Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

30/10 Ημερίδα με θέμα: << Η ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ >>

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
AGRICULTURALISTS ASSOCIATION OF MAGNESIA –GREECE


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Ο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΛΜΥΡΟΥ

οργανώνουν στα πλαίσια του προγράμματος IRRIQUAL στο ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΛΜΥΡΟΥ (πρώην ΚΕΓΕ),

Ημερίδα με θέμα: << Η ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ >>
Την Παρασκευή στις 30-10-2009 και ώρα 19.00
Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο της περιοχής Αλμυρού και της ευρύτερης περιοχής του Ν. Μαγνησίας, να παρακολουθήσει την ημερίδα με σκοπό τη καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωσή του.
Στην ημερίδα θα μπορούν να συμμετέχουν :
- Γεωπόνοι

–Γεωτεχνικοί
-Αγρότες και αγρότισσες της επαρχίας Αλμυρού και γενικότερα του νομού Μαγνησίας

- Κάθε ενδιαφερόμενος για το παραπάνω θέμα
και θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν:
Υπολογισμοί των αναγκών της ελιάς σε νερό ( Κιττας Κων/νος: Καθηγητής Γεωργικών Κατασκευών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας )
Άρδευση και ποιότητα του ελαιόκαρπου ( Πλιακωνη Ελένη: υποψηφία διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας )
Ορθές Γεωργικές Πρακτικές στην άρδευση της ελιάς ( Νανος Γεώργιος: Αν. καθηγητής Δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
*Λίγα λόγια για το IRRIQUAL και την έρευνα
Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος IRRIQUAL που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιήθηκε έρευνα πάνω στο αντικείμενο της ορθής χρήσης νερού στα οπωροφόρα με σκοπό την καλή παραγωγικότητα και ποιότητα των παραγόμενων καρπών. Τα Εργαστήρια Δενδροκομίας και Γεωργικών Κατασκευών και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εργάστηκαν στο ανωτέρω θέμα επί τριετία και μέρος των αποτελεσμάτων των εργασιών έχουν παρουσιαστεί σε εθνικά και διεθνή έντυπα μέσα και Συνέδρια. Υπεύθυνος του έργου για την Ελλάδα είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κος Γιώργος Νάνος.
Για την καλύτερη ενημέρωση των τελικών χρηστών της ανωτέρω έρευνας και για να διαχέεται η επιστήμη και η έρευνα στους τελικούς αποδέκτες γεωπόνους, γεωτεχνικούς και αγρότες ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στην Ημερίδα που πραγματοποιείται στο
Κέντρο Εκπαίδευσης ΔΗΜΗΤΡΑ Αλμυρού την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 19:00
Άλλωστε στην εποχή μας, η χρήση των Υδάτινων Πόρων, απαιτεί τον σεβασμό όλων μας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Κωνσταντίνος

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και
26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ


Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.253.1/87498/Β6 (ΦΕΚ 1558 Β’/30-07-2009) Υπουργική Απόφαση για τα Προπτυχιακά και την υπ’ αριθ. 62216/B7 (ΦΕΚ 1530 Β΄/27-7-2009) Υπουργική Απόφαση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με τον ακόλουθο αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (500 θέσεις)
2. Πληροφορική (1000 θέσεις)
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1000 θέσεις)
4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (800 θέσεις)
5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (800 θέσεις)
6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (100 θέσεις)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (240 θέσεις)
2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (120 θέσεις)
3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (170 θέσεις)
4. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (30 θέσεις)
5. Τραπεζική (235 θέσεις)
6. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (200 θέσεις)
7. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (100 θέσεις)
8. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (90 θέσεις)
9. Διασφάλιση Ποιότητας (235 θέσεις)
10. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (90 θέσεις)
11. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (160 θέσεις)

12. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (150 θέσεις)
13. Διαχείριση Αποβλήτων (90 θέσεις)
14. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (60 θέσεις)
15. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45 θέσεις)
16. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (120 θέσεις)
17. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (60 θέσεις)
18. Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού (60 θέσεις)
19. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (60 θέσεις)
20. Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα (45 θέσεις)
21. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (100 θέσεις)
22. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (70 θέσεις)
23. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (90 θέσεις)
24. Σπουδές στην Εκπαίδευση (350 θέσεις)
25. Εκπαίδευση Ενηλίκων (140 θέσεις)
26. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90 θέσεις)

• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
• Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει το Φθινόπωρο του 2010.
• Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση).
• Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97 όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr , για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 1η Νοεμβρίου 2009 έως τη 10η Δεκεμβρίου 2009

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών και οδηγιών αλλά και για την υποβολή της αίτησης, θα μπορούν να εξυπηρετούνται, κατά το ίδιο διάστημα, και από τα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών), Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. – 19.00μ.μ. και να τηλεφωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: (2610) 367317, 367327, 367336, 367355 και 367600.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν συνολικά μία και μόνο αίτηση. Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή ΑΤΕΙ και αντίστροφα. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια κατηγορία είτε σε διαφορετική, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών (κτίριο Διοίκησης). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με δική τους ευθύνη να αναζητήσουν τα αποτελέσματα της κλήρωσης (www.eap.gr / έλεγχος σειράς κατάταξης). Επιπλέον, τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα είναι στη διάθεση του Τύπου. Στην κλήρωση θα προηγηθούν όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Οι αρχικώς επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες (κατηγορίες Α και Β) καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο αμέσως μετά την κλήρωση ώστε να πληροφορηθούν σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής τους. Καλούνται επίσης όλοι οι παραπάνω, με δική τους ευθύνη, να αντλήσουν από το διαδίκτυο όλα τα απαραίτητα για την εγγραφή τους έντυπα, να τα συμπληρώσουν και να τα ταχυδρομήσουν στο Ε.Α.Π. το αργότερο έως και την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010 (αποκλειστική προθεσμία).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δηλ. η 10η Δεκεμβρίου 2009, προσδιορίζει το τέλος του υπολογίσιμου χρόνου προϋπηρεσίας, την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου ή της ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών σας καθώς και οποιουδήποτε άλλου τίτλου απαιτείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής των προγραμμάτων σπουδών.

Η άντληση των οδηγιών και των εντύπων για την εγγραφή των φοιτητών θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Όσοι υποψήφιοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης καθώς και για την άντληση των απαραίτητων για την εγγραφή τους εντύπων θα μπορούν να εξυπηρετούνται, από τις 7 Ιανουαρίου έως και τις 14 Ιανουαρίου 2010, και από τα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών, Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. – 19.00μ.μ.

Πάτρα, 19 Οκτωβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής Χαράλαμπος Κοκκώσης

Μπορεί η λυματολάσπη να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια ως λίπασμα;

Μπορεί η λυματολάσπη να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια ως λίπασμα;

Δρ. Θόδ. Καρυώτης
Γεωπόνος-Εδαφολόγος του ΕΘΙΑΓΕ

Η χρησιμοποίηση των στερεών αστικών αποβλήτων στη γεωργία άρχισε να εφαρμόζεται στην Αριζόνα των ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1960. Η λυματολάσπη, χρησιμοποιήθηκε επειδή περιέχει θρεπτικά στοιχεία για τις καλλιέργειες, ενώ η οργανική ουσία θεωρήθηκε ότι μπορεί να βελτιώσει τα εδάφη που κινδυνεύουν από την ερημοποίηση. Επίσης, εκτιμήθηκε ότι η χρήση της λυματολάσπης ως λιπάσματος θα μειώσει την εξάρτηση από τα συνθετικά λιπάσματα. και θα μειωθεί το κόστος παραγωγής. Η ελεγχόμενη χρήση της στη γεωργία μπορεί να βελτιώσει τη δομή του εδάφους, άρα να μειωθεί ο κίνδυνος διάβρωσης, ενώ αυξάνει την ικανότητα του εδάφους να κατακρατεί το νερό. Όμως, η εφαρμογή της λυματολάσπης στο έδαφος συνεπάγεται και προσθήκη ρυπαντών που περιέχονται σε αυτήν, οι οποίοι μπορούν να μεταφερθούν στον αέρα και το νερό ή ακόμη να εισαχθούν στην τροφική αλυσίδα. Mέχρι σήμερα, η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση για την πιο ενδεδειγμένη μέθοδο χρησιμοποίησης της λυματολάσπης.
Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με τη διάθεση των αστικών αποβλήτων, ενώ η στρατηγική για τη μείωση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων στους ΧΥΤΑ (Κ.Υ.Α. 29407/3508/2002) προβλέπει μείωση στο 75% της συνολικής ποσότητας που είχαν παραχθεί το 1995, με βάση στοιχεία της Eurostat. Είναι φανερό ότι στο πρόβλημα πρέπει να αναζητηθεί άμεση και αποτελεσματική λύση. Στο άρθρο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα της δυνατότητας ασφαλούς ή όχι χρησιμοποίησης της λυματολάσπης ως λιπαντικού υλικού στη γεωργία.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα στερεά αστικά απόβλητα μπορεί να περιέχουν θρεπτικά στοιχεία και οργανική ύλη, όμως περιέχουν παθογόνους οργανισμούς που μπορούν να μεταδόσουν ασθένειες, καθώς και τοξικές ενώσεις. Επομένως, η συνεχής χρησιμοποίηση της λυματολάσπης, εμπεριέχει κινδύνους που περιλαμβάνουν τη συσσώρευση βαρέων μετάλλων στα εδάφη και στη συνέχεια την πρόσληψή τους από τα φυτά, καθώς και τον κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών.
Η απάντηση του Επιτρόπου κ. Δήμα (18 Σεπτεμβρίου 2007) σε σχετικό ερώτημα για τη χρήση της λυματολάσπης ήταν η εξής:
“H εναπόθεση λυματολάσπης στο έδαφος θεωρείται όλο και πιο προβληματική δεδομένου ότι δεν περιέχει μόνο ωφέλιμες οργανικές ουσίες, αλλά και βαρέα μέταλλα, δυσαποδόμητα οργανικά στοιχεία, ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους, δυνητικά παθογόνους οργανισμούς, πολυανθεκτικούς ιούς και βακτηρίδια και χημικές ουσίες καθημερινής χρήσης στη βιομηχανία, στην ιατρική και στα νοικοκυριά, οι οποίες διοχετεύονται στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο. Παρόλο που σε ορισμένα κράτη μέλη η κατάλληλη λυματολάσπη χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό υλικό, επιλέγονται και άλλες λύσεις. Η Επιτροπή θα δρομολογήσει μελέτη εκτίμησης των κινδύνων ώστε να συναγάγει συμπεράσματα ως προς τον προσδιορισμό των λιγότερο επικίνδυνων για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον επιλογών διαχείρισης της λυματολάσπης”.
Σύμφωνα με την Οδηγία 86/278/ΕΕ και με βάση την ΥΑ 80568/4225/91, υπάρχει πρόβλεψη για τα επίπεδα περιεκτικότητας βαρέων μετάλλων στη λυματολάσπη που πρόκειται να χρησιμοποπoιηθεί στα εδάφη, καθώς και οριακές τιμές για τα βαρειά μέταλλα που μπορούν να εισάγονται κατ' έτος στα προς καλλιέργεια εδάφη, στους βοσκότοπους.
Σύμφωνα με έκθεση της ΕΕ, οι νομοθεσίες αρκετών Κρατών-Μελών είναι πιο αυστηρές από τις απαιτήσεις της 86/278, ενώ η Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Ισπανία υιοθέτησαν τα ίδια όρια συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων με εκείνα της Οδηγίας. Επισημαίνεται ότι στη Γαλλία, Ιταλία και Λουξεμβούργο, η νομοθεσία περιλαμβάνει και όρια για παθογενείς οργανισμούς. Επίσης, σε ορισμένες χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία και Σουηδία) θεσπίσθηκαν όρια για τις οργανικές ενώσεις.
Όλα τα είδη της ιλύος (υγρή, ημι-στερεή, στερεή και ξηραμένη ιλύς) μπορoύν θεωρητικά να χρησιμοποιηθούν στη γεωργία, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα παρακάτω:
1) περιορισμένη εισαγωγή βαρέων μετάλλων στην αγροτική γη
2) χαμηλή συγκέντρωση συνθετικών οργανικών ενώσεων στην ιλύ
3) ελάχιστη έως μηδενική έκθεση σε παθογενείς μικροοργανισμούς
4) μέτρα προστασίας των υπογείων και επιφανειακών υδάτων από την διασπορά στα εδάφη
Η χρήση της λυματολάσπης στη γεωργία πρέπει να αποφεύγεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
• σε περιοχές που μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων νερών
• σε λιβάδια στα οποία γίνεται βόσκηση ζώων
• σε καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών αν η συγκομιδή γίνει μέσα σε τρεις εβδομάδες από την ημέρα εφαρμογής
• σε χωράφια με φυτείες φρούτων και λαχανικών
• σε χωράφια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή φρούτων και λαχανικών τα οποία έρχονται σε επαφή με το χώμα και συνήθως καταναλώνονται ωμά, εκτός αν το υλικό προστεθεί τουλάχιστο 12 μήνες πριν από τη συγκομιδή
• σε γρασίδια, εκτός αν η λυματολάσπη προστεθεί τουλάχιστο 12 μήνες πριν τη χρησιμοποίησή τους
Η λυματολάσπη, εκτός των άλλων, περιέχει διοξίνες και βαρειά μέταλλα τα οποία σε μικρές ποσότητες ορισμένα (π.χ. χαλκός, ψευδάργυρος κ.λ.π.) είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών. Όμως, μπορούν να εκπλυθούν και να μεταφερθούν στα επιφανειακά ή στα υπόγεια νερά, ειδικά στα αμμώδη εδάφη. Επίσης, μπορεί να περιέχει και άλλα στοιχεία όπως αρσενικό, κάδμιο, μόλυβδο και υδράργυρο, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της επίπτωσης στην εδαφική πανίδα. Ορισμένα βαρειά μέταλλα (νικέλιο και χρώμιο) είναι τοξικά για τα φυτά και μπορούν να προκαλέσουν σημαντική μείωση στην γεωργική παραγωγή, ενώ ο μόλυβδος, το κάδμιο και ο υδράργυρος δεν επιδρούν στην ανάπτυξη των φυτών, μπορούν όμως να προκαλέσουν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία ή στα ζώα που καταναλώνουν τα φυτά.
Πειράματα που έγιναν στη Ιαπωνία (Πανεπιστήμιο Okayama, 2007) έδειξαν ότι η λυματολάσπη αλλάζει τις φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες των εδαφών.
Οι συνεχείς χρήσεις της λυματολάσπης βελτιώνουν τη γονιμότητα (Garcia-Gil et al., 2000) λόγω της αύξησης της οργανικής ουσίας που προστίθεται. Μελέτες έδειξαν ότι ο χρόνος διάσπασής της είναι μεγάλος, αφού το 50 % της οργανικής ουσίας μπορεί να διασπασθεί σε 10-20 έτη. Άλλα πειράματα απέδειξαν ότι η εφαρμογή λυματολάσπης αύξησε την αλατότητα στα εδάφη (Hamdi et al., 2006) και τη συσσώρευση αλάτων (Yoshida et al., 2003; Crecchio et al., 2004; Madrid et al., 2006). Επίσης, αποδείχθηκε αύξηση του pH του εδάφους από 6.1 σε 7.6 (Hernando et al., 1989) και από 5.8 σε 6.7 (Zhang et al., 2006), που σημαίνει ότι αλάζουν οι εδαφικές ιδιότητες, άρα μπορεί να μειωθεί η καταλληλότητά τους σε ορισμένες καλλιέργειες. Μελέτες που έγιναν στις ΗΠΑ έδειξαν αύξηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στο φύτρωμα των σπόρων, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση της περιεκτικότητας του νατρίου και χλωρίου στις καλλιέργειες. Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη δίαιτας με χαμηλό νάτριο. Σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων, βρέθηκε σε αμπελώνες που “λιπάνθηκαν” με λυματολάσπη ότι τα σταφύλια περιείχαν κάδμιο, νικέλιο και χρώμιο (Pinamonti et al., 1999).
Πειράματα στην Αυστραλία έδειξαν ότι 44–55% της αμμωνίας που περιείχε η λυματολάσπη εξαερώθηκε μέσα σε 24 ώρες από την εφαρμογή στα εδάφη. Να υπενθυμίσουμε ότι η στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση θέτει για το 2020 -ανάμεσα στους στόχους- τη μείωση των εκπομπών αμμωνίας κατά 27% σε σχέση με τις τιμές του 2000.
Να επισημανθεί ότι, οι ιδιοκτήτες γης δεν είναι πρόθυμοι να τη χρησιμοποιήσουν ως λίπασμα, ενώ τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας. Μελλοντικά, η λυματολάσπη αντί να εναποτίθεται στα χωράφια μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών νέας τεχνολογίας, αφού τα ερευνητικά αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο θεωρούνται ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον (π.χ. φωτοβολταϊκά πλαίσια, πλακίδια στεγανοποίησης κλπ). Πάντως κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της λυματολάσπης στα χωράφια είναι απαραίτητο να λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα από τους χρήστες. Επιπλέον, πρέπει να συσταθεί (σε περιφερειακό επίπεδο) ένας αξιόπιστος μηχανισμός ελέγχου και παρακολούθησης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις στην ποιότητα των φυσικών πόρων, για την προστασία της δημόσιας υγείας, για την οριοθέτηση των εκτάσεων που μπορούν να δεχθούν λυματολάσπη, για το είδος των καλλιεργειών, καθώς και για τον έλεγο της καταλληλότητας των αγροτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ecofestival 2009-12η Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων & Υπηρεσιών


