπία.Οι αντιπροσωπείες από τις 22 Ενώσεις Νέων Αγροτών της Ελλάδος εξεδήλωσαν την βαθειά ανησυχία τους για τις τεχνικές μεθοδεύσεις συνεχούς απομάκρυνσης των βασικών στοιχείων που μπορούν να συνθέσουν προοπτικές Τοπικής Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι Νέοι Αγρότες παρακολουθούν να απομακρύνεται συνεχώς και μεθοδικά η διαχείριση των υδατικών πόρων από το Υπουργείο της Γεωργίας ή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή από το Υπουργείο Ανάπτυξης Υπαίθρου ή … ή … γενικά, από τον χώρο των αγροτών, ενώ όλοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι με την σημερινή χρήση του 85% περίπου των νερών από τους αγρότες, εξασφαλίζονται η τροφή και οι απαραίτητες πρώτες ύλες για όλους τους κατοίκους του πλανήτη.

Οι Νέοι Αγρότες βλέπουν ότι όλοι μέχρι σήμερα μιλούν για το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του περιβάλλοντος, έχουν οργανωθεί σε συλλόγους, σε οργανισμούς, σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ), ακόμα και σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες, χωρίς να έχουν κάποιας μορφής επαφή με τον αγροτικό κόσμο, ενώ είναι γνωστό σε όλους ότι οι Αγρότες είναι οι ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ του Περιβάλλοντος, και διαχειρίζονται το 92% της επιφανείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να εξασφαλίσουν την επιβίωση όλων των ευρωπαίων πολιτών.

Οι Νέοι Αγρότες μαθαίνουν ότι κυκλοφορούν χρηματοδοτούμενα προγράμματα για το φυσικό περιβάλλον (Life, ΕΠΠΕΡ, κλπ) στα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη προαπαιτούμενης εμπλοκής των αγροτών-κατοίκων της υπαίθρου.

Οι Νέοι Αγρότες είδαν με έκπληξη να μεταφέρεται ο Αγροτουρισμός από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, πρώτα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ακολούθως στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, αλλά να συνεχίζει να απορροφά κονδύλια για τον Αγροτουρισμό από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου είναι και όλες οι δραστηριότητες των αγροτών, και θα έπρεπε να είναι και ο αγροτουρισμός, ως καθαρά αγροτικό επάγγελμα.

Οι Νέοι Αγρότες ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ το περιβάλλον, οι Νέοι Αγρότες αξιοποιούν το περιβάλλον (νερό, έδαφος, ήλιο κλπ) για να παράγουν κυρίως τρόφιμα, οι Νέοι Αγρότες ενδιαφέρονται για το περιβάλλον όπως και οι άλλοι συμπολίτες τους (για αναψυχή, για υγεία, για εξασφάλιση ζωής), οι Νέοι Αγρότες γνωρίζουν περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο για την πραγματικότητα στο φυσικό περιβάλλον διότι δουλεύουν μέσα σ’ αυτό, οι Νέοι Αγρότες λειτουργούν συμβιωτικά και αειφόρα στο φυσικό περιβάλλον από πάρα πολλά χρόνια χωρίς να έχει το περιβάλλον προβλήματα (κτηνοτροφία, δάση, πυρκαγιές κπ), οι Νέοι Αγρότες ΖΟΥΝΕ μέσα στο φυσικό περιβάλλον, και γι’ αυτό νοιάζονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον για το περιβάλλον.

Οι Νέοι Αγρότες αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ήλιο και τον αέρα μέχρι σήμερα. Μπορούν να είναι και παραγωγοί ενέργειας από τον ήλιο, από τον αέρα, από τα νερά, από την βιομάζα. Οι ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) θα έπρεπε να είναι ποιο εύκολα προσπελάσιμες και αξιοποιήσιμες από τους κατοίκους της υπαίθρου και θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εξορθολογισμό των ενεργειακών δαπανών, προσφέροντας μια εναλλακτική ανάσα στο αγροτικό εισόδημα.

Οι Νέοι Αγρότες επισημαίνουν ότι οι κλιματικές αλλαγές έχουν σαν πρώτο «θύμα» τους αγρότες και τις αγροτικές καλλιέργειες. Μια μικρή αύξηση στην μέση θερμοκρασία της Ελλάδος θα επιφέρει μείωση της αγροτικής παραγωγής κατά 36%, μείωση υδάτινων πόρων κατά 20% με εκτιμώμενο κόστος αντιμετώπισης των επιπτώσεων περίπου 4 δις € ετησίως, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη συμμετοχής των κυρίως βλαπτομένων στον καλύτερο σχεδιασμό αντιμετώπισής τους.

Οι Νέοι Αγρότες μπορούν, με κατάλληλες καλλιέργειες και εκτροφές, να είναι το κλειδί για την συγκράτηση των αερίων του θερμοκηπίου και η λύση για την αναστροφή του κλίματος, και πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό των λύσεων, μαζί με τους επιστήμονες και τους τεχνολόγους του χώρου τους.

