Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

ΑΙΤΗΜΑ ΕΕΠΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΓΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΠΥ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

GREEK SEED TRADE ASSOCIATION
Ε Ν Ω Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ω Ν
Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ω Ν Σ Π Ο Ρ Ω Ν
Δ ε λ η γ ι ώ ργ η 1, 104 37
Αθήνα
– Τ ηλ: 210 5241327
– Φ αξ: 210 5202467
– e-mail: eepes@otenet.gr
Τ .Θ. 8278, 100 10 Α θ ήν α
Προς τον ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ!
Πρόεδρο ΕΛΓΑ
ΦΑΞ: 210-7490496
κ. Θεόδωρο Σαρρή Σύν. Σε
Μεσογείων 45115 10 Αθήνα
Αθήνα, 29η Ιουνίου 2010.
Αριθ. πρωτ.: 10.661
ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΦΥΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Φ.Π.Υ.) ΥΠΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΣΧΕΤ.: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,
Με αφορμή το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και με δεδομένο, ότι ο ΕΛΓΑ αποτελεί τον μοναδικό φορέα ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής στην χώρα μας, ζητούμε να ενταχθούν σε Ασφαλιστικό Πρόγραμμα του ΕΛΓΑ οι ελληνικές φυτωριακές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Φ.Π.Υ.).
Είναι αίτημα των Μελών της Ένωσης Ελλήνων Παραγωγών και Εμπόρων Σπόρων (ΕΕΠΕΣ), που απευθύνεται στο νέο Πρόεδρο του ΕΛΓΑ με πίστη στο πρόσωπό του για δίκαια & ουσιαστική επίλυση.
Συγκεκριμένα ζητούμε την ένταξη στο νέο νόμο
• την, έναντι καταβολής ασφαλίστρου, ασφάλιση της, υπό θερμοκηπιακή κάλυψη παραγωγής Φ.Π.Υ., όπως σπορόφυτα κηπευτικών κ.λπ. ανθοκομικών ειδών & έρριζα υποκείμενα οπωροφόρων και
• να θεωρούνται ως «ηρτημένη εσοδεία» ή «ηρτημένοι καρποί» τα φυτά «σπορόφυτα» & «έρριζα υποκείμενα», που παράγονται, σαν Φ.Π.Υ., στο θερμοκήπιο.
Τα Μέλη μας συμφωνούν να καταβάλλουν στον ΕΛΓΑ ασφάλιστρα, το ύψος των οποίων μπορεί αμφοτερόπλευρα να συμπεφωνηθεί.
Παρακαλούμε όπως, εντάξετε στο νέο νόμο τα «σπορόφυτα» & τα «έρριζα υποκείμενα», που παράγονται σαν Φ.Π.Υ. στο θερμοκήπιο, με την επισήμανση/διευκρίνιση η παραγωγή τους να θεωρείται ως «ηρτημένη εσοδεία» ή «ηρτημένοι καρποί».
Επίσης, να μας γνωστοποιήσετε τους όρους ασφάλισης και τις κατηγορίες του φυτικού κεφαλαίου, που θα αποζημιώνονται σε περίπτωση ζημιάς καθώς και για ποίους ασφαλιστικούς κινδύνους η παραγωγή θα είναι ασφαλισμένη.
Πιστεύουμε ότι, κάθε παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας εξελιγμένων μορφών φυτικού κεφαλαίου, όπως τα «σπορόφυτα», τα «έρριζα υποκείμενα κ.ά., αξίζει να προστατεύεται και να διασφαλίζεται με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο.
Ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, για την αποδοχή του αιτήματος, τη προσοχή και το ενδιαφέρον σας.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Δ. Ποντίκας Βασίλης Σ. Ανδριώτης
Ενημ.:
1. Υπουργός ΥΠ.Α.Α.Τ. κα. Κ. Μπατζελή___________ΦΑΞ: 210-5237904
2. Υπουργός ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. κα. Λ. Κατσέλη___________ΦΑΞ: 210-3332775
3. Υφυπουργός ΥΠ.Α.Α.Τ. κ. Μ. Καρχιμάκης________ΦΑΞ: 210-5230472
Η Ένωση ΕλλήνωνΠαραγωγών καιΕμπόρων Σπόρων (Ε.Ε.Π.Ε.Σ.)

• Είναιο κορυφαίος Σύνδεσμοςτων Επιχειρήσεων Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΦΠΥ.) στην Ελλάδα και η φωνή της Ελληνικής βιομηχανίας σπόρων, αντιπροσωπεύοντας τα ενδιαφέροντα των Μελών της, που δραστηριοποιούνται στην Έρευνα, Σποροπαραγωγή, Παραγωγή & Εμπορία ΦΠΥ (Σπόρων, Σποροφύτων κ.λπ.) Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτικών Ειδών. Αριθμεί 40 εταιρίες- Μέλη και, είναι γνωστό ότι, αποτελεί μια συνεχώς βελτιούμενη βάση εκκίνησης για μια πετυχημένη ποιοτικά, οικονομικά και εμπορικά γεωργική παραγωγή. Οι τεχνικές επτροπές (ΚΕΜΚΑ.Σ., Κ.Ε.ΛΦΥ.Σ.Α., ΚΕΝΤ.) που έχει συστήσει, εργάζονται συνεχώς στις επί μέρους καλλιέργειες για να επιλύσουν προβλήματα και να προωθήσουντ ο βέλτιστο για την ελληνική γεωργία.
• Απολαμβάνει παγκόσμιας και ευρωπαϊκής αναγνώρισης, ως Μέλος αντίστοχα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σπόρων (I.S.F.-International Seed Federation) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σπόρων (E.S.A.- European Seed Association) και έχει την τιμή να οργανώσει στην Ελλάδα το 2013 το ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο Σπόρων του I.S.F., στο οποίο θα παραβρεθούν περισσότερο από 1.500 Σύνεδροι απ’ όλο τον πλανήτη, δάκριση ιδιαίτερα τιμητική για την χώρα μας.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (2/7/2010)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

geotee_logoΑνακοινώνεται ότι έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 και ώρα 10:30, στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Βενιζέλου 64). Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης έχουν όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


1. Πρόταση σύγκλισης Γ.Σ. Αντιπροσώπων του Επιμελητηρίου (Δ. Χαμπίδης)

2. Εκλογή ταμία ΔΣ (Θ. Μαρκόπουλος)

3. Εγγραφή νέων μελών & έγκριση χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος & δελτίων ταυτότητας (Σ. Αθανασιάς, Θ. Μαρκόπουλος).

4. Οικονομικές δαπάνες (Θ. Μαρκόπουλος).

5. Αρμοδιότητες μελών ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ (Γ. Τζανιδάκης, Ενημέρωση: Δ. Νικόπουλος)

6. Εκλογές ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και λήψη σχετικών αποφάσεων (Θ. Μαρκόπουλος).

7. Πορεία ενσωμάτωσης της οδηγίας 2005/36 στο εθνικό δίκαιο & προετοιμασία των προβλεπομένων Υ.Α. (Π. Σωτηριάδου).

8. Υποβληθέντα αιτήματα των υπαλλήλων: α. κ. Σωτηρίου Αθανασιά - Διευθυντή Διοίκησης Υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. & β. κ. Αφροδίτης Κορωνιώτου προκειμένου να μην ορισθούν μέλη του υπό συγκρότηση Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και γ. σχετικό αίτημα κ. Π. Σωτηριάδου (Θ. Μαρκόπουλος, Ενημέρωση: Δ. Νικόπουλος)

9. Ορισμός Μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μετά την έκδοση της Απόφασης Συγκρότησης του (ΦΕΚ τ.Β 539/28.04.2010), σύμφωνα με άρθρο πέμπτο παρ. 4 του Ν. 3839/2010. (Θ. Μαρκόπουλος, Ενημέρωση: Δ. Νικόπουλος)

10. Μεταφορά υπαλλήλων από την πρώην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ στο ΓΕΩΤΕΕ (Θ. Μαρκόπουλος)

11. Απασχόληση εποχικού προσωπικού στο Επιμελητήριο (Σ. Αθανασιάς).

12. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση των προδιαγραφών και τιμολογίου για τα έργα γεωτρήσεων (Ε. Σπυρίδης).

13. Πρόταση για την συνδιοργάνωση ημερίδων με το Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων σε θέματα γεωθερμίας (Ε. Σπυρίδης).

14. Εξελίξεις επί του ΟΣΔΕ (Β. Ηλιάδης).

15. Καταγραφή περιορισμών του άρθρου 15 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ κατά την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος (Α. Τραχήλη, Π. Σωτηριάδου).

16. Εκπροσώπηση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Θ. Μαρκόπουλος).

17. Προτεινόμενη έρευνα από το Γ.Π.Α. με τίτλο «Ανεργία & ετεροαπασχόληση στον κλάδο των γεωπόνων. Μία πρώτη προσέγγιση – αποτύπωση του ζητήματος.» (Θ. Μαρκόπουλος).

18. Διατύπωση άποψης ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με την αναγκαιότητα συνέχισης λειτουγρίας της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος (Θ. Μαρκόπουλος).

19. Αίτημα της Ομοσπονδίας Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος για την από κοινού μελέτη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γεωτεχνικοί – Ιδιωτικοί Υπάλληλοι υπό τις σημερινές εξελίξεις. (Θ. Μαρκόπουλος, Π. Σωτηριάδου)

20. Διατύπωση άποψης επί του Σ / Ν που αφορά τον ΕΛΓΑ (Θ. Μαρκόπουλος).

21. Διατύπωση άποψης επί του Σ/Ν σχετικά με «εξοικονόμηση ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές κ.α. διατάξεις» και δρομολόγηση παρεμβάσεων επί των Υ.Α. που θα εκδωθούν σε εφαρμογή του νόμου αυτού (Θ. Μαρκόπουλος).

22. Συμπληρωματικές ενέργειες του επιμελητηρίου επί της διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας - Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Θ. Μαρκόπουλος).

23. Πορεία μέτρων του Π.Α.Α. (Σ.Β., Νέοι Γεωργοί κ.λπ.) και παρεμβάσεις που αφορούν τον ρόλο των γεωτεχνικών στην υλοποίηση τους. (Θ. Μαρκόπουλος)

24. Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την σύνταξη προδιαγραφών καθαρισμού των περιαστικών εκτάσεων των οικισμών (Σ. Διαμαντόπουλος)

25. Διατύπωση άποψης επί του Σ / Ν που αφορά τα «Μητρώα αγροτικών εκμεταλλεύσεων και τον ορισμό του επαγγελματία αγρότη» (Θ. Μαρκόπουλος).

26. Πορεία θεμάτων που αφορούν τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων (C111) καθώς και άλλων που εξελίσσονται στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Θ. Μαρκόπουλος).

27. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. (Π. Σωτηριάδου).

28. Παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με την μη σύσταση των περιφερειακών συμβουλίων υδάτινων πόρων (Α. Βόλτσου, Θ. Μαρκόπουλος)

29. Υποβολή αιτήματος προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την συνδιοργάνωση ειδικής σύσκεψης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του οργανισμού για την διευκρίνιση καίριων σημείων και για την ευρύτερη ενημέρωση των συναδέλφων μελετητών (Α. Βόλτσου)

30. Πορεία συγκρότησης επιτροπής για τα θέματα των γεωτεχνικών εκπαιδευτικών μετά την παρέμβαση του Συλλόγου Γεωπόνων Εκπαιδευτικών (Θ. Μαρκόπουλος).

31. Παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με τον αριθμό κτηνιάτρων και ευρύτερα γεωτεχνικών που προσλαμβάνονται στη Μέση Εκπαίδευση (Α. Τραχήλη).

32. Παρέμβαση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με την ερώτηση του βουλευτού κ. Ε. Κεφαλογιάννη στην Βουλή για την «ισότιμη μεταχείριση» των γεωτεχνικών (γεωπόνων) και των τεχνολόγων γεωπονίας (Θ. Μαρκόπουλος).

33. Εξελίξεις στο πλαίσιο που διέπει τα γεωργικά φάρμακα στην Ελλάδα σε σχέση και με την οδηγία 128/2009 με τίτλο, «Σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου για την επίτευξη της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων» (Θ. Μαρκόπουλος).

34. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 67/23.03.2010 Απόφασης του Β’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., που αφορά υπόθεση της συμβασιούχου κ. Ελένης Παπαδακάκη. (Σ. Αθανασιάς, Ενημέρωση: Δ. Νικόπουλος)

35. Διεύρυνση της συσταθείσας Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο «την εφαρμογή της απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα ανάδειξης του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων του επιμελητηρίου», σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων του Επιμελητηρίου (Θ. Μαρκόπουλος).