Ecofestival 2009-12η Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων & ΥπηρεσιώνEcofestival 2009
12η Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων & Υπηρεσιών
5 – 8 Νοεμβρίου 2009
HELEXPO Palace, Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι, Αθήνα
Αθήνα, Οκτώβριος 2009

Μη χάσετε τη 12η Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων & Υπηρεσιών, Ecofestival 2009, στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO Palace, Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι, Αθήνα, στις 5-8 Νοεμβρίου 2009!
Η έκθεση Ecofestival 2009 είναι η μεγαλύτερη έκθεση βιολογικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα, με περισσότερους από 200 εκθέτες και περίπου 20.000 επισκέπτες ετησίως.
Η έκθεση οργανώνεται υπό την αιγίδα του ΟΠΕΓΕΠ, και υποστηρίζεται από την IFOAM, και το AgriBioMediterraneo.
Οι εκθέτες της έκθεσης Ecofestival 2009 καλύπουν τους εξής τομείς:
Βιολογικά προϊόντα

Οικολογικά καλλυντικά & είδη σπιτιού

Εισροές για χρήση στη βιολογική γεωργία

Περιβαλλοντικές & καταναλωτικές οργανώσεις

Εκδόσεις - τύπος

Ενώσεις, συνεταιρισμοί, ομοσπονδίες
Στην έκθεση μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε:
Σεμινάρια

Διαλέξεις

Ημερίδες

Διαγωνισμούς

Γευσιγνωσίες

Πολιτιστικά δρώμενα και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων
Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Σας περιμένουμε!
Ελευθερία Γεωργιάδη
Διεύθυνση Ανάπτυξης & Επικοινωνίας
Τμήμα Προώθησης & Δημοσίων Σχέσεων
Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
Αριστοτέλους 38 –104 33 Αθήνα, Τηλ: 210 8224384 - Fax: 210 8848164
E-mail: magazine@dionet.gr - Ιστοσελίδα: http://www.dionet.gr/

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΝΕΤ 105,8 ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑΖΗ

Συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ 105,8 και τη δημοσιογράφο Ευαγγελία Μπαλτατζή παραχώρησε σήμερα η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή.

Η Υπουργός χαρακτήρισε το πρόβλημα της κτηνοτροφίας συνολικά, περιλαμβανομένης της αγελαδοτροφίας αλλά και των προβάτων, ως μείζων ζήτημα της Ελληνικής αγροτικής πολιτικής και τόνισε πως απαιτείται «Ένας συνδυασμός εθνικών και κοινωνικών μέτρων, έτσι ώστε να έχουν την ανάλογη στήριξη οι γαλακτοπαραγωγοί, στήριξη στο εισόδημά τους και από την άλλη πλευρά διάρθρωση μέτρων εποπτείας και ρύθμισης των γαλακτοκομικών προϊόντων»

Αναφερόμενη στις τιμές του γάλακτος, η κ. Μπατζελή αναφέρθηκε στα τρία επίπεδα λειτουργίας της αγοράς, τονίζοντας: «Το επίπεδο της κορυφής, δηλαδή εκεί που πηγαίνει ο καταναλωτής να πάρει το προϊόν από το ράφι, εκεί επικεντρώνεται όλη η διαστρέβλωση του εμπορίου από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Τους γνωρίζουμε, ξέρουμε τι τιμολογιακή πολιτική ακολουθούν είτε με τις εκπτώσεις που γίνονται είτε με κάποια διακίνηση τιμολογίων τα οποία θεωρώ ότι στο ενδιάμεσο στάδιο και οι παραγωγοί πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους αλλά και οι ενδιάμεσοι κρίκοι.»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η γεωργία δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν επιλύσει δύο βασικά ζητήματα, τη γη και το νερό, η σωστή διαχείριση των οποίων αποτελεί στόχο του ΥΠ.Α.Α.Τ. που δεν θα αργήσει να υλοποιηθεί.

Αναφορικά με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, η κ. Μπατζελή δήλωσε ότι σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις, από το 2010 θα στηριχτεί πάνω στη γη, δηλαδή δεν θα έχει τη σημερινή μορφή κι ενδέχεται να πάει σε μια ανά στρέμμα εκτίμηση.

Τέλος, η Υπουργός έδωσε έμφαση στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι είναι ταυτόσημες με τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, με επίκεντρο τη στήριξη των χαμηλότερων εισοδημάτων και τη διασφάλιση του στόχου της Πράσινης Ανάπτυξης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε; Δουλειά πολύ;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως όλοι νομίζω ότι θα πρέπει να σκύψουμε, να δούμε όλα τα προβλήματα, να τα αναλύσουμε και να τα επιλύσουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχω πει στους ακροατές θα σας είχαμε κοντά μας για να συζητήσουμε για αυτόν τον πολύπαθο αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, που έχω την αίσθηση ότι ταλαιπωρούνται χρόνια ολόκληρα με προβλήματα τα οποία υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν λυθεί και χρονίζουν, με το γεγονός ότι ακούμε για νέες πολιτικές που ποτέ δεν τις είδαμε. Ας ξεκινήσουμε από το θέμα που αντιμετωπίσατε και ως αντίδραση, όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας με τις διαμαρτυρίες των γαλακτοπαραγωγών. Το λέω αυτό γιατί περί τα τέλη Αυγούστου που ταξίδεψα στην Κεντρική Ελλάδα ήταν το μόνιμο πρόβλημα που έθεταν όλοι. Τι θα γίνει με τις τιμές στο γάλα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θεωρώ ότι το πρόβλημα της κτηνοτροφίας συνολικά περιλαμβανομένης της αγελαδοτροφίας αλλά και των προβάτων, είναι ένα μείζων ζήτημα στην Ελληνική αγροτική πολιτική και οικονομία. Πιστεύω ότι χρειάζεται ένας συνδυασμός εθνικών και κοινωνικών μέτρων, έτσι ώστε να έχουν την ανάλογη στήριξη οι γαλακτοπαραγωγοί, στήριξη στο εισόδημά τους και από την άλλη πλευρά διάρθρωση μέτρων εποπτείας και ρύθμισης των γαλακτοκομικών προϊόντων, διότι εκεί πιστεύω ότι είναι ένα πρότυπο μιας συγκεντρωμένης αγοράς από την άλλη πλευρά της όχθης, αυτής των μεταποιητών, εμπόρων και γαλακτοβιομηχανιών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Από την εικόνα που έχουμε αποκομίσει όλοι είναι πως στην ουσία οι γαλακτοπαραγωγοί είναι απροστάτευτοι ακριβώς μπροστά στην απέναντι όχθη που μόλις αναφέρατε. Δεν έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν τιμές, οι τιμές διαμορφώνονται από τους ενδιαμέσους ή κατευθείαν από τις βιομηχανίες και εξωθούνται στο να πωλούν το γάλα σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν θέλω να πάρω μέρος αυτή τη στιγμή και να πω ποιοι είναι οι καλοί και οι κακοί. Απλώς θα μου επιτρέψετε να πω δύο πράγματα τα οποία οφείλουνε να γίνουν, με τη συμβολή και των δύο πλευρών, γιατί διαφορετικά χωρίς παραγωγή μια γαλακτοβιομηχανία δεν θα υπάρξει και το αντίθετο. Είναι ένα βιομηχανικό, αν μου επιτρέπετε να πω, προϊόν, το οποίο χρειάζεται και τους δύο ή πιθανά και τους τρείς. Για ότι αφορά στην κτηνοτροφία, δηλαδή τους παραγωγούς, και εδώ αναφέρομαι και στις δύο κατηγορίες ζώων, βαρέων ή ελαφρών, απαιτείται μια πολιτική μείωσης του κόστους των ζωοτροφών. Αυτή τη στιγμή οι ζωοτροφές επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είναι υψηλές οι τιμές τους, λέτε.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι υψηλές οι τιμές, αλλά φέτος, υποθέτω, λόγω της πτώσης του αραβόσιτου θα είναι χαμηλές. Όμως γενικά, οι ζωοτροφές είναι ένα μεγάλο τμήμα του κόστους των εισροών και οφείλεται, πρώτον, κάποιες φορές στην τιμή, αν είναι ακριβά τα σιτηρά, κριθάρι, αραβόσιτο, κ.τ.λ. και δεύτερον με τον τρόπο που διαχειρίζονται οι ίδιοι οι παραγωγοί τις ζωοτροφές. Ποτέ δεν αγοράζουμε την πρώτη ύλη μας όταν είναι αυξημένες οι τιμές στο εμπόριο και αγοράζουμε όταν είναι πεσμένες οι τιμές σε πολύ μεγάλες ποσότητες, δηλαδή οι κτηνοτρόφοι πρέπει κάπου να αποθηκεύουν τις ζωοτροφές τους, να το πω απλά. Αυτό λοιπόν οφείλουν και οι παραγωγοί να το εξασφαλίσουν και εμείς να τους διευκολύνουμε προς την πλευρά αυτή. Δεν παίζουμε το ρόλο του διαιτητή, αλλά τον ρόλο του επενδυτή πάνω στο ζωικό κεφάλαιο, ως κράτος.