Οι Νέοι Αγρότες υφίστανται τις μεγαλύτερες αναλογικά καταστροφές από τις πλημμύρες, από τις πυρκαγιές, από την ανομβρία και άλλα. Ο σχεδιασμός αντιμετώπισης τους πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη τους ανθρώπους και τους επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται μέσα στο περιβάλλον.

Οι Νέοι Αγρότες διακήρυξαν ότι πρέπει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την Ύπαιθρο και το φυσικό περιβάλλον, έξω από τις πόλεις, να είναι συγκεντρωμένα σε ένα Υπουργείο, και αυτό πρέπει να είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι κάποιο καινούργιο Υπουργείο, που θα πολυδιασπάσει το ενιαίο περιβάλλον στην ύπαιθρο, και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις αναποτελεσματικότητας, αλλά και επιμήκυνσης της ταλαιπωρίας των αγροτών-επαγγελματιών της υπαίθρου.

Άλλωστε εδώ και χρόνια το Υπουργείο που χειρίζεται τα θέματα της υπαίθρου έπαυσε να είναι Υπουργείο Γεωργίας, δηλαδή αντικειμένου, και έγινε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή διαδικασίας, επιτελικό. Ο χώρος εκτιμάται ότι δεν χωρά και άλλο ένα επιτελικό Υπουργείο για τον ίδιο χώρο. Είναι καλύτερα να μειωθούν και τα υπουργεία και να συγκεντρωθούν οι αρμοδιότητες για τον ίδιο χώρο, στο ίδιο Υπουργείο, με οποιοδήποτε ονομασία, Υπουργείο Ανάπτυξης Υπαίθρου ή Υπουργείο Περιβάλλοντος ή Υπερυπουργείο ή όπως αλλιώς.

Οι Νέοι Αγρότες προσυπογράφουν όσα ακούστηκαν στην έναρξη του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών, από όλους τους χαιρετισμούς, όπως:

«Οι Νέοι Αγρότες, που επέλεξαν να ασχοληθούν με τον αγροτουρισμό, τα βιολογικά, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη γεωργία, που παραμένουν στα χωριά τους, που ενδυναμώνουν την Περιφέρεια, που καλλιεργούν τη γη με σεβασμό στο περιβάλλον, που είναι το αύριο της χώρας μας, επιδιώκουν την αναζήτηση λύσεων που θα κάνουν την επαγγελματική τους ζωή ανεκτή, και οπωσδήποτε όσο ποιο απλή γίνεται από πλευράς Υπηρεσιών του Κράτους»

«Η πολιτεία και οι φορείς έχουν χρέος και καθήκον να συνεργάζονται και να στηρίζουν την αγροτική τάξη, γιατί μόνο αυτό εγγυάται μια αρμονική σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Διότι αγρότες και φυσικό περιβάλλον είναι έννοιες συνυφασμένες, αλληλεξαρτημένες και η μία στηρίζει την άλλη. Οι Νέοι Αγρότες αποτελούν την ελπίδα για το αύριο και την εγγύηση για το μέλλον τόσο το δικό μας όσο και του φυσικού περιβάλλοντος».

«Η ανάπτυξη ενός αειφόρου συστήματος γεωργίας που στηρίζει τις διατροφικές, αλλά και ενεργειακές ανάγκες της χώρας, αποκτά νέα δυναμική με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, αλλά και την βελτίωση της οικολογίας των αγροτικών συστημάτων, με αγρότες πληροφορημένους και άριστα εκπαιδευμένους. ΘΕΛΟΥΜΕ τους ΝΕΟΥΣ και τις ΝΕΕΣ να ΜΕΝΟΥΝ στον ΤΟΠΟ ΜΑΣ, να ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ και να ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» ...

«Πρέπει να είστε υπερήφανοι, γιατί οι αγρότες, και ιδιαίτερα οι νέοι αγρότες, είναι η μεγάλη δύναμη της ελληνικής Περιφέρειας. Χωρίς εσάς, η αληθινή Ελλάδα θα σβήσει. Οι νέοι αγρότες έχουν δικαίωμα να ζήσουν στον τόπο όπου γεννήθηκαν και να ευημερούν. Να ευημερούν στον τόπο που επέλεξαν. Σας διαβεβαιώνω ότι η θέση σας στο μέλλον της χώρας είναι εξασφαλισμένη και θα είναι περίοπτη. Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα παραμείνει μια χώρα με σημαντική και πρωτοποριακή αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Έχετε το φυσικό μας πλούτο στα χέρια σας, έχετε τη διάθεση. Μπορείτε να πετύχετε. Χρειάζεται απλώς η δική μας στήριξη» ...

Οι Νέοι Αγρότες επιζητούν κυρίως αυτή την στήριξη, με την συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων σε μια υπηρεσία του κράτους, όσο ποιο απλή, σε ένα Υπουργείο.
πηγή:agronews.gr
Δημοσίευση σχολίου