Αναζήτηση Αναρτήσεων

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, 2010~ 09.00-15.00

Αιγές Μέλαθρον Hotel ~Βέροια

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου. Ολοήμερη εκδρομή (βλέπε παρακάτω)

Ημερίδα της Ένωσης στη Βέροια

Πρακτική εκπαίδευση των ασχολουμένων με την αλυσίδα διακίνησης νωπών οπωροκηπευτικών

Στις 20 - 21 Οκτωβρίου, η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους θα διοργανώσει για πρώτη φορά στον κλάδο, ένα γεγονός που αφορά σε ένα εξειδικευμένο αντικείμενο της βιομηχανίας και επικεντρώνεται αυστηρά στα φρούτα και τα λαχανικά. Όπως είναι γνωστό, η ύπαρξη ζώντων οργανισμών καθιστά αναγκαία μια ευρύτερη γνώση (βιολογική και χημική), συγκριτικά με τα περισσότερα θέματα της ψυκτικής αλυσίδας για τα οποία συχνά ακούμε. Είτε αφορά σε 3rd party ψυχρή αποθήκευση, είτε σε χονδρική πώληση, όλοι έχουμε πολλά να μάθουμε γύρω από το θέμα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ενός προϊόντος, τόσο πριν να φτάσει στην αποθήκη όσο και κατά την αποθήκευσή του. Αναπτυγμένη γνώση αυτών των θεμάτων θα βοηθήσει στην αύξηση του χρόνου αποθήκευσης και θα επιτρέψει την προσφορά ενός καλύτερου ποιοτικά προϊόντος στον πελάτη.

Θα υπάρξει εκτεταμένη παρουσίαση πρακτικών θεμάτων ψυκτικής αλυσίδας σε μια δίωρη παρουσίαση από εξειδικευμένο Πανεπιστημιακό Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, τον κ. Ευάγγελο Σφακιωτάκη.

Θέστε στον εαυτό σας τα επόμενα ερωτήματα:

 • Τι μέτρα λαμβάνετε πριν τοποθετήσετε προϊόντα στην αποθήκη σας;
 • Πόσο αναγκαία είναι η πρόψυξη και πότε πρέπει να γίνεται;
 • Είναι σωστή η τοποθέτηση των παλετών σας κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται η σωστή κυκλοφορία του αέρα;
 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις σκληρότητας και γλυκύτητας κατά την πορεία ενός φρούτου στα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας (αγρός, ψυχρή αποθήκη, χονδρική/λιανική πώληση, καταναλωτής) και γιατί;
 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις ιχνιλασημότητας για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά;
 • Τι είδους έλεγχοι και προετοιμασίες γίνονται πριν την εξαγωγή φρέσκων φρούτων στη Ρωσία;
 • Υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τα προϊόντα ελάχιστης κατεργασίας ( έτοιμες σαλάτες) και ποια είναι η προοπτική τους στην Ελληνική αγορά;
 • Ποιο είναι το κόστος των φρούτων που καταστρέφονται;
 • Θέλετε να έχετε την ευκαιρία να περάσετε 2 μέρες συζητώντας με συναδέλφους που δίνουν τις ίδιες μάχες με εσάς σε καθημερινή βάση; Τότε σημειώστε την 20 και 21 Οκτωβρίου στο ημερολόγιο σας!

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Βέροια, στο ξενοδοχείο Αιγές Μέλαθρον και θα έχει τίτλο: Πρακτική εκπαίδευση των ασχολουμένων με την αλυσίδα διακίνησης νωπών οπωροκηπευτικών. Την Τετάρτη το βράδυ θα πάμε όλοι μαζί με πούλμαν για γεύμα κοινωνικής δικτύωσης σε μία παραδοσιακή ταβέρνα της Βέροιας. Θα έχουμε την ευκαιρία εποικοδομητικών συζητήσεων και γνωριμίας των συμμετεχόντων. Την επόμενη μέρα θα επισκεφτούμε τοπικές ψυκτικές μονάδες αποθήκευσης και διανομής φρούτων (σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση) στην περιοχή της Βέροιας όπου θα συζητήσουμε με τους φρουτέμπορους τις διαδικασίες και τις δυνατότητές τους.

.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ –ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 28 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ –ΑΛΙΕΙΑΣ

Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας, που συνήλθε στις Bρυξέλλες, στις 27 Σεπτεμβρίου και μετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, εξετάσθηκαν κυρίως τα θέματα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), της κατάστασης στην αγορά σιτηρών και γάλακτος και του καθεστώτος δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους της Ε.Ε.

Για την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (Γ.Τ.Ο.) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη που θέλουν να απαγορεύουν την καλλιέργεια τέτοιων ποικιλιών στην επικράτειά τους, όπως η περίπτωση της Ελλάδας.

Για τα σιτηρά, ο Έλληνας Υπουργός Γεωργίας, έθεσε το πρόβλημα της αστάθειας των τιμών παραγωγού και ζήτησε μέτρα για τη σταθεροποίησή τους:

 1. Άμεσες ενέργειες για ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Τιμών και περιθωρίου κέρδους.

 2. Δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στην Ε.Ε. για την αντιμετώπιση επισιτιστικών και διατροφικών κρίσεων.

 3. Λήψη συγκεκριμένων και στοχευμένων μέτρων, ώστε να αμβλυνθούν οι συνέπειες της αστάθειας των τιμών και της αλόγιστης κερδοσκοπίας με σκοπό τη σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων και της αγοράς.

Ο Επίτροπος Γεωργίας αναγνώρισε το πρόβλημα και δεσμεύθηκε να το εξετάσει στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για το μέλλον της ΚΑΠ, που θα υποβάλει το Νοέμβριο.

Για το γάλα, η Προεδρία κατέληξε σε συμπεράσματα για την υπέρβαση των κρίσεων και την ομαλοποίηση της αγοράς. Διατυπώθηκαν προτάσεις για τις διεπαγγελματικές σχέσεις και την λειτουργία της αγοράς και την εισαγωγή καινοτόμων μέτρων που θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Για τα προγράμματα της δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους, ο έλληνας Υπουργός υποστήριξε ότι πρέπει να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, ενώ τα προϊόντα που διανέμονται θα πρέπει να είναι γεωργικά και μάλιστα αποκλειστικά κοινοτικής προέλευσης.

Όπως δήλωσε, ο Υπουργός κ. Κ. Σκανδαλίδης, οι Γ.Τ.Ο. απορρίπτονται από την ελληνική κοινωνία για τους κινδύνους που συνεπάγονται στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία αλλά και στα βιολογικά και ποιοτικά μας προϊόντα. Όσο για την κατάσταση των αγορών όλων των γεωργικών προϊόντων, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών, η διαφάνεια της αγοράς αλλά και η δυνατότητα παρεμβάσεων σε περιόδους κρίσεως είναι προϋποθέσεις για τη σταθεροποίηση του εισοδήματος, ώστε να είναι δυνατός ο προγραμματισμός και η συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας.

Τέλος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είχε συνάντηση με την Επίτροπο Αλιείας, κ. Μαρία Δαμανάκη. Έθεσε τα προβλήματα του τομέα, όπως η απορρόφηση των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, κυρίως όμως αναζήτησε λύση στο θέμα της συνέχισης των παρεκκλίσεων για αλιευτικά εργαλεία όπως η βιτζότρατα, ώστε να υπάρξει συνέχιση ή εναλλακτικές λύσεις στην απασχόληση και στο εισόδημα των αλιέων.

ΚΥΑ ΥΠΑΑΤ - ΥΠΕΚΑ κατάταξης ποιότητας αγροτικής γης-Κριτήρια κατάταξης της αγροτικής γης σε κατηγορίες παραγωγικότητας

Κριτήρια κατάταξης της αγροτικής γης σε κατηγορίες παραγωγικότητας

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίσθηκαν τα κριτήρια με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και τίθεται σε ισχύ από την ημέρα της υπογραφής της, στις 3 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την απόφαση με αριθμό 168040, η οποία καθορίζει τα παρακάτω οκτώ Κριτήρια Ποιότητας (ΚΠ), με τις κατηγοριοποιήσεις τους, με τα οποία διαβαθμίζεται η Γεωργική (Αγροτική) Γη σε ποιότητες - με τους αντίστοιχους συμβολισμούς τους:


1. ΥΔΡΟΜΟΡΦΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ (συνθήκες στράγγισης εδάφους) ı ΚΠ1

ΚΠ1(Υδρ1): Καλώς αποστραγγιζόμενο

ΚΠ1(Υδρ2): Ατελώς αποστραγγιζόμενο

ΚΠ1(Υδρ3): Κακώς αποστραγγιζόμενο

ΚΠ1(Υδρ4): Πολύ κακώς αποστραγγιζόμενο

2. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ (κοκκομετρική σύσταση) ı ΚΠ2

ΚΠ2(Μ1): Μέσης κοκκομετρικής σύστασης (πηλώδη εδάφη, με περιεκτικότητα σε άργιλο 8-28%) και μετρίως λεπτόκοκκα εδάφη (με περιεκτικότητα σε άργιλο 28-40%)

ΚΠ2(Μ2): Λεπτόκοκκα εδάφη (με περιεκτικότητα σε άργιλο μεγαλύτερη του 40%)

ΚΠ2(Μ3): Χονδρόκοκκα εδάφη (με περιεκτικότητα σε άργιλο 10-15%) και πολύ λεπτόκοκκα εδάφη (με περιεκτικότητα σε άργιλο μεγαλύτερη του 60%)

ΚΠ2(Μ4): Πολύ χονδρόκοκκα εδάφη (αμμώδη εδάφη, με περιεκτικότητα σε άργιλο μικρότερη του 5%)

3. ΒΑΘΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ı ΚΠ3

ΚΠ3(Β1): βάθος εδάφους μεγαλύτερο του 1 μέτρου

ΚΠ3(Β2): βάθος εδάφους από 60 - 100 εκ.