Το δεύτερο, για ότι αφορά στις γαλακτοβιομηχανίες. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες στο αν υπάρχουν γαλακτοβιομηχανίες όπου με την επισήμανση τους, φρέσκο ελληνικό προϊόν, είναι 100% ελληνικό. Αυτό το αποδεικνύουν καθημερινώς οι έλεγχοι οι οποίοι πρέπει να γίνονται τόσο από τον ΕΦΕΤ, όσο και από τα άλλα συνυπεύθυνα Υπουργεία. Οι γαλακτοβιομηχανίες θα πρέπει να καταλάβουν ότι το πιστοποιημένο ποιοτικό προϊόν θα πρέπει και οι ίδιοι να το τηρήσουν. Γνωρίζω ότι θα έχουν κι αυτοί ένα μεγάλο κόστος, όμως τα περιθώρια θα πρέπει να μειωθούν.

Τρίτον, το χειρότερο απ΄ όλα, πιστεύω ότι τα δίκτυα διακίνησης, δηλαδή τα super market, είναι αυτοί που τελικά ‘‘καρτελοποιούν‘‘ τις τιμές, κι εκεί έχουν πολλαπλές ταχύτητες απέναντι, τόσο στους παραγωγούς, που υπάρχουν πολλά προϊόντα που υπογράφουν σύμβαση τα super market με τους παραγωγούς, όσο και με τους μεταποιητές. Το πρόβλημα λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως έχει αναδειχθεί, αλλά και σε ελληνικό, όπως καθημερινά αποδεικνύεται, ότι ο τελικός αποδέκτης, δηλαδή ο καταναλωτής, είναι αυτός ο οποίος επιβαρύνεται από μια συγκεντρωτική εμπορική πολιτική των εμπορικών αλυσίδων, μικρών ή μεγάλων, και επικεντρώνομαι κυρίως στους μεγάλους όπου έχουν τη δυνατότητα της μεγάλης διαπραγμάτευσης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάντως είναι πολυεπίπεδο το θέμα, έτσι όπως μας το περιγράφετε…

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι τρία επίπεδα. Το επίπεδο της κορυφής, δηλαδή εκεί που πηγαίνει ο καταναλωτής να πάρει το προϊόν από το ράφι, εκεί επικεντρώνεται όλη η διαστρέβλωση του εμπορίου από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Τους γνωρίζουμε, ξέρουμε τι τιμολογιακή πολιτική ακολουθούν είτε με τις εκπτώσεις που γίνονται είτε με κάποια διακίνηση τιμολογίων τα οποία θεωρώ ότι στο ενδιάμεσο στάδιο και οι παραγωγοί πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους αλλά και οι ενδιάμεσοι κρίκοι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τώρα, για να έρθουμε σε αυτό καθεαυτό το θέμα της πολιτικής του Υπουργείου σας συνολικά, κυρία Μπατζελή. Πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει, διαχρονικά θα έλεγα, για ένα νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης στη χώρα, μια χώρα που ο αγροτικός τομέας έχει αρκετά μεγάλο μερίδιο. Ακούμε λοιπόν για νέα μοντέλα αγροτικής ανάπτυξης και αυτά δεν τα βλέπουμε ποτέ. Από την άλλη μεριά βλέπουμε αγρότες οι οποίοι κρατούν σοδιές απούλητες, φαντάζομαι το ξέρετε πολύ καλά μιας και προέρχεστε από αγροτική περιοχή, από τη Φθιώτιδα. Βλέπετε τι έχει γίνει και με το σιτάρι. Τι σκέφτεστε να κάνετε;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θεωρώ ότι η γεωργία, χωρίς να έχει επιλύσει δύο βασικά στοιχεία, τη γη και το νερό, δεν μπορεί να προχωρήσει. Το δεύτερο, είναι καθαρά το πώς διαχειρίζεσαι τη γεωργική γη. Αυτός είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι δεν θα αργήσουμε να τον φτάσουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όταν λέτε αυτό το δεύτερο γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το πώς διαχειρίζεσαι την αγροτική γη και το νερό, τι εννοείτε;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα πρέπει να ξέρετε ότι η αγροτική γη λόγω του τρόπου διαχείρισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με τα δικαιώματα να το πω έτσι, δηλαδή με τις μετοχές που έχει ο κάθε παραγωγός βάση της οποίας πληρώνεται από το κράτος ή από την κοινότητα, έχει ένα δικαίωμα να καλλιεργήσει μια γη. Αυτή όπως ξέρετε, πολλές φορές δεν ανήκει στους αγρότες, είναι ενοικιαζόμενη ή ανήκει σε εταιροεπαγγελματίες, οι οποίοι δεν μας ενοχλούν, δεν θέλουμε να τους διώξουμε από την αγροτική παραγωγή, απλά και μόνο να διαμορφώσουμε δύο ενδιάμεσες ταχύτητες ή δύο επίπεδα στήριξης. Όταν λοιπόν χαρτογραφήσουμε, τέλος του επόμενου χρόνου του 2010, το πρώτο αγροτικό κτηματολόγιο το οποίο θα γίνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ο οργανισμός ο οποίος θα αναλάβει αυτή τη λειτουργία, και ελπίζω να το κάνουμε γιατί διαφορετικά θα έχουμε ποινές από την Ε.Ε., εφόσον πάρουμε παράταση μέχρι τέλος του 2010 γιατί διαφορετικά έχουμε μέχρι τέλος αυτού του χρόνου, θέλω να πιστεύω ότι η Επιτροπή θα μας δώσει μια παράταση έξι μηνών, εφόσον λοιπόν αποκτήσουμε αυτό το αγροτικό κτηματολόγιο και ξέρουμε ποιοι είναι οι παραγωγοί των διαφόρων επαγγελμάτων, οι κατά κύριο επάγγελμα, ξέρουμε ποιες είναι οι περιοχές, εκεί ερχόμαστε λοιπόν να διαχειριστούμε την αγροτική γη σε συνδυασμό με τη διαχείριση νερού, όχι σπατάλη νερού – σπατάλη δεν σημαίνει ποιότητα, σημαίνει καταστροφή της ανάπτυξης και πάμε σε αντίθετη ταχύτητα με αυτό που λέμε πράσινη ανάπτυξη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάντως αυτά τα στοιχεία που μας λέτε τώρα είναι αυτά που όπως είπατε κι εσείς, είναι τα στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί στη νέα διαβούλευση η οποία γίνετε στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βεβαίως διότι η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική όπως συζητείται, από το 2010 θα στηριχτεί πάνω στη γη, δηλαδή δεν θα έχει τη σημερινή μορφή. Διαβουλεύσεις γίνονται, μπορώ να σας πω ότι θα πάει σε ανά στρέμμα εκτίμηση, χωρίς να θέλω να προδικάσω ή να προαναγγείλω κάτι, βρισκόμαστε σε περίοδο διαβουλεύσεων, οπότε το να έχουμε πλέον σαφές τοπίο ποια είναι η αγροτική μας γη είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διαχειριστούμε την επόμενη μέρα, του 2013, αλλά και να διαχειριστούμε τη μεταβατική περίοδο για να φτάσουμε το 2013 γιατί εκεί μας περιμένει η έναρξη του καινούργιου, όχι η προετοιμασία του καινούργιου. Είμαστε στη φάση τώρα στη φάση της προετοιμασίας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δύο ερωτήματα μαζί θα σας θέσω, γιατί τα ερωτήματα τα θέτουν οι φίλοι ακροατές, η ΝΕΤ όπως ξέρετε ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Το πρώτο θέμα που θέτουν είναι τι πολιτικές θα εφαρμόσετε για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και το δεύτερο είναι τι σκέφτεστε να κάνετε με την κοινωνική ασφάλιση του αγρότη, μάλιστα μπαίνει και ένα ερώτημα για τις πρόωρες αγροτικές συντάξεις. Ξέρω ότι οι απαντήσεις θέλουν το χρόνο τους, σας τον δίνω.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα σας πω το εξής, για τη εισοδηματική στήριξη του αγρότη πηγαίνουμε σε ένα πακέτο συνολικών προτάσεων που είναι ένας συνδυασμός ευρωπαϊκής στήριξης αλλά και κοινοτικών μέτρων. Δηλαδή οι κοινοτικές επιδοτήσεις προφανώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν, απλώς θα τις διαθέσουμε και θα τις διανείμουμε με τον καλύτερο δυνατό, διαφανή τρόπο, γιατί υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να παράγουν περισσότερο αλλά ποτέ δεν τους δόθηκαν δικαιώματα, με βάση την Κοινοτική Νομοθεσία θα επανεξετάσουμε αυτή την κατανομή των δικαιωμάτων.

Το δεύτερο, εθνικά μέτρα, γιατί πλέον η γεωργία δεν μπορεί να προχωρήσει μόνη της, μόνο με το ‘‘αλατο –πίπερο‘‘ της κοινοτικής πολιτικής. Πρέπει να περάσουμε σε μια στήριξη οικονομικών – φορολογικών και περιβαντολλογικών μέτρων για να βάλουμε τον αγρότη στο επίκεντρο της πράσινης ανάπτυξης και της οικονομικής μας πολιτικής, τα οποία δύο συνδυάζονται. Επιπλέον εισοδηματικές ενισχύσεις, εφόσον μας δίνετε η χρηματοδοτική και δημοσιονομική δυνατότητα, με βάση την τήρηση περιβαντολλογικών μέτρων. Όποιος παραγωγός προστατεύει περισσότερο το περιβάλλον θα μπορεί να έχει μια επιπλέον επιδότηση, ποια, πότε, το βρίσκουμε, το συζητάμε. Δεύτερον, έχουμε πει ότι φορολογικά πρέπει να μειώσουμε τις επιβαρύνσεις του αγροτικού εισοδήματος από την φορολογία που τον πλήττει ιδιαίτερα στο πετρέλαιο και στις εισροές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα μιλάτε και για το Φ.Π.Α;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μιλάμε για ένα πακέτο φορολογικών μέτρων τα οποία περιλαμβάνουν και την έμμεση φορολόγηση.

Το τρίτο αφορά όλα τα κοινωνικά μέτρα στήριξης στα οποία μελετώνται σε κεντρικό επίπεδο και σε κυβερνητικό επίπεδο και αφορούν στη ρύθμιση χρεών, κατά πόσο μπορούν να μπουν και οι αγρότες μέσα σε αυτή τη ρύθμιση χρεών τα οποία μελετάει και το Υπουργείο Ανάπτυξης και δεύτερον το κοινωνικό επίδομα όπου και ο ΟΓΑ, που με μεγάλη σωφροσύνη και σεβασμό απέναντι στα ζητήματα των δημοσιονομικών μας περιορισμών, θα δούμε το κατά πόσο και πότε οι αγρότες θα μπορούν να είναι αποδέκτες κι αυτοί του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κυρία Μπατζελή πότε θα είστε σε θέση για να τα προσδιορίσετε όλα αυτά, χρονικά εννοώ, σε επίπεδο καταρχήν στο να καταλήξετε για όλα αυτά που μόλις πριν από λίγο μας είπατε και επομένως πότε θα αρχίσουνε να υλοποιούνται;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θέλω να σας πω, με όλο το σεβασμό που τρέφω στην πληροφόρηση στην οποία θέλετε να δώσετε, ότι αυτή είναι συνολική κυβερνητική πρόταση και νομίζω ότι από κεντρικής πλευράς είτε ο Πρωθυπουργός, είτε ο Υπουργός Οικονομικών και Ανάπτυξης, ανάλογα με ποια μορφή θα κατατεθούν τα νομοσχέδια στους επόμενους δύο μήνες. Εδώ λοιπόν είμαστε στα πλαίσια της προετοιμασίας, τηρώντας πάντα τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και τις προγραμματικές μας δηλώσεις που είναι και ταυτόσημες, ότι θα στηρίξουμε τα κοινωνικά χαμηλά οικονομικά στρώματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γι αυτή τη συνομιλία και να σας δεσμεύσω στον αέρα από τώρα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει ενδεχομένως να έρθετε στο studio για να σας δώσουμε περισσότερο χρόνο.

