Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

"Επικίνδυνη" κίνηση της Ε.Ε. για εθνικοποίηση των αποφάσεων σχετικά με τους γ.τ.ο.

Μεμονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύουν τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες στα εδάφη τους, μια κίνηση της Ε.Ε. που μπορείνα οδηγήσει στο να πάψουν έτσι να μπλοκάρουν τις νέες καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε άλλα κράτη μέλη.

Ένα κύμα γενετικά τροποποιημένων φυτών θα μπορούσε σύντομα να αρχίσει καλλιεργείται στην Ευρώπη, μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπόσχεται να εθνικοποιήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η κάθε χώρα στην Ευρώπη μπορεί να μπλοκάρει ήδη τις γ.τ. καλλιέργειες στα εδάφη της με την επίκληση της λεγόμενης “ρήτρα διασφάλισης”, εάν έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Οι νέες προτάσεις οι οποίες ήρθαν στην δημοσιότητα στις 13 Ιουλίου και εξετάζονται από τα κράτη μέλη και το κοινοβούλιο της Ε.Ε. θα επιτρέψει στις χώρες να απαγορεύσουν τις γ.τ. καλλιέργειες για διάφορους λόγους, όπως η κοινωνικούς-οικονομικούς ή τυχόν ανησυχία σχετικά με τη επιμόλυνση συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών.

Οι ισχύοντες κανόνες της Ε.Ε. για τους γ.τ.ο.

Οι γ.τ.ο. μέχρι τώρα εξετάζονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε περίπτωση χωριστά. Αν και θεωρτητικά διάφορες ποικιλίες επιτρέπεται να καλλιεργούνται στην Ευρώπη, μόνο δύο βρίσκονται στο στάδιο της καλλιέργειας. Χώρες όπως η Ελλάδα, Αυστρία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Γερμανία και Λουξεμβούργο έχουν ήδη ή είναι έτοιμες να δηλώσουν ελεύθερες από γ.τ.ο.

Εκ πρώτης όψεως η νέα πρόταση της Ε.Ε. θα καταστήσει νομικά αποδεκτή την παραπάνω επιδίωξη. Όταν η νομική τροποποίηση τεθεί σε ισχύ, τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν την καλλιέργεια όλων ή συγκεκριμένων γ.τ.ο. σε τμήματα ή στο σύνολο του εδάφους τους. Η τροπολογία αυτή θα ισχύει για όλους τους γ.τ.ο. που έχουν εγκριθεί για καλλιέργεια στην ΕΕ.

"Επικίνδυνη κίνηση"

Ωστόσο, με βάση έγγραφα σχετικά με τις επικείμενες προτάσεις της Επιτροπής τα οποία διερευσαν, το κίνημα κατά των γ.τ.ο. διαβλέπει πως η εθνικοποίηση αυτών των αποφάσεων, αν γίνει δεκτή, θα επιτρέψει νέες καλλιέργειες να εισάγονται με ταχείς διαδικασίες στη γεωργία και θα τερματίσει το σημερινό πολιτικό αδιέξοδο μεταξύ των χωρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλώνεται πως η Ε.Ε. προσφέρει στις χώρες εθνικές απαγορεύσεις με αντάλλαγμα το να κάνουν τα στραβά μάτια σε ανησυχίες σχετικά στην υγεία και την ασφάλεια των γ.τ.ο. κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης της Ε.Ε. καθώς και ότι συγκεκριμένες τοπικές απαγορεύσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια επιστημονικά ορθή διαδικασία ασφαλείας σε επίπεδο Ε.Ε. μιας και η γενετική επιμόλυνση δεν σταματά στα εθνικά σύνορα.

Η ΕΕ επιμένει ότι δεν διευκολύνει τους γ.τ.ο. στην Ευρώπη με το επιχείρημα ότι “δεν θα υπάρξει επιτάχυνση των αδειών ή αποδυνάμωση των αυστηρών περιβαλλοντικών απαιτήσεων για την εκτίμηση του κινδύνου της νομοθεσίας”.

Oι νέες νομοθετικές προτάσεις παρουσιάζονται λίγες μέρες αφότου το Συμβούλιο Γεωργίας της ΕΕ (29 Ιουνίου 2010) μπλόκαρε με την ψήφο του 6 αιτήσεις για αδειοδότηση ποικιλιών καλαμποκιού για τροφές και ζωοτροφές και την ανανέωση της έγκρισης για το Bt11. Στις 7 Ιουλίου δε, ψηφίστικε η νομοθεσία με την οποία δεν καθίσταται αναγκαστική η σήμανση ζωικών προϊόντων τα οποία προέρχονται απο ζώα τα οποία έχουν τραφεί με γ.τ.ο.

Εντωμεταξύ, ως πρωτο βήμα της διευρυνσης της καλλιέργειας γ.τ.ο. δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (26 Ιουλίου 2010) οι κατευθύνσεις-συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εθνικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν τα 27 κράτη μέλη της Κοινότητας για τη συνύπαρξη των γ.τ. καλλιεργειών με συμβατικές και την αποφυγή ακούσιας παρουσίας μεταλλαγμένων σε συμβατικά και βιολογικά αγροτικά προϊόντα. Διαβάστε το πλήρη κείμενο των συστάσεων εδώ

BiotechWatch.gr (πηγές: The Ecologist, GMWatch)
Ιούλιος 2010

Θ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑ ΓΙΑ ΤHN ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Α.Α.Τ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Κ.Υ.Α. 4985/21-06-2010 ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

Θ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑ ΤΗΣ Α.ΤΡΑΧΗΛΗ ΓΙΑ ΤHN ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Α.Α.Τ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Κ.Υ.Α. 4985/21-06-2010 ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Α.ΤΡΑΧΗΛΗ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ THN ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Α.Α.Τ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Κ.Υ.Α. 4985/21-06-2010 ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε επιστολές

Αγαπητή κ. συνάδελφε,

βρίσκομαι για μια ακόμη φορά υποχρεωμένος να αποκαταστήσω την πραγματικότητα, την οποία διαστρεβλώνετε (ηθελημένα ή μη) με έγγραφα τα οποία αποστέλλετε είτε ως μέλος του ΔΣ, είτε ως Πρόεδρος του Π.Κ.Σ., τείνοντας να παραπλανήσετε τους αναγνώστες τους.