ΚΠ3(Β3): βάθος εδάφους από 30 - 60 εκ.

ΚΠ3(Β4): βάθος εδάφους μικρότερο των 30 εκ.

4. ΟΞΥΤΗΤΑ (PH) ΕΔΑΦΟΥΣ ı ΚΠ4

ΚΠ4(PH1): 6,0 - 7,9

ΚΠ4(PH2): 8,0 - 8,5 ή 5,5 - 5,9

ΚΠ4(PH3): >8,5 ή <> 8 ds/m

7. ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ı ΚΠ7

ΚΠ7(Κλ1): 0 - 8%

ΚΠ7(Κλ2): 8 - 25%

ΚΠ7(Κλ3): (> 25% )

8. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ı ΚΠ8

ΚΠ8(ΑνΑσβ1): περιεκτικότητα μικρότερη του 35%

ΚΠ8(ΑνΑσβ2): περιεκτικότητα μεγαλύτερη του 35%.


Με βάση δε αυτά τα κριτήρια η Γεωργική (Αγροτική) Γη διαβαθμίζεται σε ποιότητες όπως φαίνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια η Αγροτική Γη μπορεί να διαβαθμιστεί, κατά φθίνουσα σειρά, σε τέσσερις (4) Ποιότητες ήτοι:

Α΄ Ποιότητα, Β΄ Ποιότητα, Γ΄ Ποιότητα και τέλος Δ΄ Ποιότητα (ακατάλληλη Γεωργική Γη).

Στην Α Ποιότητα, η οποία είναι και η καλύτερη ποιότητα, όλα τα κριτήρια ποιότητας Γεωργικής Γης βρίσκονται υπό την ευνοϊκότερη συνθήκη (βαθμίδα των κλάσεων), ανήκουν δηλαδή στην κλάση 1.

Στις Β και Γ Ποιότητες όλα τα κριτήρια ποιότητας Γεωργικής Γης ανήκουν σε χαμηλότερες βαθμίδες των κλάσεων των επί μέρους κριτηρίων, δηλαδή στις βαθμίδες των κλάσεων 2 και 3 αντίστοιχα.

Στη δε Δ Ποιότητα (ακατάλληλα εδάφη), στην ακατάλληλη για Γεωργική χρήση Γη, όλοι οι παράγοντες βρίσκονται υπό την απαγορευτική συνθήκη (κλάση 4) όπου υπάρχει.

Τέλος, η βαθμονόμηση και η τελική κατάταξη σε ποιότητες της Γεωργικής Γης, στις περιπτώσεις που όλα τα κριτήρια ποιότητας γης δεν βρίσκονται στην αυτή διαβάθμιση των κλάσεων των επί μέρους κριτηρίων, θα καθορίζεται κάθε φορά από τον περιοριστικό παράγοντα, δηλαδή το Κριτήριο Ποιότητας που βρίσκεται υπό τη δυσμενέστερη συνθήκη.


Τα κριτήρια παραγωγικότητας

Τα Κριτήρια Παραγωγικότητας (ΚΠαρ) με βάση τα οποία κατατάσσεται η Γεωργική (Αγροτική) Γη σε κατηγορίες παραγωγικότητας καθορίζονται ως εξής:

Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια κατηγοριοποιείται η Γεωργική (Αγροτική) Γη, από άποψη παραγωγικότητας, στις παρακάτω, τρεις κατά φθίνουσα σειρά, κατηγορίες:

· Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

· Γεωργική Γη Μέσης Παραγωγικότητας

· Γεωργική Γη Απλή

Ο χαρακτηρισμός δε και η κατάταξη σε κατηγορίες Παραγωγικότητας της Γεωργικής (Αγροτικής) Γης, που απεικονίζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος 2 της απόφασης, γίνεται με την παρακάτω μεθοδολογία, συναρτήσει της Ποιότητάς της και των καθορισθέντων Κριτηρίων Παραγωγικότητας:

· Στην περίπτωση της Γεωργικής Γης Α΄ Ποιότητας αυτή χαρακτηρίζεται αυτομάτως ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας ήτοι στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η ύπαρξη κανενός Κριτηρίου Παραγωγικότητας για να της προσδώσει το χαρακτηρισμό της Υψηλής Παραγωγικότητας.

· Η ύπαρξη και μόνο ενός οποιουδήποτε από τα πέντε πρώτα Κριτήρια Παραγωγικότητας (ΠΙΝΑΚΑΣ 2), σε οποιαδήποτε περίπτωση ποιότητας, χαρακτηρίζει τη Γεωργική Γη ως υφιστάμενη Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.

· Στην περίπτωση των Ποιοτήτων Β΄ και Γ΄ η παντελής απουσία κριτηρίων παραγωγικότητας κατατάσσει τις Γεωργικής Γαίες αυτές στη Γεωργική Γη Μέσης Παραγωγικότητας και Γεωργική Γη απλή αντίστοιχα.

· Στην περίπτωση του κριτηρίου της Νησιωτικότητας ήτοι στην περίπτωση της Γεωργικής Γης των νησιών οι Α΄ και Β΄ Ποιότητας Γεωργικές Γαίες χαρακτηρίζονται αυτομάτως ως Γεωργικές Γαίες Υψηλής Παραγωγικότητας, ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι άλλου κριτηρίου Παραγωγικότητας η δε κατηγορία Γ΄ χαρακτηρίζεται ως Γεωργική Γη απλή.

· Σε ότι αφορά το έβδομο κριτήριο ήτοι αυτό της Γειτνίασης με προστατευόμενες περιοχές ορίζεται ότι μια τέτοια έκταση που βρίσκεται σε ζώνη περιμέτρου 300 μέτρων από τα όρια των περιοχών αυτών χαρακτηρίζεται ως Γεωργική (Αγροτική) Γη Υψηλής Παραγωγικότητας αφού ως γειτνιάζουσα συνιστά ρυθμιστική ζώνη διαφύλαξης της όμορης προστατευόμενης περιοχής και με την απόλυτη προστασία αυτής της Αγροτικής Γής επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η ομαλή εναλλαγή των τοπίων αλλά και η προστασία των προστατευομένων περιοχών.

Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής στον πολυχώρο Τσαλαπάτα στο Βόλο

ImageΤο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπερι- βαλλοντικής Μηχανικής διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας από την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου ως 1 Οκτωβρίου, στον πολυχώρο Τσαλαπάτα στο Βόλο.


Στόχος του συνεδρίου είναι να καταγράψει τις προόδουςτης γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής στην Ελλάδα του 21ου αιώνα,όπως αντικατοπτρίζονται στα σημαντικά γεωτεχνικά έργα που έχουν μελετηθεί καικατασκευαστεί ή κατασκευάζονται, όπως επίσης και σε όσα σιδηροδρομικά, οδικά,λιμενικά, υδραυλικά, κτιριακά και περιβαλλοντικά έργα χρήζουν σημαντικήςγεωτεχνικής μελέτης.

Επιδίωξη είναι οι εργασίες του συνεδρίου να αναδείξουνπρωτότυπα στοιχεία συμβολής της γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικήςκαι να προβάλουν θεωρητικές και πειραματικές έρευνες σε εδαφικά, βραχώδη καιημιβραχώδη υλικά που βρήκαν ή μπορούν να βρουν εφαρμογή στην πράξη.

www.agronews.gr/

Στο περίμενε οι παραγωγοί αγριαγκινάρας

ImageΑνησυχία και αβεβαιότητα επικρατεί στο νομό Κοζάνηςγια το μέλλον της καλλιέργειας της αγριαγκινάρας ενός ενεργειακού φυτού, ηαπορρόφηση του οποίου γίνεται από τη ΔΕΗ.

Με την αγριαγκινάρα απασχολούνται 80 παραγωγοί, οι οποίοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα καλλιέργειας ενεργειακών φυτών, του οποίου διαχειριστική αρχή είναι η Αναπτυξιακή Εταιρία Δυτικής Μακεδονίας ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. Η σύμβαση με την ΑΝ.ΚΟ. προβλέπει μεταξύ άλλων την απορρόφηση όλης της παραγωγής από τη ΔΕΗ και λήγει το 2010. Μέχρι στιγμής, οι καλλιεργητές δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα για το αν η ΔΕΗ προτίθεται να συνεχίσει να στηρίζει τις καλλιέργειες στο μέλλον. Σε επίπεδο νομού Κοζάνης, καλλιεργούνται μέσω του προγράμματος αυτού περίπου 4.000 στρέμματα αγριαγκινάρας, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να βρίσκονται στον δήμο Ελλησπόντου.