ΠΟΤΙΣΜΑ ΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΛΥΜΑΤΑ

ΠΟΤΙΣΜΑ ΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


Η Κομισιόν ενέκρινε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου την χορήγηση εφάπαξ κρατικής ενίσχυσης στους αγρότες

Η Κομισιόν ενέκρινε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου την χορήγηση εφάπαξ κρατικής ενίσχυσης στους αγρότες

Τη δυνατότητα καταβολής εθνικών ενισχύσεων μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ σε όλους ανεξαιρέτως τους αγρότες, παρέχει με απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απόφαση αυτή που κρίνεται ως έκτακτη, έρχεται να εκτονώσει την εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε ορισμένους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής και ειδικότερα της αγελαδοτροφίας, μετά τις γνωστές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των αγελαδοτρόφων σε Βρυξέλες και Λουξεμβούργο. Η εν λόγω απόφαση καλύπτει απολύτως τις αποφάσεις που ανακοίνωσαν στις αρχές της εβδομάδος η καγκελάριος Μέρκελ και ο πρόεδρος Σαρκοζί για έκτακτες ενισχύσεις ύψους 1 εκατ. ευρώ και 1,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα προς τους αγρότες των χωρών τους.

Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, η υπουργός Κατερίνα Μπατζελή, δηλώνει αποκλειστικά στο Agronews ότι η απόφαση της Επιτροπής διευκολύνει τους χειρισμούς της κυβέρνησης για ανάπτυξη πολιτικών στον αγροτικό τομέα, ωστόσο η αξιοποίησή της θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα. Την ίδια στιγμή η κ. Μπατζελή διευκρινίζει ότι η απόφαση της Επιτροπής δεν έχει αναδρομική ισχύ, επομένως δύσκολα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως άλλοθι για το πακέτο Χατζηγάκη ύψους 500 εκατ. ευρώ, που δόθηκε με τη μορφή αποζημιώσεων στους αγρότες από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες της Η η απόφαση της Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης, γνωστής ως τσεκ, η πληρωμή της οποίας υπό διαφορετικές συνθήκες θα πληρώνονταν περί τα μέσα Δεκεμβρίου.

Η απόφαση της Κομισιόν
Πιο αναλυτικά, η Κομισιόν ενέκρινε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου την χορήγηση εφάπαξ κρατικής ενίσχυσης στους αγρότες (σ.σ. από τις κυβερνήσεις τους) μέχρι ύψους 15.000 ευρώ.
Αυτή η κίνηση της Επιτροπής είχε ως αφορμή την επιθυμία της να σταθεροποιηθεί το εισόδημα των γαλακτοπαραγωγών, αλλά, τελικά –όπως ανακοίνωσε η ίδια- απευθύνεται και καλύπτει «τους αγρότες όλων των κλάδων».
Η απόφαση αυτή τροποποιεί το προσωρινό πλαίσιο αντιμετώπισης κρίσεων το οποίο θεσπίσθηκε από την Κομισιόν τον Ιανουάριο του2009 και ήδη προβλέπει διάφορες δυνατότητες ενίσχυσης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις της Ε. Ένωσης. Με τηναπόφαση της Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται στο εν λόγω πλαίσιο ένα ξεχωριστό, περιορισμένο ,συμβιβάσιμο ποσό ενίσχυσης ύψους μέχρι 15.000 ευρώ για τους αγρότες. Αυτό το ποσό μπορεί να χορηγηθεί μια φορά σε κάθε επιχείρηση έως το τέλος του 2010. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε ενίσχυση ήσσονος σημασίας η οποία έχει ήδη διατεθεί από τις αρχές του 2008 πρέπει να αφαιρεθεί από αυτό το ποσό.
Τα καθεστώτα ενίσχυσης που θα θεσπισθούν στα πλαίσια αυτού του νέου μέσου θα πρέπει να είναι ανοικτά σε όλους τους πρωτογενείς παραγωγούς και να συμπληρώνουν άλλα γενικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τα οποία έχουν ήδη θεσπισθεί από τα κράτη-μέλη. Η ιδέα της χορήγησης κρατικής ενίσχυσης έως και 15.000 ευρώ στους αγρότες συμπεριλαμβανόταν στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2009, για τον γαλακτοκομικό τομέα. Από χθες η ενίσχυση αυτή επεκτείνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους πρωτογενείς παραγωγούς όλων των προιόντων προκειμένου να βοηθήσει και αυτή»ορισμένους αγρότες στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν».
πηγή:agronews.gr

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

Μέσα Δεκεμβρίου η πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης

Για τα μέσα Δεκεμβρίου οριοθετεί την πληρωμή του τσεκ (Ενιαία Ενίσχυση) η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κατερίνα Μπατζελή, σύμφωνα με δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους το μεσημέρι της Πέμπτης στο υπουργείο.

Όπως εξήγησε η υπουργός, η ψηφιοποίηση των στοιχείων ΟΣΔΕ δεν έχει υλοποιηθεί ούτε στο 40% των δηλώσεων, η Κοινότητα δεν δείχνει διατεθειμένη να κάνει καμιά υποχώρηση για την προκαταβολή των χρημάτων, ενώ την ίδια στιγμή η χώρα μας έχει κάνει κατάχρηση των De minimis ενισχύσεων, γεγονός που δεν επιτρέπει να προχωρήσει η λύση της ταμειακής διευκόλυνσης από την ΑΤΕbank.

Η ΕΑΣ Ηρακλείου όπως και άλλες Ενώσεις ανά την Ελλάδα που έχουν ολοκληρώσει στο μεγαλύτερο μέρος την ψηφιοποίηση έχουν υποβάλει αίτημα να πληρωθούν νώριτερα τις εποδοτήσεις.

13Η / 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΕΩΤΕΕ
13Η / 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.Ανακοινώνεται ότι η επόμενη, 13η/2009 έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 14:00, στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Βενιζέλου 64). Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης έχουν όπως παρακάτω:
Εγγραφή νέων μελών & έγκριση χορήγησης Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος & Δελτίων Ταυτότητας (Θ. Μαρκόπουλος, Σ. Αθανασιάς).
Έγκριση της μετάβασης του κ. Ε. Ιακωβάκη – Προέδρου της ΠΟΣΕΓ, και μέλους της σχετικής επιτροπής του Επιμελητηρίου στις Βρυξέλλες για την προώθηση των θέσεων σε σχέση με το ΟΣΔΕ και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. (Θ. Μαρκόπουλος, Ε. Σπυρίδης).
Έγκριση της μετάβασης των κ.κ. Θ. Μαρκόπουλου, Σ. Γιωτάκη, Σ. Διαμαντόπουλου και Δ. Χαμπίδη στην Κύπρο για συνεργασία με ΠΕΓ και ΠΕΔ στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας των Κυπριακών Γεωτεχνικών Οργανώσεων με το Επιμελητήριο, συμμετοχή σε ημερίδα ΠΕΓ, εγκαίνια γεωργικής έκθεσης Κύπρου και συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας της Κύπρου (Θ. Μαρκόπουλος).
Προτάσεις συμμετοχής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και συνεργασίες με άλλους φορείς σε σχέση με το πρόγραμμα INTERREG IV (Σ. Διαμαντόπουλος).
Λήψη απόφασης επί της πρότασης συνεργασίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με την εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», στα πλαίσια υλοποίησης του «Προγράμματος Ενίσχυσης Ελεύθερων Επαγγελματιών» του ΥΠ.ΟΙ.Ο. (Θ. Μαρκόπουλος).
Κατανομή πόρων στα Παραρτήματα, στα πλαίσια κατάρτισης του Προϋπολογισμού ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έτους 2010 (Θ. Μαρκόπουλος, Ε. Σπυρίδης).
Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ανανέωση άδειας επαγγέλματος των γεωτεχνικών

Ανανέωση άδειας επαγγέλματος των γεωτεχνικών


Τη διαδικασία ανανέωσης της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματοςσε εκείνους τους γεωτεχνικούς - μέλη του, η άδεια των οποίων λήγει στις 28-2-2010 ή έχει ήδη λήξει ξεκίνησε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Οι γεωτεχνικοί, αφού συμπληρώσουν και υπογράψουν συνημμένα την Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού, θα πρέπει να την αποστείλουν στο Επιμελητήριο (είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Βενιζέλου 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, είτε με fax στο 2310236308), μαζί με τη Δήλωση Στοιχείων Απασχόλησης και, προκειμένου για τα τακτικά μέλη με ηλικία μεγαλύτερη των 55 ετών, με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα αναγράφεται η φράση:
«δεν έπαυσα να ασκώ το επάγγελμα του γεωτεχνικού ούτε έχω συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από 30 έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας».
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση της Δήλωσης Στοιχείων Απασχόλησης, καθόσον τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται στο Μητρώο Απασχόλησης των γεωτεχνικών που τηρεί το Επιμελητήριο.
Με την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών, το Επιμελητήριο θα προχωρήσει στην ανανέωση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος του μέλους (εντός του πρώτου διμήνου του έτους 2010) και θα την αποστείλει ταχυδρομικά στη διεύθυνση αλληλογραφίας που αυτό έχει επιλέξει. Η ανανεωμένη Άδεια θα ισχύει για άλλα τρία (3) χρόνια.
Με το άρθρο 2 του Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ 297/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται η χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους γεωτεχνικούς, η οποία είναι απαραίτητη για την άσκηση των γεωτεχνικών επαγγελμάτων (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου), τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος έχει τριετή ισχύ, ανανεώνεται δε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.
Για οποιαδήποτε παραπέρα πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο, στα τηλέφωνα 2310278817/818 (Αρχείο Μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εσωτ. 1, κα Σοφία Καρακασίδου και κα Ασπασία Πρίτσα).

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Ημερίδα με θέμα: << Η ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ >>

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
AGRICULTURALISTS ASSOCIATION OF MAGNESIA –GREECE


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Ο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΛΜΥΡΟΥ

οργανώνουν στα πλαίσια του προγράμματος IRRIQUAL στο ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΛΜΥΡΟΥ (πρώην ΚΕΓΕ),

Ημερίδα με θέμα: << Η ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ >>
Την Παρασκευή στις 30-10-2009 και ώρα 19.00
Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο της περιοχής Αλμυρού και της ευρύτερης περιοχής του Ν. Μαγνησίας, να παρακολουθήσει την ημερίδα με σκοπό τη καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωσή του.
Στην ημερίδα θα μπορούν να συμμετέχουν :
- Γεωπόνοι

–Γεωτεχνικοί
-Αγρότες και αγρότισσες της επαρχίας Αλμυρού και γενικότερα του νομού Μαγνησίας

- Κάθε ενδιαφερόμενος για το παραπάνω θέμα
και θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν:
Υπολογισμοί των αναγκών της ελιάς σε νερό ( Κιττας Κων/νος: Καθηγητής Γεωργικών Κατασκευών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας )
Άρδευση και ποιότητα του ελαιόκαρπου ( Πλιακωνη Ελένη: υποψηφία διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας )
Ορθές Γεωργικές Πρακτικές στην άρδευση της ελιάς ( Νανος Γεώργιος: Αν. καθηγητής Δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
*Λίγα λόγια για το IRRIQUAL και την έρευνα
Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος IRRIQUAL που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιήθηκε έρευνα πάνω στο αντικείμενο της ορθής χρήσης νερού στα οπωροφόρα με σκοπό την καλή παραγωγικότητα και ποιότητα των παραγόμενων καρπών. Τα Εργαστήρια Δενδροκομίας και Γεωργικών Κατασκευών και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εργάστηκαν στο ανωτέρω θέμα επί τριετία και μέρος των αποτελεσμάτων των εργασιών έχουν παρουσιαστεί σε εθνικά και διεθνή έντυπα μέσα και Συνέδρια. Υπεύθυνος του έργου για την Ελλάδα είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κος Γιώργος Νάνος.
Για την καλύτερη ενημέρωση των τελικών χρηστών της ανωτέρω έρευνας και για να διαχέεται η επιστήμη και η έρευνα στους τελικούς αποδέκτες γεωπόνους, γεωτεχνικούς και αγρότες ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στην Ημερίδα που πραγματοποιείται στο
Κέντρο Εκπαίδευσης ΔΗΜΗΤΡΑ Αλμυρού την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 19:00
Άλλωστε στην εποχή μας, η χρήση των Υδάτινων Πόρων, απαιτεί τον σεβασμό όλων μας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Κωνσταντίνος

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Η Επίτροπος Μαριάν Φίσερ Μπόελ στην κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Ελληνίδα υπουργό Κατερίνα Μπατζελή.

