Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

ΑΙΤΗΜΑ ΕΕΠΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΓΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΠΥ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

GREEK SEED TRADE ASSOCIATION
Ε Ν Ω Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ω Ν
Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ω Ν Σ Π Ο Ρ Ω Ν
Δ ε λ η γ ι ώ ργ η 1, 104 37
Αθήνα
– Τ ηλ: 210 5241327
– Φ αξ: 210 5202467
– e-mail: eepes@otenet.gr
Τ .Θ. 8278, 100 10 Α θ ήν α
Προς τον ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ!
Πρόεδρο ΕΛΓΑ
ΦΑΞ: 210-7490496
κ. Θεόδωρο Σαρρή Σύν. Σε
Μεσογείων 45115 10 Αθήνα
Αθήνα, 29η Ιουνίου 2010.
Αριθ. πρωτ.: 10.661
ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΦΥΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Φ.Π.Υ.) ΥΠΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΣΧΕΤ.: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,
Με αφορμή το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και με δεδομένο, ότι ο ΕΛΓΑ αποτελεί τον μοναδικό φορέα ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής στην χώρα μας, ζητούμε να ενταχθούν σε Ασφαλιστικό Πρόγραμμα του ΕΛΓΑ οι ελληνικές φυτωριακές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Φ.Π.Υ.).
Είναι αίτημα των Μελών της Ένωσης Ελλήνων Παραγωγών και Εμπόρων Σπόρων (ΕΕΠΕΣ), που απευθύνεται στο νέο Πρόεδρο του ΕΛΓΑ με πίστη στο πρόσωπό του για δίκαια & ουσιαστική επίλυση.
Συγκεκριμένα ζητούμε την ένταξη στο νέο νόμο
• την, έναντι καταβολής ασφαλίστρου, ασφάλιση της, υπό θερμοκηπιακή κάλυψη παραγωγής Φ.Π.Υ., όπως σπορόφυτα κηπευτικών κ.λπ. ανθοκομικών ειδών & έρριζα υποκείμενα οπωροφόρων και
• να θεωρούνται ως «ηρτημένη εσοδεία» ή «ηρτημένοι καρποί» τα φυτά «σπορόφυτα» & «έρριζα υποκείμενα», που παράγονται, σαν Φ.Π.Υ., στο θερμοκήπιο.
Τα Μέλη μας συμφωνούν να καταβάλλουν στον ΕΛΓΑ ασφάλιστρα, το ύψος των οποίων μπορεί αμφοτερόπλευρα να συμπεφωνηθεί.
Παρακαλούμε όπως, εντάξετε στο νέο νόμο τα «σπορόφυτα» & τα «έρριζα υποκείμενα», που παράγονται σαν Φ.Π.Υ. στο θερμοκήπιο, με την επισήμανση/διευκρίνιση η παραγωγή τους να θεωρείται ως «ηρτημένη εσοδεία» ή «ηρτημένοι καρποί».
Επίσης, να μας γνωστοποιήσετε τους όρους ασφάλισης και τις κατηγορίες του φυτικού κεφαλαίου, που θα αποζημιώνονται σε περίπτωση ζημιάς καθώς και για ποίους ασφαλιστικούς κινδύνους η παραγωγή θα είναι ασφαλισμένη.
Πιστεύουμε ότι, κάθε παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας εξελιγμένων μορφών φυτικού κεφαλαίου, όπως τα «σπορόφυτα», τα «έρριζα υποκείμενα κ.ά., αξίζει να προστατεύεται και να διασφαλίζεται με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο.
Ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, για την αποδοχή του αιτήματος, τη προσοχή και το ενδιαφέρον σας.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Δ. Ποντίκας Βασίλης Σ. Ανδριώτης
Ενημ.:
1. Υπουργός ΥΠ.Α.Α.Τ. κα. Κ. Μπατζελή___________ΦΑΞ: 210-5237904
2. Υπουργός ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. κα. Λ. Κατσέλη___________ΦΑΞ: 210-3332775
3. Υφυπουργός ΥΠ.Α.Α.Τ. κ. Μ. Καρχιμάκης________ΦΑΞ: 210-5230472
Η Ένωση ΕλλήνωνΠαραγωγών καιΕμπόρων Σπόρων (Ε.Ε.Π.Ε.Σ.)

• Είναιο κορυφαίος Σύνδεσμοςτων Επιχειρήσεων Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΦΠΥ.) στην Ελλάδα και η φωνή της Ελληνικής βιομηχανίας σπόρων, αντιπροσωπεύοντας τα ενδιαφέροντα των Μελών της, που δραστηριοποιούνται στην Έρευνα, Σποροπαραγωγή, Παραγωγή & Εμπορία ΦΠΥ (Σπόρων, Σποροφύτων κ.λπ.) Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτικών Ειδών. Αριθμεί 40 εταιρίες- Μέλη και, είναι γνωστό ότι, αποτελεί μια συνεχώς βελτιούμενη βάση εκκίνησης για μια πετυχημένη ποιοτικά, οικονομικά και εμπορικά γεωργική παραγωγή. Οι τεχνικές επτροπές (ΚΕΜΚΑ.Σ., Κ.Ε.ΛΦΥ.Σ.Α., ΚΕΝΤ.) που έχει συστήσει, εργάζονται συνεχώς στις επί μέρους καλλιέργειες για να επιλύσουν προβλήματα και να προωθήσουντ ο βέλτιστο για την ελληνική γεωργία.
• Απολαμβάνει παγκόσμιας και ευρωπαϊκής αναγνώρισης, ως Μέλος αντίστοχα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σπόρων (I.S.F.-International Seed Federation) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σπόρων (E.S.A.- European Seed Association) και έχει την τιμή να οργανώσει στην Ελλάδα το 2013 το ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο Σπόρων του I.S.F., στο οποίο θα παραβρεθούν περισσότερο από 1.500 Σύνεδροι απ’ όλο τον πλανήτη, δάκριση ιδιαίτερα τιμητική για την χώρα μας.
Δημοσίευση σχολίου