Με αφετηρία το τελευταίο έγγραφό σας (με ημερομηνία 26/7/2010) θέλω να σας τονίσω ότι κακώς διαμαρτύρεστε, διότι όταν στο ΓΕΩΤΕΕ έγινε εισερχόμενο το Σχέδιο ΚΥΑ που αφορά τα ΣΒ, αυτό κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του ΔΣ προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους (email: 26/2/2010, 11:33 από το Τμήμα Μελετών & Τεκμηρίωσης προς όλα τα μέλη του ΔΣ). Από όσο γνωρίζω δεν εκφράσατε καμία άποψη, η οποία να αφορά είτε το συγκεκριμένο μέτρο, είτε τους κτηνιάτρους.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, κάποιοι συνάδελφοι (μέλη του ΔΣ και μη) εργάστηκαν εντατικά και διαμορφώθηκαν απόψεις, τις οποίες ζήτησα με μήνυμά μου (email: 16/3/2010, 10:29 προς το Τμήμα Μελετών & Τεκμηρίωσης) να σταλούν σε όλα τα μέλη του ΔΣ λόγω της πιεστικής υποχρέωσης απάντησης προς το ΥΠ.Α.Α.Τ. Το αρμόδιο τμήμα το έστειλε σε όλα τα μέλη του ΔΣ την ίδια μέρα στις 14:52.

Ακολούθως, για το ίδιο έγγραφο ενημερωθήκατε και μέσα από τον καθημερινό πίνακα Εισερχομένων Εξερχομένων που αποστέλλει η γραμματεία του ΓΕΩΤΕΕ, χωρίς και πάλι καμία ενέργειά σας.

Έκτοτε παρήλθαν 4 μήνες δικής σας αδιαφορίας προκειμένου να αποστείλετε επιστολές στις 15/7& 23/7 ε.ε. για ένα θέμα επί του οποίου αν θέλατε, όχι να κάνετε εκ του ασφαλούς κριτική, αλλά να ενδιαφερθείτε πραγματικά για τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των κτηνιάτρων είχατε την υποχρέωση να αντιδράσετε τότε, όταν σας ζητήθηκαν, οι απόψεις σας και εσείς δεν απαντήσατε ή όταν σας τέθηκε υπόψη το έγγραφο αλλά εσείς και πάλι δεν ασχοληθήκατε προφανώς αδιαφορώντας όχι μόνο για αυτό αλλά και για ότι αυτό συνεπάγεται.

Το έγγραφο που απευθύνεται προς το ΥΠ.Α.Α.Τ. / Γραφείο Υπουργού, Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. σε σχέση με την ερώτηση του Βουλευτού και συναδέλφου κ. Μ. Στρατάκη, καλά θα κάνετε να το διαβάσετε με προσοχή, όπως και την ίδια την ερώτηση του Βουλευτού.

Ολοκληρώνοντας θέλω να τονίσω προς τους συναδέλφους κτηνιάτρους ότι σε κάθε περίπτωση το ΓΕΩΤΕΕ λειτουργεί δείχνοντας πάντα ενδιαφέρον για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο τους. Σε καμία περίπτωση, όμως δεν μπορεί κανείς, να αναζητήσει καμία ευθύνη για τις περιπτώσεις ολιγωρίας π.χ. της Προέδρου του Π.Κ.Σ. για θέματα που της τίθενται υπόψη της ή για άλλα θέματα του κλάδου που δεν τα εισηγείται προς το Δ.Σ.

σας τιμώ προσωπικά, δυστυχώς νιώθω υποχρεωμένος να αποκαταστήσω την πραγματικότητα αποκλείοντας την δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων. Σε κάθε περίπτωση γνωρίζετε ότι είμαι διαθέσιμος προκειμένου για κάθε συνεργασία, η οποία αποβλέπει στο καλό όλων των μελών όλων των κλάδων του επιμελητηρίου.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Θεόδωρος Α. Μαρκόπουλος

ΥΠΠΑΤ: ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 30-07-10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Μετά τη προκήρυξη των λεγόμενων Μικρών Σχεδίων Βελτίωσης δημόσιας δαπάνης 50 εκατομμυρίων Ευρώ, η Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών ανήρτησε για διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (www.agrotikianaptixi.gr) το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τα «μεγάλα» Σχέδια Βελτίωσης.

Η διαβούλευση αυτή που θα έχει διάρκεια πλέον των 20 ημερών έχει διπλό στόχο:

- να δώσει την ευκαιρία σε όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους πριν να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί η Απόφαση από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

- να παράσχει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση για συγχρηματοδότηση, να ξεκινήσουν την προετοιμασία ώστε όταν θα προκηρυχθεί το μέτρο, ο φάκελός τους να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ωριμότητα.

Δυο είναι τα βασικά στοιχεία του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης που τίθεται σήμερα για διαβούλευση:

- η καινοτομία, με την υπαγωγή επιλέξιμων δράσεων για την εξοικονόμηση νερού και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ανάγκες της γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,

- η απλοποίηση του φακέλου υποψηφιότητας καταργώντας πολλά δικαιολογητικά και κρατώντας μόνο τα απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβάλλουν στη διαβούλευση αυτή, καταθέτοντας τις προτάσεις τους.

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τα Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης - Σχέδια Βελτίωσης φυτικής μέχρι 380.000 ευρώ

Μετά τη προκήρυξη των λεγόμενων Μικρών Σχεδίων Βελτίωσης δημόσιας δαπάνης 50 εκατομμυρίων Ευρώ, η Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών ανήρτησε για διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τα «μεγάλα» Σχέδια Βελτίωσης. Η διαβούλευση αυτή που θα έχει διάρκεια πλέον των 20 ημερών έχει διπλό στόχο:

- να δώσει την ευκαιρία σε όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους πριν να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί η Απόφαση από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
- να παράσχει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση για συγχρηματοδότηση, να ξεκινήσουν την προετοιμασία ώστε όταν θα προκηρυχθεί το μέτρο, ο φάκελός τους να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ωριμότητα.

Δυο είναι τα βασικά στοιχεία του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης που τίθεται σήμερα για διαβούλευση:

- η καινοτομία, με την υπαγωγή επιλέξιμων δράσεων για την εξοικονόμηση νερού και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ανάγκες της γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,
- η απλοποίηση του φακέλου υποψηφιότητας καταργώντας πολλά δικαιολογητικά και κρατώντας μόνο τα απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβάλλουν στη διαβούλευση αυτή, καταθέτοντας τις προτάσεις τους.

Το σχέδιο της υπουργικής απόφασης

Για επισημάνσεις - παρατηρήσεις μπορεί να γίνει χρήση του συνδέσμου: http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=ContactForm

www.agrotypos.gr/

Σχέδια Βελτίωσης φυτικής μέχρι 380.000 ευρώ

ImageΜέχρι και με 105.000 ευρώ για την αγορά τρακτέρ και με 45.000 ευρώ για την αγορά δενδροκομικού τρακτέρ χρηματοδοτούνται οι παραγωγοί που θέλουν να ενταχθούν στο Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης), σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 20 Αυγούστου.

Ειδικά για τα Σχέδια Βελτίωσης φυτικής παραγωγής, ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 180.000 ευρώ, εκτός από τις περιπτώσεις που η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει καθετοποίηση της παραγωγής (επιπλέον 120.000 ευρώ) ή/και τη δημιουργία εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (επιπλέον 80.000 ευρώ). Δηλαδή ο συνολικός προϋπολογισμός στη φυτική παραγωγή μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 380.000 ευρώ, ενώ τα Σχέδια Βελτίωσης ζωικής παραγωγής φτάνουν μέχρι και τα 500.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τις δαπάνες που περιλαμβάνουν.