36. Σύγκλιση Συντονιστικού Συμβουλίου (Θ. Μαρκόπουλος)

37. Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία δικαστικών υποθέσεων του, που αφορούν επαγγελματικά δικαιώματα Γεωτεχνικών και λήψη σχετικών Αποφάσεων. (Θ. Μαρκόπουλος, Ενημέρωση: Δ. Νικόπουλος)

38. Πορεία της ΑΜΚΕ «Τριπτόλεμος» (Γ. Μπαθρέλλος).

39. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης της Συνδιάσκεψης "Standardization Prototypes and Quality: A means for Balkan Countries' Collaboration", Οργάνωση: Γραφείο Προτυποποίησης ΑΠΘ, Οκτώβριος 2009. (Θ. Μαρκόπουλος).

40. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας για την επιστημονική παρακολούθηση της επανασυσταθείσας λίμνης Κάρλας σε συνεργασία με το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (Θ. Μαρκόπουλος).
41. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Συνεδρίου "Τοπικά Αγροτικά προϊόντα, Τουρισμός και Ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου", που διοργανώνει το παράρτημα Αιγαίου. (Θ. Μαρκόπουλος).

42. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης της οργανωτικής Επιτροπής της 5ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας για την εκτύπωση και αποστολή των πρακτικών της Συνάντησης. (Θ. Μαρκόπουλος).

43. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου για την διοργάνωση του 16ου Πανελληνίου Ιχθυολογικού Συνεδρίου. (Θ. Μαρκόπουλος).

44. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Γεωπόνων Μακεδονίας – Θράκης με σκοπό την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους συναδέλφους της περιοχής. (Θ. Μαρκόπουλος).

45. Αίτημα για οικονομική ενίσχυση του 10ου Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και της 7ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, που θα πραγματοποιηθεί στις 30/9 έως 2/10/2010, στην Ορεστιάδα (Θ. Μαρκόπουλος).

46. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του επικείμενου 61ου Ετησίου Επιστημονικού Συνεδρίου της European Association for Animal Production (E.A.A.P.) που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, 23 – 27 / 8 / 2010 από την Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία. (Θ. Μαρκόπουλος)

47. Αίτημα συνδιοργάνωσης και οικονομικής ενίσχυσης του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την τυποποίηση, τα πρότυπα και την ποιότητα που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη στις 19 – 20 / 11 / 2010. (Θ. Μαρκόπουλος)

48. Ανάθεση έρευνας αξιολόγησης της πορείας των τακτικών εσόδων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με το νέο πλαίσιο των οδοιπορικών στον δημόσιο τομέα και τις άλλες συναφείς εξελίξεις (Σ. Διαμαντόπουλος).

49. Διαγωνισμός για την αγορά γραφείων για την στέγαση του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας (Π. Γεωργάκη).

50. Δρομολόγηση ενεργειών για την αγορά γραφείων για την στέγαση του Παραρτήματος Ηπείρου & Νήσων (Π. Γεωργάκη).

51. Προβλήματα εφαρμογής της νομοθεσίας στις κινήσεις του επιμελητηρίου στο εξωτερικό. (Π. Γεωργάκη)

52. Ενημέρωση επί της πορείας καταχώρισης των εσόδων του επιμελητηρίου και λήψη σχετικών αποφάσεων (Π. Γεωργάκη)

53. Αναρρωτική Άδεια και Αίτηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών της υπαλλήλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Ελένης Βαρνά. (Σ. Αθανασιάς)

54. Αίτηση απόσπασης της υπαλλήλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Ελένης Βαρνά στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. (Σ. Αθανασιάς)

55. Αίτηση της υπαλλήλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Ελένης Βαρνά για μετάθεση – μετακίνησή της στο Παράρτημα Αιγαίου του επιμελητηρίου (Σ. Αθανασιάς)

56. Υπόθεση κ. Βασιλικής Τσαβέ, υπαλλήλου ΓΕΩΤΕΕ στο Παράρτημα Αιγαίου και λήψη σχετικών αποφάσεων (Σ. Αθανασιάς).

57. Εκκρεμή Θέματα Υπαλλήλων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που αφορούν μετατάξεις κ.λπ. (Σ. Αθανασιάς)

58. Διαδικασία έκδοσης επικυρωμένων αντιγράφων των Πρακτικών και Αποσπασμάτων των Πρακτικών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Σ. Αθανασιάς)

59. Εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 1474/1984 που αφορά την παρουσία των μελών του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ στις συνεδριάσεις του οργάνου (Β. Ηλιάδης).

60. Ενημέρωση – Εκδηλώσεις – Διάφορα (Θ. Μαρκόπουλος).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Θεόδωρος Α. Μαρκόπουλος

Στη Ρηγίλλης οι εργαζόμενοι στην «Αγρογή»

Με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, συναντήθηκε αντιπροσωπεία των εργαζομένων στην εταιρεία «Αγρογή», οι οποίοι τελούν υπό απόλυση καθώς προσελήφθησαν προεκλογικά. Τη στήριξή τους προανήγγειλε ο εκπρόσωπος του κόμματος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναπρόσληψής τους, αν η Ν.Δ. εκλεγεί στην κυβέρνηση.
Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος έκανε λόγο για "επιλεκτικές απολύσεις" και "πολιτικές διώξεις", τόσο στην περίπτωση της "Αγρογής" όσο και στη μη ανανέωση συμβάσεων στο μετρό. Εκτίμησε ότι οι απολύσεις θα καταπέσουν στα δικαστήρια και δεσμεύτηκε ότι η Ν.Δ. θα τους στηρίξει. "Αύριο, με τη ψήφο των Ελλήνων, η ΝΔ θα επαναφέρει τη νομιμότητα σε όλους τους τομείς", είπε.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, Δημ. Δήμας, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι το "λουκέτο" στην εταιρεία θα δυσχεράνει τη διαδικασία παροχής των κοινοτικών επιδοτήσεων. "Του χρόνου, αν απολυθούν αυτοί οι υπάλληλοι, είναι πολύ δύσκολο να δοθούν, εκτός και αν εξυπηρετούνται άλλες σκοπιμότητες", σημείωσε.
Αναλυτικά, ο πρόεδρος του Σωματείου κ. Δημήτριος Δήμας έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις :
Δ. ΔΗΜΑΣ: Είμαι ο Πρόεδρος του Σωματείου της εταιρείας «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.», και με μια αντιπροσωπεία εργαζομένων, ήρθαμε να ενημερώσουμε τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για τις παράνομες και αντισυνταγματικές απολύσεις που θέλει η κυβέρνηση να γίνουν στην εταιρεία μας. Προσπαθεί να απολύσει 270 άτομα, τα οποία έχουν προσληφθεί με απολύτως νόμιμο τρόπο και είναι αορίστου χρόνου, είναι μόνιμοι υπάλληλοι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και γιατί θέλουν να σας απολύσουν;
Δ. ΔΗΜΑΣ: Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η αρμοδιότητα της εταιρείας έχει τελειώσει, πράγμα που δεν είναι αληθές, γιατί αυτή η αρμοδιότητα μεταφέρεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα έργο το οποίο γίνεται για να δοθούν οι κοινοτικές επιδοτήσεις, που -όπως είδατε- φέτος δόθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Και του χρόνου, αν απολυθούν αυτοί οι υπάλληλοι, είναι πολύ δύσκολο να δοθούν, εκτός και αν εξυπηρετούνται άλλες σκοπιμότητες.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εσείς είστε αορίστου χρόνου;
Δ. ΔΗΜΑΣ: Αορίστου χρόνου υπάλληλοι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δημόσιοι υπάλληλοι ουσιαστικά.
Δ. ΔΗΜΑΣ: Ανοίγουν την «κερκόπορτα» για την άρση της νομιμότητας, όπως καταλαβαίνετε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είστε οι πρώτοι δημόσιοι υπάλληλοι, που απολύονται.
Δ. ΔΗΜΑΣ: Ελπίζουμε η κυβέρνηση να καταλάβει ότι αυτή η πολιτική δεν είναι κοινωνική και να το αναιρέσει.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα συναντηθείτε και με τα υπόλοιπα κόμματα;
Δ. ΔΗΜΑΣ: Θα προσπαθήσουμε να συναντήσουμε όλα τα κόμματα, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ

Ζήτησε αναίρεση της κυβερνητικής απόφασης και πρόσθεσε ότι θα επιχειρήσει να συναντηθεί και με τα υπόλοιπα κόμματα.

http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=178430

ΠΕΑΣΓΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ

Η ΠΕΑΣΓΕ εκφράζει την έντονη διαφωνία την με την επικείμενη διάλυση της εταιρείας του ΥΠ.Α.Α.Τ., ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. , όπως ανακοινώθηκε στο υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου.

Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε από το Υπουργείο έχοντας θέσει ως στρατηγικούς στόχους: τη συμβολή στη διατήρηση της χρήσης και αξιοποίησης της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας στην Ελλάδα και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγροτικής γης, κυρίως με τη βελτίωση των διαδικασιών και των προϋποθέσεων αξιοποίησης των αγροτικών εκτάσεων, τη διατήρηση ή δημιουργία βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της απόδοσης τους με την αύξηση της έκτασης και τη συγκέντρωση τους, την ανάληψη κατάλληλων επενδυτικών πρωτοβουλιών, την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και σύγχρονών πρακτικών διαχείρισης, καθώς και τη διάχυση των αναγκαίων πληροφοριών, την υποστήριξη και διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων αγροτών σε αγροτικές εκτάσεις ή διατήρηση των αγροτών στην ύπαιθρο και βελτίωση της υπαίθρου με την προώθηση της δημιουργίας των αναγκαίων προϋποθέσεων, τοπικής ανάπτυξης, βελτίωσης της ποιότητας ζωής, διατήρησης των φυσικών πόρων και προστασία του περιβάλλοντος.

Για άλλη μια φορά καταδεικνύεται η προσπάθεια υποβάθμισης του αγροτικού τομέα, με άμεσο αντίκτυπο στους Έλληνες παραγωγούς, όπως συμβαίνει και με τη διάλυση των ΤΟ.Κ.Α.Α.

Ως ΠΕΑΣΓΕ νιώθουμε δικαίωση που επιτέλους θα αποκατασταθεί η αξιοκρατία με την απόλυση των 269 προσληφθέντων με ρουσφετολογικά και αδιαφανή κριτήρια, αλλά διαφωνούμε με την κατάργηση της εταιρείας ΑΓΡΟΓΗ.
Ζητάμε να μην καταργηθεί η ΑΓΡΟΓΗ και να μεταβληθεί η φύση της νομικής της μορφής σε Ν.Π.Ι.Δ., ώστε να μην παρακάμπτονται οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ όπως συνέβη τον περασμένο Αύγουστο.
Ζητάμε να καλυφθούν οι κενές θέσεις εργασίας που προκύπτουν από την απόλυση των 269 υπαλλήλων με άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ.
Ζητάμε να μην καταργηθούν οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (ΤΟ.Κ.Α.Α.).
peasge.gr

Βάζουν μαχαίρι στις κοινοτικές επιδοτήσεις

Του Γιάννη Αγγέλη

Νέα έκπληξη σήμερα από την Κομισιόν. Προτείνει τη διακοπή της εκταμίευσης των κοινοτικών επιδοτήσεων που αφορούν σε επιχορηγήσεις για αγρότες, ψαράδες και κατοίκους περιφερειών με χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα (π.χ. Ηπειρος, Μακεδονία, κ.λπ.) για τις χώρες που δεν τηρούν τον κανόνα περιορισμού ελλειμμάτων και χρέους κάτω από τα όρια του 3% και 60% του ΑΕΠ αντίστοιχα.

Η συγκεκριμένη πρόταση περιέχεται στο κείμενο που συζητάει σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων για να ενσωματωθεί στο σχέδιο οικονομικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης που θα καταθέσει τον Οκτώβριο η ομάδα εργασίας του προέδρου της Ε.Ε. Χέρμαν Βαν Ρόμπόϊ.

Για να μη προκαλέσει μάλιστα την αντίδραση των αγροτών στις χώρες-μέλη η Κομισιόν ζητά οι επιδοτήσεις να δίνονται από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, αλλά να μη πληρώνονται στη συνέχεια από την Ε.Ε.

