Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Ενημερωτική εκδήλωση της ΠΑΣΕΓΕΣ για τις ΑΠΕ

Η ενημέρωση των ΕΑΣ – μελών της για τις απαραίτητες διαδικασίες ως προς την υλοποίηση της πολιτικής της για την αξιοποίηση των ΑΠΕ, είναι το θέμα της ημερίδας που διοργανώνει η ΠΑΣΕΓΕΣ, την Πέμπτη 17 Ιουνίου και ώρα 10:30 στο ξενοδοχείο President (Λ. Κηφισίας 43, 115-23 Αμπελόκηποι).
Σύμφωνα με τη σχετική επιστολή της, μετά και από τις πρόσφατες παρεμβάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), δημιουργούνται ευνοϊκοί όροι και προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), από επαγγελματίες αγρότες.
Ήδη στο νόμο 3851/2010 για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, περιλαμβάνονται ορισμένες ευνοϊκές ρυθμίσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Γεωθερμικοί σταθμοί, σταθμοί Βιομάζας-Βιοαερίου και Βιοκαυσίμων, Φωτοβολταϊκοί σταθμοί, Αιολικές εγκαταστάσεις, κλπ).
Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 6β του αρθ. 15 του αναφερόμενου νόμου, παρέχεται η δυνατότητα κατά προτεραιότητα εξέτασης νέων αιτήσεων από επαγγελματίες αγρότες που ορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον πρόκειται για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, εγκατεστημένης ισχύος έως 100 KW. Παράλληλα σύμφωνα με ορισμένες διατάξεις του άρθ. 9 του αναφερόμενου νόμου, επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.
Με σκοπό τη αξιοποίηση των ρυθμίσεων αυτών η ΠΑΣΕΓΕΣ δημοσιοποίησε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματική συνεργασία με εξειδικευμένες μελετητικές εταιρίες στον τομέα των ΑΠΕ. Ήδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ με σχετική απόφασή του (9.6.2010), αποφάσισε ομόφωνα να συνεργασθεί με τις πλέον έμπειρες και εξειδικευμένες μελετητικές εταιρείες, οι οποίες κρίθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια που είχαν τεθεί στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, ως οι πλέον αξιόπιστες έπειτα από σχετική αξιολόγηση.
Προκειμένου λοιπόν να σας ενημερώσουμε αναλυτικά ως προς τις αναγκαίες διαδικασίες, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η πολιτική της ΠΑΣΕΓΕΣ για τη διαμόρφωση συμπληρωματικού εισοδήματος στους επαγγελματίες αγρότες μέσω της αξιοποίησης των ΑΠΕ, διοργανώνουμε ειδική ημερίδα που προγραμματίζεται για το θέμα αυτό, την προσεχή Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 και ώρα 10:30 στο ξενοδοχείο President (Λ. Κηφισίας 43, 115-23 Αμπελόκηποι).
Για το σκοπό αυτό θεωρούμε αναγκαία τη συμμετοχή σας, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο συμμετοχής που επισυνάπτεται.
Με την ευκαιρία της συνάντησης αυτής θα σας ενημερώσουμε επιπρόσθετα και για το ζήτημα του υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τον ΕΛΓΑ, αλλά και ως προς ορισμένες διατάξεις για τον ΟΓΑ που περιλαμβάνονται στο υπό συζήτηση νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.
Δημοσίευση σχολίου