Γενικές επιλέξιμες δαπάνες

Ενισχύονται επενδύσεις που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

α) δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι υποκατηγορίες: i) σταβλικές εγκαταστάσεις, ii) μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, iii) εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγόμενης στην εκμετάλλευση παραγωγής, iv) αποθήκες και αποθηκευτικοί χώροι, v) θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, και vi) περιφράξεις και περιβάλλον χώρος για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

β) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: i) μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός, ii) μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός για την προσαρμογή της εκμετάλλευσης στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, iii) μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός γεωργίας ακριβείας, iv) μηχανήματα και εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, v) μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός καθετοποίησης της παραγωγής, vi) μηχανήματα και εξοπλισμός ασφαλείας των εγκαταστάσεων, των εφοδίων και των προϊόντων, vii) μηχανήματα και εξοπλισμός συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διαδικασιών της εκμετάλλευσης, viii) μηχανήματα και εξοπλισμός πληροφορικής συμπεριλαμβανομένου του σχετικού λογισμικού, ix) μηχανήματα και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, και x) εξοπλισμός γραφείου.

Στην υποκατηγορία μηχανήματα εργαλεία και εξοπλισμός περιλαμβάνονται: i) κάθε αυτοκινούμενο γεωργικό μηχάνημα, ii) κάθε γεωργικό μηχάνημα, εργαλείο και εξοπλισμός.

Στα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα περιλαμβάνονται κάθε αυτοκινούμενο γεωργικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση γεωργικών ή κτηνοτροφικών εργασιών ή την εκτροφή των ζώων, όπως: ελκυστήρες, ενσιροδιανομείς, φορτωτές τύπου skid-streer (φορτωτάκια), κτηνοτροφικά μηχανήματα πολλαπλών χρήσεων κλπ.

γ) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος,

δ) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών,

ε) δαπάνες εγγείων βελτιώσεων,

στ) δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών,

ζ) δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, και

η) γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω.

Γεωργικοί ελκυστήρες

ImageΓια να ενισχυθεί η δαπάνη του γεωργικού ελκυστήρα απαιτείται η τεκμηρίωση της ιπποδύναμής του σε σχέση με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται:

α) η μέθοδος που περιγράφεται στην με αριθ. 11277/26-04-02 εγκύκλιο της Δ/νσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού του ΥπΑΑΤ και στο Δελτίο Γεωργοτεχνικών Οδηγιών της ίδιας Δ/νσης, όπως ισχύουν κάθε φορά, ή

β) η ελάχιστη ιπποδύναμη λειτουργίας των παρελκομένων και του λοιπού εξοπλισμού της εκμετάλλευσης εφόσον με την αίτηση ενίσχυσης τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα, η λειτουργική προσαρμογή με τον ελκυστήρα και η ιπποδύναμη του υπόψη παρελκομένου ή εξοπλισμού.

Κατά παρέκκλιση:

α) δεν απαιτείται η τεκμηρίωση της ιπποδύναμης του ελκυστήρα, για ελκυστήρα έως 90 Ηp ή για δενδροκομικό ελκυστήρα έως 50 Hp των οποίων η ιπποδύναμη αντιστοιχεί σε επίπεδο εκπομπής ρύπων «ΦΑΣΗ ΙΙΙ Α».

β) ελκυστήρες που κατά την κρίση των οργάνων αξιολόγησης, έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα μεγαλύτερη της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης εγκρίνονται ως έχουν όσο αφορά το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης και με περικοπή στην παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης όσο αφορά το οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης.

Η δαπάνη αγοράς γεωργικού ελκυστήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 105.000 ευρώ και τα 45.000 ευρώ στην περίπτωση δενδροκομικού ελκυστήρα.

Πλαφόν δαπανών για άλλα μηχανήματα

Imageα) Η δαπάνη αγοράς αυτοκινούμενων γεωργικών μηχανημάτων (π.χ. αυτοκινούμενος ενσιροδιανομέας, αυτοκινούμενος κτηνοτροφικός φορτωτής, κλπ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 70.000 ευρώ,

β) η συνολική δαπάνη αγοράς παρελκομένων επεξεργασίας του εδάφους (π.χ. άροτρα, φρέζες, καλλιεργητές, σκαλιστήρια κλπ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ, με εξαίρεση τα γεωργικά πολυμηχανήματα κατεργασίας εδάφους που η συνολική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 55.000 ευρώ.

γ) η συνολική δαπάνη αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.000 ευρώ, δ) η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης, μηχανημάτων και εξοπλισμού ασφαλείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ,

ε) η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ,

στ) η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

ζ) η συνολική δαπάνη αγοράς και μεταφοράς εξοπλισμού γραφείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 ευρώ.

Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι στο ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της δημόσιας δαπάνης της αίτησης ενίσχυσης.

1. Ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης επί του οποίου υπολογίζεται η αναλογούσα

δημόσια δαπάνη [ενίσχυση] δεν μπορεί να υπερβεί ανά αίτηση ενίσχυσης:

α) Φυτική Παραγωγή: τα εκατό ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000 €). Εφόσον εκπληρώνεται η πιο πάνω προϋπόθεση, δηλαδή η προϋπόθεση των επενδύσεων στην φυτική παραγωγή, ο μέγιστος προϋπολογισμός δύναται να προσαυξάνεται:

i) κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000 €) στην περίπτωση που η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει και δαπάνες «καθετοποίησης της παραγωγής» (κτίρια και εξοπλισμός) και υπό την προϋπόθεση ότι ο επιπλέον προϋπολογισμός των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ αφορά τις δαπάνες αυτές.

ii) κατά ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €) στην περίπτωση που η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει και δαπάνες «αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών» και υπό την προϋπόθεση ότι ο επιπλέον προϋπολογισμός των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000 €) αφορά τις δαπάνες αυτές.

β) Ζωική Παραγωγή: τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €).


Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η διαβούλευση αυτή που θα έχει διάρκεια πλέον των 20 ημερών έχει διπλό στόχο:

- να δώσει την ευκαιρία σε όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους πριν να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί η Απόφαση από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

- να παράσχει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση για συγχρηματοδότηση, να ξεκινήσουν την προετοιμασία ώστε όταν θα προκηρυχθεί το μέτρο, ο φάκελός τους να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ωριμότητα.

Δυο είναι τα βασικά στοιχεία του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης που τίθεται σήμερα για διαβούλευση:

- η καινοτομία, με την υπαγωγή επιλέξιμων δράσεων για την εξοικονόμηση νερού και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ανάγκες της γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,

- η απλοποίηση του φακέλου υποψηφιότητας καταργώντας πολλά δικαιολογητικά και κρατώντας μόνο τα απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβάλλουν στη διαβούλευση αυτή, καταθέτοντας τις προτάσεις τους.