Κάτι τέτοιο βέβαια θα ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατον ειδικά για οικονομίες όπως η ελληνική που τελεί υπό τη σκληρή εποπτεία της τρόικας. Απλώς με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται η ευθύνη της κατάργησης των επιδοτήσεων από τις Βρυξέλλες στις επιμέρους ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το κείμενο της Επιτροπής συνιστά η διακοπή εκταμίευσης των επιδοτήσεων να γίνεται ακόμα και προληπτικά όταν διαπιστώνεται ότι η οικονομία μιας χώρας μέλους οδηγείται λόγω της κατάστασής της σε υπέρβαση των ορίων του ελλείμματος και του χρέους.

Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι στο κείμενο δεν έχει συμπεριληφθεί η γαλλο-γερμανική πρόταση για την αναστολή δικαιώματος ψήφου από τις οικονομίες στις οποίες έλλειμμα και χρέος ξεφεύγουν του 3% και 60% αντίστοιχα.

Οι προτάσεις –που προωθούνται μαζί με την τεχνική επεξεργασία τους στην Ομάδα Ρόμποϊ– εντάσσονται στο πλαίσιο των αλλαγών στον τρόπο εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας για την ισχυροποίηση της “οικονομικής διακυβέρνησης” στην Ευρωζώνη και την Ε.Ε.

Είναι βέβαια προφανές ότι αν “αύριο” εφαρμοζόταν η πρόταση αυτή της Κομισιόν στα 3/5 της Ε.Ε. θα έπρεπε να διακοπούν οι επιδοτήσεις σε αγρότες, ψαράδες και φτωχές περιφέρειες καθώς η πλειονότητα των χωρών της Ε.Ε και ειδικά της Ευρωζώνης είναι εκτός στόχου είτε στο έλλειμμα είτε στο χρέος είτε και στα δύο μαζί με επικεφαλής της λίστας όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες όπως την Ιταλία, την Γαλλία, την Μ. Βρετανία, κ.λπ.

Το γεγονός αυτό πάντως κάνει ορισμένους αναλυτές στις Βρυξέλλες να προβληματίζονται για το αν πίσω από τις διαδικασίες “αυστηροποίησης” της οικονομικής διακυβέρνησης βρίσκονται αποφάσεις του άξονα Παρίσι – Βερολίνου για την έμμεση και σταδιακή περικοπή των εκταμιεύσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Συνοχής, κ.λπ.).

Μπλόκο ΕΦΕΤ σε ακατάλληλα βερίκοκα

ImageΣτην άμεση ανάκληση / απόσυρση παρτίδας με βερίκοκα σε ορισμένες συσκευασίες των οποίων ανιχνεύτηκαν μη επιτρεπτές χημικές ουσίες (ποντικοφάρμακο), για προληπτικούς λόγους ζήτησε ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας.

Όπως ενημερώθηκε ο ΕΦΕΤ από την ελληνική επιχείρηση «ΣΕΒΙΣΕ Α.Ε.» (Ελ. Βενιζέλου 282, Καλλιθέα), πρόκειται για ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ ΒΙΟ, με εμπορικές επωνυμίες «Γλυκιά Γεύση» και «Αγνόκηπος», προέλευσης Κορινθίας, με παραγωγό τον κ. Γιαννάκαινα Αναστάσιο και αριθμούς παρτίδων 1200007618, 1200007658, 1200007682 και 1200007735.

Σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας, η εν λόγω παρτίδα δεν διακινήθηκε στο καταναλωτικό κοινό, αλλά για προληπτικούς λόγους προέβη σε προληπτική ανάκληση τεσσάρων επιπλέον παρτίδων.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν στην κατοχή τους το ανωτέρω προϊόν (κάτωθι φωτογραφία), για προληπτικούς λόγους να μην το καταναλώσουν.

http://www.agronews.gr/content/view/58401/252/lang,el/

Η νέα τάξη πραγμάτων απαιτεί ο αγρότης να έχει στραμμένο το βλέμμα στον καταναλωτή

Σημαντικά συμπεράσματα για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας προέκυψαν κατά την διάρκεια συνεδρίου με θέμα «Νέοι Αγρότες και Πολιτισμός», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Κίου Αργολίδας και διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) στις 27 και 28 Ιουνίου. Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, έγινε αναφορά στην προσπάθεια σύζευξης του πολιτισμού των αγροτικών αξιών και του αγροτικού τρόπου ζωής, με τους Νέους Αγρότες της Ελλάδας. Από την πλευρά της η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κα. Μπατζελή η οποία παρευρέθηκε στην Νέα Κίο, εξέφρασε την πεποίθησή της ότι «η λύση για να βγει η χώρα από το αναπτυξιακό αδιέξοδο και τη δραματική κρίση στην οποία βρίσκεται θα έρθει από την δυναμική ελληνική ύπαιθρο, τους νέους και τα πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία της υπαίθρου όπως εκφράζονται από την εξαιρετική διατροφική μας κληρονομιά και τα πλούσια έθιμα και παραδόσεις της ελληνικής γης». Για τα συμπεράσματα του συνεδρίου μίλησε στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος της ΠΕΝΑ, κ. Βασίλης Γιαννόπουλος ο οποίος μας τόνισε χαρακτηριστικά: «Το σημαντικό είναι ότι ο αγρότης πλέον θα πρέπει να έχει στραμμένο το βλέμμα στον καταναλωτή και όχι μόνο στην παραγωγή».

Και πρόσθεσε: «Εμείς προσπαθούμε να κερδίσουμε λοιπόν τον καταναλωτή ενσωματώνοντας στοιχεία του πολιτισμού και των παραδόσεών μας στα προϊόντα μας. Όσον αφορά στον Έλληνα καταναλωτή κάνουμε προσπάθεια μέσω προγράμματος της Νέας Γενιάς να γαλουχηθούν τα νέα παιδιά με τα ελληνικά προϊόντα ώστε ο καταναλωτής του αύριο να ξέρει να φάει ελληνικά καταναλώνοντας τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα. Σημαντικό επίσης είναι ότι κάνουμε προσπάθειες να αναβιώσουμε τις παραδοσιακές μας ποικιλίες ώστε να μην εξαφανιστούν καθώς και τις παλιές φυλές ζώων οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για εμάς».

Πρωτοπορίες του συνεδρίου
Το συνέδριο «Νέοι Αγρότες και Πολιτισμός»,σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΝΑ ήταν γεμάτο πρωτοπορίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
- Είναι η πρώτη φορά που συνέδριο των Νέων Αγροτών οργανώνεται με βάση την συσχέτιση του χώρου με την θεματική και όχι με τη διαθεσιμότητα χώρων και μέσων, δηλαδή επελέγη η Αργολίδα λόγω του ισχυρού της πολιτιστικού brand name το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό (Μυκήνες, Τύρινθα, Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, Ασκληπιείο, Άργος – πρώτη πόλη της Ευρώπης, Ηρακλής και μύθοι κλπ).
- Είναι η πρώτη φορά που Πανελλήνιο Συνέδριο των Νέων Αγροτών αναλαμβάνει ως πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής μια δραστήρια αγρότισσα.
- Πρωτοπορία για το συνέδριο Νέοι Αγρότες και Πολιτισμός αποτελούν οι δύο επισκέψεις γνωριμίας σε αρχαιολογικό χώρο και σε οινοποιείο ενώ όλο το συνέδριο είχε προσανατολιστεί στην ανταλλαγή εμπειριών από ανθρώπους που συνέδεσαν τον αγροτικό χώρο και τις αγροτικές τους δραστηριότητες με τον πολιτισμό και πέτυχαν.
- Επιλέχθηκαν εγκαταστάσεις υλοποίησης του συνεδρίου σε αγροτικό χωριό, αποφεύγοντας ακρότητες αστικής
- Είναι η πρώτη φορά που συνέδριο νέων αγροτών συνδυάζεται με συμβολική μικρή έκθεση αγροτικών προϊόντων (τρόφιμα, τεχνήματα και υπηρεσίες) στα οποία έχουν ενσωματώσει τοπικά πολιτιστικά στοιχεία στο τελικό προϊόν προσδίδοντάς τους «ονοματεπώνυμο» της περιοχής και διαφοροποιώντας τα από όλα τα άλλα ομοειδή ως προς την σύσταση αγροτικά προϊόντα του κόσμου.
- Η πρόσκληση συμμετοχής στο συνέδριο ήταν μια δημιουργική καινοτομία η οποία εντυπωσίασε θετικά όλους όσους την γεύτηκαν. Η πρόσκληση ήταν ένα πορτοκάλι από τοπική παραγωγή τυλιγμένο σε ζελατίνα και κλεισμένο με ένα χορτάρι που μέσα ήταν το κείμενο της πρόσκλησης. ...

Ξεπεράστηκαν τα εμπόδια για εξαγωγές στη Ρωσία.

Eυνοϊκότεροι όροι για τους εξαγωγείς των φρούτων και λαχανικών της Ε.Ε., όπως τα μήλα και τα αχλάδια, σταφύλια, εσπεριδοειδή και πυρηνόκαρπα (ροδάκινα, νεκταρίνια,βερίκοκα, κλπ.) δημιουργούνται μετά την ευθυγράμμιση ορισμένων MRL στα.... υπολείμματα φυτοφαρμάκων της Ρωσίας με την ΕΕ και τα διεθνή πρότυπα επισημαίνει ο κ Γ Πολυχρονάκης ,ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS .

Μετά από αιτήματα που επανειλημμένως διατύπωνε η ΕΕ, η Ρωσική Ομοσπονδία τροποποίησε τα MRLs για τα φρούτα και λαχανικά. Η τροποποιημένη ρωσική νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Ιουνίου. Έτσι η Ρωσία έχει πλέον επισήμως ένα MRL για το captan σε μήλα και αχλαδια. Δεν υπάρχουν πλέον εμπόδια. Το Captan δύναται και πάλι να χρησιμοποιηθεί.
Η εναρμόνιση αυτή αναμένεται να επιφέρει μικρή βελτίωση στις συνθήκες του εμπορίου των φρούτων και λαχανικών μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Για το 2009, η αξία των συναλλαγών των εν λόγω προϊόντων ήταν € 2,3 δις ευρώ. Το ποσό αφορά κυρίως τις εξαγωγές από την ΕΕ προς τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Ο διάλογος για την εναρμόνιση των ρωσικών προδιαγραφών με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων θα συνεχιστεί, καθώς η Ε.Ε έχει υποβάλει μια σειρά άλλων αιτημάτων για ευθυγράμμιση.


Ο κ.Πολυχρονάκης συνεχίζει «Είναι ακόμα πρόωρο για να εκτιμηθούν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της συμφωνίας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια εναρμόνιση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων (MRL).

Η ερμηνεία από τη ρωσική Υπηρεσία Rosselchodnadzor είναι κρίσιμη για την εναρμόνιση ,δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχει τη δική της ερμηνεία των κανόνων MRLs. «Θετικό είναι ότι η νέα ρωσική Νομοθεσία καθορίζει τα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων βελτιώνοντας τα χαμηλά επίπεδα που ίσχυαν και η Υπηρεσία Rosselchodnadzor, υιοθετεί μια πιο συνεργάσιμη στάση και περιμένουμε σ αυτό το πνεύμα την άρση των κυρώσεων που μέχρι σήμερα είχαν επιβληθεί στα ελληνικά οπωροκηπευτικά»

agroschannel.com

Κασαπίδης: Κενά τα προεκλογικά λόγια του ΥΠΑΑΤ

Image«Πέρασαν μόνο 9 μήνες για να αποδειχτεί και στην πράξη ότι τα μεγάλα λόγια τα προεκλογικά ήταν κενά, χωρίς όραμα για την Ελλάδα, είπαν ψέματα στους Έλληνες και τους γεωργούς. Καλούμε την κυβέρνηση να διαβάσει τις προτάσεις που θέτουμε και να έρθουν προς συζήτηση για το καλό της ελληνικής γεωργίας και υπαίθρου».

Αυτά ανέφερε το βράδυ της Δευτέρας 28 Ιουνίου, ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης, σε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΝΟΔΕ Λάρισας, μετά από περιοδεία στο νομό.

Στη συνέντευξή του ο κ. Γ. Κασαπίδης επεσήμανε τα εξής:

Μητρώο αγροτών: Το πρώτο που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή μετά από 9 μήνες αδράνειας και απραξίας. Θα μπορούσε να εξορθολογήσει το μητρώο αγροτών με μια απλή πράξη, αλλά δεδομένης της απραξίας 9 μηνών και έλλειψης περιεχομένου προσπαθεί να βαφτίσει μια απλή διοικητική πράξη, ως νομοσχέδιο.