Άστραψε και βρόντηξε η Μπόελ για ΕΛΓΑ και επιδοτήσεις
Μόνο μικρές παρατάσεις προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις, δέχθηκε η Επίτροπος Μαριάν Φίσερ Μπόελ στην κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Ελληνίδα υπουργό Κατερίνα Μπατζελή. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του AgroNews, η Ευρωπαϊα Επίτροπος και ολόκληρη η Επιτροπή δηλώνουν αγανακτισμένοι με τα «καμώματα» της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και την παρελκυστική τακτική, αρχικά όσον αφορά την παράθεση εξηγήσεων για το «πακέτο» Χατζηγάκη και κατά δεύτερο την βελτίωση του συστήματος ψηφιοποίησης των στοιχείων των δηλώσεων ΟΣΔΕ και γενικά το καθεστώτος διαχείρισης των άμεσων ενισχύσεων.

To μόνο που εξασφαλίστηκε είναι μια παράταση μέχρι τις 14 Νοεμβρίου, προκειμένου να δοθούν οι τελικές εξηγήσεις για το πακέτο Χατζηγάκη, ενώ παντελώς αδιάλλακτη δείχνει να είναι η Επιτροπή σε ότι αφορά τη δυνατότητα προκαταβολής μέρους της Ενιαίας Ενίσχυσης (με βάση τον σχετικό Κανονισμό παρέχεται η δυνατότητα οι ενισχύσεις στα κράτη – μέλη να προκαταβάλλονται σε ποσοστό 70% από τις 16 Οκτωβρίου 2009). Για το θέμα αυτό που σχετίζεται με την ψηφιοποίηση και γενικά με το καθεστώς λειτουργίας του ΟΣΔΕ θα υπάρξει ειδική συνάντηση της κ. Μπατζελή με τον Γενικό Διευθυντή της Επιτροπής κ. Ντεμαρτί, στις 3 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.
πηγή:agronews.gr

ΠΕΔΔΥ: θωράκιση του δασικού πλούτου


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΠΕΔΔΥ)
Διδότου 26 - 106 80 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.210 2124606-7 & Fax : 210 5240790
WEB: peddy.gr
Email: peddy@otenet.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ένωσή μας με ικανοποίηση δέχεται τις προγραμματικές δηλώσεις της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ Τίνας Μπιρμπίλη, για τις πολιτικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης σε σχέση με τα δάση και τις προστατευόμενες περιοχές.
Για την Ένωσή μας αποτελούσε και αποτελεί προτεραιότητα το ξεκαθάρισμα του θεσμικού και νομικού πλαισίου για τα δάση και συνεπώς η δέσμευση της Υπουργού για την αναστολή του άρθρου 1 του Ν.3208/2003 για τον ορισμό του δάσους και η επαναφορά του προϊσχύοντος ορισμού (ποσοστό δασοκάλυψης 15% από 25% που όριζε η διάταξη που ανεστάλη), αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία και τη θωράκιση του δασικού πλούτου. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η Ένωσή μας είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα αυτό θεωρώντας αντισυνταγματική τη διάταξη που ανεστάλη.
Με τη ρύθμιση αυτή απεμπλέκεται το θέμα των δασικών χαρτών και του δασολογίου και θα είναι πλέον δυνατή η σύνταξη και η κύρωση τους.
Επίσης θεωρούμε σημαντική και την επαναφορά σε ισχύ της διάταξης του ν.1892/1990 που αφορά στα πρόστιμα αυτών που καταπατούν δάση και δασικές εκτάσεις, τα οποία είχαν ¨παγώσει¨, τα προηγούμενα χρόνια .
Τέλος η σύσταση ταμείου για τη δασική ανάπτυξη και προστασία των δασών αποτελεί στόχο στον οποίο μπορούμε να συμβάλλουμε με κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για την αυτόνομη χρηματοδότηση των δασών .
Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρέπει να προχωρήσει άμεσα και στη ρύθμιση και των υπόλοιπων κρίσιμων για τον τομέα ζητημάτων , όπως :
- Την ενίσχυση του επιστημονικού και υλωρικού προσωπικού με προσλήψεις ή ακόμη και μετατάξεις προσωπικού από καταργούμενες υπηρεσίες (Αγροφυλακή).
- Την επαρκή χρηματοδότηση δασικών δραστηριοτήτων (δασολόγιο, δασικοί χάρτες, ορεινά υδρονομικά, αναδασώσεις, αποκατάσταση καμμένων, δασική ανάπτυξη κλπ),
- Την περαιτέρω θωράκιση του νομικού πλαισίου για την προστασία των δασών.
- Την ορθή διαχείριση της άγριας πανίδας
- Την απρόσκοπτη λειτουργία των κρατικών εργοστασίων ξύλου, των δασικών φυτωρίων, των εκτροφείων θηραμάτων, των ελεγχόμενων κυνηγητικών περιοχών και των υφιστάμενων υποδομών στις προστατευόμενες περιοχές
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκος Μπόκαρης Κων/νος Δημόπουλος

ΠΟΣΕΓ:Αντιστοιχία του αντικειμένου των κατηγοριών μελετών του Ν. 3316/2005 με τα γνωστικά αντικείμενα των γεωτεχνικών μελετητών-παρόχων υπηρεσιών


Θέμα: Αντιστοιχία του αντικειμένου των κατηγοριών μελετών του Ν. 3316/2005 με τα γνωστικά αντικείμενα των γεωτεχνικών μελετητών-παρόχων υπηρεσιών και κατηγοριοποίηση των σχετικών μελετών και υπηρεσιών κατά CPV.
(Σχετικό έγγραφο σας Α.Π. 1965/30-6-08)
Κύριε Πρόεδρε
Είναι γνωστό σε όλους μας ότι με τις διατάξεις του, ο Ν. 3316/2005 δίνει την δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να εφαρμόζεται με διακριτική ευχέρεια ‘’κατά την κρίσιν του εργοδότου’’ και το αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών είναι να θίγονται συνήθως και κατά κόρον τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών. Ουσιαστικά το αντικείμενο των Γεωτεχνικών περιορίζεται και προσδιορίζεται από πρωτοβουλίες και αστάθμητους παράγοντες.
Εμείς με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις σας γνωρίζουμε ότι η θέση της ΠΟΣΕΓ είναι:
Το νομικό πλαίσιο για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» γενικώς και ειδικώς (Ν. 3316/2005) πρέπει να αλλάξει και να είναι απόλυτα ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση.
Ο ανακαθορισμός, η ανακατανομή και η κατηγοριοποίηση των σχετικών μελετών και υπηρεσιών κατά CPV και κατ’ εφαρμογή των Οδηγιών 18/2004/ΕΚ και 17/2004/ΕΚ παρότι είναι δύσκολή υπόθεση πρέπει να προχωρήσει.
Οποιαδήποτε διοικητική και νομική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια αυτά υποστηρίζουμε και συμμετέχουμε σε κάθε πρωτοβουλία διαλόγου και συνεργασίας για το παραπάνω θέμα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος Ιακωβάκης
Ο Γ. Γραμματέας
Δημήτριος Καρακώστας

ΠΟΣΓ:«Απόσυρση ΓΕΩΤΕΕ από προσφυγή ενώπιον ΣτΕ για τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών του ΥΠΕΧΩΔΕ»

ΘΕΜΑ: «Απόσυρση ΓΕΩΤΕΕ από προσφυγή ενώπιον ΣτΕ για τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών του ΥΠΕΧΩΔΕ»

Π Ρ Ο Σ
ΓΕΩT.Ε.Ε.
Κον Πρόεδρο
Μέλη Δ.Σ.
Κοιν.
Συλλόγους μέλη μας
Γεωτεχνικά Σωματεία
Γεωπόνους

Με ανεπίσημο τρόπο πληροφορηθήκαμε ότι ο ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ, στην συνεδρίαση της 4-9-2009, αποφάσισε να αποσύρει την προσφυγή, ενώπιον του ΣτΕ, κατά του Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών ΔΜΕΟ/α/ο/1257/2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/α/ο/1257/2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Η επίμαχη προσφυγή ήταν μια ενέργεια που είχε συμφωνηθεί σε κοινή σύσκεψη όλων των Γεωτεχνικών Σωματείων, από όλα τα παρόντα σωματεία πλην ενός, και είχε ως στόχο την υποχρεωτική εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών για το κοινό λεξιλόγιο των δημοσίων συμβάσεων (CPV).
Για τον κλάδο των γεωπόνων αυτό αποτελούσε την τελευταία ευκαιρία για ανάκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους τομείς μελετών και παροχής υπηρεσιών, αφού με το παρόν καθεστώς τέτοια δικαιώματα ουσιαστικά δεν υπήρχαν.
Αναμένουμε από τους γεωπόνους μέλη του Δ.Σ. να πράξουν το καθήκον τους για τη διόρθωση του συγκεκριμένου εγκληματικού για τα συμφέροντα του κλάδου λάθους. Σε όποια τέτοια προσπάθεια θα μας βρουν στο πλευρό τους.
Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι έκθετοι απέναντι στον κλάδο με ότι αυτό συνεπάγεται στην εκπροσώπηση του.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ -Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΟΥΒΑΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΟΣΕΓ:Αντιστοιχία του αντικειμένου των κατηγοριών μελετών του Ν. 3316/2005 και κατηγοριοποίηση των σχετικών μελετών και υπηρεσιών κατά το CPV.


Θέμα: Αντιστοιχία του αντικειμένου των κατηγοριών μελετών του Ν. 3316/2005 και κατηγοριοποίηση των σχετικών μελετών και υπηρεσιών κατά το CPV.

Προς: ΓΕΩΤΕΕ
Κον Πρόεδρο
Μέλη ΔΣ
Κοιν. Μέλη ΔΣ ΠΟΣΕΓ
Συλλόγους Μέλη
Γεωπόνους
Κύριε Πρόεδρε
Είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο Ν. 3316/2005, δίνει την δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να εφαρμόζουν τις διατάξεις του επιλεκτικά και με διακριτική ευχέρεια ‘’κατά την κρίσιν του εργοδότου, μελέτη να κατατάσσεται εις πλείονας κατηγορίας μελετών, εφ' όσον τούτο υπαγορεύεται εκ της φύσεως του αντικειμένου αυτής ’’. Είναι επίσης γνωστό ότι “κατά την κρίσιν του εργοδότου..” θίγονται συνήθως και κατά κόρον τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών και ουσιαστικά το αντικείμενο των Γεωτεχνικών περιορίζεται και προσδιορίζεται από πρωτοβουλίες και αστάθμητους παράγοντες.
Η αντιστοίχηση του αντικειμένου των κατηγοριών μελετών του Ν. 3316/2005 και η κατηγοριοποίηση των σχετικών μελετών και υπηρεσιών κατά το CPV είναι για την χώρα μας με βάση το κοινοτικό δίκαιο υποχρεωτική και για τους Γεωτεχνικούς η μοναδική ευκαιρία να επαναπροσδιορισθεί η επαγγελματική ύλη σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα των Γεωτεχνικών μελετητών - παρόχων υπηρεσιών.
Εμείς με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, στις 08/07/2008 κοινοποιήσαμε στο ΓΕΩΤΕΕ εγγράφως ότι η θέση της ΠΟΣΕΓ για το παραπάνω θέμα είναι:
Το νομικό πλαίσιο για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» γενικώς και ειδικώς (Ν. 3316/2005) πρέπει να αλλάξει και να είναι απόλυτα ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση.
Ο ανακαθορισμός, η ανακατανομή και η κατηγοριοποίηση των σχετικών μελετών και υπηρεσιών κατά το CPV και κατ’ εφαρμογή των Οδηγιών 18/2004/ΕΚ και 17/2004/ΕΚ παρότι είναι δύσκολή υπόθεση πρέπει να προχωρήσει.
Οποιαδήποτε διοικητική και νομική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.
Κύριε Πρόεδρε
Σε σχέση με όλα τα παραπάνω πληροφορηθήκαμε ότι το ΔΣ στις 04/09/2009 αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αποσύρει την Αίτηση Ακύρωσης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών του ΥΠΕΧΩΔΕ υιοθετώντας τις απόψεις εκπροσώπων των Γεωλογικών Συλλόγων.
Επειδή θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή :
Στρέφεται ενάντια στα επαγγελματικά συμφέροντα των Γεωπόνων και των άλλων κλάδων των Γεωτεχνικών όπως εμείς πιστεύουμε,
Μεροληπτεί υπέρ μιας μερίδας εκπροσώπων των Γεωλόγων σε βάρος των άλλων κλάδων και υιοθετεί ακραίες επαγγελματικά, νομικά και θεσμικά απόψεις,
Αγνοεί και περιφρονεί την θέση υπέρ τις αντιστοίχησης του αντικειμένου των κατηγοριών μελετών του Ν. 3316/2005 και την κατηγοριοποίηση των σχετικών μελετών και υπηρεσιών κατά το CPV, που ανεπιφύλακτα εξέφρασαν όλοι επαγγελματικοί κλάδοι εξαιρουμένων των εκπροσώπων των Γεωλόγων στην συνάντηση που είχε το ΓΕΩΤΕΕ στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2008,
Εκθέτει το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ όταν με ισχνή και ευκαιριακή πλειοψηφία - κάτω από την μονομερή παρουσία ορισμένων εκπροσώπων των Γεωλόγων - αποφασίζει για σημαντικά επαγγελματικά συμφέροντα χιλιάδων επαγγελματιών Γεωτεχνικών όλων των κλάδων, εκτός κανόνων δεοντολογίας και χωρίς την στοιχειώδη διαβούλευση με τους επαγγελματικούς φορείς των Γεωτεχνικών κλάδων.
Για το λόγο αυτό, σας ζητάμε να εισάγεται το θέμα προς συζήτηση στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και παρουσία όλων των επαγγελματικών φορέων των Γεωτεχνικών κλάδων να ξαναδείτε με την σοβαρότητα που πρέπει το πρόβλημα της προάσπισης των επαγγελματικών συμφερόντων όλων των Γεωτεχνικών κλάδων.
Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια αυτά υποστηρίζουμε και συμμετέχουμε σε κάθε πρωτοβουλία διαλόγου και συνεργασίας που θα επιλέξετε για το παραπάνω θέμα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Ευθύμιος Ιακωβάκης
Δημήτριος Καρακώστας

