Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΚΤΑΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Ζητούμε, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 334/1985 (άρθρο 11, παρ. 1, εδαφ. δ) την έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 10:30, στα γραφεία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αθήνα, με μοναδικό θέμα: «Λειτουργία Δ.Σ και υπηρεσιών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην πορεία για τις εκλογές του Μαρτίου του 2011» και εισηγητές τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ.: Γ. Τζανιδάκη, Α. Εξαδάκτυλο και Χ. Ρούντο.

Διαβάστε περισσότεραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 14ης/6-10-2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Τα υπογράφοντα την παρούσα ανακοίνωση επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι αν και προσήλθαμε κανονικά στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 6ης Οκτωβρίου 2010, στη Θεσσαλονίκη, εντούτοις η εν λόγω συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε, εξαιτίας της άρνησης του Προέδρου του Δ.Σ. να προσέλθει σε αυτή, αν και βρισκόταν στα κτίρια των υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση σχολίου