Η κυβέρνηση «πρωτοτυπεί» χαρακτηρίζοντας αγρότη, όποιον έχει γεωργικό εισόδημα άνω του 35%. Διαφωνούμε ως ΝΔ: Αποδυναμώνει τους επαγγελματίες αγρότες και δεν τους δίνει προοπτική. Όταν ο αγρότης είναι «αδύναμος» και το οικογενειακό εισόδημα συμπληρώνεται από το αγροτικό, δεν έχουν το σθένος να διεκδικήσουν, όπως οι επαγγελματίες αγρότες, με γεωργικό εισόδημα άνω του 50%. Εμείς αντιπροτείνουμε να προχωρήσει σε καταγραφή των αποκλειστικά γεωργών, με εισόδημα άνω των 50% από τη γεωργία. Η πολιτεία θα ξέρει κάθε στιγμή στο μέλλον ποιοι εξαρτώνται από τη γεωργία και πρέπει να ενισχυθούν.

Για να εφαρμόσουμε αγροτική πολιτική στην πράξη και να αυξήσουμε τις παραγωγές χρειάζεται ένα άλλο επίλεκτο σώμα παραγωγών, το οποίο δεν θα διακρίνεται αν είναι γεωργός ή όχι με βάση το εισόδημα, αλλά θα εξοπλίζεται με ένα άλλο ισχυρό όπλο που είναι η γνώση και θα κατοχυρώνει τον επαγγελματία και το επάγγελμα του αγρότη. Ο αγρότης θα πρέπει να είναι κατοχυρωμένος με βάση την πολύπλευρη γνώση, που θα την παρέχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Παιδείας.

Επίσης, μας ανησυχεί ότι ένα ποσό περίπου 30.000.000 ευρώ για το μητρώο των αγροτών, να δοθεί είτε στο δημόσιο είτε σε ιδιωτικούς φορείς. Οι υπηρεσίες του δημοσίου να δουλέψουν να τα βάλουν σε μια σειρά και μια τάξη να μη σπαταληθούν πολύτιμοι πόροι.

Δηλώνουμε οτι θα παρακολουθήσουμε στενά το θέμα, για το πού θα διατεθούν τα χρήματα.

Μια άλλη «πρωτοτυπία», έξω από τα συνηθισμένα, του παρόντος Ν.Σ. ότι χαρακτηρίζει γεωργό, όποιον απλά εγκαθιστά φωτοβολταϊκά συστήματα στα χωράφια του. Δεν χρειάζεται καμιά άλλη προϋπόθεση, αρκεί να παράγει 100 Κιλοβάτ ηλεκτρική ενέργεια. Εμείς λέμε να ήταν από πριν γεωργοί και το εισόδημά τους να χαρακτηρίζεται εξωγεωργικό.

Τιμές σιτηρών: Ακούγεται για 10 λεπτά το κιλό και πέρυσι που ήταν 20 η σημερινή κυβέρνηση μας εγκαλούσε. Τώρα τι λέει και τι μέτρα παίρνει; Σε πολλά μέρη της χώρας δεν έγινε επιστροφή ΦΠΑ σε δικαιούχους αγρότες. Τέχνασμα για να παρουσιάσει εικόνα βελτίωσης της οικονομίας. Επιβαρύνεται η δύσκολη θέση των αγροτών, έχουμε φαινόμενα κατασχέσεων. Την ίδια στιγμή αδιαφορεί παντελώς για την κτηνοτροφία. Γίνονται αθρόες εισαγωγές αιγοπρόβειου γάλακτος σε διπλάσιες ποσότητες από πριν.

Παράλληλα, παρατηρείται πλήρης αδράνεια και στασιμότητα για την καταβολή των ενισχύσεων των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων π.χ. νιτρορύπανση που αφορά στη Θεσσαλία και χρεωστάει χρήματα από πέρυσι. Δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις για βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Όλο αυτό το διάστημα παρατηρείται συστηματική προσπάθεια ακύρωσης και αποδόμησης όποιου καλού έκανε η Ν. Δημοκρατία. Έσβησε τα όνειρα των νέων αγροτών μειώνοντας στο ήμισυ το πριμ της εγκατάστασης. Οι νέοι αγρότες πάνε το υπουργείο στα δικαστήρια για να πάρουν τα χρήματά τους.

Με το Ν. Σ. για τον ΕΛΓΑ θα αποτελειώσει ό,τι καλό έγινε κι από προηγούμενες κυβερνήσεις, επιβαρύνοντας με πρόσθετες δαπάνες τους γεωργούς και με πολύ λιγότερες αποζημιώσεις σε περίπτωση ζημιών. Το πρόγραμμα Αλεξ. Μπαλτατζής «πάγωσε», τα κονδύλια δεν απορροφούνται. χαρακτηρίζουν επαγγελματίες αγρότες άσχετους ανθρώπους και αποδυναμώνεται η προοπτική της χώρας στο γεωργικό τομέα.

Στο συνέδριο της ΝΔ αναπτύχθηκαν δώδεκα θέσεις για τη δημιουργία χωροταξικού σχεδίου για τη χώρα, όπως ποτέ δεν έγινε μέχρι σήμερα, όπως: Βελτίωση του χωροταξικού σχεδιασμού για τη γεωργία, βελτίωση του πλαισίου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μητρώο αγροτών, εξυγίανση συνεταιριστικού κινήματος, αναδόμηση και ανασυγκρότηση του Υπουργείου Γεωργίας κ.λπ. Ο «Καλλικράτης» ουσιαστικά ανεφάρμοστος για τον πρωτογενή τομέα. Κόβει την οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας του υπουργείου Γεωργίας με την ύπαιθρο.

Πέρασαν μόνο 9 μήνες για να αποδειχτεί και στην πράξη ότι τα μεγάλα λόγια τα προεκλογικά ήταν κενά, χωρίς όραμα για την Ελλάδα, είπαν ψέματα στους Έλληνες και τους γεωργούς. Καλούμε την κυβέρνηση να διαβάσει τις προτάσεις που θέτουμε και να έρθουν προς συζήτηση για το καλό της ελληνικής γεωργίας και υπαίθρου.

Σε ερωτήσεις που δέχτηκε για τις προσλήψεις που έγιναν προεκλογικά στην «ΑΓΡΟΓΗ» υποστήριξε ότι η διαδικασία πρόσληψης έγινε με την κείμενη νομοθεσία, με πιο διαφάνεια από το 1998, που τότε έγινε με απλή απόφαση του Δ.Σ. Δεν υπάρχει κάτι αναξιοκρατικό. Ως προς τις προσλήψεις συγγενών, κουμπάρων κ.λπ. είπε ότι δεν το κρίνει, αλλά αν δεν έγιναν αξιοκρατικά, αυτό μένει να αποδειχτεί ότι έγιναν με άλλη μεθόδευση.

Ερωτηθείς για το ζήτημα του Αχελώου και τις ενέργειες της Ν.Δ. σημείωσε ότι το κόμμα κατέθεσε δύο ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο, και περιμένει τις ενέργειες της κυβέρνησης, που είναι στις καλένδες. Αναμένεται η οριστική απόφαση του ΣτΕ. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι χαμένος χρόνος και απαξιώνονται πολύτιμοι πόροι και προκαλούνται φθορές σε ημιτελές έργο.

Ο κ. Γ. Κασαπίδης επισκέφθηκε την Αγιά και συναντήθηκε με παραγωγούς και εκπροσώπους ψυγείων, μίλησε με τον πρόεδρο των βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας.

Το απόγευμα, συνοδευόμενος από τους κ.κ. Αθαν. Κοντοθανάση και Ι. Ράγγο, επισκέφθηκε το τυροκομείο της ΕΑΣ Λάρισας «Τέμπη», χοιροτροφική μονάδα στους Αγίους Αναργύρους, γεωργικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της επαρχίας Φαρσάλων και μίλησε με παραγωγούς στο Νέο Μοναστήρι.

Το πρώτο "πράσινο" σχολείο στη Θεσσαλονίκη

ImageΘεμελιώθηκε το πρώτο "πράσινο" σχολείο τη Δευτέρα 28 Ιουνίου στο Δήμο Συκεών Θεσσαλονίκης, στο οποίο θα φιλοξενηθούν οι περίπου 150 μαθητές του 8ου δημοτικού σχολείου, που σήμερα συστεγάζονται στο 10ο δημοτικό.

Η μελέτη του κτηρίου στηρίζεται στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική και σε περιβαλλοντικό σχεδιασμό, που προβλέπουν τη χρήση οικολογικών υλικών, φιλικών στο περιβάλλον, φυτεμένα δώματα και βεράντες δίπλα στις αίθουσες, καθώς και δέντρα στον αύλειο χώρο του σχολείου.

Το σχολείο θα λειτουργεί με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, χάρη στη χρήση φωτοβολταϊκών, αλλά και ειδικών ηλιοπροστατευτικών περσίδων, ενώ θα υπάρχει φυσικός φωτισμός και διαμπερής αερισμός μέσω καμινάδων αερισμού στις αίθουσες. Στην κατασκευή του έχει προβλεφθεί δεξαμενή για τη συγκέντρωση όμβριων υδάτων, που θα χρησιμοποιούνται για το πότισμα.

Αναμένεται να παραδοθεί σε περίπου 1,5 χρόνο και θα περιλαμβάνει έξι αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες για βιβλιοθήκη, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ για την απαλλοτρίωση των οικοπέδων ο δήμος εξασφάλισε 1,1 εκατ. ευρώ.

Στη θεμελίωση του κτηρίου παρέστη ο πρόεδρος του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Παναγιώτης Κερχουλάς, δήμαρχοι όμορων δήμων, εκπρόσωποι των διευθύνσεων εκπαίδευσης και της Περιφέρειας, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Σταυρουπόλεως - Νεαπόλεως Βαρνάβας.

Η τελετή θεμελίωσης πραγματοποιήθηκε εν μέσω διαμαρτυριών εκπαιδευτικών για την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους και για τις εξαγγελίες της υπουργού σχετικά με το νέο σχολείο.

www.agronews.gr/

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

ΠΟΣΓ: Απεργιακές Κινητοποιήσεις Γεωπόνων

Η Π.Ο.Σ.Γ. στηρίζοντας το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα των εργαζομένων για Σύνταξη και Κοινωνική Ασφάλιση με όρους που είναι εφικτοί σε σχέση με τον εργασιακό βίο και τις δυνατότητες του ανθρώπινου είδους και όχι με όρους γαλέρας, καθώς επίσης και την διατήρηση της εφαρμογής στοιχειωδών Κοινωνικών Kατακτήσεων όπως οι Συλλογικές συμβάσεις και ο θεσμός της διαμεσολάβησης (ΟΜΕΔ) συντάσσεται πλήρως με το διεκδικητικό πλαίσιο των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για την προάσπιση των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων, με άμεσο δυναμικό, καθολικό και ενιαίο τρόπο, αποφάσισε ομόφωνα την συμμετοχή στην 24ωρη Γενική Απεργία την Τρίτη 29 Ιουνίου 2010.

Η Π.Ο.Σ.Γ. καλεί τους συμβασιούχους συναδέλφους Γεωπόνους που εργάζονται στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους εποπτευόμενους Οργανισμούς, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ, με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και παροχής έργου, να συμμετέχουν μαζικά στην Γενική Απεργία την Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 και στην Απεργιακή συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως στις 11:00 το Πρωί

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος- Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Ζιούβας -Παναγιώτης Αντωνίου

ΝΟΔΕ Τρικάλων : οι 269 υπάλληλοι της “Αγρογή Α.Ε.” που αδικούνται κατάφορα από τις δια τάξεις του νομοσχεδίου

«Για μια πράξη κομματικού ρεβανσισμού» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΝΟΔΕ Τρικάλων για το θέμα της απόλυσης 269 υπαλλήλων αορίστου χρόνου από την «Αγρογή Α.Ε.».Ν.Δ. Τρικάλων: Άρχισαν οι διώξεις από το ΠΑΣΟΚ Όπως αναφέρει «προέρχεται από το βαθύ ΠΑΣΟΚ που αντιπροσωπεύει ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος έρχεται ως τιμητής των πάντων και αφού πρώτα διόρισε δεκάδες χιλιάδες κομματικούς εγκάθετους στο Δημόσιο την δεκαετία του '80 επιχειρεί την εξυγίανση του δημοσίου διώκοντας τους ανεπιθύμητους σε αυτόν υπαλλήλους, τους οποίους είχε στοχοποιήσει η παράταξή του προεκλογικά, ρίχνοντας τόνους λάσπης για την νομιμότητα των προσλήψεών τους, οι οποίες κρίθηκαν νόμιμες παρά τις παρασκηνιακές προσπάθειες του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το αντίθετο».