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Nέα Γρίπη τύπου Α/Η1Ν1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ


Nέα Γρίπη τύπου Α/Η1Ν1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ


Η ομιλία με τις προγραμματικές δηλώσεις της υπουργού Κατερίνας Μπατζελή

Ολόκληρη η ομιλία με τις προγραμματικές δηλώσεις της υπουργού Κατερίνας Μπατζελή έχει ως εξής:
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής,
Πριν από οτιδήποτε άλλο θέλω να ευχαριστήσω όλους που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους να βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας και μάλιστα να έχω την τιμή να μιλώ από το βήμα αυτό. Να ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη για το έργο που μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες πολίτες.
Κύριοι συνάδελφοι,
Η πραγματικότητα της αγροτικής οικονομίας είναι συγκεκριμένη και δεδομένη.
Και είναι βέβαιο ότι αν στη θέση μου σήμερα ήταν οποιοσδήποτε πολίτης που ενδιαφέρεται για τον αγροτικό τομέα, θα περιέγραφε την πραγματικότητα που όλοι ζούμε και την αλήθεια που όλοι ξέρουμε. Από τον αγρότη μέχρι τον τεχνοκράτη. Από την κατάσταση στο χωράφι μέχρι την τοποθέτηση στο ράφι, τα αίτια είναι γνωστά.
Οι πτωτικοί αριθμοί στην απασχόληση, στο αγροτικό εισόδημα, στο εμπορικό ισοζύγιο, στην αξία της αγροτικής παραγωγής, συνδέονται με σημαντικά πολιτικά ζητήματα και επιλογές.
Γιατί είναι μείζον πολιτικό ζήτημα, κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι οι πόροι, εθνικοί και κοινοτικοί, όπως αυτοί διανεμήθηκαν τα τελευταία χρόνια, δεν υποστήριξαν την δημιουργία υποδομών, δομών και θεσμών για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού.
Δε διασφάλισαν ούτε την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος από την αγορά, στη βάση μιας δίκαιης αναλογίας ποιότητας και τιμής των προϊόντων.
Αντίθετα.
Ενίσχυσαν την αθέμιτη συμπεριφορά της αγοράς και την παρουσία πλέον των καρτέλ στην καθημερινότητά μας.
Κάθε έννοια συμβολαιακής γεωργίας έχει υποβιβαστεί και έχει αντικατασταθεί με συμβόλαια «ανοικτών τιμών». Μετά την παράδοση των προϊόντων από τους παραγωγούς στους εμπόρους γίνονται συμβόλαια «μηδενικών τιμών». Τα αγροτικά προϊόντα δεν πωλούνται πλέον, αλλά ξεπουλιούνται.
Επίσης, ενώ τα δικαιώματα θα μπορούσαν να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, έχουν μετατραπεί από δημόσιο αγαθό σε προϊόν εμπορικής διαπραγμάτευσης, εν γνώσει μάλιστα των δημοσίων αρχών. Ακυρώθηκε έτσι οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης της παραγωγής και μάλιστα εκείνης της ποιοτικής.
Ένας αγρότης που δεν αντιμετωπίζεται ως σύγχρονος επαγγελματίας. Που δεν του εξασφαλίζονται από το κράτος οι απαραίτητες εγγυήσεις ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν στην δουλειά του, σημαίνει ότι επιτρέπουμε μια τεράστια αιμορραγία της χώρας, που νεκρώνει την περιφέρεια και την ύπαιθρο.
Ένας αγρότης που δεν αντιμετωπίζεται ως εργαζόμενος που η δουλειά του εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κοινωνικό σχεδιασμό, τελικά σημαίνει ότι αφήνουμε τους πολίτες ανοχύρωτους απέναντι στις ακραίες στρεβλώσεις της αγοράς και του αθέμιτου ανταγωνισμού.
Πέραν των διαπιστώσεων αυτών που είναι γνωστές σε όλους, εντός και εκτός αιθούσης, σήμερα καλούμαστε να εγγυηθούμε το μέλλον της υπαίθρου, των αγροτών, των νέων αγροτών.
Καλούμαστε να προχωρήσουμε σε μια αγροτική μεταρρύθμιση.
Καλούμαστε να αναμορφώσουμε τη σχέση κράτους- αγρότη- συνεταιρισμών- καταναλωτών- αγοράς.
Καλούμαστε να αναδιανείμουμε τον οικονομικό πλούτο της υπαίθρου στους πολίτες της.
Προχωράμε προς ένα νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης που έχει στον πυρήνα της φιλοσοφίας του την «πράσινη ανάπτυξη».
Ένα μοντέλο, το οποίο φέρει τη σφραγίδα ενός κράτους πρόνοιας.
Ένα μοντέλο που θα επικυρωθεί από ένα κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ αγροτών και πολιτείας.
Ένα συμβόλαιο που θα εγγυάται το παρόν των αγροτών και θα διασφαλίζει το όραμα και την ελπίδα της νέας γενιάς των αγροτών.
Ένα συμβόλαιο που θα θέσει τέλος στην αγωνία του σημερινού αγρότη και στα ερωτήματα που θέτει.
«Τι να παράγω; ».
«Τι θα γίνει μετά το 2013; ».
Ερωτήματα που σήμερα εντείνουν την ανασφάλειά του και γεννούν κοινωνικά φοβικά σύνδρομα.
Σήμερα τολμάμε να αλλάξουμε το συσχετισμό των δυνάμεων. Οι αγρότες και οι αλιείς θα μπορούν επιτέλους να συμβαδίσουν και να συμμετέχουν ουσιαστικά και ενεργά στην πορεία της ανάπτυξης.
Περνώντας σε μια παρουσίαση του τρόπου ανάπτυξης της υπαίθρου, θα ήθελα να επισημάνω ότι η ταχύτητα ολοκλήρωσης του μοντέλου αυτού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από τις δημοσιονομικές δυνατότητες που σήμερα δυστυχώς είναι εξαιρετικά περιορισμένες.
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) θα είναι ένα σημαντικό μέρος της εθνικής αυτής στρατηγικής. Να επισημανθεί ότι οι διαπραγματεύσεις σταδιακά θα αρχίσουν τους επόμενους μήνες για να προσδιοριστεί και η νέα αγροτική πολιτική της Ε.Ε που θα εφαρμοστεί μετά το 2013. Πάντως, η στήριξη της ΚΑΠ θα συνεχιστεί και οι συζητήσεις πλέον επικεντρώνονται σε έναν προβληματισμό «για το πώς θα δίνονται και σε ποιους».
Για το λόγο αυτό σε εθνικό επίπεδο πρέπει να έχουν διαμορφωθεί με διαφάνεια οι νέοι όροι και οι συνθήκες, ώστε οι παραγωγοί να έχουν την καλύτερη δυνατή στήριξη. Το εισόδημα, η απασχόληση, οι περιβαλλοντικές πρακτικές, καθώς και η ορθολογική διαχείριση γης και νερού φαίνεται ότι έχουν προσδιοριστεί ως πρωτεργάτες στη νέα αυτή διαβούλευση.
Δε μπορεί πλέον να ισχύουν λογικές “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά”.
Η σημερινή κυβέρνηση διαφέρει και το έχει αποδείξει και στο παρελθόν στον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εκτιμάμε ότι οι εθνικές ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες αποτελούν και την ουσία των πολιτικών μας διαπραγματεύσεων.
Δευτέρα και Τρίτη στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας θα γίνουν σημαντικές διαπραγματεύσεις. Όπως για την κτηνοτροφία. Θα διεκδικήσουμε για πρώτη φορά ένα σημαντικό ποσοστό από τους επιπλέον κοινοτικούς πόρους που θα διατεθούν. Με αυτούς τους πόρους θα επιδιώξουμε να ενισχύσουμε την κτηνοτροφία μας, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της. Επίσης, θα υπάρξουν συζητήσεις για την εξασφάλιση του συνόλου των πληρωμών. Τέλος, προτίθεμαι να καταθέσω αίτημα προς την Επιτροπή να εξετάσει άμεσα την αγορά των σιτηρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε μπορεί να αντιμετωπίζει το διεθνή αθέμιτο ανταγωνισμό με αποσπασματικές και μεμονωμένες πολιτικές. Απαιτείται μια συγκροτημένη πρόταση, παρεμβατικού χαρακτήρα ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένα ζήτημα, το οποίο μετά την κτηνοτροφία, θα τεθεί εκ μέρους μας σε επίπεδο διαπραγμάτευσης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η ανάπτυξη της υπαίθρου, με την ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της είναι κοινός τόπος κάθε προοδευτικής κυβέρνησης.
Σήμερα εμείς το κάνουμε πλέον πράξη.
Με στοχευμένα μέτρα που προέκυψαν και από τον διάλογο και τη συνεργασία με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, καθώς και με τα συναρμόδια Υπουργεία.
Αναλύοντας μια μια τις κατευθύνσεις που δικαιούται να ξέρει ο κάθε πολίτης, η κάθε αγρότισσα και ο κάθε αγρότης.
Ώστε να κατοχυρώσουμε από την πρώτη μέρα την κοινωνική λογοδοσία που αποτελεί και την κεντρική θέση της αντίληψής μας για τη διακυβέρνηση.
A. Ξεκινάω από την αντιμετώπιση της σημερινής οικονομικής κρίσης, που πλήττει τον παραγωγικό ιστό της χώρας και κυρίως τους αγρότες.
Βασική προτεραιότητα είναι η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος με ένα πακέτο πολλαπλών παρεμβάσεων που θα εξελιχθούν σταδιακά.
Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται:
1. η αύξηση στο 11% του συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες (που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς), για όλα τα προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής. Θα εξεταστεί η δυνατότητα για κλιμάκωση του ποσοστού, εφόσον είναι εφικτό από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
2. η επανεξέταση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου, ώστε να είναι αντικειμενικός και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των μεγάλων τομέων παραγωγής
3. η στήριξη των αγροτών στο πλαίσιο της γενικής ενίσχυσης των πολιτών με χαμηλά εισοδήματα με την καταβολή του επιδόματος αλληλεγγύης ήδη ανακοινώθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό
B. Σε ότι αφορά στην ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης του αγρότη και της αγρότισσας ξεκινάμε με δύο κομβικές παρεμβάσεις.
· Αύξηση της βασικής σύνταξης του αγρότη και της αγρότισσας, ώστε να διαμορφωθεί σταδιακά στα 550 € για τον ένα και στα 950 € για το ζευγάρι αγροτών. Άμεσα προχωράμε στην αύξηση της σύνταξης του ΟΓΑ κατά 30 ευρώ από 1η Οκτωβρίου 2009, όπως ήδη ειπώθηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
· Αναπροσαρμογή του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος ΟΓΑ στα πλαίσια της γενικότερης μεταρρύθμισης των ασφαλιστικών ταμείων. Να πω εδώ ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα, η ασφάλιση της γυναικείας αγροτικής επιχειρηματικότητας, η διαδοχική ασφάλιση, η ασφάλιση αλλοδαπών και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αποτελούν ζητήματα τα οποία θα τεθούν προς συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους.
Γ. Ιδιαίτερης βαρύτητας είναι οι μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο θεσμών. Οι θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες αποτελούν την πιο κρίσιμη παράμετρο, προκειμένου να «δουλέψει» στην πράξη η αγροτική μεταρρύθμιση.
Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν και θα υπάρξει διαβούλευση με τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές για τα παρακάτω μέτρα:
1. Αναμόρφωση, επαναδιαπραγμάτευση του προγράμματος “Αλέξανδρος Μπαλτατζής” ώστε να καλυφθούν πλήρως οι δεσμεύσεις μας προς τους νέους αγρότες, τα σχέδια βελτίωσης, τα περιβαλλοντικά μέτρα και τα μέτρα για τον καπνό.
2. Προσαρμογή του ΕΛΓΑ στις νέες συνθήκες παραγωγής και κλιματικών αλλαγών. Η ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και ο τρόπος διαχείρισής της πρέπει να ανταποκρίνεται στις κοινοτικές και εθνικές προδιαγραφές ενός υγιούς ασφαλιστικού συστήματος, καθώς και της διαφάνειας της ανταποδοτικότητάς του.
3. Χρηματοδοτική στήριξη των αγροτών στις επενδυτικές τους δραστηριότητες, αλλά και στις τρέχουσες συναλλαγές. Η συμβολή της ΑΤΕ είναι σημαντική και πρέπει να επαναπροσδιορισθεί ο τρόπος συνεργασίας ώστε να μην αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο και να αποφεύγεται παράλληλα η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Σύσταση Αγροτικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στα πλαίσια του προτύπου του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε, ώστε να υπάρξει μια οικονομική υποστήριξη των διατροφικών επιχειρήσεων σε περίοδο οικονομικής κρίσης και ενίσχυση της επιχειρηματικότητάς τους.
5. Εγγύηση του αντικειμενικού και ορθολογικού τρόπου λειτουργίας του Οργανισμού Πληρωμών, του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Ψηφιοποίησης, θα υπάρχει ένα Αγροτικό Κτηματολόγιο. Θα χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν με ακρίβεια διαρθρωτικές πολιτικές, όπως αυτές του τρόπου διαχείρισης της αγροτικής γης, των υδάτινων πόρων, της ασφάλισης της παραγωγής, αλλά και της διαχείρισης περιβαλλοντικών μέτρων.
6. Ολοκλήρωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της λειτουργίας του ΕΦΕΤ, ο οποίος πρέπει να παρέχει εχέγγυα για την ασφάλεια των τροφίμων από το χωράφι στο ράφι.
7. Συγκρότηση συλλογικών παρεμβάσεων για την διακίνηση των εισροών στην αγροτική παραγωγή, αλλά και στη συλλογική διάθεση των προϊόντων, γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών.
Δ. Ο 4ος κύκλος παρεμβάσεων αφορά στις προβλέψεις για την λειτουργία της αγοράς
Το ζήτημα της ρύθμισης και εποπτείας της αγοράς δεν αποτελεί αυτό καθαυτό αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εντούτοις επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά του παραγωγού, την εμπορική τιμή, τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων, την τιμή του καταναλωτή και την εξασφάλιση διατροφικής επάρκειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη προωθεί οριζόντια νομοθεσία για την αντιμετώπιση του ζητήματος των τιμών καταναλωτή και παραγωγού με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις εθνικές παρεμβάσεις στην αγορά.
Ε. Κράτησα για το τέλος την κατοχύρωση του αγροτικού επαγγέλματος.
Επιγραμματικά μόνο αναφέρω:
· Την υιοθέτηση πολιτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους αγρότες και ιδιαίτερα για τους νέους αγρότες με αναβάθμιση της γεωργικής έρευνας και των εκπαιδευτικών κέντρων
· Την κατοχύρωση του αγροτικού επαγγέλματος με διαφοροποίηση των μέτρων στήριξης, μεταξύ εκείνων που απασχολούνται πλήρως στην αγροτική οικονομία και εκείνων μερικής απασχόλησης. Το μητρώο αγροτών είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο που θα συντελέσει στο διαφανή τρόπο εφαρμογής των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών.
· Την αναδιάρθρωση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Ενώσεων με στόχο την εξυγίανση, τον εκσυγχρονισμό τους και την ενδυνάμωση του ρόλου τους στην περιφέρεια. Κάθε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, οφείλει το Δημόσιο να τη διευκολύνει.
· Το συνδυασμό των προγραμμάτων της εγκατάστασης των νέων αγροτών με εκείνα των σχεδίων βελτίωσης, ώστε να παρέχεται όχι μόνο η επαγγελματική κατοχύρωση, αλλά και η οικονομική τους βιωσιμότητα.
Είναι ξεκάθαρο εδώ - και αυτό αποτελεί κομβική αλλαγή στάσης - ότι το κράτος αντιλαμβάνεται το ρόλο του με τελείως διαφορετικό τρόπο
· Ως πραγματικός εγγυητής των κανόνων του θεμιτού ανταγωνισμού
· Ως αποτελεσματικός μηχανισμός για την παραγωγή, την καινοτομία και τη γνώση στις σύγχρονες γεωργικές πρακτικές.
· Ως αξιόπιστος διαχειριστής του συνόλου των δημόσιων πόρων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σε αυτή την αίθουσα είναι προφανές ότι έχουμε διαφορές στην πολιτική που πιστεύουμε.
Όμως είμαι σίγουρη πως σε ένα πράγμα όλοι μας συμφωνούμε.
Ότι τα αγροτικά προβλήματα έχουν ογκωθεί και χρειάζονται παρεμβάσεις.
Οι σημερινές συνθήκες το κάνουν σαφές αυτό.
Δεν υπάρχει άλλο χρόνος παρά μόνο για να κάνουμε τις αναγκαίες τομές.
Σε αυτό το εθνικό, τελικά, στοίχημα καμία ιδέα, καμία πρόταση δεν περισσεύει.
Αρκεί να προσανατολίζεται στην κατεύθυνση που υπηρετούνται τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου.
Και να στέκεται απέναντι στις εύκολες λογικές που θέλουν τους αγρότες σε μόνιμη ομηρία.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