Διαβάστε εδώ τη σχετική Απόφαση για τα Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης

www.agronews.gr/

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Μια νέα μύγα των φρούτων, η Drosophila suzukii, προκαλεί αναστάτωση στην Αμερική και ανησυχίες στην Ευρώπη

To δίπτερο έντομο Drosophila suzukii (Matsumura), μια άλλη μύγα των φρούτων Ασιατικής προέλευσης, είναι γνωστή από πολλά χρόνια για τις σοβαρές ζημιές που κάνει στη γεωργική παραγωγή της Ιαπωνίας, Κίνας και Ινδίας. Το έντομο αυτό εξαπλώνεται τα τελευταία χρόνια (από το 2008) στη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς), όπου έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες ζημιές και την κινητοποίηση των υπηρεσιών φυτοπροστασίας.
Σχεδόν ταυτόχρονα, όμως, το έντομο εμφανίσθηκε και στην Ιταλία (ίσως και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης) και αυτό ανάγκασε τον Ευρωπαϊκό & Μεσογειακό Οργανισμό Φυτοπροστασίας (EPPO) να το συμπεριλαμβάνει στην ειδική λίστα των επικίνδυνων οργανισμών με την οποία προειδοποιεί τα κράτη-μέλη του για μια νέα επερχόμενη απειλή.


Το έντομο είναι σε θέση να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα προσβάλλοντας πολλά είδη φρούτων όπως κεράσια, φράουλες, βατόμουρα, σταφύλια, αχλάδια, μήλα, ροδάκινα, βερίκοκα, δαμάσκηνα κλπ. Η προσβολή γίνεται κατά την ωρίμαση των φρούτων πάνω στα δένδρα όπως κάνει η Μύγα της Μεσογείου, η Μύγα των κερασιών (Ραγολέτιδα) και ο Δάκος της ελιάς με τα οποία το έντομο αυτό έχει παρόμοια βιολογία.

Σε ειδικό άρθρο που πρόκειται να δημοσιευθεί σύντομα στο περιοδικό «Γεωργία – Κτηνοτροφία» δίνονται βασικές πληροφορίες για την έγκαιρη διάγνωση των προσβολών του εντόμου αυτού και για τα μέτρα που μπορούν να παρθούν για την ανακοπή της εξάπλωσής του σε περίπτωση που εμφανισθεί και στη χώρα μας.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, προδημοσίευση του άρθρου, σε ηλεκτρονική μορφή πανομοιότυπη της έντυπης, είναι ήδη ελεύθερα διαθέσιμη σ’ όλους τους ενδιαφερόμενους.

www.agrotypos.gr/

Πληρώνει αποζημιώσεις ζωικού κεφαλαίου στις 3 Αυγούστου ο ΕΛΓΑ

Με ταχύτατους ρυθμούς ολοκληρώθηκε από τον ΕΛΓΑ η διαδικασία αποτίμησης των ζημιών που υπέστησαν κτηνοτρόφοι από όλη την χώρα στο ζωικό τους κεφάλαιο το πρώτο τετράμηνο του 2010. Επιλύθηκαν επίσης όλες οι σχετικές εκκρεμότητες που αφορούν το 2009. Πρόκειται για ζημιές από διάφορα καλυπτόμενα ζημιογόνα αίτια οι οποίες αντιμετωπίστηκαν από τις υπηρεσίες του Οργανισμού με αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο. Οι πληρωμές ανέρχονται σε 1.091.414 ευρώ και θα πραγματοποιηθούν στις 3 Αυγούστου 2010 μέσω ΑΤΕ.

Περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην διεύθυνση www.elga.gr στην ενότητα οικονομική ενημέρωση αγροτών.

www.paseges.gr/

Εφικτή η διασύνδεση των νησιών με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ηπειρωτικής Ελλάδας

Οικονομικά και τεχνικά εφικτή είναι η διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στις 29 Ιουλίου από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε ενεργειακούς φορείς, εταιρείες, εκπροσώπους Υπουργείων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στόχος της μελέτης, είναι η δημιουργία υποδομής που θα επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της χρήσης πετρελαίου για την ηλεκτροδότηση και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας των νησιών και κυρίως του πλούσιου αιολικού δυναμικού τους.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών - Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου - με το ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας αποτελεί πάγια πολιτική, διότι εμφανίζει σειρά πλεονεκτημάτων, έναντι της ηλεκτροδότησής τους με τοπικούς σταθμούς παραγωγής με καύση πετρελαϊκών προϊόντων. Ειδικότερα:

  • Οι τοπικές μονάδες παραγωγής εμφανίζουν υψηλό κόστος που επιβαρύνει την εθνική οικονομία και δημιουργούν τοπικά προβλήματα ρύπανσης.
  • Τα νησιά εμφανίζουν μεγάλους ρυθμούς αύξησης της ζήτησης, λόγω κυρίως τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και αδυναμία εξεύρεσης νέων θέσεων για τοπικούς σταθμούς και αντιδράσεις του τοπικού πληθυσμού.
  • Το αιολικό και ηλιακό δυναμικό των νησιών, αποτελεί εγχώρια καθαρή πηγή ενέργειας, η οποία σήμερα παραμένει ουσιαστικά ανεκμετάλλευτη.
  • Οι συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία των καλωδίων και των υποβρύχιων διασυνδέσεων κυρίως λόγω της ανάπτυξης των θαλασσίων αιολικών πάρκων στην Βόρεια Ευρώπη, κάνουν περισσότερο τεχνικά υλοποιήσιμο το εγχείρημα της διασύνδεσης όλο και περισσότερων ελληνικών νησιών.

Για την υλοποίηση αυτών των έργων, απαιτείται να λυθούν ζητήματα τεχνικά, χρηματοδοτικά, γραφειοκρατικά, ακόμα και ζητήματα κοινωνικής αποδοχής.

Τα πρώτα συμπεράσματα, δείχνουν ότι οι Επεκτάσεις του Συστήματος στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτές και μπορεί να υλοποιηθούν έτσι ώστε να διασυνδεθεί το σύνολο των νησιών, με πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

www.paseges.gr/

Ενισχύονται 947 Νέοι Αγρότες στην Πελοπόννησο

ImageΣυνολικά 947 νέοι αγρότες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα για την Πελοπόννησο, οι οποίοι ενισχύθηκαν με το συνολικό ποσό των 16.317.500 ευρώ.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Φώτη Χατζημιχάλη και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου, το ποσό αυτό καλύπτεται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε ο κύκλος ενίσχυσης νέων αγροτών από την περιφέρεια Πελοποννήσου, στα πλαίσια της στήριξης νέων αγροτών με σκοπό την ανάπτυξη της γεωργικής τους εκμετάλλευσης.

www.agronews.gr/

Ξεμπλοκάρει η εξισωτική του 2009 αρχές Αυγούστου

ImageΜε ταμειακή διευκόλυνση θα καταβληθούν στις αρχές Αυγούστου οι προκαταβολές της εξισωτικής αποζημίωσης για το 2009. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό της προκαταβολής θα κυμανθεί μεταξύ του 70% και του 75% και θα εξαρτηθεί από τον υπολογισμό των δικαιούχων.

Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου να είναι όλα έτοιμα για την πληρωμή. Ταυτόχρονα, η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού τοποθετείται για τα μέσα Σεπτέμβρη.

Τα χρήματα από Ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν εξαντληθεί και από εθνικούς πόρους θα καταβληθεί η εξισωτική αποζημίωση του 2009. Η σημερινή ηγεσία του ΥΠΑΑΤ υποστηρίζει ότι στο πρόγραμμα που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ, οι δαπάνες για την εξισωτική αποζημίωση είχαν μειωθεί από 860 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2000-2006 σε 440 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Για τον λόγο αυτό είχαν ουσιαστικά σταματήσει οι πληρωμές για 1,5 χρόνια λόγω εξάντλησης των πιστώσεων του προγράμματος.

www.agronews.gr/

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Το σαλιγκάρι... τρέχει ακάθεκτο στην αγοράΜιλάει εννέα ξένες γλώσσες, κάνει διδακτορικό στη συγκριτική λογοτεχνία, είναι η πρώτη Ελληνίδα που δίδαξε ελληνικά στη Σμύρνη μετά το 1922 και αποτελεί τον ιθύνοντα νου στην ταχέως επεκτεινόμενη αγορά του σαλιγκαριού στη χώρα μας! Πρόκειται για την κυρία Μαρία Βλάχου, πολυσχιδή προσωπικότητα, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους επίδοξους εκτροφείς σαλιγκαριών της χώρας καθώς μαζί με την αδελφή της Παναγιώτα Βλάχου ευθύνεται ουσιαστικά για την ανάπτυξη τού πολλά υποσχόμενου κλάδου. Με επιχειρησιακή βάση την οικογενειακή επιχείρηση στην Κορινθία, η γεννημένη το 1980 επιχειρηματίας ενεπλάκη με τα σαλιγκάρια έπειτα από μαραθώνιο σπουδών. Σπούδασε Αγγλική και Γερμανική Φιλολογία στην Ιταλία, έκανε μεταπτυχιακό στη διδασκαλία των πορτογαλικών στη Λισαβόνα, όπου και άρχισε διδακτορικό με θέμα τη συγκριτική λογοτεχνία. Στη συνέχεια εκλήθη από το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης όπου δίδαξε αρχικά ιταλική φιλολογία και έπειτα ελληνικά στο νεοπαγές Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Η εμπλοκή της με την πολλά υποσχόμενη παραγωγή των σαλιγκαριών προέκυψε τυχαία. «Είχα μετακομίσει στις Βρυξέλλες,όπου εργαζόμουν ως μεταφράστρια στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Βρισκόμουν στην Ελβετία όταν δοκίμασα πρώτη φορά σαλιγκάρια. Τη στιγμή που έτρωγαμίλησα με την αδελφή μου στο τηλέφωνο και της είπα:“Τρώω μια μερίδα σαλιγκάρια που κάνει 37 ευρώ!”. “Τι ωραία ιδέα” μου απάντησε. “Εχουμε εκατοντάδες σαλιγκάρια έξω από την κήπο μας. Μήπως να ασχοληθούμε και εμείς;”» διηγείται η κυρία Βλάχου.

Η αδελφή της, πολύγλωσση και με σπουδές στην Ιταλία και εκείνη, άρχισε να ερευνά το ζήτημα και κατέληξε στη Βόρεια Ιταλία όπου ανακάλυψε το Διεθνές Ινστιτούτο Εκτροφής Σαλιγκαριών. Εκεί ασχολήθηκε με την πρακτική και σεμινάρια, ενώ έλαβε την τεχνογνωσία για τη μεταφορά του εγχειρήματος στην Ελλάδα.

«Η αδελφή μου ξεκίνησε με τρία στρέμματα και μετά η επιχείρηση επεκτάθηκε.Αρχισε να την καλεί πολύς κόσμος για να ενημερωθεί και να τη ρωτά αν αξίζει τον κόπο για να ασχοληθεί. Σκεφτήκαμε να το δούμε επιχειρηματικά και πήραμε την αντιπροσωπεία του Διεθνούς Ινστιτού του Εκτροφής Σαλιγκαριών για όλη την Ελλάδα» σημειώνει. «Είδαμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα κορεσμού. Ο κλάδος έχει τεράστιο μέλλον καθώς η υπάρχουσα παγκόσμια παραγωγή καλύπτει μόλις το 10% των αναγκών!» υπογραμμίζει η κυρία Βλάχου. Ετσι, πολλοί αγρότες άρχισαν να αντικαθιστούν τις παραδοσιακές καλλιέργειές τους με την εκτροφή σαλιγκαριών, διότι η τιμή είναι σταθερά ανοδική. Εφέτος η χονδρική κυμαίνεται σε 3,75 ευρώ ανά κιλό, όταν πέρυσι ήταν 3,70 και πρόπερσι 3,50 ευρώ. «Πάρα πολλοί Αθηναίοι ενδιαφέρονται για την εκτροφή, την οποία αντιμετωπίζουν και ως εναλλακτική πρόταση αποκέντρωσης. Κάποιοι αγόρασαν χωράφια και έβαλαν μπροστά,το εγχείρημα όμως δεν είναι όσο εύκολο ακούγεται. Πρέπει να εκπληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις» εξηγεί η επιχειρηματίας.

Η επιχείρηση της οικογένειας Βλάχου επεκτείνεται στη συμβουλευτική και στην παροχή τεχνογνωσίας σε επίδοξους παραγωγούς. «Αξιολογούμε επενδυτικά σχέδια, ελέγχουμε αν η μονάδα είναι βιώσιμη, ασκούμε τακτικούς έλεγχους και παρέχουμε τεχνογνωσία και ενημερωτικό υλικό. Επίσης, λειτουργούμε πρόγραμμα εθελοντισμού και πρακτικής άσκησης για τους υποψήφιους εκτροφείς» υπογραμμίζει η επιχειρηματίας. «Το άλλο που κάνουμε είναι η συμβολαιακή καλλιέργεια». Μέχρι στιγμής έχουν περάσει από τα γραφεία τους περί τα 5.500 άτομα, τα, δε, εκτροφεία αριθμούν τα 78 σε ολόκληρη τη χώρα.