Τονίζεται επίσης ότι «οι 269 υπάλληλοι της “Αγρογή Α.Ε.” που αδικούνται κατάφορα από τις δια τάξεις του νομοσχεδίου, σίγουρα θα δικαιωθούν στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε την επιστροφή της χώρας στις εποχές των “κλαδικών” του ΠΑΣΟΚ και την εγκατάσταση ενός νέου «πράσινου» κομματικού κράτους».

www.e-enimerosi.gr

Η «ΑΓΡΟΓΗ» ανοίγει το δρόμο για απολύσεις μόνιμου προσωπικού

Σε απόγνωση και οριστικό αδιέξοδο οδηγεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τους 269 εργαζόμενους της ΑΓΡΟΓΗΣ και τις οικογένειές τους! Η κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου «Κατάργηση, Συγχώνευση Υπηρεσιών, Οργανισμών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα», που δημοσιοποίησε, προτείνει την κατάργηση της Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης-ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και την απόλυσή τους.

Και ανοίγει το δρόμο για μια σειρά απολύσεων μόνιμου προσωπικού, αφού τα στελέχη της κυβέρνησης αρνούνται να τους παράσχουν δίκαιη και ίση μεταχείριση με τους υπόλοιπους εργαζομένους αορίστου χρόνου του δημόσιου κι ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κι αυτό γιατί όπως εξηγούν, μιλώντας στην «Α.τ.Κ.», ενώ η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 με το νόμο 2637/1998 και με σκοπό την αξιοποίηση της αγροτικής γης και τη βοήθεια των αγροτών, ως μη κερδοσκοπική εταιρεία του ευρύτερου δημοσίου τομέα εποπτευόμενη από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανέλαβε τη χαρτογράφηση των εποικιστικών εκτάσεων αρμοδιότητας του υπουργείου, δηλαδή τις εκτάσεις του Δημοσίου, και από τα μέσα του 2006 σε συνεργασία με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. το έργο αυτό επεκτάθηκε και στην καταγραφή των ιδιωτικών εκτάσεων, συνολικού όγκου 4.000.000 ιδιοκτησιών, το οποίο ολοκληρώνεται το προσεχές διάστημα με μεγάλη επιτυχία αποσπώντας τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα τους αφήνουν στο δρόμο!

«Η ΑΓΡΟΓΗ ανέπτυξε ένα πλήρες σχέδιο ανάπτυξης και υλοποίησης έργου, το οποίο προέβλεπε ενίσχυση του στελεχιακού της δυναμικού με το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό. Η κάλυψη των επιπλέον λειτουργικών δαπανών πραγματοποιήθηκε με ανακατανομή πιστώσεων εντός του υπουργείου και των εποπτευομένων οργανισμών. Προς μεγάλη μας έκπληξη, διαπιστώσαμε ότι στις 22 Ιουνίου του 2010 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας της κυβέρνησης προσχέδιο νόμου, σχετικά με την κατάργηση της εταιρίας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., μίας από τις λίγες εταιρείες του Δημοσίου πιστοποιημένη κατά ISO από τον ΕΛΟΤ!» σημειώνουν.

Δεν παραλείπουν να επισημάνουν πως στους φορείς που καταργούνται, λαμβάνεται μέριμνα μετακίνησης του προσωπικού τους σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., και καταγγέλλουν επιλεκτική και αρνητική μεταχείριση, με αποτέλεσμα την καταγγελία των συμβάσεων των εν λόγω υπαλλήλων. Καταλήγοντας αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό, όταν η πρόσληψη των 269 υπαλλήλων έγινε με απόλυτα νόμιμο τρόπο και με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στις αρχές Αυγούστου του 2009, ημερομηνία ουδέτερη, όσον αφορά στις εκλογές, η προκήρυξη των οποίων έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου 2009, δηλαδή ένα μήνα αργότερα, κι επομένως, οι προσλήψεις δεν είναι ούτε προεκλογικές ούτε παράνομες. Την ίδια στιγμή, παρουσιάζουν σχετική γνωμοδότηση του καθηγητή Δημοσίου Δικαίου Σπύρου Φλογαΐτη καθώς επίσης και εκθέσεις εργατολόγων και δικηγόρων, για τη νομιμότητα των προσλήψεών τους αλλά και την παρανομία της κυβέρνησης βάσει Συντάγματος.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ- http://www.apogevmatini.gr/?p=83613

Μητρώο Εμπόρων αγροτικών προϊόντων σε διαβούλευση

ImageΣε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 2 Ιουλίου τίθεται το σχέδιο νόμου για τη Σύσταση Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων. Όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ανοικτής διακυβέρνησης, το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και πληροφοριών η οποία θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα στην αποτελεσματική παρακολούθηση, ανάλυση και έλεγχο των μηχανισμών διαμόρφωσης των τιμών της αγοράς εγχώριων γεωργικών προϊόντων και θα συμβάλλει καθοριστικά στην διαπίστωση και εντέλει εξάλειψη των αθέμιτων συμβατικών πρακτικών μεταξύ επιχειρηματικών φορέων σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Στη σχετική επιστολή της η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κατερίνα Μπατζελή, αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε έντονη διακύμανση τιμών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων με κατακόρυφη αύξηση από τα μέσα του 2007 με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των τροφίμων και του πληθωρισμού.

Οι μεταβολές αυτές προκάλεσαν και συνεχίζουν να προκαλούν σημαντικά προβλήματα και στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων αλλά και στους καταναλωτές των προϊόντων αυτών.

Σύμφωνα με την υπουργό, οι υψηλές τιμές καταναλωτή στα τρόφιμα και η ταυτόχρονη απότομη πτώση των τιμών παραγωγού θέτουν υπό πίεση τα εισοδήματα των νοικοκυριών, και των παραγωγών και των καταναλωτών.

Η κατάθεση των δικών σας- σημειώνει η υπουργός- απόψεων και προτάσεων καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, στο τελικό Σχέδιο Νόμου.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι το νομοσχέδιο θα ολοκληρωθεί και θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τις κατάλληλες μεταβατικές διατάξεις.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Ιουλίου και ώρα 18:00.

www.agronews.gr/

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Σύλλογος Εργαζομένων στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε: Ίση μεταχείριση για όλους τους εργαζομένους

Δελτίο Τύπου από τον Σύλλογο Εργαζομένων στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε για τον σκοπό λειτουργίας της εταιρίας και τις υπηρεσίες που παρέχει...

Το Δελτίο Τύπου αναφέρει:

Η Κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου «Κατάργηση, Συγχώνευση Υπηρεσιών, Οργανισμών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα», που δημοσιοποίησε, προτείνει την κατάργηση της Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης - ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και την απόλυση 269 εργαζομένων στην κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες της σ' όλη τη χώρα.

Προς ενημέρωση σας, σημειώνουμε επιγραμματικά τα εξής:

* Η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 με το νόμο 2637/1998 και με σκοπό την αξιοποίηση της αγροτικής γης και τη βοήθεια των αγροτών. Είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία του ευρύτερου δημοσίου τομέα εποπτευόμενη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

* Το 2004 η ΑΓΡΟΓΗ ανέλαβε την χαρτογράφηση των εποικιστικών εκτάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δημόσιες Εκτάσεις) ενώ από τα μέσα του 2006 και σε συνεργασία με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. το έργο αυτό επεκτάθηκε και στην καταγραφή των ιδιωτικών εκτάσεων, συνολικού όγκου 4.000.000 ιδιοκτησιών. Έργο το οποίο ολοκληρώνεται το προσεχές διάστημα με μεγάλη επιτυχία αποσπώντας τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

* Το 2006, η ΑΓΡΟΓΗ ανέλαβε να δημιουργήσει το ψηφιακό υπόβαθρο του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Κοινοτικών Επιδοτήσεων (Καν. ΕΚ 1782/2003). Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Δεκέμβριο του 2008 και απεφεύχθη το πρόστιμο των 350 εκ. Ευρώ από την ευρωπαϊκή επιτροπή. Επιπλέον, ανατέθηκε στην ΑΓΡΟΓΗ η ετήσια επικαιροποίηση του ψηφιακού υποβάθρου και η καταγραφή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων «Αγροτικό Κτηματολόγιο» (Υπουργική Απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2008 και Νομοθετική ρύθμιση της 30ης Ιουλίου 2009).

Προκειμένου να καλύψει αυτές τις αυξανόμενες άμεσες και επείγουσες ανάγκες η ΑΓΡΟΓΗ ανέπτυξε ένα πλήρες Σχέδιο Ανάπτυξης και Υλοποίησης Έργου, το οποίο προέβλεπε ενίσχυση του στελεχιακού της δυναμικού με το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό και τη σύσταση περιφερειακών γραφείων ώστε να παρασχεθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία στις ΕΑΣ και η ομαλή καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Σημειώνουμε ότι η ενέργεια αυτή δεν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού η κάλυψη των επιπλέον λειτουργικών δαπανών πραγματοποιήθηκε με ανακατανομή πιστώσεων εντός του Υπουργείου και των εποπτευομένων Οργανισμών.

Προς μεγάλη μας έκπληξη, διαπιστώσαμε ότι στις 22 Ιουνίου του 2010 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης προσχέδιο νόμου, σχετικά με την κατάργηση της εταιρίας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., μίας από τις λίγες Εταιρείες του Δημοσίου πιστοποιημένη κατά 150 από τον ΕΛΟΤ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση ή την συγχώνευση Οργανισμών του δημοσίου, των οποίων οι εργαζόμενοι μετατάσσονται διασφαλίζοντας, μ' αυτόν τον τρόπο τις θέσεις τους. Αντιθέτως, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην περίπτωση της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε ακολουθείται διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με τις άλλες υπό κατάργηση εταιρίες αλλά και άνιση μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων μέσα στην εταιρία(καταγγελίες συμβάσεων των 269 υπαλλήλων από τους 340 της εταιρίας).

Στους φορείς που καταργούνται, λαμβάνεται μέριμνα μετακίνησης του προσωπικού τους σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στην Αγρογή Α.Ε, ενώ συνεχίζεται να υφίσταται η αρμοδιότητα της, η οποία και μεταφέρεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ (ψηφιοποίηση, ετήσια αναβάθμιση και ενημέρωση του χαρτογραφικού υποβάθρου), λόγος και για τον οποίο προσλήφθηκαν οι 269 υπάλληλοι, γίνεται επιλεκτική και αρνητική μεταχείριση, με αποτέλεσμα την καταγγελία των συμβάσεων των εν λόγω υπαλλήλων.

Και αναρωτιόμαστε,

Γιατί συμβαίνει αυτό, όταν:

Η πρόσληψη των 269 υπαλλήλων στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. έγινε με απόλυτα νόμιμο τρόπο και με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στις αρχές Αυγούστου του 2009, ημερομηνία ουδέτερη, όσον αφορά στις εκλογές, η προκήρυξη των οποίων έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου 2009, δηλαδή 1 μήνα αργότερα. Επομένως, ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ. Η σύμβαση που έχουν υπογράψει οι εν λόγω 269 υπάλληλοι της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε είναι σύμβαση ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και όχι ορισμένου όπως πολλοί παρερμηνεύουν , όπως και οι συμβάσεις των υπολοίπων 70 υπαλλήλων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε που θα μεταταχθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

θα πρέπει να προσθέσουμε ακόμα, ότι το έργο της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. είναι πολύ σημαντικό κι έχει συμβάλει αποτελεσματικά στην ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς για το έτος 2009 και συνεχίζεται αυτήν την περίοδο για το έτος 2010, με τη συνεπή εργασία όλων των υπαλλήλων της εταιρίας. Αν το σημαντικό αυτό έργο δεν είχε πραγματοποιηθεί οι έλληνες αγρότες δεν θα μπορούσαν να λάβουν τις κοινοτικές επιδοτήσεις που δικαιούνταν και θα είχαμε υποστεί βαρύτατο πρόστιμο απ' την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γιατί αυτός ο διαχωρισμός;

Αυτό που ζητάμε είναι η δίκαιη και ίση μεταχείριση με τους υπόλοιπους εργαζομένους αορίστου χρόνου του δημόσιου κι ευρύτερου δημόσιου τομέα και να μην είμαστε οι πρώτοι που θ' ανοίξουμε το δρόμο για μια σειρά απολύσεων μόνιμου προσωπικού.

