Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009

Η πρόταση του ΓΕΩΤΕΕ για αλλαγές στο ΟΣΔΕ

Η πρόταση του ΓΕΩΤΕΕ για αλλαγές στο ΟΣΔΕ

Την πρότασή του για την εφαρμογή ενός ορθού κι αδιάβλητου συστήματος διαχείρισης των κοινοτικών επιδοτήσεων για τους Έλληνες παραγωγούς, στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των Επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες υπόψη όλων των κοινωνικών και πολιτικών φορέων της χώρας, καθώς και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Σύμφωνα με την ολοκληρωμένη πρόταση που έχει ετοιμάσει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), ως ο αρμόδιος θεσμοθετημένος Σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας εδώ και χρόνια έχει επισημάνει επανειλημμένα με παρεμβάσεις που απευθύνονταν σε όλες τις κυβερνήσεις στη βάση επιστημονικά τεκμηριωμένων απόψεων, ότι η εφαρμογή ενός ορθού κι αδιάβλητου συστήματος διαχείρισης των κοινοτικών επιδοτήσεων για τους Έλληνες παραγωγούς είναι αναγκαία, αφενός για την υποστήριξη και τον έλεγχο των καθεστώτων στήριξης, αφετέρου για τη τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων αλλά και για την αναπτυξιακή αξιοποίηση των “υψηλής αξιοπιστίας’’ στοιχείων που παράγονται.
Το σύστημα αυτό πρέπει να είναι δυναμικό και πρέπει να διευκολύνει και να υποστηρίζει:
• Την αξιοπιστία και τον έλεγχο της ορθής διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων
• Τον αξιόπιστο έλεγχο της τήρησης των κανονιστικών απαιτήσεων
• Τη χαρτογράφηση της παραγωγικής διαδικασίας
• Την αποτύπωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων
• Τον παραγωγικό προγραμματισμό
• Τη διαδικασία ελέγχου τόσο της παραγωγής όσο και της διακίνησης των παραγόμενων προϊόντων
• Την Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη
• Την περιφερειακή και τομεακή εξειδίκευση της Αγροτικής Πολιτικής, που θα στηρίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των χώρων εφαρμογής της.

Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να αναζητήσει άμεσα η Πολιτεία και σε μια τέτοια περίπτωση είναι βέβαιο ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα προστρέξει αρωγός της με την επιστημονική και τεχνική γνώση την οποία διαθέτει, προκειμένου να στηρίξει προσπάθειες, όπως η πρόσφατη απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. να εκχωρήσει αρμοδιότητες για την καταγραφή των εποικιστικών εκτάσεων στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. Όμως η αρμοδιότητα της «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.» δεν μπορεί να ξεπερνά τα όρια του επιτελικού και συντονιστικού φορέα της όλης προσπάθειας γιατί τέτοια εγχειρήματα που έχουν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και αφορούν άμεσα το εισόδημα όλων των Ελλήνων αγροτών και παραγωγών, είναι αναγκαίο και απαραίτητο να κρίνονται κυρίως σε επιστημονικό επίπεδο.
Τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει και φέτος η χώρα μας στη διαδικασία της σωστής συμπλήρωσης και ολοκλήρωσης των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης είναι πολλαπλά και δύσκολα διαχειρίσιμα. Η ύπαρξή τους αποδεικνύει για άλλη μια φορά τις λαθεμένες επιλογές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και τις οποίες το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει έγκαιρα επισημάνει και αναδείξει.
Η νέα προσπάθεια του ΥΠ.Α.Α.Τ. θέτει το όλο θέμα σε νέα βάση με την προϋπόθεση ότι η ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. θα προχωρήσει άμεσα και σε άλλες ενέργειες που θα δρομολογήσουν τη σωστή και οριστική λύση του προβλήματος της διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων. Απαιτούνται από δω και πέρα πολιτικές αποφάσεις που θα διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό, τη διαφάνεια, την τήρηση των κανόνων της Ε.Ε, την εγγύηση του επιστημονικού πεδίου με την εμπλοκή των ειδικών και κατάλληλων επιστημονικών και επαγγελματικών κλάδων.
Το ΓΕΩΤΕΕ έχει επεξεργαστεί με τη μόνιμη ειδική Ομάδα Εργασίας που έχει συγκροτήσει, μία ολοκληρωμένη πρόταση που καλύπτει τις παραπάνω κρίσιμες παραμέτρους και θα θέσει τις προσεχείς ημέρες την πρότασή αυτή υπόψη όλων των κοινωνικών και πολιτικών φορέων της χώρας μας, καθώς και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. Ταυτόχρονα θα καλέσει και όσους επιστημονικούς φορείς έχουν συγγενές γνωστικό αντικείμενο να συνδράμουν με την τεχνική τους γνώση κι εμπειρία στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.
πηγη:agronews
Δημοσίευση σχολίου