«Τα πρώτα έσοδα των εκτροφέων παρουσιάζονται έπειτα από 18-20 μήνες και ύστερα καθίστανται ετήσια. Το σαλιγκάρι διαβιοί στο εκτροφείο έναν χρόνο και, όταν πωλείται , βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Στα παλιά χρόνια αποτελούσε την τροφή του φτωχού. Τώρα,όμως, θεωρείται γκουρμέ. Στη χώρα μας κυρίως πωλείται από τα εκτροφεία σε καζίνα, ξενοδοχεία και κρητικά εστιατόρια» υπογραμμίζει η κυρία Βλάχου. Το σαλιγκάρι πωλείται φρέσκο, κατεψυγμένο ή και κονσέρβα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής διατίθεται στις φαρμακοβιομηχανίες και στις εταιρείες καλλυντικών.

Το σαλιγκάρι και η καλλιέργειά του

Η κυρία Μαρία Βλάχου
4.000 είδη
Περίπου 4.000 είδη σαλιγκαριών υπάρχουν, όμως αυτό που παράγεται κυρίως σήμερα και αποτελεί τη νέα κατεύθυνση στη σαλιγκαροτροφία είναι το είδος Ηelix Αspersa Μoller. Είναι από αυτά που συναντάμε πιο συχνά στη μεσογειακή λεκάνη και είναι άκρως κατάλληλο και ανθεκτικό σε συνθήκες εκτροφείου. Δεν προσβάλλεται από ασθένειες, έχει μόνο φυσικούς εχθρούς: ορισμένα είδη εντόμων, τα ποντίκια και τα πουλιά. Ως είδος σαλιγκαριού έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση παγκοσμίως και προσφέρεται για αγροτική αλλά και για βιομηχανική εκμετάλλευση. Στην πλήρη ωρίμανσή του, έτοιμο για συλλογή, ζυγίζει 10-12 γραμμάρια. Γεννά 120 αβγά ετησίως. Το παράγουν πάνω από το 80% των εκτροφέων σαλιγκαριών πανευρωπαϊκά.

Η εκτροφή
* Χωράφια τουλάχιστον πέντε στρεμμάτων. * Φρεζάρισμα, αντιμετώπιση ζιζανίων, μυοκτονία. * Καλή περίφραξη με πυκνό μεταλλικό πλέγμα από κάρβουνο. * Αφθονο, καθαρό, ψέκασμα της εγκατάστασης με σταγόνες νερού. * Σκιερό μέρος, αλλιώς τοποθέτηση διχτυού σκίασης απαραιτήτως.
Το κόστος
* Ενα εκτροφείο 5 στρεμμάτων μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί πλήρως με δαπάνη 14.500 ευρώ (+ΦΠΑ) για πρώτες ύλες, σαλιγκάρια, πλέγματα προστασίας κτλ.

Η συγκομιδή
* Ενα στρέμμα μπορεί να αποφέρει 1.000-1.500 κιλά σαλιγκάρια τον χρόνο.

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ: ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΣΤΑ ΑΧΛΑΔΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ­ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ


Ταχ. Δ/νση: Τορούτζια-Νικολαϊδη 38334 Βόλος
Τηλέφωνο: 24210
66525 Fax : 24210 69545
Πληροφορίες: Δρ. Τσομλεξόγλου Ευτυχία

Εφαρμόζετε τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για καλής ποιότητας & ασφαλή προϊόντα

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :
- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών

-
επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

Η τυποποίηση είναι υποχρέωση

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Πληροφορίες: Βλειώρας Σπύρος Βόλος, 28/07/2010

Α Χ Λ Α Δ Ι Α

Συγκομιδή

Από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές των νομών Λάρισας και Μαγνησίας και ύστερα από αναλύσεις των Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις μετρήσεις σακχαροπεριεκτικότητας και αντοχής της σάρκας στην πίεση (σκληρότητα), σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις της τελευταίας 15ετίας, ότι η συγκομιδή των αχλαδιών, κυρίως ποικιλίας «Κρυστάλλι», θα πρέπει να αρχίσει από 31/07/2010 έως 16/8/2010, ανάλογα με την περιοχή και το υψόμετρο.

Η συγκομιδή τον κατάλληλο χρόνο στον κανονικό βαθμό εμπορικής ωρίμανσης βοηθά πάρα πολύ στην καλή ποιότητα των αχλαδιών καθ’ όλη την διάρκεια αποθήκευσης και στην αποφυγή εμφάνισης μετασυλλεκτικών ασθενειών.

Για τον προσδιορισμό σακχάρων και σκληρότητας οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στα Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας (υπεύθυνος κος Σπύρος Βλειώρας) τηλ. 24210-64104 ή στα Γραφεία Ποιοτικού Ελέγχου των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης ή στους Γεωπόνους των Συν/κών Οργανώσεών τους.

Υπενθυμίζουμε ότι η τυποποίηση, η συσκευασία και η αναγγελία φορτώσεων των νωπών οπωροκηπευτικών είναι υποχρεωτική βάσει της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης α.α.

Σπύρος Βλειώρας

ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ-ΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 28-07-10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ-ΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

«Τα φυτοφάρμακα θα πρέπει πρώτα να προστατεύουν τον αγρότη και την δημόσια υγεία και μετά το χωράφι» τόνισε η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νέου θεσμικού πλαισίου για τα γεωργικά φάρμακα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Κοινοβουλίου.

Με το προωθούμενο νομοσχέδιο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της εθνικής νομοθεσίας που αφορά έναν κρίσιμο για την αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία αλλά και την εθνική οικονομία, τομέα.

«Τα γεωργικά φάρμακα αυξήθηκαν την τελευταία πενταετία κατά 112,5% και συμμετέχουν στο κόστος παραγωγής από 1 έως 6%» σημείωσε η Υπουργός αναφορικά με την επίπτωση της τιμής των φυτοφαρμάκων στο τελικό κόστος των αγροτικών προϊόντων και πρόσθεσε «με την δημιουργία Παρατηρητηρίου Τιμών Αγροτικών Προϊόντων και Εισροών μπαίνει φραγμός στις ανεξέλεγκτες τιμές των γεωργικών φαρμάκων»

Στο επίκεντρο της νέας νομοθεσίας μπαίνει η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τα γεωργικά φάρμακα, ως μέσα για την προστασία των καλλιεργειών από ασθένειες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων και την προστασία του χρήστη των γεωργικών φαρμάκων, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.

Η κ. Μπατζελή υπογράμμισε ότι «δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση στον αγρότη που καλεί τον γεωπόνο στην παραγωγή του προκειμένου να συνταγογραφήσει τα φάρμακα που χρειάζεται» ξεκαθάρισε όμως ότι μπαίνει φρένο στην ανεξέλεγκτη κατανάλωση φυτοφαρμάκων καθώς «για την αγορά κάθε φυτοφαρμάκου, για πρώτη φορά ο αγρότης θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και τη δήλωση του ΟΣΔΕ, ώστε να εγγραφεί στο συνταγολόγιο και να υπάρχει αντιστοιχία των φυτοφαρμάκων με την αγροτική παραγωγή. Το κόστος και η τιμή θα οριστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η αποτροπή των πρακτικών καρτέλ».