Σωματείο εργαζομένων ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.
anetos.gr

Υπεγράφη η ΚΥΑ για την Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας

Υπεγράφη η ΚΥΑ για την Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας

Θωρακίζεται θεσμικά η Ελλάδα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πλημμυρών. Με την ΚΥΑ ενσωματώνονται στο Εθνικό Δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 και δημιουργείται το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ώστε, με την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, να μειώνονται οι σχετικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της ΚΥΑ είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων καταρτίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ενδεχομένως και με άλλα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία και παρακολουθεί την εφαρμογή του.
Το Εθνικό Πρόγραμμα υλοποιείται σε τρία στάδια, τα οποία θα επαναλαμβάνονται σε εξαετείς κύκλους, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτίμηση των μακροπρόθεσμων εξελίξεων. Αυτά είναι:
1. Μέχρι το τέλος του 2011, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και να έχουν προσδιορισθεί οι ζώνες με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας.
2. Μέχρι το τέλος του 2013, σε περιοχές, στις οποίες υφίστανται όντως κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες, θα εκπονηθούν χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών.
3. Το αργότερο μέχρι το 2015, για τις περιοχές αυτές θα έχουν καταρτιστεί σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Τα σχέδια διαχείρισης θα περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών της επιπτώσεων. Τα σχέδια θα καλύπτουν όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και θα εστιάζονται:
- στην πρόληψη (όπως πρόληψη των ζημιών από πλημμύρες, με την αποφυγή κατασκευής οικιών και βιομηχανιών σε περιοχές που απειλούνται σήμερα ή που θα απειληθούν στο μέλλον από πλημμύρες ή προσαρμογή των μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στους κινδύνους πλημμύρας)
- στην προστασία (με τη λήψη μέτρων μείωσης της πιθανότητας πλημμυρών ή/και περιορισμού των επιπτώσεων των πλημμυρών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως π.χ. με αποκατάσταση κατακλυζόμενων περιοχών και υγρότοπων) και
- στην ετοιμότητα (π.χ. μέσω της παροχής οδηγιών στο κοινό σχετικά με το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πλημμύρας).

Με το Εθνικό αυτό Πρόγραμμα καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι στρατηγικές κατευθύνσεις για το συντονισμό του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας με την ευρύτερη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τα Νερά.
Στις περιπτώσεις διεθνών λεκανών απορροής ποταμών, είναι αναγκαίος ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών για να μην μετατεθούν τα προβλήματα από τη μια περιοχή στην άλλη. Προσφάτως υπεγράφη κοινή δήλωση από στην υπουργό ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Δασών της Τουρκίας Βεϊσέλ Έρογλου, με την οποία δρομολογείται η κατά προτεραιότητα εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις πλημμύρες στην περιοχή του Έβρου και καταβάλλεται προσπάθεια για τριμερή - μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Βουλγαρίας - συνεργασία στο θέμα. Άμεσα θα ορισθεί η Κοινή Επιτροπή για τον Έβρο που προβλέπεται στην Κοινή Ανακοίνωση Ελλάδας Τουρκίας και επίκειται συνάντηση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων Α. Ανδρεαδάκη με τον αρμόδιο υφυπουργό της Τουρκίας.

www.agrotypos.gr

Στο Αλ. Μπαλτατζής η νέα μονάδα της ΕΒΟΛ

ImageΑντίστροφη μέτρηση για την κατασκευή του νέου εργοστασίου εμφιάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΒΟΛ, αφού η ύψους 6,5 εκατ. ευρώ επένδυση εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αλ. Μπαλτατζής.

Το 45% του έργου θα επιδοτηθεί, ενώ το υπόλοιπο θα προέλθει από ίδιους πόρους της ΕΒΟΛ χωρίς, όπως έχει επισημάνει ο πρόεδρός της, Νικήτας Πρίντζος να χρειαστούν δάνεια.

Η επένδυση ξεκινάει άμεσα και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πλήρως μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες.

Ο κ. Πρίντζος είχε επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη για μια νέα γαλακτοκομική μονάδα, αφού η υπάρχουσα δεν επαρκούσε για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση των προϊόντων της ΕΒΟΛ.

Το νέο εργοστάσιο θα επιτρέψει στην συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία να επεκτείνει το δίκτυο και την παρουσία της στην Αττική και σε άλλες πόλεις της χώρας.

www.agronews.gr

Ζητούνται εμπειρογνώμονες για το ύψος των ενισχύσεων

ImageΜέχρι την 1η Ιουλίου μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους οι ενδιαφερόμενοι φορείς προκειμένου να αναλάβουν το έργο της μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης που θα επικαιροποιήσει το ύψος ενίσχυσης στα μέτρα 211, 212, 213, 214 και 221, του ΠΑΑ 2007-2013, στα πλαίσια του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Άξονα 5 (Τεχνική Βοήθεια).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η μελέτη προϋπολογισμού 80.000 ευρώ, ανατίθεται για την τεκμηρίωση και την επιβεβαίωση της καταλληλότητας και της ακρίβειας των υπολογισμών των πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 του Καν. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 1698/2005.

Με βάση τους σχετικούς κανονισμούς, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την παροχή της ενδεικνυόμενης εμπειρογνωμοσύνης από φορείς ή υπηρεσίες που είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από τους φορείς ή τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνοι για τους εν λόγω υπολογισμούς.

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο υπολογισμός και η τεκμηρίωση των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και διαφυγόντος εισοδήματος που συνεπάγεται η εφαρμογή του παραπάνω δασικού μέτρου.

Ειδικότερα ανά μέτρο:

Μέτρο 211 «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα»

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, κατά την έννοια της απόφασης 2000/115/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 1999, σχετικά με τους ορισμούς των χαρακτηριστικών, τον κατάλογο των γεωργικών προϊόντων, τις εξαιρέσεις και τις περιφέρειες και περιοχές όσον αφορά στις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Οι ενισχύσεις θα πρέπει να αντισταθμίζουν το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδημα των γεωργών που απορρέει από το μειονέκτημα της συγκεκριμένης περιοχής για τη γεωργική παραγωγή.

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο υπολογισμός και η τεκμηρίωση του ποσού του κόστους και του διαφυγόντος εισοδήματος που απορρέει από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές (3.3).

Οι ορεινές περιοχές είναι οι περιοχές οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο των περιοχών της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ και της οδηγίας 93/66/ΕΟΚ όπως αυτές ισχύουν με την ένδειξη περιοχές ορεινές 3.3.

Η άσκηση γεωργίας σε περιοχές ορεινές με φυσικά μειονεκτήματα λόγω του μεγάλου υψομέτρου ή σημαντικών κλίσεων έχει σαν συνέπεια τον σημαντικό περιορισμό των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της γης και τη σημαντική αύξηση του κόστους εκμετάλλευσής της και συγκεκριμένα:

Λόγω της ύπαρξης πολύ δυσχερών κλιματικών συνθηκών, εξαιτίας του υψομέτρου έχει σαν αποτέλεσμα να μικραίνει σημαντικά η καλλιεργητική περίοδος.

Σε χαμηλότερο υψόμετρο, λόγω της παρουσίας απότομων κλίσεων στο μεγαλύτερο τμήμα της εν λόγω περιοχής, που καθιστούν αδύνατη τη χρήση μηχανημάτων ή απαιτούν τη χρήση πολύ δαπανηρού ειδικού εξοπλισμού ή του συνδυασμού των δύο αυτών παραγόντων με ισοδύναμο μειονέκτημα.

Η στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα του καν. (ΕΚ) 1698/2005.

Απαιτείται από τη μελέτη ο υπολογισμός του κόστους και της απώλειας εισοδήματος του γεωργού και του κτηνοτρόφου λόγω των προαναφερόμενων φυσικών μειονεκτημάτων.

Μέτρο 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα εκτός των ορεινών περιοχών»

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, κατά την έννοια της απόφασης 2000/115/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 1999, σχετικά με τους ορισμούς των χαρακτηριστικών, τον κατάλογο των γεωργικών προϊόντων, τις εξαιρέσεις και τις περιφέρειες και περιοχές όσον αφορά στις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Οι ενισχύσεις θα πρέπει να αντισταθμίζουν το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδημα των γεωργών που απορρέει από το μειονέκτημα της συγκεκριμένης περιοχής για τη γεωργική παραγωγή.

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο υπολογισμός και η τεκμηρίωση του ποσού του κόστους και του διαφυγόντος εισοδήματος που απορρέει από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις μειονεκτικές (3.4) και με ειδικά προβλήματα (3.5) περιοχές.

Οι μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές, οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο των περιοχών της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ και στην οδηγία 93/66/ΕΟΚ όπως αυτές ισχύουν με την ένδειξη περιοχές Μειονεκτικές 3.4 και με Ειδικά προβλήματα περιοχές 3.5.

Στις Μειονεκτικές περιοχές υπάρχουν λόγω φυσικών μειονεκτημάτων ή κακών κλιματικών συνθηκών:

Γαίες χαμηλής παραγωγικότητας, δυσχερούς καλλιέργειας με αποτέλεσμα να μη μπορούν να βελτιωθούν χωρίς υπερβολικό κόστος και που είναι κατάλληλη κυρίως για εκτατική γεωργία ή κτηνοτροφία.

Παραγωγή αισθητά κατώτερη από τον μέσο όρο, σε ό,τι αφορά τους κύριους δείκτες οικονομικών επιδόσεων στη γεωργία.

Το μέτρο αυτό είναι το Μέτρο 212 του ΠΑΑ ενισχύσεις στους γεωργούς με Μειονεκτήματα εκτός των Ορεινών περιοχών.

Η στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα του καν. (ΕΚ) 1698/2005.

Αιτείται από την μελέτη ο υπολογισμός του κόστους και της απώλειας εισοδήματος του γεωργού και του κτηνοτρόφου λόγω των προαναφερόμενων φυσικών μειονεκτημάτων.

Μέτρο 213 «Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ»

Η στήριξη που προβλέπεται στον Καν. 1698/05 σχετικά με τις ενισχύσεις Natura 2000 και δίνεται για να αντισταθμίσει το κόστος και το διαφυγόν εισόδημα λόγω μειονεκτημάτων στις αντίστοιχες περιοχές από την εφαρμογή των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ.

Η στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα του καν. (ΕΚ) 1698/2005.

Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει μεθόδους εφαρμογής και τον υπολογισμό και την τεκμηρίωση του κόστους και της απώλειας εισοδήματος που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών.

Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις»

Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς οι οποίοι αναλαμβάνουν εθελοντικά γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις. Οι ενισχύσεις καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα, ή απαιτήσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 και τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 73/2009, ο οποίος αντικατέστησε τον 1782/2003, καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις, που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία.

Τα ύψη ενίσχυσης υπολογίζονται για όλες τις δράσεις του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου, οι οποίες αφορούν εκτός από τις υπάρχουσες στο εγκεκριμένο ΠΑΑ, πλην της δράσης 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία», και αυτές της επικείμενης τροποποίησης του μέτρου.

Η στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα του καν. (ΕΚ) 1698/2005.

Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τους υπολογισμούς και την τεκμηρίωση που αιτιολογούν το πρόσθετο κόστος, το διαφυγόν εισόδημα λόγω της αναληφθείσας δέσμευσης και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων.

Το μέτρο δεν αφορά δαπάνες επενδύσεων.

Ως ‘‘κόστος συναλλαγής’’ νοείται το κόστος που σχετίζεται με την πραγματοποίηση της συναλλαγής χωρίς να καταλογίζεται άμεσα το κόστος υλοποίησης της δέσμευσης με την οποία συνδέεται. Το κόστος συναλλαγής υπολογίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης και δεν υπερβαίνει το 20% της απώλειας εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που απορρέουν από την αναληφθείσα δέσμευση. Δεν περιλαμβάνεται δημόσιο κόστος συναλλαγής.

Παραδείγματα κόστους συναλλαγής : εργολαβία, συλλογή πληροφοριών και άϋλο κόστος.

Οι παραγωγές και οι τιμές πώλησης πρέπει να λάβουν υπόψη το μέσο όρο τουλάχιστον τριών ετών.