Ο πρόεδρος της ΑΝ.ΚΟ. και νομάρχης Κοζάνης, Γιώργος Δακής, μιλώντας σε τοπικά Μέσα για το θέμα, καθησύχασε τους αγρότες τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα τόσο οι δοκιμαστικές καύσεις όσο και όλη η ροή του προγράμματος, δεν παρουσίασε κανένα αρνητικό στοιχείο που θα μπορούσε να αποτελέσει δείγμα ότι η ΔΕΗ δεν θα συνεχίσει να απορροφά την παραγωγή της αγριαγκινάρας. ''Εδώ στη Δυτική Μακεδονία μπορούμε να παντρέψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια δυναμική καλλιέργεια, η οποία θα δώσει απάντηση στα ερωτήματα αγροτών συμπατριωτών μας για το ζήτημα της επιβίωσής τους. Η διαδικασία αυτή μπορεί να δίνει ένα σταθερό εισόδημα, με σταθερή απορρόφηση παραγωγής από πλευράς ΔΕΗ και να βοηθήσει την περιοχή μας αισθητικά, γιατί η καλλιέργεια αυτή έχει πολύ πράσινο, αλλά και περιβαλλοντικά ως απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα'', δήλωσε ο νομάρχης Κοζάνης. Ο κ. Δακής πάντως τόνισε ότι η ΔΕΗ ενδιαφέρεται να συνεχίσει την καλλιέργεια και μάλιστα πριν από μια εβδομάδα, κλιμάκιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες είδε από κοντά την παραγωγή αγριαγκινάρας και επέστρεψε στην Αθήνα με τις καλύτερες εντυπώσεις από τη επιτυχημένη πορεία του προγράμματος και την εξέλιξη της.

Άλλες πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι στις 15 Οκτωβρίου σε συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων της ΔΕΗ και Γερμανών επιστημόνων, οι οποίοι θα αποφανθούν για την ποιότητα της φετινής παραγωγής, θα αποφασιστεί και το μέλλον ή όχι της καλλιέργειας της αγριαγκινάρας στο νομό Κοζάνης.
Οι παραγωγοί από την πλευρά τους ζητούν άμεση συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρείας, προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τοπίο, δεδομένου ότι η αγριαγκινάρα είναι πολυετής και απαιτητική καλλιέργεια.

www.agronews.gr/

17η Πανελλαδική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας

17η Πανελλαδική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας
Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010, 09:34
«Ένας άλλος κόσμος είναι εδώ», υπαρκτός και με αυτοπεποίθηση. Ένας κόσμος που δημιουργεί, που γεύεται, που μοιράζεται και γιορτάζει. Φέτος, η 17η Πανελλαδική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας έρχεται στην Αθήνα από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2010, στο Πάρκο Τρίτση, στο Ίλιον Αττικής.Σκοπός της είναι να συναντηθούν οι ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες οικολογικής γεωργίας, διατήρησης των ντόπιων ποικιλιών, απαγόρευσης εισαγωγής των μεταλλαγμένων με εγχειρήματα αλληλέγγυας οικονομίας, εναλλακτικούς τρόπους κατανάλωσης και δίκτυα ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων. Πρόθεση των συμμετεχόντων είναι να αναδείξουν έναν τρόπο ζωής που βασίζεται στις αξίες της αυτάρκειας, της αλληλεγγύης, του μοιράσματος, του κοινοτισμού, του σεβασμού προς την φύση.Στη Γιορτή συμμετέχουν:* Αγρότες που χρόνια τώρα επιλέγουν μία βιώσιμη και αειφόρα γεωργία χωρίς δηλητήρια (βιολογική και φυσική καλλιέργεια, βιοδυναμική και ομοιοδυναμική γεωργία). Αγρότες που επιλέγουν, επιδιώκουν και προάγουν ένα μοντέλο παραγωγής το οποίο βασίζεται στην ποιότητα και τοπικότητα των προϊόντων και όχι στο χρηματικό κέρδος.* Χειροτέχνες και μεταποιητές που επιλέγουν φυσικά υλικά και ήπιες μεθόδους κατεργασίας.* Συλλογικότητες που ασχολούνται με ζητήματα οικολογικού περιεχομένου, με το εναλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο, με την αυτοδιαχείριση των βασικών αναγκών και με την επανοικειοποίηση και δημιουργική αξιοποίηση των δημοσίων χώρων.Η έκθεση και πώληση των προϊόντων δεν γίνεται για αναζήτηση πελατών. Είναι η διάθεση των συμμετεχόντων να μοιραστούν τον ιδρώτα τους, τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές τους και να αναπτύξουν άμεσες και τίμιες σχέσεις με τους καταναλωτές των προϊόντων τους. Είναι η διάθεση να σπάσει το ανταγωνιστικό δίπολο παραγωγού - καταναλωτή που ευνοεί τη διαμεσολάβηση, την εκμετάλλευση και τον κατακερματισμό και να αναζητήσουμε νέες συνθέσεις.Tο ζητούμενο αυτής της Γιορτής είναι η προώθηση όχι απλά της οικολογικής γεωργίας, αλλά η παρουσίαση και προώθηση μιας αυτοοργανωμένης οικολογικής ζωής. Είναι η ανάπτυξη τίμιων σχέσεων και η δημιουργία δομών αλληλέγγυας οικονομίας.Η μακροβιότητα του θεσμού μαζί με τα αποτελέσματα των επιλογών και των πρακτικών των συμμετεχόντων στη Γιορτή αυτή, επιβεβαιώνουν και το εφικτό και το βιώσιμο ενός άλλου τρόπου ζωής. Με άλλα λόγια, αυτά τα πράγματα γίνονται, λειτουργούν! Δεν είναι ουτοπικά, ούτε αποκυήματα της φαντασίας κάποιων ρομαντικών ή θεωρητικών.Κάθε χρόνο η γιορτή διοργανώνεται σε διαφορετική πόλη από διάφορες συλλογικότητες και παραγωγούς με ανώτατο όργανο τη συνέλευση των συμμετεχόντων. Φέτος, συνδιοργανώνεται από τον συνεταιρισμό για το εναλλακτικό και Αλληλέγγυο Εμπόριο «ο Σπόρος» (http://www.sporos.org/) και το Δίκτυο Οικοκοινότητα (http://www.oikodiktyo.espiv.blogs.net/).Πληροφορίες για πρόσβαση, πρόγραμμα, τρόπους συμβολής στη διοργάνωση και τους συμμετέχοντες:http://oikogiorti.gr/ - email: info@oikogiorti.gr
zougla.gr

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Πήλιο, το νέος δάσος - πρότυπο

ImageΗ δυνατότητα ένταξης του Πηλίου στο Διεθνές Δίκτυο Πρότυπων Δασών με χρηματοδότηση για τα διαχειριστικά έξοδα, ήταν το βασικό θέμα που απασχόλησε κατά προτεραιότητα, τις εργασίας του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Πολιτικές Διαχείρισης Δασών – Η έννοια του Πρότυπου Δάσους» που ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Πορταριά από την ΚΕΚΑΝΕΜ.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΚΑΝΕΜ, Παντελής Μαστρογιάννης, ξεκινώντας τις εργασίες του Συνεδρίου, ότι το Πρόγραμμα «MODEL FOREST», αφορά στην εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού συντονισμού των επιμέρους ευρωπαϊκών περιφερειακών πολιτικών για τα δάση με τη βοήθεια ενός εργαλείου καλής διακυβέρνησης, το λεγόμενο «Δάσος – Πρότυπο» (model forest), ενώ βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού πρότυπου δάσους σε κάθε μία χώρα των οκτώ εταίρων της σύμπραξης.

Ο νομαρχιακός σύμβουλος Νίκος Ντίτορας, εκπροσωπώντας το νομάρχη Μαγνησίας Απόστολο Παπατόλια, τόνισε ότι το Πρότυπο Δάσος προτείνει λύσεις τις οποίες επί δεκαετίες αδυνατούσαν να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν οι εμπλεκόμενοι με τη διαχείριση των δασών (περιβαλλοντολόγοι, κυβερνήσεις, ντόπιος πληθυσμός, υλοτόμοι κ.λπ.) σε θέματα υλοτομίας, βιοποικιλότητας και οικονομικής αειφορίας του οικοσυστήματος. Επίσης, ανέφερε ότι βασικός στόχος είναι η προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας της Μαγνησίας για ένταξη του Πηλίου στο Διεθνές Δίκτυο Προτύπων Δασών το οποίο εδρεύει στον Καναδά. Η επιτυχής ένταξη του Πηλίου στο Διεθνές Δίκτυο συνεπάγεται την παροχή τεχνογνωσίας και διαχειριστικών συμβουλών με την παράλληλη ετήσια χρηματοδότηση μέρους των διαχειριστικών εξόδων του Πηλίου.

Εισηγητές από την ελληνική πλευρά ήταν η κ. Νατάσα Οικονόμου, Αντινομάρχης Μαγνησίας σε θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, η οποία μίλησε για την ανάγκη κατάρτισης ενός σχεδίου για τη διαχείριση των δασών που θα συνεκτιμά και θα συνδυάζει την εθνική δασική πολιτική, την κοινοτική πολιτική για τα δάση και τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών στα δάση.

