Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Δύο δειγματοληψίες ακόμα για νιτρορύπανση στη Θεσσαλία

ImageΟλοκληρώθηκε στις 7 Ιουνίου η δεύτερη δειγματοληψία, που γίνεται στο πλαίσιο των εργαστηριακών ελέγχων του ευρωπαϊκού προγράμματος της Μείωσης της Νιτρορύπανσης στη Θεσσαλία και τον νομό Φθιώτιδας, από το ΠΕΓΕΑΛ Κεντρικής Ελλάδας, ως αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Απομένουν μέχρι τον Αύγουστο να διενεργηθούν τουλάχιστον άλλες δύο δειγματοληψίες, για να ελεγχθούν τόσο οι μονάδες της επιφανειακής, όσο και της συνολικής στρεμματικής αζωτούχου λίπανσης που εφαρμόστηκε σε κάθε αρδευόμενη επιλέξιμη καλλιέργεια, καθώς επίσης και ο τρόπος εφαρμογής αυτής.

Τα παραπάνω γνωστοποίησέ ο προϊστάμενος του ΠΕΓΕΑΛ Κεντρικής Ελλάδας Γιάννης Βαρβαρούσης, με ανακοίνωσή του, ενώ συστήνει στους ενταγμένους παραγωγούς του προγράμματος και στους μελετητές- γεωπόνους ότι η εφαρμογή της γραμμικής επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης πρέπει να αποφεύγεται για τους εξής δύο λόγους:

α) Με βάση την παρ. 7 του άρθρου 7 της 138676/30-9-2005 Υπουργικής Απόφασης η εφαρμογή της αζωτούχου λίπανσης πρέπει να πραγματοποιείται με διασκορπισμό ή μέσα από το σύστημα άρδευσης. Η γραμμική λίπανση είναι παράτυπη, διότι δεν θεωρείται διασκορπισμός, αλλά το λίπασμα που παρέχεται στην καλλιέργεια είναι κατευθυνόμενο (εντοπισμένο), και πέφτει σε πολύ μικρή εδαφική έκταση σε σχέση με το σύνολο της έκτασης που καταλαμβάνει η καλλιέργεια. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται υψηλή συγκέντρωση με μεγάλο φορτίο αζωτούχου λιπάσματος στη μικρή εδαφική επιφάνεια εφαρμογής και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ένα μέρος του ανωτέρω λιπάσματος, να μην μπορεί να απορροφηθεί από το ριζικό σύστημα της καλλιέργειας, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί με την έκπλυση (ακολουθώντας την πορεία του νερού άρδευσης) στα βαθύτερα στρώματα και να έχουμε ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, πράγμα που είναι αντίθετο με την φιλοσοφία του εν λόγω προγράμματος.

β) Κατά τους ελέγχους υπάρχει ο κίνδυνος, το δείγμα εδάφους να ληφθεί επάνω ή παραπλεύρως της γραμμής εφαρμογής του λιπάσματος και στις εργαστηριακές αναλύσεις να εμφανιστεί ότι ο παραγωγός εφάρμοσε υπερλίπανση αζώτου, με αποτέλεσμα να είναι εκτός των επιτρεπτών ορίων και να υποστεί τις αντίστοιχες κυρώσεις. Τέλος η αρμόδια υπηρεσία αναφέρει ότι οι υπάλληλοι και ο προϊστάμενος του ΠΕΓΕΑΛ Ιωάννης Βαρβαρούσης –γεωπόνος είναι στη διάθεση των μελετητών –γεωπόνων και των παραγωγών για οποιαδήποτε διευκρίνιση, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, ώρες 8.00 π.μ. μέχρι 14.00 στα τηλέφωνα 2410-628.131 και 2410-628.132.

agronews.gr

Δημοσίευση σχολίου