Οι δαπάνες πιστοποίησης για βιολογική παραγωγή πρέπει λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς του ύψους ενίσχυσης μόνο σε γεωργικά προϊόντα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Μέτρο 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών»

Η πρώτη δάσωση γεωργικής γης, καλύπτει δαπάνες εγκατάστασης, ετήσια πριμοδότηση ανά δασωμένο εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης επί μια πενταετία το πολύ, ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο η οποία συμβάλλει στην κάλυψη των εισοδηματικών απωλειών που απορρέουν από τη δάσωση, χορηγούμενη επί 15 έτη το πολύ στους γεωργούς ή τις ενώσεις τους που καλλιεργούσαν τη γη πριν από τη δάσωσή της ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Η στήριξη για τη δάσωση γεωργικών εκτάσεων που ανήκουν σε δημόσιες αρχές καλύπτει μόνο τις δαπάνες εγκατάστασης.

Στήριξη για δάσωση γεωργικών εκτάσεων δεν παρέχεται σε γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη για πρόωρη συνταξιοδότηση, για τη φύτευση χριστουγεννιάτικων δένδρων.

Σε περίπτωση φύτευσης ειδών ταχείας ανάπτυξης για βραχυπρόθεσμη καλλιέργεια, στήριξη για δάσωση παρέχεται μόνο για τις δαπάνες εγκατάστασης. Η στήριξη προς γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα και πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου περιορίζεται στο μέγιστο ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτημα του Καν. 1698/05.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Προκήρυξη εμπειρογνωμόνων για έλεγχο ύψους ενισχύσεων

www.agronews.gr

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ Μ.ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΓΗ

Προς τους κ.κ Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, παραβιάζοντας το Σύνταγμα και την εργατική νομοθεσία αποφάσισε την κατάργηση της Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης – ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και την μαζική απόλυση 269 εργαζομένων στην κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες της σ’ όλη τη χώρα.
Επειδή
1. Οι προσλήψεις των 269 εργαζομενων στην ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ ήταν απόλυτα νόμιμες όπως η ιδια η κυβέρνηση δέχεται με το υπο κατάθεση σχέδιο νόμου κατάργησης της εταιρείας και έχουν γνωμοδοτήσει τόσο ο κ. Σπυρίδων Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών όσο και η ειδικώς συσταθείσα προς τούτο Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, από τη σημερινή του πολιτική ηγεσία.
2. Η παραβίαση του Συντάγματος ειναι προφανής διότι ο ισχυρισμός του σχεδίου νόμου οτι «καταγγέλλονται οι συμβάσεις εργασίας του προσληφθέντος προσωπικού λόγω κατάργησης της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και της μη-μεταφοράς σε άλλο φορέα των αρμοδιοτήτων της…» είναι ψευδής και προσχηματικός διότι με το ίδιο νομοσχέδιο τα αντικείμενα και οι δράσεις της ΑΓΡΟΓΗ συνεχίζουν να υπάρχουν και μεταφέρονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ
3. Η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. που ιδρύθηκε με το Ν.2637/1998, με σκοπό την αξιοποίηση της Αγροτικής γης και τη βοήθεια των αγροτών στη διαχείριση της Αγροτικής γης, με προώθηση διαχειριστικών προτύπων και ειδικότερα με το Ν.3790/2009, εχει σαν αντικείμενο και αρμοδιότητες: α) Τη «χαρτογράφηση των εποικιστικών εκτάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Και β) Τη δημιουργία του χαρτογραφικού υποβάθρου της χώρας, η παρακολούθηση και η συνεχής επικαιροποίηση του, αντικείμενα και δράσεις, που αποτελούν διαρκείς ανάγκες του Ελληνικού κράτους
4. Η ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ είναι μη κερδοσκοπική εταιρία με σκοπό την αξιοποίηση της Αγροτικής γης και τη βοήθεια των αγροτών και ολοκλήρωσε με επιτυχία το ψηφιακό υπόβαθρο του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Κοινοτικών Επιδοτήσεων (Καν. ΕΚ 1782/2003) και δεν επιβλήθηκε το πρόστιμο των 350 εκ. Ευρώ με το οποίο είχε απειληθεί η Χώρα από την ΕΕ ενώ απο το 2009 ανέλαβε το έργο της ετήσιας επικαιροποίησης του ψηφιακού υποβάθρου και της καταγραφής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων «Αγροτικό Κτηματολόγιο»
5. Ενώ απολύονται οι 269 εργαζόμενοι που προσελήφθησαν νομίμως τον Αύγουστο 2009, διατηρούνται και μεταφέρονται στο ΟΠΕΚΕΠΕ όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι
Επειδή όλα τα ανωτέρω καταδεικνύουν το εκδικητικό και ανάλγητο πρόσωπο της κυβέρνησης ΓΑ Παπανδρέου, που απολύει παράνομα εργαζομενους που προσελήφθησαν νόμιμα επι κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας
Ερωτάσθε
1. Πότε θα σταματήσει η περιφρόνηση των νόμων και του Συντάγματος και η καταδίωξη των πολιτικων αντιπαλων της «πρασινης και ηλεκτρονικης διακυβέρνησης» Παπανδρέου?
2. Ποιες ειναι οι σχετικές εντολές της υπερκυβερνησης ΔΝΤ και του «κοινωνικού κρατους» των Βρυξελλων?

Αθήνα 24/6/2010
O Ερωτών
Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ «ΑΘΗΝΑ 9,84»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ «ΑΘΗΝΑ 9,84»

ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΪΚΟ & ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΤΤΑΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κα Κατερίνα Μπατζελή είναι μαζί μας, κα Υπουργέ γεια σας.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Καλημέρα σας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας πέφτει ο πρώτος κλήρος από ότι ακούσαμε από χτες. Ο πρώτος κλήρος δηλαδή στην ΑΓΡΟΓΗ που είναι στην αρμοδιότητά σας και που καταργείται και φεύγει και κόσμος με συμβάσεις αορίστου χρόνου, έτσι δεν είναι;

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν γνωστό, το είχαμε πει. Yπήρχαν συμβάσεις αορίστου χρόνου, συμβάσεις που είχαν υπογραφεί λίγο πριν γίνουν οι εκλογές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όλες αυτές είναι προεκλογικές;

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Οι 269 συμβασιούχοι.

Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι να μειώσουμε τους οργανισμούς. Yπήρχαν οργανισμοί που είχαν συναρμοδιότητες, όχι πλεονάζον προσωπικό. Στα πλαίσια λοιπόν των συγχωνεύσεων των οργανισμών, όπως είχαμε πει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, θα συγχωνεύσουμε πολλούς οργανισμούς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μεταξύ αυτών είναι η ΑΓΡΟΓΗ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφού συγχωνεύονται, διαλύεται η ΑΓΡΟΓΗ και εφόσον δημιουργηθούν θέσεις στον Οργανισμό Πληρωμών που αναλαμβάνει το μεγαλύτερο έργο της ΑΓΡΟΓΗ θα γίνουν οι
..

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και θα μεταταγούν κάποιοι από εκεί, ναι. Κυρία Υπουργέ, ωστόσο βεβαίως είναι 100% θετικό βήμα οι συγχωνεύσεις, ακόμα και η κατάργηση οργανισμών άχρηστων.

Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να δεχτούμε ότι είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα από ότι θυμόμαστε που απολύονται άνθρωποι με συμβάσεις αορίστου χρόνου, γιατί στη συνείδησή μας οι συμβάσεις αορίστου χρόνου είχαν χαρακτήρα μονιμότητας, έτσι δεν είναι; Και αυτό ίσως σημαίνει κάτι για το μέλλον.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Όχι δε σημαίνει τίποτα για το μέλλον. Αυτό που γίνεται τώρα δεν σημαίνει αλλαγή των εργασιακών σχέσεων.

Απλά και μόνο, όταν καταργείς έναν οργανισμό, όπου πλέον δεν έχει το ρόλο και το σκοπό για τον οποίον έγινε η πρόσληψη, ασχέτως το πώς έγινε, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ο οργανισμός και συνεπώς αντίστοιχα αντιμετωπίζονται και οι εργαζόμενοι.

Είναι Α.Ε. η ΑΓΡΟΓΗ, είναι ανώνυμη εταιρεία, οπότε θα ακολουθήσουμε όλες τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από το Εργατικό Δίκαιο..

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μαθαίνουμε ότι κάνατε μια εκδήλωση για τη μεσογειακή διατροφή και για την τυποποίηση που πρέπει να έχουν τα μεσογειακά προϊόντα.

Αυτό το οποίο ξέρουμε όλοι σε αυτή τη συγκυρία που διερχόμαστε είναι το γεγονός ότι εισάγουμε πολύ μεγάλο μέρος προϊόντων, τα οποία καταναλώνουμε από το εξωτερικό και τα ελληνοποιούμε, αυτοί που τα εισάγουν τα ελληνοποιούν, με συνέπεια να φτάνουν και στον καταναλωτή με πολύ μεγαλύτερη τιμή από όση θα έπρεπε.

Δεν ξέρω αν αυτό το σχέδιο το οποίο εσείς έχετε ετοιμάσει συνδέεται με αυτό το οποίο σας λέω τώρα, ωστόσο νομίζω ανήκει σαφώς στις αρμοδιότητές σας. Τι κάνουμε λοιπόν, τι κάνετε ούτως ώστε αντί να έχουμε πολύ μεγάλες εισαγωγές τέτοιων προϊόντων να εξάγουμε τα ελληνικά προϊόντα και ιδιαίτερα τα μεσογειακά, τα μεσογειακής προελεύσεως;

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα που πολύ σωστά θέσατε, δηλαδή τις αθρόες εισαγωγές, υπάρχει μία σειρά από μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν.

Πρώτον ότι ο Έλληνας παραγωγός θα πρέπει να πειστεί να παράγει διατροφικά προϊόντα ποιοτικά αναγνωρίσιμα και με χαμηλό κόστος. Κόστος που εμείς, εννοώ ως κράτος, ως Κυβέρνηση, ως δημόσιος τομέας, θα πρέπει να του το διασφαλίζουμε έχοντας σαφείς όρους αγοράς. Δηλαδή να μην υπάρχει το παραεμπόριο, να μην υπάρχει ο αθέμιτος ανταγωνισμός.

Το δεύτερο για τις εισαγωγές. Οι εισαγωγές γενικά δεν απαγορεύονται, να πούμε τον γενικό κανόνα, έτσι;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ασφαλώς, ασφαλώς.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Δεν απαγορεύονται. Αυτό όμως που απαγορεύεται είναι να μην ελέγχονται οι εισαγωγές. Να μην ελέγχονται από πλευράς ποιότητας, αλλά και ποσότητας.

Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο ζήτημα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία κακή συνείδηση κάποιων εισαγωγέων, ή όσων εισάγουν και τα περιθώρια που τους αφήνει το κράτος ώστε να το κάνουν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σαφώς, γιατί μετά κερδοσκοπούν.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Σε ότι αφορά το πρώτο τη συνείδηση, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, διότι δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι στα τελωνεία, προχωράμε σε ελέγχους στα τελωνεία. Είναι μάλιστα ένα πρόγραμμα το οποίο παρακολουθείται και ηλεκτρονικά.

Σε ότι αφορά το πώς χρησιμοποιούνται οι εισαγωγές, εγκρίθηκε χθες μία πολύ μεγάλη επένδυση διαμέσου της ψηφιακής σύγκλισης, την οποία καταθέσαμε εμείς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να στήσουμε την ιχνηλασιμότητα. Είναι ένα σύστημα όπου όταν εισάγεται ή όταν παράγεται ένα προϊόν ελέγχεται μέχρι το ράφι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ελέγχεται ως προς τι κα Υπουργέ;

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ελέγχεται η κυκλοφορία του. Αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες. Δεν είναι ότι εμείς καινοτομούμε με την ιχνηλασιμότητα, απλώς έχουμε καθυστερήσει στην ιχνηλασιμότητα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το ζήτημα είναι κα Υπουργέ πως θα πείσετε και τους Έλληνες παραγωγούς να στραφούν σε προϊόντα τα οποία χρειαζόμαστε, όπως έκαναν για παράδειγμα στο Νευροκόπι που κάνουν κλαδικές συμφωνίες για την απορρόφηση της πατάτας ή στη Φλώρινα με τα φασόλια τέλος πάντων με τα όσπριά τους και τα λοιπά και να εγκαταλείψουν την παραδοσιακή καλλιέργεια.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αυτό λοιπόν έγινε εχτές. Να το πω απλά;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έγινε εχτές; Πείτε το λοιπόν.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Πρέπει να πείσουμε τον παραγωγό ότι εμείς θα προωθούμε τα ποιοτικά προϊόντα τα παραδοσιακά, που φυσικά δεν είναι τα μοναδικά που μπορούμε να εξάγουμε ή να καταναλώνουμε. Αλλά εάν δεν υπάρχει το κίνητρο το καταναλωτικό και το παραγωγικό, ο παραγωγός δεν θα παράγει «δύσκολα» προϊόντα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Προφανώς αν δεν υπάρχει βεβαίως.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Θα πάει στο εύκολο, στο χημικό, στο φυτοφάρμακο, στο μπόλιασμα, όλα αυτά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό πάντως, το πώς θα πείσετε ή τι κίνητρα θα δώσετε, έρχεται να δέσει με την αιτία των αντιδράσεων των αγροτών. Θυμόμαστε ότι είσαστε η πρώτη Υπουργός η οποία αντιμετωπίσατε όταν αναλάβατε εξεγέρσεις, να το πούμε έτσι. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει από τότε ως τώρα και αν αυτά που λέτε σήμερα δίνουν απάντηση για να μην αντιμετωπίσετε μεθαύριο τα ίδια.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Οι δομικές αλλαγές στην αγροτική οικονομία και γενικά στην οικονομία δε λύνονται με ραβδάκι νεράιδας ή μάγισσας, πάρτε το όπως θέλετε. Όσα εμείς προωθούμε τώρα κι είναι έτοιμα, δημιουργούν καινούριες δομές. Δηλαδή το ποιοι θα εφαρμόσουν την αγροτική πολιτική, διότι δεν υπήρχαν δομές.