Για το ίδιο θέμα, ο Υφυπουργός, Μιχάλης Καρχιμάκης, υπογράμμισε ότι «τα φυτοφάρμακα αποτελούν μια από τις εισροές που θα ρυθμιστούν και στη συνέχεια έπονται τα λιπάσματα και οι σπόροι. Για το ΥΠΑΑΤ, ο έλεγχος του κόστους και της ποιότητας των εισροών αποτελεί κομβικό θέμα για μια ποιοτική γεωργία».

Με την πρωτοβουλία αυτή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα κι απαιτήσεις, ενός νομοθετικού πλαισίου που ανάγεται στη δεκαετία του ’70.

Το προτεινόμενο νέο θεσμικό πλαίσιο για τα γεωργικά φάρμακα δομείται γύρω από 6 άξονες:

1.Διαδικασία αδειοδότησης των γεωργικών φαρμάκων και άλλων σκευασμάτων φυτοπροστασίας

2. Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

3. Εθνικό Συνταγολόγιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

4. Εμπορία Γεωργικών Φαρμάκων

5. Παρακολούθηση τιμών γεωργικών φαρμάκων

6. Έλεγχοι γεωργικών φαρμάκων – Κυρώσεις

Επισυνάπτεται το Ενημερωτικό Σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

Το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα των γεωργικών φαρμάκων (χορήγηση αδειών κυκλοφορίας, εμπορία, χρήσης κ.α.) είναι παλαιό (ανάγεται στη δεκαετία του ΄70) ενώ, παράλληλα, ορισμένα θέματα όπως η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, ο έλεγχος των ψεκαστικών μηχανημάτων, η διαχείριση των κενών συσκευασίας κ.α. δεν ρυθμίζονται από το υφιστάμενο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Επιπλέον, οι επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στον τομέα των γεωργικών φαρμάκων είναι ραγδαίες. Ως εκ τούτου, απαιτείται εκσυγχρονισμός και αναπροσαρμογή του εθνικού νομοθετικού πλαισίου.

Σκοπός του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα γεωργικά φάρμακα και δη τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ως μέσα για την προστασία των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων και την προστασία του χρήστη των γεωργικών φαρμάκων, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος και ειδικότερα:

α) Θεσπίζονται αναγκαία εφαρμοστικά μέτρα για:

i) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά

ii) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των γεωργικών φαρμάκων και

iii) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.

β) Ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την εφαρμογή της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων συμπεριλαμβάνοντας τα απαραίτητα εθνικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας.

γ) Εισάγονται συμπληρωματικές εθνικές διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν θέματα για τα γεωργικά φάρμακα τα οποία δε ρυθμίζονται από τα προαναφερόμενα Κοινοτικά νομοθετήματα.

Με τον τρόπο αυτό και έχοντας ληφθεί υπ’ όψιν η σχετική κοινοτική νομοθεσία, η προϋπάρχουσα εθνική νομοθεσία και οι τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις για τα γεωργικά φάρμακα, επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα αυτό. Δημιουργείται έτσι ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τα γεωργικά φάρμακα σε όλο τον κύκλο της ζωής τους (χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, διάθεση στην αγορά, ορθολογική χρήση, απαιτούμενοι έλεγχοι, προβλεπόμενες κυρώσεις κ.α.).

Οι ειδικότεροι στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

· Η θέσπιση αναγκαίων εφαρμοστικών μέτρων (Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και αριθ. 396/2005) για τις διαδικασίες της αδειοδότησης των γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας καθώς και όρων και προϋποθέσεων της διακίνησης και διάθεσης των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά με βάση το σχετικό κοινοτικό δίκαιο.

· Η θέσπιση εφαρμοστικών μέτρων (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2009) για την καταγραφή και ιχνηλασιμότητα των γεωργικών φαρμάκων και την τήρηση στατιστικών στοιχείων για την εισαγωγή, διακίνηση και χρήση των γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας.

· Η εναρμόνιση της Εθνικής μας νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο (Οδηγία 2009/128/ΕΚ) στα θέματα της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και η θέσπιση των εθνικών μέτρων στα πλαίσια στρατηγικών ολοκληρωμένης καταπολέμησης των εχθρών των καλλιεργειών και του περιορισμού των κινδύνων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων για το χρήστη, τον καταναλωτή και το περιβάλλον. Επιπλέον, η συγκέντρωση των κενών συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων για περαιτέρω διαχείριση τους ως απόβλητα.

· Η θέσπιση Εθνικού Συνταγολογίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των γεωργικών φαρμάκων.

· Η θέσπιση διαδικασιών παρακολούθησης των τιμών των γεωργικών φαρμάκων.

· Η θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα (έλεγχος εμπορίας, διακίνησης και διάθεσης των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, έλεγχος μηχανισμού εφαρμογής, έλεγχος υπολειμμάτων στα αγροτικά προϊόντα κ.α.) και επιβολής αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων στους παραβάτες.

Οι κύριες διατάξεις του σχεδίου νόμου αφορούν τα παρακάτω θέματα:

1. Διαδικασία αδειοδότησης των γεωργικών φαρμάκων και άλλων σκευασμάτων φυτοπροστασίας

Η χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας γίνεται από την Κεντρική Αρμόδια Αρχή που ορίζεται για το σκοπό αυτό, με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις με εναρμονισμένες διαδικασίες σε όλα τα Κράτη-Μέλη των Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγείται άδεια κυκλοφορίας μόνο στα γεωργικά φάρμακα που ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται αλλά ταυτόχρονα πληρούν τους απαραίτητους όρους και προϋποθέσεις από πλευράς χημικού, βιολογικού, τοξικολογικού και οικοτοξικολογικού ελέγχου καθώς και της τύχης και συμπεριφοράς στο περιβάλλον και των υπολειμμάτων τους στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

Στο πλαίσιο αυτά συστήνεται Επιστημονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρμάκων με αρμοδιότητες την παροχή επιστημονικής συνδρομής σε εξειδικευμένα θέματα γεωργικών φαρμάκων και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κρίσεων σε θέματα φυτοπροστασίας όπως για παράδειγμα η εμφάνιση εχθρών καραντίνας στη χώρα μας.

Προβλέπονται τα παρακάτω στάδια αδειοδότησης των γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας:

α) Υποβολή από τους ενδιαφερόμενους φακέλου ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά στοιχεία και μελέτες όπως αυτές προσδιορίζονται από την Κεντρική Αρμόδια Αρχή και ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

β) Αξιολόγηση από την Κεντρική Αρμόδια Αρχή των υποβληθέντων στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

γ) Υποβολή εφόσον χρειάζεται, σχετικού ερωτήματος προς την Επιστημονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρμάκων προκειμένου αυτή να γνωματεύσει για εξειδικευμένα θέματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

δ) Έκδοση απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την διάθεση στην αγορά του υπό εξέταση φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και οι περιορισμοί στη χρήση του εν λόγω σκευάσματος.

