Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

50 εκατ. € για οριστική παύση αλιευτικής δραστηριότητας

Πενήντα εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 για την ενίσχυση της διάλυσης αλιευτικών σκαφών και την οριστικής παύση της αλιευτικής δραστηριότητας, με βάση το σχέδιο υπουργικής απόφασης της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κατερίνας Μπατζελή, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
Δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης είναι οι ψαράδες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που θα διαλύσουν («κόψουν») το αλιευτικό τους σκάφος ή προχωρήσουν σε αλλαγή της χρήσης του. Το ύψος της ενίσχυσης ανά σκάφος θα υπολογίζεται με βάση τη χωρητικότητά του και την ηλικία του.


ANAgi.gr


Δημοσίευση σχολίου