Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Σταμάτησαν οι μετακινήσεις γεωπόνων και δεν «προχωράνε» τα προγράμματα, καταγγέλλει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΕΓΔΥ Λάρισας

Σταμάτησαν οι μετακινήσεις γεωπόνων και δεν «προχωράνε» τα προγράμματα, καταγγέλλει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΕΓΔΥ Λάρισας

Οι εκτός έδρας μετακινήσεις των γεωπόνων της Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Λάρισας & Περιφέρειας, που υπέγραψε η κ. Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας είναι 60 ημέρες. Όμως σύμφωνα με τους γεωπόνους, αυτές οι μετακινήσεις έχουν εξαντληθεί από τις 20/9/2010 και ζητάνε την υπογραφή επιπλέον 20 κινήσεων όπως ορίζει ο νόμος 3833/2010. Μέχρι σήμερα δεν έχουν υπογραφεί αυτές οι επιπλέον 20 κινήσεις με αποτέλεσμα οι γεωπόνοι δε νομιμοποιούνται να μετακινούνται εκτός έδρας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να υλοποιηθούν τα προγράμματα:

 • Νιτρορύπανσης – Βιολογικών
 • Φυτοπροστασίας
 • Δακοκτονίας
 • Ποιοτικού & φυτουγειονομικού ελέγχου (με αποτέλεσμα τη μη διακίνηση νωπών προϊόντων, μεταξύ αυτών και των σταφυλιών τις τρέχουσες κρίσιμες ημέρες της συγκομιδής και τον κίνδυνο να παραμείνουν στα πρέμνα)
 • Ανασύστασης και οριστικής εγκατάλειψης αμπελώνων
 • Ομάδων παραγωγών
 • Επισκοπήσεων εντόμων & ασθενειών καραντίνας
 • ΝΕΧΩΠ
 • RICA
 • Χορήγησης αδειών ύδρευσης & λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων
 • Εξαίρεσης από την κατεδάφιση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
 • Ελέγχων κυκλοφορίας ζωοτροφών
 • Χορήγησης βεβαιώσεων για παραχώρηση γης κ.λ.π.

Η μη υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων θα έχει οδυνηρές συνέπειες για την οικονομία της περιοχής και της χώρας γενικότερα λόγω των προστίμων που θα επιβληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόστος των επιπλέον 20 κινήσεων, σύμφωνα με τους γεωπόνους, είναι μηδαμινό σε σχέση με τα οικονομικά οφέλη της περιοχής και κατ’ επέκταση της χώρας. Και προσθέτουν ότι για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την κατάσταση που διαμορφώθηκε στις μετακινήσεις των γεωπόνων η κ. Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας είναι η μόνη αρμόδια να δώσει την απαραίτητη λύση.

www.agrotypos.gr/

Δημοσίευση σχολίου