Καλά πήγε η καλλιέργεια στέβιας στα Τρίκαλα

Ικανοποιητικές, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ήταν οι αποδόσεις της στέβιας στον νομό Τρικάλων. Τα πρώτα θετικά δείγματα της καλλιέργειας στέβιας παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Δημαρχείο του δήμου Βασιλικής, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Τα αποτελέσματα ανακοίνωσε ο επιστημονικός υπεύθυνος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πέτρος Λόλας, ο οποίος ανέφερε πως για πρώτη φορά δοκιμάζεται η καλλιέργεια αυτή στα Τρίκαλα, ενώ έχει δοκιμαστεί εδώ και τρία χρόνια σε άλλες περιοχές της χώρας. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ικανοποιητικές αποδόσεις του συγκεκριμένου φυτού στην περιοχή των Τρικάλων.
Ο κ. Λόλας, αναφερόμενος στην καλλιέργεια του φυτού σε όλη τη χώρα, υπογράμμισε πως αυτή είναι η τέταρτη χρονιά των πειραματικών καλλιεργειών στέβιας στην Ελλάδα, οπότε υπάρχουν αρκετά αξιόπιστα αποτελέσματα. Πιστεύουμε, συνέχισε, ότι προσαρμόζεται η καλλιέργεια στέβιας, αποδίδει και έχει σημασία πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στην έγκριση της καλλιέργειας του φυτού.
Η πειραματική καλλιέργεια στα Τρίκαλα έγινε με χρηματοδότηση της Νομαρχίας σε πέντε περιοχές: τη Βασιλική, το Γριζάνο, τον Παλαιόπυργο, τον Πλάτανο και το Ρίζωμα.
Το φυτό στέβια είναι πολυετές (ζει ή καλλιεργείται για 3-6 χρόνια), πολύκλαδο και ποώδες είδος με τροπική καταγωγή τα υψίπεδα της Παραγουάης όπου για χρόνια χρησιμοποιείτον από τις τοπικές φυλές των Ινδιάνων. Η καλλιέργειά της μοιάζει πάρα πολύ με την καπνοκαλλιέργεια ως προς τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και την περίοδο καλλιέργειας, καθώς και την παραγωγή των φυτών στα σπορεία, τη λίπανση, τις αποστάσεις φυτείας, τις απαιτήσεις σε άρδευση και τη συλλογή.
πηγή:agronews.gr

Ανεξίτηλα τα ίχνη ρύπανσης που προκαλούν τα ελαιοτριβεία-Μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη λύση

Ανεξίτηλα τα ίχνη ρύπανσης που προκαλούν τα ελαιοτριβεία-Μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη λύση

Περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια τόνοι τοξικών υγρών και στερεών αποβλήτων παράγονται ετησίως από τα περίπου 3.000 ελαιοτριβεία της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Καθαρής Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
Καταλήγουν ανεπεξέργαστα στο περιβάλλον, καταστρέφοντας τα οικοσυστήματα και αφήνοντας ανεξίτηλα ίχνη σε εδάφη, νερά, έμβιους οργανισμούς και κατ’ επέκταση στην τροφική αλυσίδα.
Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο και απειλεί την ίδια την ελαιοπαραγωγή της χώρας που αποτελεί το 15% της παγκόσμιας παραγωγής. Η Ε.Ε. πιέζει για περιορισμό της ρύπανσης των ελαιουργείων, και σύμφωνα με τις επιταγές της, όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν θα κλείσουν στο τέλος του έτους.
Μεγάλο κόστος
Δυστυχώς, όπως εξηγεί στην «Κ» ο διευθυντής του Εργαστηρίου, καθηγητής Απόστολος Βλυσίδης, για κάθε τόνο ελιάς, προκύπτουν περίπου 1,6 τόνοι υγρά απόβλητα και 0,6 τόνοι στερεά (πυρήνα και φύλλα), με τη μέση δυναμικότητα κάθε ελληνικού ελαιοτριβείου να ανέρχεται στους χίλιους τόνους ελαιολάδου ετησίως. Ωστόσο, οι κλασικές αντιρρυπαντικές τεχνολογίες είναι ακριβές, ενώ τα ελληνικά ελαιοτριβεία, οικογενειακές επιχειρήσεις ως επί το πλείστον, δεν μπορούν να επωμισθούν το κόστος.
Μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη λύση, που μπορεί να συνεισφέρει στη βιολογική γεωργία, αποτελεί η τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο του ΕΜΠ και την οποία παρουσίασε ο κ. Βλυσίδης στη 16η πανελλαδική γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας στα Μουδανιά.
Πρόκειται για μικρές βιομηχανικές μονάδες που συμπληρώνουν τις εγκαταστάσεις των ελαιοτριβείων και επιτελούν την αποτοξικοποίηση των υγρών αποβλήτων και στη συνέχεια την κομποστοποίησή τους μαζί με τα στερεά απόβλητα, ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν στη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς αλλά και άλλων αγροτικών προϊόντων, με τη μορφή ενός πλούσιου βιολογικού λιπάσματος. Ετσι, τονίζει ο ίδιος, «δεν απομένει κανένα υπόλειμμα, παράγεται ένα πλούσιο εδαφοβελτιωτικό λίπασμα, ενώ η καλλιέργεια της ελιάς γίνεται αειφόρος καθώς προσανατολίζεται στη βιολογική γεωργία».
Μέχρι σήμερα, κατά τον κ. Βλυσίδη, η νέα τεχνολογία έχει δοκιμαστεί σε τέσσερις πιλοτικές μονάδες που εγκαταστάθηκαν σε ελαιουργεία της Κρήτης και της Λευκωσίας καθώς και στο ίδιο το ΕΜΠ, ενώ κατά τη φετινή χρονιά εφαρμόστηκε κανονικά σε ελαιοτριβεία στο Βαμβακόπουλο Χανίων, στα Μάλια Ηρακλείου, στα Κουτσουρά Λασιθίου και στο Καταστάρι Ζακύνθου.
Θετικά αποτελέσματα
Το ίδιο το βιο-λίπασμα, σημείωσε ο κ. Βλυσίδης, μελετήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ) και δοκιμάστηκε στην καλλιέργεια της ελιάς αλλά και σε αμπέλια, εσπεριδοειδή, πατάτες και αρωματικά φυτά με πολύ καλά αποτελέσματα, ενώ σήμερα δοκιμάζεται και στα σπαράγγια. Η φετινή παραγωγή, εξάλλου, ανήλθε σε 4.000 τόνους βιο-λιπάσματος, ενώ, κατά τον κ. Βλυσίδη, του χρόνου αναμένεται να υιοθετήσουν την τεχνολογία πέντε επιπλέον ελαιοτριβεία και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από πολλά να ενταχθούν στο δίκτυο διάθεσης του βιο-λιπάσματος που σταδιακά θα μετασχηματιστεί σε συνεταιρισμό.
πηγή: Της Ζωγιας Kουταλιανου ekathimerini.gr

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου αξιολογητών


ΕΦΕΠΑΑΕ:Εκδήλωση ενδιαφέροντοςγια την κατάρτιση μητρώου αξιολογητών


1. ΓΕΝΙΚΑ
O Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», εφεξής ΕΦΕΠΑΕ, με χωρική αρμοδιότητα όλη τη χώρα, ενδιαφέρεται να καταρτίσει Μητρώο Αξιολογητών για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων :
α) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης» (εφεξής ΕΠΑΝ ΙΙ) και στο οποίο οι δράσεις κρατικών ενισχύσεων περιλαμβάνονται στους παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος:
Α.Π.2:Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας
Α.Π.3:Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
Α.Π.4:Ολοκλήρωση του Ενεργειακού Συστήματος της Χώρας και Ενίσχυση της Αειφορίας
β) των δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας των πέντε Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (εφεξής Ε.Π.) των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης που περιλαμβάνονται στους παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας (εφεξής Α.Π.):
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής – Α.Π.3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) - Α.Π.4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) – Α.Π.5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) – Α.Π.8: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) – Α.Π.6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου.
Περιγραφή του ΕΠΑΝ ΙΙ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα (http://www.antagonistikotita.gr/) και περιγραφή των 5 Ε.Π. των περιφερειών μεταβατικής στήριξης στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2007-2013 (http://www.espa.gr/Greek/Default.aspx).