Προκειμένου για άλλα σκευάσματα φυτοπροστασίας δηλαδή για οι μακρο-οργανισμούς που χρησιμοποιούνται σε προγράμματα Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας, η Κεντρική Αρμόδια Αρχή καταρτίζει εθνικό κατάλογο των εγκεκριμένων μακρο-οργανισμών των οποίων επιτρέπεται η χρήση σε σκευάσματα που διατίθενται στην αγορά.

2. Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Στα πλαίσια της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων:

α) Θεσπίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας η διαδικασία σύνταξης εθνικών σχεδίων δράσης που περιλαμβάνουν τον καθορισμό ποσοτικών και άλλων στόχων, μέτρων και χρονοδιαγραμμάτων για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Τα Σχέδια αυτά ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την εισαγωγή ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών, προκειμένου να μειωθεί η χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Οι στόχοι των Εθνικών Σχεδίων Δράσης καλύπτουν πολλά διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά, την προστασία των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος, τα κατάλοιπα, τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών, την ιχνηλασιμότητα και τη χρήση σε συγκεκριμένες καλλιέργειες. Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης θα χρηματοδοτούνται από ειδικό τέλος επί των πωλήσεων χονδρικής των γεωργικών φαρμάκων και άλλων σκευασμάτων φυτοπροστασίας που καταβάλλεται από τους κατόχους των αδειών κυκλοφορίας.

β) Προβλέπεται η υποχρέωση της κατάρτισης, μέσω προγραμμάτων που οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού, των εμπλεκομένων σε θέματα γεωργικών φαρμάκων όπως παραγωγοί, επαγγελματίες χρήστες, διανομείς, σύμβουλοι και ελεγκτές. Η κατάρτιση σχεδιάζεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι οι ανωτέρω αποκτούν επαρκείς γνώσεις στα θέματα της ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών ρόλων και ευθυνών τους.

γ) Θεσπίζονται μέτρα που αφορούν το χειρισμό, εφαρμογή και αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων με βάση τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα έτσι να διασφαλίζεται η ποιότητα των γεωργικών φαρμάκων και να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του χρήστη, των περιοίκων και του περιβάλλοντος.

δ) Θεσπίζονται διαδικασίες χειρισμού και συγκέντρωσης των κενών συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων μετά τη χρήση, έτσι ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω διαχείρισή τους και να προστατεύεται αποτελεσματικά το περιβάλλον από τη ρύπανση.

ε) Θεσπίζονται τα κατάλληλα μέτρα και οι προϋποθέσεις προστασίας από τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των υδάτινων πόρων καθώς και συγκεκριμένων περιοχών, όπως ενδεικτικά είναι οι προστατευόμενες περιοχές, τα δημόσια πάρκα και κήποι, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, τα σχολεία, οι παιδικές χαρές, καθώς και κοντά σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

στ) Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης των πολιτών θεσπίζεται η υποχρεωτική ενημέρωση του κοινού, με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, για τα θέματα που αφορούν τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου, τους οργανισμούς μη στόχους και το περιβάλλον καθώς επίσης και για την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων φυτοπροστασίας χωρίς χημικά μέσα. Οι πληροφορίες θα ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νεότερες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις.

ζ) Θεσπίζεται σύστημα επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων επαγγελματικής χρήσης μέσω του οποίου ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται εντός της επικράτειας της χώρας υποβάλλεται σε τακτική επιθεώρηση προκειμένου να καλύπτει τις παραμέτρους με τις οποίες επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα όπου αυτά έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή της Ε.Ε.

η) Θεσπίζονται μέτρα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, τα οποία αφορούν την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών με χαμηλή εισροή γεωργικών φαρμάκων και, όπου αυτό είναι δυνατόν, τη χρήση μη χημικών μεθόδων. Με τον τρόπο αυτό οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων στρέφονται σε γεωργικές πρακτικές και προϊόντα με το χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

θ) Θεσπίζονται οι όροι και διατάξεις που διέπουν τους αεροψεκασμούς.

3. Εθνικό Συνταγολόγιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Θεσπίζεται Εθνικό Συνταγολόγιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό εισάγεται επισήμως η καινοτομία της σύνδεσης της εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων με την παροχή συγκεκριμένων οδηγιών, από ειδικούς επιστήμονες, στους παραγωγούς. Με τη διαδικασία αυτή ο παραγωγός προμηθεύεται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με έντυπο συνταγής. Η συνταγή εκδίδεται για προληπτική ή θεραπευτική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και είναι συμβατή με το σύστημα καλλιέργειας που ακολουθεί ο χρήστης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων γίνεται με βάση την αποτελεσματικότητα, τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, την εκλεκτικότητα για το καλλιεργούμενο φυτό, την ασθένεια ή το ζωικό εχθρό ή το ζιζάνιο, τους ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους, τη συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ευχέρεια εφαρμογής, τα αναμενόμενα υπολείμματα στο αγροτικό προϊόν, την υπολειμματική διάρκεια, την τοξικολογική σήμανση, τη συμβατότητα με τη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών, καθώς και την πιθανή επίδραση στην επόμενη καλλιέργεια. Δίνεται προτεραιότητα στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων με εκλεκτική δράση, δηλαδή αυτών που έχουν μέγιστη αποτελεσματικότητα για τον οργανισμό-στόχο, ελάχιστη επίδραση στους οργανισμούς-μη στόχους (χειριστές, καταναλωτές, μέλισσες, ωφέλιμα αρθρόποδα, πτηνά, ψάρια κλπ.), μικρό βαθμό έκπλυσης στα νερά και ταχύ ρυθμό αποδόμησης. Επίσης, απαγορεύεται η εφαρμογή τοξικών για τις μέλισσες φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά την περίοδο της άνθησης.

4. Εμπορία Γεωργικών Φαρμάκων

Εκσυγχρονίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες που διέπουν την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων τόσο σε επίπεδο χονδρικής πώλησης όσο και λιανικής έτσι ώστε η διακίνησή τους να είναι πλήρως ελεγχόμενη και καταγεγραμμένη και με όσο το δυνατό χαμηλότερη επιβάρυνση για τον Έλληνα παραγωγό.

5. Παρακολούθηση τιμών γεωργικών φαρμάκων

Θεσπίζονται για πρώτη φορά διαδικασίες παρακολούθησης και καταγραφής των τιμών των γεωργικών φαρμάκων

6. Έλεγχοι γεωργικών φαρμάκων - Κυρώσεις

Εκσυγχρονίζεται το σύστημα ελέγχων και της επιβολής των σχετικών κυρώσεων για παραβάσεις σε θέματα γεωργικών φαρμάκων και υπολειμμάτων τους στα αγροτικά προϊόντα.

Η Υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κατερίνα Μπατζελή