Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Έγκριση των πρώτων Μικρών Σχεδίων Βελτίωσης

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί πρέπει να προσέλθουν στις οικείες ΔΑΑ ώστε να παραλάβουν τα έντυπα αίτησης ενίσχυσης με προεκτυπωμένα τα στοιχεία τους. (14/10/2010)
Αίτηση ενίσχυσης
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης είναι από 15/10/2010 έως 12/11/2010
Δημοσίευση σχολίου