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:α) Υποχρεωτικά προσόντα:
1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.
και
2. Πενταετής Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, σε έναν ή περισσότερoυς από τους παρακάτω τομείς:
Μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ, Τουρισμός, Περιβάλλον, Ενέργεια, κυρίως σε ΑΠΕ / Συμπαραγωγή / Εξοικονόμηση, Ποιότητα, Υπηρεσίες – Εμπόριο, Κατάρτιση
Με ενασχόληση σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα:
Οικονομική Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων, Αξιολόγηση Επιχειρηματικών ή Επενδυτικών Σχεδίων, Δανειοδοτήσεις - Χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, Υλοποίηση - Διαχείριση επενδυτικών έργων, κοινοτικών προγραμμάτων κλπ.
ή /και
3. Εμπειρία αξιολόγησης. Ειδικότερα απαιτείται τεκμηριωμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούμενων επενδύσεων, εμπειρία στη σύνταξη σχετικών μελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στα προαναφερόμενα αντικείμενα. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας. (http://www.eysekt.gr/).
4. Ικανότητα Χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά.
β) Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Δίπλωμα
Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριμένο κατάλογο αξιολογητών
Πιστοποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου σε Αντικείμενα σχετικά με την αξιολόγηση.
Εμπειρία σε ηλεκτρονικό Σύστημα Αξιολογήσεων Κρατικών Ενισχύσεων.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα έντυπα υποβολής από τα links που ακολουθούν. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις και τα συνημμένα υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά (info@efepae.gr) και στη συνέχεια μέσω πρωτοκόλλου του ΕΦΕΠΑΕ (Δ/νση: Σεβαστουπόλεως 113 & Ερυθρού Σταυρού 7-9, ΤΚ 11526, Αθήνα, Τηλ. 210 6985210), ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2009 και ώρα 14:00.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΦΕΠΑΕΚωνσταντίνος Αντζουλάτος
Πρόσκληση
Έντυπο υποβολής
Υπεύθυνη Δήλωση
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο { Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής}.

Εταίροι

-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΝ.ΔΙΑ)
Διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 15, ΤΚ 35100, ΛΑΜΙΑ Τηλέφωνα/FAX: 2231067498/2231067499
e-mail:andia@otenet.gr Ιστοσελίδα:http://www.andia.gr/gr/index.asp?p=1-1
Χωρική αρμοδιότητα: Στερεά Ελλάδα
-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΕΔΕΠ)
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 4 & Ιάσωνος, ΤΚ 38221, ΒΟΛΟΣ Τηλέφωνα/FAX: 2421076894/24210 26394
e-mail:aedep@aedep.gr Ιστοσελίδα:
www.aedep.gr
Χωρική αρμοδιότητα: Θεσσαλία
-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΔΕΣΜΟΣ)
Διεύθυνση:Αποστόλου Σούζου 14, ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τηλέφωνα/FAX: 2531035916/2531072328
e-mail:desm-123@otenet.gr
Χωρική αρμοδιότητα: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ– ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ)
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα/FAX: 2610622714/2610277830
e-mail:efd@patrascc.gr Ιστοσελίδα:http://www.diaxeiristiki.gr/
Χωρική αρμοδιότητα: Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά
-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ)
Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 4, ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα/FAX: 2103620242/2103621950
e-mail:contact@elanet.gr Ιστοσελίδα:http://www.elanet.gr/
Χωρική αρμοδιότητα: Αττική, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο
-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ)
Διεύθυνση:Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου, ΤΚ 71202,ΗΡΑΚΛΕΙΟΤηλέφωνα/FAX: 2810302400/2810344107
e-mail:info@ank.gr Ιστοσελίδα:http://www.ank.gr/gr/home.asp?p=3-1
Χωρική αρμοδιότητα: Κρήτη
-ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)
Διεύθυνση: 19ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, ΤΚ 19009, ΠΙΚΕΡΜΙ Τηλέφωνα/FAX: 2106603000/2106603301-302
e-mail:cres@cres.gr Ιστοσελίδα:http://www.cres.gr/kape/index.htm
Χωρική αρμοδιότητα: Θεματικός
-ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ)
Διεύθυνση:Μαρίνου Αντύπα 41, ΤΚ57001, Θέρμη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνα/FAX: 2310480000/2310480003
e-mail:info@e-kepa.gr Ιστοσελίδα:http://www.e-kepa.gr/
Χωρική αρμοδιότητα: Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Από τις 23/10 έως 17/11 οι αιτήσεις πληρωμής νιτρορύπανσης

Από τις 23/10 έως 17/11 οι αιτήσεις πληρωμής νιτρορύπανσης
Τροποποιούνται οι αιτήσεις πληρωμής του προγράμματος μείωσης νιτρορύπανσης για την καλλιεργητική περίοδο 2008 - 2009 και για τα δυο προγράμματα (2005 - 2006) και ορίστηκε το διάστημα από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 27 Νοεμβρίου ορίστηκε για την υποβολή τους
Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας, θα πραγματοποιηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τις Ε.Α.Σ. τροποποίηση της αίτησης πληρωμής των Αγροπεριβαλλοντικών Προγραμμάτων (Ε.Π.Α.Α.2007-2013, Άξονας 2) και θα αναγράφεται το παλιό και νέο χαρτογραφικό για επαλήθευση και έλεγχο των αγροτεμαχίων.

Άρα στις αιτήσεις πληρωμής του Προγράμματος Μείωσης Νιτρορύπανσης, οι παραγωγοί και μελετητές πέραν των άλλων δικαιολογητικών , όπως προσδιορίζονται στην Κ.Υ.Α., θα πάρουν από τις Ε.Α.Σ. και θα προσκομίσουν μόνο την αίτηση πληρωμής των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων υπογεγραμμένη από τον παραγωγό, σταδιακά μετά την ψηφιοποίηση και οριστικοποίηση των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης. Θα ακολουθήσει ενημερωτική συνάντηση για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Προσλήψεις γεωπόνων μόνο μέσω ΑΣΕΠ ζητά η ΠΑΣΚ Γεωπόνων Λάρισας από το ΥπΑΑΤ


«Οι προσλήψεις εποχιακού και μόνιμου προσωπικού να γίνονται μόνο μέσω ΑΣΕΠ με αξιοκρατικά κριτήρια. Να καταργηθούνε τελείως οι προσλήψεις στο δημόσιο μέσω stage, προφορικής συνέντευξης ή σύμβασης έργου» ζητά, μεταξύ άλλων, η ΠΑΣΚ γεωπόνων του νομού Λάρισας με υπόμνημά της που έστειλε στην νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο υπόμνημα των γεωπόνων αναφέρονται επίσης και τα εξής:
1. Στις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να γίνει στελέχωση κενών θέσεων από γεωπόνους. Το ίδιο και σε άλλα Υπουργεία και Οργανισμούς όπου η πρόσληψη είναι αναγκαία (π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ & νέο ΥΠΠΕ)
2. Να καταργηθεί το προεδρικό διάταγμα 164/2004 για συμβασιούχους γεωπόνους όσον αφορά διαφορετικές υπηρεσίες και να μην ισχύει το 24μηνο
3. Να αναβαθμισθεί ο ρόλος του ΕΘΙΑΓΕ και να επαναπροσδιορισθεί ο ρόλος του. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή της έρευνας.
4. Να εξισωθούνε τα οδοιπορικά δημοσίου των γεωπόνων όπως μηχανικών στα 70€, με ανώτερο πλαφόν/έτους
5. Δημιουργία ξεχωριστής Διεύθυνσης Πρασίνου σε περιφέρειες-ΥΠΕΧΩΔΕ και στο νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος-ΥΠ.ΠΕ.
6. Δημιουργία ξεχωριστής διεύθυνσης Αγροτουρισμού στις Νομαρχίες
7. Δημιουργία σώμα ελεγκτών περιβάλλοντος στην Λάρισα με εμβέλεια ελέγχων Θεσσαλία-Ήπειρος και στελέχωση από γεωπόνους
8. Να προσεχθούνε οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ειδικά γεωθερμία-υδροηλεκτρική-Αιολική-Ηλιακή-βιομάζα ΠΕΛΕΤ, καθώς και ο ρόλος των γεωπόνων στις νέες θέσεις εργασίας.
9.Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται & γραφειοκρατικά εμπόδια για ίδρυση ή λειτουργία και γεωπονικών επιχειρήσεων (όπως πχ χαμηλή σταθερή φορολογία στην αρχή της ίδρυσης της επιχείρησης)
10.Δημιουργία δανείων με εγγύηση Ελληνικού δημοσίου για ίδρυση νέων γεωπονικών επιχειρήσεων πχ γεωργικών εφοδίων), αλλά και στήριξη των ήδη υφιστάμενων που διογκώνονται τα χρέη λόγω αδυναμίας αγροτών με επαγγελματικά χαμηλότοκα δάνεια
11.Άρση αποκλεισμού από ΤΕΜΠΕ των γεωπονικών επιχειρήσεων εργοληπτικών πρασίνου & παραγωγής πχ φυτώρια.
12.Να γίνεται αυστηρός έλεγχος για παράνομες εισαγωγές φυτοφαρμάκων
13.Να εφαρμοστεί η συνταγογράφηση & το εθνικό συνταγολόγιο στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
14. Απαγόρευση των GMOS'-γενετικά τροποποιημένων και προώθηση στην Ελλάδα της Ολοκληρωμένης & Βιολογικής γεωργίας διαμέσου των γεωπόνων ιδιωτικού & δημοσίου τομέα
15.Να γίνεi σωστή αξιοποίηση των γεωπόνων των Δήμων από ΥΠΕΣ-ΥΠΕΧΩΔΕ κα
16.Υποχρέωση σύνταξης φυτοτεχικής μελέτης στις οικοδομικές άδειες
17.Να ξεκινήσουνε τα προγράμματα Σχεδίων Βελτίωσης (με κατάργηση των μικρών) & ξεχωριστής Μετεγκατάστασης με υποχρεωτική υπογραφή γεωπόνου
18.Να συσταθεί στο ΥΠΑΝ Μητρώο εμπόρων & εξαγωγέων
19.Σύνδεση της ανάπτυξης και των εξαγωγών με τον θεσμό των Γεωργικών Ακολούθων δηλαδή γεωπόνων στις ελληνικές πρεσβείες
20.Αναγνώριση της ισοδυναμίας των χορηγούμενων πτυχίων των Γεωπονικών Τμημάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με σπουδές διάρκειας 5 ετών με το Ευρωπαϊκό Master's degree
21.Να υπάρχουνε εκπρόσωποι της ΠΟΣΓ στις επιτροπές: α)όλες του ΥΠΑΑΤ πλην δασών & αλιείας, β)του ΥΠΕΧΩΔΕ σε θέματα πρασίνου-περιβάλλοντος-νερού γ)του ΥΠΕΠΘ σε θέματα β'θμιας-γ'θμιας εκπαίδευσης- σεμιναρίων ΙΔΕΚΕ- επαγγελματικών δικαιωμάτων(ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-Κολέγια) δ)του ΥΠΑΝ για ΑΠΕ-προγράμματα πρασίνου,εξοικονόμησης ενέργειας-νερού,καταναλωτών.
22.Οι νέες προοπτικές από την στροφή στην Ελλάδα της Πράσινης Ανάπτυξης πρέπει να γίνει και με τους γεωπόνους ως εφαρμοστές αυτής της πολιτικής