Μητρώο αγροτών, μητρώο εμπόρων, καινούριο σύστημα για τους συνεταιρισμούς, καινούριος κανονισμός για το συνδικαλισμό, φυτοφάρμακα, διεπαγγελματικές οργανώσεις που θα διαχειρίζονται από κοινού τα συμβόλαια που θα υπογράφουν οι παραγωγοί με τους εμπόρους, και περιορισμός-καθορισμός ανώτατου κέρδους από το χωράφι μέχρι το ράφι.

Αυτά είναι ήδη έτοιμα και θεωρώ ότι δεν υπήρξε άλλη Κυβέρνηση που να έχει νομοσχέδια έτοιμα να ψηφιστούν μέσα σε επτά μήνες, κάτω από τις γνωστές συνθήκες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μάλιστα, έχετε εικόνα πως αντιμετωπίζονται όλα αυτά ή τι δείκτης συνεργασιμότητας υπάρχει με τους ίδιους τους αγρότες και τους φορείς τους;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και τα συναρμόδια Υπουργεία;

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: ‘Ενα νομοσχέδιο δεν περνάει άμα δε συνεργαστείς με τα συναρμόδια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έτσι είναι.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αυτό είναι δεδομένο και πριν ακόμα το καταθέσουμε υπάρχουν γνωμοδοτήσεις και σύμφωνη γνώμη, αυτό είναι ουκ άνευ.

Όσο για τους αγρότες, το 80% θέλουν πολύ μεγάλες παρεμβάσεις και είμαστε μαζί τους και ένα 20% θέλει να εμείνουν στις κοινοτικές επιδοτήσεις.

Εμείς σηματοδοτούμε ότι το τρόφιμο είναι η αιχμή του δόρατος. Ο συνδυασμός διατροφικής ασφάλειας και ενεργειακής ασφάλειας, στην οποία πλέον συμμετέχουν με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι ίδιοι οι αγρότες, μπορεί να τους βάλει στο επίκεντρο της οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κυρία Υπουργέ να κλείσουμε με μια ερώτηση για το ασφαλιστικό. Διαβάζω εδώ σήμερα στις εφημερίδες μία δήλωση, την οποία έκανε εχθές στο ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ ο Υπουργός ο κ. Παπακωνσταντίνου που λέει: «Αφού το προσδόκιμο των γυναικών είναι μεγαλύτερο των ανδρών, δεν νοείται να είναι μικρότερα τα όρια συνταξιοδότησής τους». Σας βρίσκει σύμφωνη αυτή η προσέγγιση;

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Νομίζω ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου το ξέρει το ζήτημα με τον κ. Λοβέρδο, δεν μπορώ να πω κάτι, αυτά βγαίνουν από στοιχεία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι αλλά τώρα να έρχεται ως επιχείρημα το προσδόκιμο ακούγεται κάπως, έτσι;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για τις γυναίκες-μητέρες;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ακούγεται κάπως.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κοιτάξτε, αυτά νομίζω ότι βγαίνουν και από στοιχεία οικονομικά-στατιστικά, δεν είναι εύκολη ιστορία, το γνωρίζω. Αυτό όμως που θέλω να πω ως γυναίκα είναι το ότι ζούμε περισσότερο από τους άντρες δε βλάπτει ούτε τους άντρες, ούτε κανέναν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σωστό, σωστό! Αυτό να το πείτε στον κ. Παπακωνσταντίνου.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Εμείς είμαστε καλά που μένουμε τελευταίες. Ερχόμαστε πρώτες και φεύγουμε τελευταίες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να μην πληρώνετε πάντως το αντίτιμο της μακροζωίας σας, έτσι;

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Όχι, είναι μεγάλο ζήτημα, δεν το σχολιάζω, καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω, προς Θεού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, καταλαβαίνουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καταλαβαίνουμε απολύτως.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Πάντως όλες αυτές οι προτάσεις για το ασφαλιστικό βγαίνουν με στοιχεία και τα στοιχεία αυτά δεν είναι μόνο εθνικού επιπέδου, αλλά και ευρωπαϊκού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κυρία Υπουργέ ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Να είστε καλά, γεια σας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ευχαριστούμε, την καλημέρα μας γεια σας.

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Συντονισμένο εκβιασμό στους Νέους Αγρότες "βλέπει" η ΠΕΝΑ

ImageΜε αγανάκτηση που δεν προδιαθέτει για ευοίωνες εξελίξεις στον αγροτικό τομέα έχουν πλημμυρίσει οι Νέοι Γεωργοί που καλούνται να αποδεχθούν ως τετελεσμένα, τις παράνομες και άδικες ρυθμίσεις της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


«Ή υπογράφετε χωρίς επιφύλαξη την σύμβαση ή δεν θα την κάνουμε δεκτή και θα την ακυρώσουμε» είναι αυτό που αντιμετωπίζουν οι νέοι αγρότες στους περισσότερους νομούς της χώρας, ενιαία από τους δημόσιους λειτουργούς. Συντονισμένος εκβιασμός λέγετε αυτό; Γιατί λένε όλοι τα ίδια; Με τέτοιου είδους συμπεριφορές περιμένουμε να αλλάξει «ρότα» τούτη η χώρα;

Ο αγρότης ήταν και θέλουν να παραμείνει γυμνός χωρίς υποστηρικτικούς μηχανισμούς όσον αφορά τα δικαιώματά του αλλά και τις υποχρεώσεις του. Η ΠΕΝΑ προσπαθεί να υπερασπιστεί κατά το δυνατόν τα δικαιώματα των νέων που θέλουν να ασκήσουν το αγροτικό επάγγελμα. Εκεί φαίνεται ότι βάζει «χέρι»στο κατεστημένο, παράλογο δικαίωμα του κράτους που θέλει τον αγρότη έρμαιο και θύμα της εκάστοτε εξουσίας. Αυτό τελικά τον εξαντλεί και τον αναγκάζει να συμβιβάζεται «όσο - όσο».Εμείς θα αντιδράσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Προσπαθούν να καταργηθεί ακόμη και το στοιχειώδες δημοκρατικό και ατομικό πολιτικό δικαίωμα να υπογράφεις οτιδήποτε επιθυμείς «με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος», εκβιάζοντας, απαγορεύοντας την υπογραφή ή ακόμα και διασπείροντας ψευδείς ισχυρισμούς και αιτιάσεις.

Προσπαθούν να «τσακίσουν» τους Νέους, ένα-έναν, την στιγμή της υπογραφής, στιγμές μόνο πριν καλυφθούν πλήρως συνδικαλιστικά από τις κατά τόπους Ενώσεις Νέων Αγροτών, με μια άτεγκτη απολυτότητα ωμής βίας της εξουσίας, όπως εκφράζεται από τεχνοκράτες, χωρίς πολιτική σκέψη. Διότι τελικά «τσακίζουν» το μέλλον της Αγροτικής Ελλάδος, δίνοντας παράταση ζωής σε εξαντλημένα ή ακόμα και αποτυχημένα υπερήλικα σχήματα που καταδυναστεύουν τον αγροτικό χώρο.

Και τι σημαίνει η απαγόρευση και άρνηση άσκησης «παντός νομίμου δικαιώματος», ως Έλληνα πολίτη? Που πρέπει να προσφύγει ένας Έλληνας πολίτης, όταν του στερούν στοιχειώδη πολιτικά δικαιώματα? Στην Αστυνομία? Στον Εισαγγελέα? Στον ΣΥΝΗΓΟΡΟ του ΠΟΛΙΤΗ? Στους Βουλευτές που εξέλεξε? Στον Πρωθυπουργό? Ή μήπως υπάρχουν και άλλες πρακτικές που εκφεύγουν της προσοχής μας? …

Κάθε νομικός ξέρει ότι όταν υπογράφεις μια σύμβαση μπορείς να βάλεις δίπλα στην υπογραφή σου κάθε επιφύλαξη. Γιατί αρνούνται στοιχειώδη πολιτικά δικαιώματα στους Νέους Αγρότες? Γιατί «υπονοούνται» πρόσθετοι έλεγχοι για όσους υπογράφουν «με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος». Γιατί «κρύβονται», οι τεχνοκράτες, πίσω από την εξαντλητική μακρόχρονη δικαστική διεκδίκηση στα Διοικητικά Δικαστήρια, που παράγει ισοδύναμα προς ΑΔΙΚΙΑ αποτελέσματα, και «όποιος αντέξει»?

Βέβαια εμείς δεν είμαστε σε θέση να καταλογίσουμε ευθύνες σε πρόσωπα γιατί βλέπουμε την πολιτεία και το κράτος, με συνέχεια και ενιαία. Πάρα πολλά τα ερωτήματα που απευθύνονται σε μία χρηματοβόρα αναποτελεσματική, δημόσια διοίκηση στο ΥΠΑΑΤ.

Μια διοίκηση που φέρεται αυταρχικά, με έλλειψη σεβασμού στους πολίτες, που θεωρητικά πρέπει να εξυπηρετήσει.

Μια δημόσια διοίκηση που «υφαρπάζει» την εξουσία των πολιτών, μέσω «κατασκευαζόμενων» χρονοβόρων διαδικασιών.

Μιας ασυνεπούς, ασυνεχούς δημόσιας διοίκησης που εμπαίζει και εκβιάζει επί 1,5 σχεδόν χρόνο τους νέους της με το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών.

Μιας Δημόσιας Διοίκησης η οποία δεν σέβεται ούτε τις ελευθέρως υποσχεθείσες αυτοδεσμεύσεις της, ότι θα απαντήσει μέσα σε 4 μήνες από την αίτηση σε κάθε αίτηση.

Μιας Δημόσιας Διοίκησης η οποία εγκλώβισε τις Νέες και τους Νέους Αγρότες, στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους στον αγροτικό τομέα, σε, σήμερα πλέον, ανυπέρβλητες «οικονομικές παγίδες», αν δεν τηρηθούν όσα έλεγε η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1424/27-1-2009.

Μιας Δημόσιας Διοίκησης που με τεχνοκρατικά «τερτίπια» κάνει το κοινωνικά άδικο και «τεχνικά» νόμιμο, ηθικό και πολιτικώς ορθό.

Σήμερα ανάμεσα στην τεχνοκρατική ωμότητα της αγοράς και την δημοκρατία της πολιτικής, ανατέλλει μια νέα δύναμη, ο τρίτος τομέας, η κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών έχει δυναμική παρουσία συνήθως κατά τη διάρκεια των επαναστατικών περιόδων, υποτασσόμενη, δια μέσου των κομμάτων, στην εξουσία του κράτους και την ηγεμονία της αγοράς. Αυτό το μη υποταγμένο στα κόμματα κομμάτι των θεσμικά οργανωμένων Νέων Αγροτών προσπαθούν να «τσακίσουν».

Αλλά δεν θα περάσει. Ακόμα και για απλούς βιολογικούς λόγους οι σημερινοί Νέοι Αγρότες θα επιτύχουν τους στόχους τους, να ζήσουν και να ευτυχήσουν σε ένα κράτος, έστω «κατ επίφαση», δικαίου, που δεν θα εκβιάζει, εμπαίζει και απειλεί ψευδώς.

www.agronews.gr/