Η Διευθύντρια Δασών Μαγνησίας Δημητρακοπούλου – Μπίλλιου Ελένη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον παραδοσιακό τρόπο κατά τον οποίο διαχειριζόμαστε και μεταφέρουμε τα προϊόντα, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών και στις δυνατότητες χρηματοδότησης και απορρόφησης κονδυλίων.

Ο κ. Τσαμπάζης Χαρίλαος Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Μαγνησίας αναφέρθηκε εκτενώς στις δράσεις της πολιτικής προστασίας και στην άψογη συνεργασία με τους εθελοντές του δάσους εκπρόσωπος των οποίων ήταν ο Βασίλης Ηλιόπουλος ο οποίος και μίλησε για τις ενέργειες των εθελοντών κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών αλλά και για την πρόληψη πυρκαγιών και άλλων συμβάντων.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις εκπροσώπων των Φορέων Διαχείρισης Δασών όλων των Μεσογειακών Χωρών και το συνέδριο έκλεισε με ανοικτή συζήτηση, στην οποία οι ξένοι σύνεδροι επισήμαναν ότι το Συνέδριο είχε μεγάλη επιτυχία, τόσο ως προς το οργανωτικό μέρος, όσο και ως προς το περιεχόμενο των εισηγήσεων. Αναφέρθηκε μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι η ΚΕΚΑΝΕΜ «ανέβασε ψηλά τον πήχυ».

Ο πρόεδρος της ΚΕΚΑΝΕΜ Παντελής Μαστρογιάννης, κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου και συνοψίζοντας τα βασικά του συμπεράσματα, τόνισε ότι το κλειδί στη δημιουργία ενός Προτύπου Δάσους είναι ο συντονισμός, η επικοινωνία και η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και η εδραίωση διαδικασιών διαβούλευσης, ώστε να εξασφαλιστούν η διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ο δομημένος διάλογος, με στόχο την επιλογή ορθολογικότερων λύσεων σε θέματα που απασχολούν, εδώ και χρόνια, τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση δασών.

Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστική θα είναι η συμβολή του θεσμικού πλαισίου του «Καλλικράτη» με τη νέα κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπει, ιδίως σε επίπεδο Περιφέρειας. Για το λόγο αυτό, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί ουσιαστικά πιλότο για την εφαρμογή του συνολικά στις δασικές εκτάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως είναι για παράδειγμα στον Όλυμπο.

www.agronews.gr/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε
ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Πληρώθηκαν για το κόστος ενεργοποίησης οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.Δόθηκαν σε 327.664 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες τα 70 Ευρώ για το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων του 2010 το οποίο έφτασε τα 22.936.480 ευρώ.
Δικαιούχοι κατέστησαν οι γεωργοί .....
των οποίων η γεωργία αποτελεί κύρια δραστηριότητα και είναι κάτοχοι δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, αξίας από 200 μέχρι και 10.000 Ευρώ, καθώς και οι γεωργοί που είναι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, αξίας από 200 μέχρι 5.000 Ευρώ.

Στα 0,18 ευρώ/κιλό το σιτάρι από την ΕΑΣ Βόλου

ImageΜε 0,18 ευρώ το κιλό θα πληρωθούν οι αγρότες για το σιτάρι εσοδείας του 2010 που παρέδωσαν στην ΕΑΣ Βόλου. Να σημειωθεί ότι από την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010 οι παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται στην ΕΑΣ για να λάβουν τη διαφορά πέραν των 0,11 ευρώ που εισέπραξαν ως προκαταβολή.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης, σημαντικές ποσότητες καλαμποκιού παραδίδονται καθημερινά στα σιλό της ΕΑΣ Βόλου στον Άγιο Δημήτριο από τους παραγωγούς, όχι μόνο της Μαγνησίας αλλά και από άλλες περιοχές και ιδιαίτερα της περιοχής των Φαρσάλων, με τιμή στα 0,22 ευρώ το κιλό.

Να σημειωθεί ακόμα πως όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Βόλου Νικήτας

Πρίντζος στις 22 Σεπτεμβρίου σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και στην οποία συμμετείχαν 25 περίπου Α’/βάθμιες και Β’/βάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις αποφασίστηκε η σύσταση Ανωνύμου Εταιρείας με σκοπό να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία 110 καταστημάτων τροφίμων (super markets) στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Η ΕΑΣ Βόλου θα συμμετάσχει με σημαντικό ποσοστό στην προσπάθεια αυτή γιατί τη θεωρεί πολύ σημαντική.

www.agronews.gr/

Ναι για πράσινο σκουλήκι και μείωση νιτρορρύπανσης

ImageΔύο «υποσχέσεις» και μια συμβουλή, είχε για τους αγρότες της Θεσσαλίας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης.Με τη μορφή «δώρου» ανακοινώθηκαν, η αποζημίωση των βαμβακοκαλλιεργητών για το πράσινο σκουλήκι και η εφαρμογή νέου προγράμματος μείωσης της νιτρορρύπανσης στο θεσσαλικό κάμπο από το 2011. Κατά τη διάρκεια ανοιχτής συνάντησης με αγρότες στο Imperial της Λάρισας ο κ. Σκανδαλίδης πρέτρεψε τους βαμβακοπαραγωγούς να μην πωλούν το σύσπορο κάτω από τα 50 λεπτά το κιλό, διότι, όπως είπε, αυτή τη χρονική στιγμή υπάρχει μια θετική συγκυρία στη τιμή του βαμβακιού σε διεθνές επίπεδο, την οποία και θέλουμε να αξιοποιήσουμε υπέρ των παραγωγών.

O Υπουργός, παρουσίασε και τους νέους όρους που επιβάλλονται στην αγοραπωλησία του προϊόντος, με στόχο την διαφάνεια και την εξασφάλιση του παραγωγού.
Έτσι, κάθε εκκοκκιστήριο είναι υποχρεωμένο να αναρτά στην πρόσοψη του, κάθε μέρα, τη χρηματιστηριακή τιμή του προϊόντος και ταυτόχρονα την τιμή, με την οποία θα αγοράζει το ίδιο από τους παραγωγούς.
Οι ίδιες τιμές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι παραγωγοί που παραδίδουν βαμβάκι θα υπογράφουν συμβόλαιο με το εκκοκκιστήριο, στο οποίο μεταξύ των άλλων θα αναγράφεται και η τιμή αγοράς.
Τα εκκοκκιστήρια, τα οποία δεν θα τηρούν τις προϋποθέσεις ή καταστούν υπερήμερα στις πληρωμές των παραγωγών θα επιβάλλονται πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 5.000 ευρώ για κάθε μέρα.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκανδαλίδης, ξεκαθάρισε επίσης ότι θα εξασφαλιστεί η καταβολή της συνδεδεμένης επιδότησης. Στην ποσότητα των 200 κιλών ανά στρέμμα, που είναι αναγκαία για την καταβολή της συνδεδεμένης επιδότησης, θα συνυπολογίζεται και ενδεχομένως ζημιά από το πράσινο σκουλήκι.
Κάλεσε επίσης, τους βαμβακοπαραγωγούς να προχωρήσουν φέτος στις παραδόσεις του προϊόντος στα εκκοκκιστήρια γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι ζήτημα υποχρέωσής τους απέναντι στην εθνική οικονομία».
Αναφέρθηκε ακόμη, στα ζητήματα- προβλήματα που υπάρχουν στα αγροτικά προϊόντα, όπως στον καπνό, στα σταφύλια, στο κρασί, στη νιτρορύπανση, στη διασφάλιση των δικαιωμάτων στην κτηνοτροφία, στην καταβολή εξισωτικών αποζημιώσεων και για το 2011 καθώς και στην πληρωμή των νέων αγροτών ως 15 Οκτώβρη. Σε ότι αφορά τις επιδοτήσεις, ο Κώστας Σκανδαλίδης αναφέρθηκε, στην έγκριση της Επιτροπής, να πληρωθούν για πρώτη φορά γρήγορα οι έλληνες αγρότες, χωρίς ταμειακές διευκολύνσεις από ελληνικές τράπεζες, αλλά απευθείας από εισροές πόρων από την Ε.Ε.
Μίλησε επίσης, για την επιτάχυνση των ιδιωτικών επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και ανακοίνωσε ότι στις επόμενες 15 μέρες θα γίνει η νέα προκήρυξη για τα σχέδια βελτίωσης των καλλιεργειών των αγροτών.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, αναφέρθηκε και στο μέλλον της ελληνικής γεωργίας λέγοντας πως «στόχος μας είναι το ΥΠΑΑΤ να ξαναγίνει το Υπουργείο της ελληνικής γεωργίας». Και πρόσθεσε «εργαζόμαστε το 2011, 2012, 2013 με συνέπεια για τη νέα μέρα της ελληνικής γεωργίας, την οποία θα προσδιορίσουν μεγάλες εξελίξεις που θα έχουμε το 2014, όπως η έναρξη της νέας ΚΑΠ, η Προεδρία της Ελλάδας το 2014, η υλοποίηση των υποδομών του Δ΄ ΚΠΣ, η λήξη της θητείας της Κυβέρνησης και ο αναγκαίος απολογισμός που πρόκειται να γίνει».
Κλείνοντας, ο κ. Σκανδαλίδης τόνισε πως η παραγωγή τροφίμων είναι θέμα ύψιστης εθνικής ασφάλειας «γι αυτό στρεφόμαστε σταθερά στο αγροτοδιατροφικό μοντέλο». Τα γενικά χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου είναι η ποιότητα των προϊόντων η ονομασία προέλευσής τους, η προστιθέμενη κάθε φορά αξία, η ασφάλεια όσων αφορά τους παραγωγούς και τους καλλιεργητές, η αειφορία και η πράσινη ανάπτυξη.

To διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες στις υπηρεσίες των νέων αγροτών

Η γεωργία ακριβείας και η ανάλυση των πρακτικών μεθόδων που θα διευκολύνουν τους αγρότες, προσφέροντάς τους παράλληλα και εξοικονόμηση χρημάτων ήταν το θέμα της ανοιχτής συζήτησης που πραγματοποίησαν, την εβδομάδα που μας πέρασε τα μέλη της Ένωσης Νέων Αγροτών νομού Σερρών, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Νέου Σκοπού, του δήμου Στρυμόνα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΝΑ Σερρών Παναγιώτη Γκιοργκίνη, στόχος των Νέων Αγροτών είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός όλων των κλάδων της τοπικής αγροτικής οικονομίας.

«Πρέπει να κατεβάσουμε το κόστος παραγωγής και να σχεδιάσουμε το παρόν και το μέλλον μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να ανεβάσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας και να αυξήσουμε τα έσοδά μας», επεσήμανε ο κ. Γκιοργίνης. Κατά τη συνάντηση, ο πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου Σερρών, που θεωρείται και καλός γνώστης πρακτικών θεμάτων εφαρμοσμένης πληροφορικής, Γ. Πέτκογλου, ανέλυσε τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρονικής αγοράς αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, ανέλυσε τον τρόπο αποκατάστασης της επαφής παραγωγών-καταναλωτών με αμοιβαίο όφελος, αλλά και τις δυνατότητες εξεύρεσης προμηθευτών για αγροτικά εφόδια αξιοποιώντας το διαδίκτυο.
Από την πλευρά του, ο καθηγητής του κολεγίου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης δόκτωρ Αθανάσιος Γκέρτσης, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της αναγνώρισης των εδαφολογικών ιδιοτήτων και των διαφόρων συνθηκών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των φυτών. Όπως είπε, «πρώτο στάδιο είναι η αναγνώριση της παραλλακτικότητας του εδάφους και κατόπιν η ταξινόμησή του σε ζώνες διαχείρισης, ανάλογα με τις εδαφολογικές ιδιότητες».www.agrotypos.gr

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Κακκαβάς: Όποιος ξέχασε τους Γεωτεχνικούς ΄΄απέτυχε΄΄.

Πριν ανακοινώσει ο Υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης τις αποφάσεις του για τη νέα δομή του Υπουργείου ΥΠ.Α.Α.Τ., θα περίμενα από έναν πολιτικό με μακρά υπουργική θητεία να τοποθετηθεί, αν όλες οι προηγούμενες διοικητικές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν το ΥΠ.Α.Α.Τ. και τους..... Γεωτεχνικούς είχαν θετικό αποτέλεσμα για τον πρωτογενή τομέα και την Εθνική Οικονομία τόνισε ο Πρόεδρος των Γεωτεχνικών Νίκος Κακκαβάς.

Όπως όλοι γνωρίζουν επισημαίνει και η μεταφορά των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών στις Ν.Α. και η ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ. χωρίς σχεδιασμό και ο τεμαχισμός των ελέγχων τροφίμων είχαν αρνητικά αποτελέσματα. Σε όλα αυτά η ΠΟΓΕΔΥ είχε και θέσεις και προτάσεις αλλά ποτέ δεν υιοθετήθηκαν από κανέναν Υπουργό, άραγε γιατί;

Δεν άκουσα τονίζει να αναφέρει κάτι για την μεταφορά της Αλιείας στο Υπουργείο Εφοπλιστών και του ΕΦΕΤ στην εντατική του Υπουργείου Υγείας, όπως επίσης για τα νέα απαράδεκτα οργανογράμματα των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών στις Αιρετές Περιφέρειες που μόνο προβλήματα θα δημιουργήσουν.

Τον ενημερώνω λοιπόν και του τονίζω ότι όποιος σχεδίασε και ότι σχεδίασε απουσία των Γεωτεχνικών απέτυχε.

Λαμπρό παράδειγμα η κατάληξη προηγούμενων Υπουργών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

www.agroschannel.com/

Αγροτικός Καλλικράτης με Θάλαμο Επιχειρήσεων

ImageΟλοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας με ριζικές παρεμβάσεις στην κρατική δομή, στον τρόπο οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής και στη λειτουργία της αγοράς των αγροτικών προϊόντων, εξήγγειλε το μεσημέρι της Πέμπτης ο υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης.Το πρόγραμμα έχει τριετή ορίζοντα, οδηγεί σε εξοικονόμηση δημόσιων πόρων και βάζει τα θεμέλια δυναμικής ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας.

Κεντρικός στόχος του υπουργείου, η ανάπτυξή της και η ολοκληρωμένη συμβολή της στην πράσινη ανάπτυξη. Πρέπει να δώσουμε στην ελληνική γεωργία την χαμένη της αξιοπρέπεια και να ανατρέψουμε την άδικη εικόνα που έχει επικρατήσει για τον Έλληνα αγρότη, ότι καλλιεργεί για τις επιδοτήσεις, είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
Τα όργανα για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου απαρίθμησε στη συνέχεια ο κ. Σκανδαλίδης:
-Ψηφιακός χάρτης της ελληνικής γεωργίας σε πραγματικό χρόνο και με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους
-Θάλαμος επιχειρήσεων στο ΥπΑΑΤ για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από ομάδα που θα υπάγεται απευθείας στην πολιτική ηγεσία και θα έρχεται σε άμεση επαφή με τους αγρότες.
-Αναβάθμιση του δικτυακού τόπου του υπουργείου ώστε να αναρτώνται τα πάντα, από τα έργα και τους διαγωνισμούς ως τις επιδοτήσεις και τις ζημιές. «Η αλήθεια online» είναι η πρώτη μας δέσμευση, είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
-Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του υπουργείου σε επίπεδο περιφέρειας, σε αυτό που ο κ. Σκανδαλίδης ονόμασε «αγροτικό Καλλικράτη».
Οι εξαγγελίες αυτές, όπως είπε ο υπουργός, θα υλοποιηθούν ως το 2013, ώστε από το 2014 που θα ισχύσει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, η ελληνική γεωργία να είναι έτοιμη να την υποδεχτεί χωρίς τις στρεβλώσεις που τη μαστίζουν.
Όπως δήλωσε ο κ. Σκανδαλίδης, η στρατηγική του υπουργείου θα ακολουθήσει το τρίπτυχο ταυτότητα-ποιότητα-αειφορία: «Ταυτότητα» εστιάζοντας στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής παραγωγής, «ποιότητα» για την προσαρμογή στις ορθές γεωργικές πρακτικές και την πιστοποίηση και «αειφορία» για τον οικολογικό αναπροσανατολισμό της ελληνικής γεωργίας.

Ολόκληρη η συνέντευξη Τύπου του υπουργού Κώστα Σκανδαλίδη:

23-9-10 Συνέντευξη Τύπου ΥπΑΑΤ

www.agronews.gr

Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Διάρθρωση οργανικών μονάδων – Αρμοδιότητες

«Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

β. Της παραγράφου 10 του άρθρου 18 του ν.3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ύψους …………………………….. (……………..) ευρώ, περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις, που θα εγγράφονται, κατ’ έτος, προς τούτο, στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

3. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διάρθρωση-Αρμοδιότητες

ΤΜΗΜΑ Α΄

Κεντρική Υπηρεσία - Περιφερειακές Υπηρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Βασική Διάρθρωση

Άρθρο 1

Διάρθρωση Υπηρεσιών

1. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

2. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.

3. Η Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαρθρώνεται ως κατωτέρω:

α) Γραφείο Περιφερειάρχη.

β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών.

γ) Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εσωτερικής Λειτουργίας.

δ) Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

ε) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.

στ) Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

ζ) Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών.

η) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.

4. Στην Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας λειτουργούν επίσης και οι παρακάτω Υπηρεσίες:

α) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

β) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

γ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας.

δ) Νομική Υπηρεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Διάρθρωση οργανικών μονάδων – Αρμοδιότητες

Άρθρο 10

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

1.Στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

α. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια

β. Διεύθυνση Κτηνιατρικής, με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια

γ. Διεύθυνση Πολιτικής Γης, με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια

δ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας

ε. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας

στ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Π.Ε. Σποράδων

ζ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες-διάρθρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (έδρα)

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ανάγονται ιδίως στην κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, κτηνοτροφία και την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας στον τομέα της φυτικής παραγωγής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή της περιφέρειας, σε συνδυασμό με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

2. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων και εφαρμόζει τις εθνικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους Δήμους της περιοχής της περιφέρειας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν αρμοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή η πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων με τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ ή και άλλους φορείς για την καλύτερη ενημέρωση των αγροτών και την εν γένει εξυπηρέτησή τους.

3. Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Προγραμματισμού

β. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

γ. Τμήμα Αλιείας

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως εξής:

α. Τμήμα Προγραμματισμού:

Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία, καθώς και την εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, την παρακολούθηση εκτέλεσης των ανωτέρω προγραμμάτων, την έγκριση, τον έλεγχο, την πληρωμή και την παραλαβή έργων και εργασιών περιφερειακού επιπέδου, τη διαφύλαξη και προστασία της γεωργικής γης από αλλαγή χρήσης της και ιδιαίτερα της γεωργικής γης με υψηλή παραγωγικότητα, τη σύνταξη τομεακών και λοιπών προγραμμάτων έργων υποδομής για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και την πρόταση για την ένταξή τους σε τομεακά εθνικά προγράμματα, την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την κατάρτιση μελετών και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ιχθυοπονικού πλούτου των ορεινών ρεόντων υδάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες (π.δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ. i κγ΄, άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970 και άρθρο 14 του π.δ. 915/1981), καθώς και την κατάρτιση μελετών ανάπτυξης του ιχθυοπονικού εν γένει πλούτου.

β. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο ιδίως για την εφαρμογή προγραμμάτων και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της Δενδροκομίας, της Αμπελουργίας, των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, των Κηπευτικών καθώς και των Καλλωπιστικών και Φαρμακευτικών Φυτών, τη μελέτη και τον προγραμματισμό διατήρησης της γονιμότητας και βελτίωσης των γεωργικών εδαφών, την εφαρμογή όλων των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους, καθώς και τον έλεγχο και παρακολούθηση παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ φυτικής και ζωικής προέλευσης, τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από τη χωροθέτηση της γεωργικής γης και των βοσκοτόπων, την αλλαγή της χρήσης τους και εγγειοδιαρθρωτικές επεμβάσεις στις ιδιωτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τη μελέτη των σχετικών προβλημάτων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Χωρικού Σχεδιασμού και Εγγείων Βελτιώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την ανάπτυξη της γεωργικής και ζωικής παραγωγής στην περιοχή της Περιφέρειας και δεν ανατίθεται σε άλλη Διεύθυνση ή Τμήμα.

γ. Τμήμα Αλιείας:

Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων, τον καθορισμό προστατευτικής ζώνης εκμισθουμένου ιχθυοτροφείου, το χαρακτηρισμό ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις, την απόφαση επιλογής του τρόπου εκμετάλλευσης των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και την έκδοση της απόφασης εκμίσθωσης, χωρίς δημοπρασία, εφαπτομένου των συνόρων ιχθυοτρόφου ύδατος, και τον καθορισμό των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες-διάρθρωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ανάγονται ιδίως στη μέριμνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην Περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων, τη λήψη αποφάσεων για ασθένειες ζώων που μπορεί να έχουν επιδημικό χαρακτήρα καθώς και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

2. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων, εφαρμόζει τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητά της σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

3. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής συνεργάζεται και επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους Δήμους της περιφέρειας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασχολούνται με θέματα Κτηνιατρικής σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

4. Τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Υγείας των Ζώων

β. Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

γ. Τμήμα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων

5. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της προηγούμενης παραγράφου είναι οι ακόλουθες:

α. Τμήμα Υγείας των Ζώων:

Το τμήμα Υγείας των Ζώων είναι αρμόδιο ιδίως για την έρευνα και τη μελέτη κάθε θέματος που σχετίζεται με την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, χερσαίου, υδρόβιου και αμφίβιου, και την προστασία γενικά της υγείας των ζώων, την εκτέλεση προγράμματος παραγωγής ζωοτροφών, τον ορισμό σφαγείων στα οποία θα οδηγούνται τα αφικνούμενα στη χώρα μας ζώα σφαγής, τη διενέργεια αναγκαστικών προληπτικών εμβολιασμών κατά λοιμωδών νοσημάτων διαφόρων ζώων, καθώς και τη λήψη μέτρων σε περίπτωση υποψίας και βεβαιωμένης εμφάνισης γρίπης των ορνίθων.

β. Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Το τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε σφαγεία για τη σφαγή όλων των ειδών των ζώων, για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων και μονάδων τυποποίησης, επεξεργασίας, τεμαχισμού κρέατος καθώς και για τη χορήγηση άδειας και λειτουργία ιχθυοσκάλων, συσκευαστηρίων νωπών αλιευμάτων και εργαστηρίων μεταποίησης και συσκευασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων, την τήρηση μητρώου εμπόρων εισαγωγών και εξαγωγών τροφίμων ζωικής προέλευσης, και για κάθε είδους αδειοδότηση, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία η οποία έχει ανατεθεί στην Περιφέρεια από την κεντρική διοίκηση.

γ. Τμήμα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων

Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο ιδίως για την εν γένει παρακολούθηση της άσκησης του ελεύθερου κτηνιατρικού επαγγέλματος στην περιοχή αρμοδιότητάς του, τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κλινικής μικρών ζώων, κτηνιατρικών κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, τη μέριμνα εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων και την εμπορία των ζώων συντροφιάς, τη διαχείριση και καταγραφή μητρώου κτηνοτρόφων.

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

3 «κλειδιά» για την είσπραξη της επιδότησης στο βαμβάκι

Τρία βασικά σημεία «κλειδιά» που απαραίτητα πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί βάμβακος εφέτος, για να εισπράξουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση, περιέχει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις “λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης της περιόδου 2010 – 2011”.

Κατά πρώτο λόγο, μεταξύ άλλων, οι παραγωγοί πρέπει να παράξουν σωστά προϊόν. Δηλαδή, να καλλιεργήσουν και να συγκομίσουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις τους ποσότητα βάμβακος τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση, μειωμένη κατά 30% της καλλιεργητικής ζώνης που ανήκουν, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της υπ' αριθμ. 35235/11/05/10 ΚΥΑ (μέσος όρος 4/τίας 2000/01, 2003/04).

Κατά δεύτερο λόγο, απαιτείται εμπρόθεσμη παράδοση στα εκκοκκιστήρια (μέχρι 31 Ιανουαρίου 2011) και τρίτον, πρέπει οι αγρότες να προσέξουν, ώστε η μέση απόδοση του εκκοκκιστηρίου στο οποίο παραδίδουν το βαμβάκι τους, να είναι άνω του 32%. Η απόδοση θα παρακολουθείται και θα επιβεβαιώνεται με τελικό ισοζύγιο.

Αλέξανδρος Μπίκας

mpikas@paseges.gr

www.paseges.gr/

Από «κόσκινο» περνά τους βαμβακοπαραγωγούς ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τη συνδεδεμένη

Σκληρή γραμμή έναντι παραγωγών που δεν θα τηρήσουν τη νομοθεσία που προβλέπεται και θα εντοπιστούν να παρανομούν, προκειμένου να εισπράξουν την συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι, είναι αποφασισμένο, σύμφωνα με πληροφορίες, να τηρήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κι αυτό, γιατί, ήδη ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει εντοπίσει παρανομίες αγροτών που καλλιέργησαν σιτάρια και δήλωσαν εκ νέου ότι φυτεύουν βαμβάκια.

Με βάση αυτή την αυστηρή γραμμή έχουν αποφασίσει να κινηθούν κι εφέτος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κι ενώ στην Αχαρνών καλούνται ν' αποφασίσουν, αν θα μειώσουν και με ποιό τρόπο το πλαφόν για την είσπραξη της συνδεδεμένης ενίσχυσης, δεδομένης και της μεγάλης έκτασης της προσβολής των καλλιεργειών από το πράσινο σκουλήκι.

Θυμίζουμε, πάντως, ότι πέρσι συνολικά 11.500 παραγωγοί δεν έλαβαν τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι επειδή είτε δεν παρέδωσαν καθόλου προϊόν, είτε παρέδωσαν λιγότερο από το πλαφόν που έχει τεθεί για κάθε νομό, δεν χρησιμοποίησαν πιστοποιημένο σπόρο ή εντοπίστηκαν από ελέγχους να μην τηρούν τη νομοθεσία.

www.paseges.gr/

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Σκανδαλίδης: Το 50% των επιδοτήσεων θα δοθούν μέχρι το τέλος του Οκτώβρη.

Μέχρι το τέλος του Οκτώβρη θα έχει δοθεί το 50% των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες που αντιστοιχεί σε 1,2 δις Ευρώ τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μόλις έφτασε στην Αθήνα από τις Βρυξέλλες όπου συμμετείχε στην..... σύνοδο των Υπουργού Γεωργίας .
Μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ (και την ΑΓΡΟΓΗ προσθετουμε εμείς) είπε ο κ. Σκανδαλίδης γίνεται μια προσπάθεια ώστε οι αγρότες να πάρουν το υπόλοιπο ποσό που τους αναλογεί πριν τα Χριστούγεννα . Αυτή η εξελιξη τόνισε ο Υπουργός θα ενισχύσει τους Έλληνες αγρότες στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε λέγοντας χαρακτηριστικά έγινε μια ΄Καλή αρχή για όλους΄΄. Η είδηση αυτή επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ του Agroschannel .www.agroschannel.com/

΄΄ Άνοιξε ΄΄ η κάνουλα για τους Νέους Αγρότες.

