Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Την έναρξη υλοποίησης ενός προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε βιομηχανικές στέγες ανακοίνωσαν στη Θεσσαλονίκη η Τράπεζα Πειραιώς


ΕΤΒΑ: «Πράσινο» προϊόν
Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010 07:00

Την έναρξη υλοποίησης ενός προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε βιομηχανικές στέγες ανακοίνωσαν στη Θεσσαλονίκη η Τράπεζα Πειραιώς και η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., βασικός διαχειριστής των περισσότερων βιομηχανικών περιοχών της χώρας.

Το νέο προϊόν «Φωτοβολταϊκά σε Βιομηχανικές Στέγες» παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες βιομηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Το προϊόν αυτό εντάσσεται στους άξονες δράσης που εξήγγειλε πρόσφατα ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς από κοινού με τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) και αποσκοπεί στην ενίσχυση της «πράσινης» ανάπτυξης.
Δημοσίευση σχολίου