Δόθηκαν χθές χρήματα τα οποία αφορούν τη πρώτη δόση για τους Νέους Αγρότες .
Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε η......
πληρωμή 286 Νέων Αγροτών για το Μέτρο 112 του ΠΑΑ 2007-2013 με ποσό 3.379.250€ .
www.agroschannel.com/

Λύνουν τα χέρια τα γεωγραφικά συστήματα

ImageΧρήσιμα συμπεράσματα προέκυψαν από την συνάντηση – συζήτηση της ομάδας εργασίας της Ένωσης Νέων Αγροτών Σερρών με θέμα «Νέοι Αγρότες & Τεχνολογία» που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 20-9-2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Στρυμώνα, στον Νέο Σκοπό Σερρών. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο κ. Γιάννης Πέτκογλου (Πληροφορική και εφαρμογές Διαδικτύου) και ο Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης (Γεωργία ακριβείας).

Ο κ. Ι. Πέτκογλου (Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Σερρών και γνώστης πρακτικών θεμάτων εφαρμογών πληροφορικής) ανέλυσε τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρονικής αγοράς αγροτικών προϊόντων για την αποκατάσταση της επαφής παραγωγών-καταναλωτών με αμοιβαίο όφελος, αλλά και τις δυνατότητες εξεύρεσης προμηθευτών για αγροτικά εφόδια και προδιαγραφές στην παγκοσμιοποιημένη σημερινή αγορά, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, internet. Η εισήγηση ήταν πολύ χρήσιμη διότι δόθηκαν πολλά site (τοποθεσίες στο διαδίκτυο) που διευρύνουν τους ορίζοντες των σύγχρονων Νέων Αγροτών, απλά και μόνο με μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Η συνεχής καθημερινή χρήση του διαδικτύου για πληροφόρηση (καιρός, πρώτες ύλες, εργαλεία, μηχανήματα κλπ) αλλάζει τις σημερινές διαστάσεις του εμπορίου και της αγοράς. Ταυτόχρονα καθίσταται όλο και ποιο σημαντική η πώληση των διαθέσιμων αγροτικών προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) από τους ίδιους τους αγρότες κατ’ ευθείαν στους καταναλωτές, αλλάζοντας βέβαια την συσκευασία και αποκαθιστώντας ένα νέο τρόπο επαφής καταναλωτών με τους παραγωγούς.
Ο καθ Α. Γκέρτσης (Κολλέγιο Περρωτής, Θεσσαλονίκης-Wales Istitute, Cardif) εξήγησε πως με την χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής (δορυφορικά) που είναι διαθέσιμα σε κάθε πολίτη, και μια βασική καταγραφή των παραμέτρων κάθε χωραφιού, μπορεί ο κάθε σύγχρονος νέος Αγρότης να δίνει ακριβώς την απαραίτητη λίπανση και τα απολύτως αναγκαία φυτοπροστατευτικά (φάρμακα) μειώνοντας το κόστος μέχρι και 60%, ενώ μπορεί να πετύχει αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας. Τα οφέλη είναι τόσο οικονομικά για τον αγρότη-παραγωγό, όσο και περιβαλλοντικά για όλους τους αγρότες-πολίτες.
Σήμερα η σύγχρονη τεχνολογία μας επιτρέπει να αξιοποιούμε τέτοιες εφαρμογές, προσθέτοντας απλά στα ήδη χρησιμοποιούμενα εργαλεία αισθητήρες ή εντολείς. Μάλιστα ο εξοπλισμός δεν είναι μιας χρήσεως αλλά είναι επένδυση (της τάξης των 10-15.000 €) που μπορεί να χρησιμοποιείται από πολλούς είτε στην βάση συνεργατικής διαδικασίας είτε ως μια νέα επιχειρηματική δράση προσφοράς υπηρεσιών από έναν νέο επαγγελματία στην ύπαιθρο. Οι υπάρχοντες αισθητήρες επιτρέπουν την τηλεμετρική (από μακριά) διαχείριση των αγροκτημάτων με έλεγχο όλων των απαραίτητων στοιχείων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών που κάθε νέος αγρότης πρέπει να έχει στο σπίτι του, ακόμα και στην πρόληψη ασθενειών ή καταπολέμηση προσβολών στα φυτά.
Ο κ. Π. Γκιοργκίνης υπενθύμισε την Γενική Συνέλευση της ΕΝΑ Σερρών στις 29/11/2010, και οριστικοποίησαν το ετήσιο ραντεβού με τους άλλους Νέους Αγρότες στις 30/11/2010 στην Θέρμη Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΕΝΑ Θεσσαλονίκης.

www.agronews.gr/

Δεν συγκομίζουν αν δε δοθούν ικανοποιητικές τιμές στις ελιές

Συνεχίζουν την ''αποχή'' από την συγκομιδή των πράσινων ελιών οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής, ως ύστατο μέσο πίεσης για να τους δοθούν καλύτερες τιμές από τους εμπόρους. Σχεδόν στο σύνολό τους, οι ελαιοπαραγωγοί του Νομού Χαλκιδικής, ενώ έχει ξεκινήσει η περίοδος συγκομιδής της πράσινης ελιάς αρνούνται να συλλέξουν την παραγωγή τους και να την παραδώσουν στους εμπόρους που λειτουργούν ως καρτέλ, όπως υποστηρίζουν, ώστε να δοθούν τιμές που ανταποκρίνονται στην ποιότητα του προϊόντος, καλύπτοντας το αυξημένο κόστος παραγωγής και πετυχαίνοντας ένα εύλογο κέρδος για να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Όπως επεσήμαναν εκπρόσωποι των ελαιοπαραγωγών δεν μπορούν να δεχτούν τις απρόσδεκτες τιμές των 0,80-0,85 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία, την στιγμή που, σύμφωνα με την Διεύθυνση Γεωργίας της Ν.Α. Χαλκιδικής, το κόστος παραγωγής είναι κατά μέσο όρο 1,13 € το κιλό με παλαιότερα στοιχεία του 2007.

Όπως είχε γράψει το Agronews την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αγροτικός Σύλλογος του δήμου Ορφανού καλούσε τα μέλη του να μην παραδώσουν την παραγωγή τους αν δεν υπογραφούν συμβόλαια που να ορίζουν την τιμή αγοράς και τον τρόπο αποπληρωμής με τους εμπόρους- εξαγωγείς.Κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους, οι παραγωγοί πράσινης βρώσιμης ελιάς της Χαλκιδικής πραγματοποίησαν μαζική συγκέντρωση τη Δευτέρα 20 Σεπτέμβρη στην Ορμύλια, όπου παραβρέθηκε και η βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Λίτσα Αμμανατίδου-Πασχαλίδου.Η βουλευτής εξέφρασε στους συγκεντρωμένους την συμπαράσταση του ΣΥΡΙΖΑ στον δίκαιο αγώνα τους για να μην παραδώσουν τα προϊόντα τους στους εμποροβιομήχανους σε εξευτελιστικές τιμές και τόνισε πως υποχρέωση της κυβέρνησης και του ΥΠΑΑΤ, είναι να διασφαλίσει τη συνέχιση της παραγωγής και του εισοδήματος των αγροτών, όπως και να πατάξει τη λειτουργία των καρτέλ. Επίσης έδωσε έμφαση στην συλλογικότητα και την αλληλεγγύη των ελαιοπαραγωγών, στη λειτουργία υγειών συνεταιρισμών, ώστε να πετύχουν συνολικά τους στόχους των κινητοποιήσεών τους, διότι η διάσπασή τους εξυπηρετεί μόνο αυτήν και τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τα καρτέλ, που έχουν διαχρονικά φέρει τον παραγωγικό κόσμο σε απόγνωση, χωρίς καμία διασφάλιση του αναγκαίου εισοδήματος και με χρέη προς τις τράπεζες τα οποία ανατοκίζονται με υψηλά επιτόκια. Πολιτική βούληση πρέπει να υπάρχει στη συνέχιση της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας και όχι η υπονόμευση και η διάλυσή της.

www.agronews.gr/

Ωριμάζει η επόμενη γενιά επιδοτήσεων για το 2014

ImageΒαλβίδα ασφαλείας για την προστασία του εισοδήματος των αγροτών από τις βίαιες διακυμάνσεις της αγοράς θα προτείνει η Κομισιόν για τη νέα ΚΑΠ. Αυτό δήλωσε ο Επίτροπος Ντατσιάν Τσιόλος, τη στιγμή που οι υπουργοί Γεωργίας των 27 συμφωνούσαν στο άτυπο Συμβούλιο Γεωργίας για τη διατήρηση των δύο πυλώνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η νέα ΚΑΠ θα πρέπει μέσα από τους μηχανισμούς της να στηρίζει τους αγρότες για να είναι ανταγωνιστικοί και παραγωγικοί και όχι να τους παροπλίζει, όπως είπε ο Έλληνας υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης.

«Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ΚΑΠ, θα προτείνω κι άλλα στοιχεία που θα αντιμετωπίζουν την υπερβολική διακύμανση των τιμών και των αγροτικών εισοδημάτων», δήλωσε ο Επίτροπος Γεωργίας, Ντάτσιαν Τσιόλος, σε κοινή ακρόαση με τον Επίτροπο Εσωτερικών Οικονομικών Υποθέσεων, Μισέλ Μπαρνιέ στο περιθώριο του Συμβουλίου. « Χρειάζονται νέα εργαλεία πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων. Δεν προτείνω επιστροφή στα εργαλεία του παρελθόντος Για ορισμένες μορφές γεωργίας, το μέλλον βρίσκεται στις αγορές. Κάθε γεωργία πρέπει να βρει τη θέση που της αντιστοιχεί στις τοπικές, εθνικές, ευρωπαϊκές ή παγκόσμιες αγορές. Αλλά πρέπει να βρούμε μια νέα μορφή διαχείρισης ώστε να αποφύγουμε το χάος», τόνισε ο κ. Τσιόλος.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπαρνιέ συμπλήρωσε ότι «η νέα ευρωπαϊκή αρχή ελέγχου των χρηματοοικονομικών αγορών θα παίξει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εμπορευμάτων». Και προσέθεσε: «Εξετάζουμε προσεκτικά τους κανόνες που έχουν εγκρίνει οι ΗΠΑ, είτε σχετίζονται με τους παίκτες της αγοράς και ιδίως τα όρια της θέσης τους είτε σχετίζονται με τις εξουσίες των ρυθμιστικών αρχών (..) Εάν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να γίνουμε πρωτοπόροι. Τα διακυβεύματα είναι τεράστια και το δικαιολογούν απολύτως».

Υπέρ δύο πυλώνων
Την ίδια στιγμή, οι υπουργοί Γεωργίας των 27 στο άτυπο Συμβούλιο τάσσονταν υπέρ της διατήρησης της δομής των δύο πυλώνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η Γερμανία επιμένει ο πρώτος πυλώνας να παραμείνει ο κεντρικός άξονας της ΚΑΠ, ενώ ο δεύτερος να είναι πιο ευέλικτος ώστε η γεωργία να προσαρμόζεται ευκολότερα στις εκάστοτε ανάγκες.
Ωστόσο ζητούμενο παραμένει ο καθορισμός της σχέσης των δυο πυλώνων. Π.χ., ο πρώτος πυλώνας, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από κοινοτικούς πόρους, θα μπορούσε να στηρίζει το εισόδημα των αγροτών μέσω διχτυών ασφαλειας, ενώ ο δεύτερος που συγχρηματοδοτείται, θα συνεισέφερε μέσω της λειτουργίας ταμείων ασφαλείας. Η προεδρεύουσα υπουργός Γεωργίας του Βελγίου Σαμπίν Λαρουέλ ζήτησε αυτός ο τελευταίος μηχανισμός να θεσπιστεί προαιρετικά από το κάθε κράτος μέλος.
Κατανομή ενισχύσεων
Σημείο τριβής πάντως παραμένει το θέμα της κατανομής των άμεσων ενισχύσεων. Ορισμένα κράτη ζητούν αυτή να είναι «ισότιμη και διαφανής», άλλα κράτη ζητούν στρεμματικές ενισχύσεις ενώ κάποιοι ζητούν την κατανομή βάσει περιοχών ή και προϊόντων.


Παρέμβαση Σκανδαλίδη
Η κρίσιμη σημερινή συγκυρία και οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν επιβάλλουν μια Ευρωπαϊκή απάντηση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, που όχι μόνο δεν επιτρέπει μείωση του κοινοτικού προϋπολογισμού, αλλά επιβάλλει, αντιθέτως, ισχυροποίηση και αύξηση των πόρων της ΚΑΠ, τόνισε στην παρέμβαση του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας που συνέρχεται στις Βρυξέλλες, με θέμα «Επιλέγοντας σήμερα για μια ισχυρότερη ΚΑΠ αύριο»

Ο Υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης τάχθηκε υπέρ της αμείωτης στήριξης της γεωργίας με επαρκείς πόρους και με πρόσθετα μέτρα που αξιοποιούν παραγωγικά αυτούς τους πόρους. «Δεν θέλουμε – τόνισε - να επιδοτούμε αγρότες που οδηγούνται στην «έξοδο», αλλά να ενισχύουμε αγρότες που γίνονται πιο παραγωγικοί, πιο ανταγωνιστικοί».

Υποστήριξε ακόμη ότι απαιτείται συνέχεια των άμεσων ενισχύσεων που σταθεροποιούν το εισόδημα και προσαρμόζονται στις αναπτυξιακές ανάγκες, ώστε να συνεχιστεί η παραγωγική δραστηριότητα υπέρ της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων και της απασχόλησης στην ύπαιθρο. Επιπρόσθετα επιβάλλεται η ελεγχόμενη διαφοροποίηση ώστε να προστατευτούν οι γεωργοί των ορεινών, νησιωτικών και μειονεκτικών περιοχών, όσοι υπηρετούν την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία και προστατεύουν το περιβάλλον καθώς και οι πολυάριθμες μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις. Ζήτησε δε, να δοθούν κίνητρα στους νέους αγρότες που αποτελούν το μέλλον της σύγχρονης γεωργίας.

Ο Υπουργός ζήτησε ακόμη να χρηματοδοτηθούν από τον 1ο πυλώνα τα εργαλεία εκείνα που αποτρέπουν διατροφικές κρίσεις, σταθεροποιούν τις τιμές και ενισχύουν τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού και διακίνησης των αγροτοδιατροφικών προϊόντων. Ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί, διεπαγγελματικές οργανώσεις, νέοι θεσμοί, όπως η συμβολαιακή γεωργία να γίνουν αποδέκτες αυτής της χρηματοδότησης, ώστε να ενισχύουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων απέναντι και στις τρίτες χώρες.

Τέλος, ο 2ος πυλώνας πρέπει να στοχεύει στην ποιότητα και την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή με συγκεκριμένα μέτρα και διαφανείς διαδικασίες, ώστε με τις δράσεις του να ανταποκρίνεται στην ευελιξία και τις διαφοροποιημένες συνθήκες ανάμεσα στις χώρες και τις περιφέρειες της Ευρώπης.

Αναγραφή προέλευσης βιομηχανικής ντομάτας
Όσον αφορά τις συζητήσεις κατά τη δεύτερη ημέρα του άτυπου Συμβουλίου, ξεχώρισε η πρόταση της Ιταλίας για αναγραφή προέλευσης της βιομηχανικής ντομάτας ώστε να περιοριστούν οι εισαγωγές από τρίτες χώρες. Το θέμα θα συζητηθεί αναλυτικότερα στο επόμενο Συμβούλιο Γεωργίας, στις 27 Σεπτεμβρίου.

Το γάλα στο επίκεντρο
Κατά τη δεύτερη μέρα του άτυπου Συμβουλίου, οι υπουργοί Γεωργίας των 27 καταπιάστηκαν κυρίως με την κατάσταση της ευρωπαϊκής γαλακτοκομίας, συζητώντας τις προτάσεις που είχε διατυπώσει τον Ιούνιο η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για το γάλα.
Υπενθυμίζεται ότι η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου που συνέστησε η Κομισιόν, είχε μεταξύ άλλων προτείνει τη χρήση γραπτών συμβολαίων για τις παραδόσεις νωπού γάλακτος, τη δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης των γαλακτοπαραγωγών, τη διατήρηση ενός διχτυού ασφαλείας και την αναγραφή της χώρας προέλευσης.
Η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών, και ιδίως τα μικρότερα κράτη, εξέφρασαν τη βούλησή τους να τεθούν σε εφαρμογή οι συστάσεις αυτές ως έχουν. Ωστόσο τα μεγαλύτερα κράτη μέλη θεωρούν ότι δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη οι ανησυχίες τους. Η Ολλανδία και η Δανία επέμειναν στην ανάγκη να γίνεται ειδική αναφορά στην «ομαλή προσγείωση» του γαλακτοκομικού τομέα μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων, το 2015.

Όσον αφορά τα συμβόλαια για παραδόσεις γάλακτος, ορισμένα κράτη μέλη επιμένουν ότι αυτά θα πρέπει να είναι προαιρετικά. Πάντως στις συζητήσεις κυριάρχησε η σύσταση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τροποποίηση των κανόνων του ανταγωνισμού ώστε να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση των γαλακτοπαραγωγών. Ολλανδία, Βρετανία και Δανία επιθυμούν να θεσπιστεί νομοθεσία που θα επιτρέπει σε ομάδες γαλακτοπαραγωγών να διαπραγματεύονται τους όρους των συμβολαίων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών.
Όσον αφορά τα όργανα της αγοράς, ενώ ορισμένες χώρες και η Επιτροπή θεωρούν ότι τα υπάρχοντα όργανα παραμένουν λειτουργικά, η Γαλλία και η Πολωνία επιθυμούν τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων και την προσθήκη νέων οργάνων.
Τέλος, όσον αφορά την αναγραφή της προέλευσης του γάλακτος, η Κομισιόν παραμένει διστακτική, θεωρώντας ότι στην πράξη θα είναι δύσκολη η εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας.

www.agronews.gr/

ΤΑ ΔΕΚΑ ΨΕΥΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΓΗΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΓΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΓΗΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