Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας: Δελτίο Τύπου για την προκύρηξη του Μέτρου «Μείωσης της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης»

Ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν.Λάρισας με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου που σχετίζονται με την προκήρυξη του Μέτρου «Μείωσης της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης» από τις 27/9 σε άλλες περιοχές επικοινώνησε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να λάβει επίσημη απάντηση για το επίμαχο θέμα της προκήρυξης του Μέτρου και εξέδωσε δελτίο ΤύπουΗ απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην χθεσινή επιστολή του Γεωπονικού Συλλόγου Ν.Λάρισας με Αριθμ.Πρωτ 1403. είναι η εξής. « Στη συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της επιστολής σας με με Αριθμ.Πρωτ161/6-10-2010 , σας γνωρίζουμε ότι βρίσκεται για υπογραφή στον Υπουργό μας ,πρόσκληση ενδιαφέροντος για τηγεωργοπεριβαλλοντική δράση «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» προυπολογισμού 20εκ.ευρώ για την περιοχή της Λίμνης Κορώνειας και του Αργολικού Πεδίου.
Εξετάζεται το ενδεχόμενο προκήρυξης της γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης για την απονιτροποίηση και σε άλλες ευαίσθητες στα νιτρικά περιοχές ,στις οποίες να περιλαμβάνεται και η Θεσσαλία,καθώς και άλλων γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων.»
Πρέπει να καταστεί σαφές πως η εφαρμογή του μέτρου 3.5 «Μείωση της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα» του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006 περιελάμβανε τις εξής περιοχες εφαρμογής Α) ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Νομούς Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και στην περιοχή της τέως Επαρχίας Δομοκού του νομού Φθιώτιδας Β) ΚΩΠΑΪΔΑ Νομός Βοιωτίας Γ)ΠΗΝΕΙΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ, Λεκάνη του Πηνειού Ν. Ηλείας,
Το Σχέδιο ΚΥΑ
Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» που σύμφωνα με την δέσμευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Σκανδαλίδη θα προκηρύσσοντο το πρώτο εξάμηνο του 2011 περιλαμβάνει τι εξής περιοχές
1) Ανατολική και Δυτική Θεσσαλία και συγκεκριμένα περιοχές των νομών Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Φθιώτιδας
2) Κωπαϊδικό πεδίο και συγκεκριμένα περιοχές των νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας
3) Λεκάνη Πηνειού Ηλείας και συγκεκριμένα περιοχές των νομών Ηλείας και Αχαΐας,
4) Αργολικό Πεδίο και συγκεκριμένα περιοχές του νομού Αργολίδας
5) Νομοί Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Πέλλας-Ημαθίας(Λίμνη Κορώνεια)
6) Λεκάνη Στρυμόνα και συγκεκριμένα περιοχές του νομού Σερρών
7) Πεδιάδα Άρτας-Πρέβεζας
Είναι αδύνατο να κατανοήσει κάποιος την «βιασύνη» του Υπουργείου για «επιλεκτική» προκήρυξη σε άλλες περιοχές αθετώντας τις δεσμεύσεις του Υπουργού στη σύσκεψη της Λάρισας.Θυμίζουμε πως ζητήθηκε από τον Υπουργό η άμεση προκήρυξη του Μέτρου τον Οκτώβριο για να υπάρχει μία «αλληλουχία-σύνδεση» με το Προηγούμενο Μέτρο 3.5 και να προετοιμασθούν οι Θεσσαλοί για την σπορά των χειμερινών σιτηρών σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Μέτρου. Ο Υπουργός κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στη Λάρισα απήντησε πως το Πρόγραμμα στη Θεσσαλία θα εφαρμοσθεί μέσω των Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του μέτρου 2.1.4 και καθολικά για όλες τις περιοχές για όλη την Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2011 ζητώντας μάλιστα «πίστωση» χρόνου.
Επίσης θυμίζουμε πως προ εξαμήνου η απελθούσα Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,. κα Κατερίνα Μπατζελή απαντώντας σε επίμαχη ερώτηση του βουλευτή Νομού Λάρισας του ΠΑΣΟΚ κ. Έκτορα Νασιώκα ανέφερε πως η εαφρμογή του Μέτρου «θα γίνει κατά προτεραιότητα στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας»,γεγονός που τότε είχε προκαλέσει αντιδράσεις.Απευχόμαστε η δήλωση της πρώην Υπουργού να σχετίζεται με το τωρινό συμβάν.Επίσης θα θέλαμε να επισημάνουμεπως ουδείς αμφιβάλλει πως το Αργολικό Πεδίο δεν είναι ευπρόσβλητη ζώνη με νιτρικά αλλά δεδομένου ότι η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών που αποτελεί την κυρίαρχη καλλιεργεια του Νομού Αργολίδας δεν δύναται να ενταχθεί στο μετρο ως δενδρώδης καλλιέργεια δυσχεραίνει την ευκολία εφαρμογής του καθώς ο πολυτεμαχισμένος κλήρος των υπαίθριων κηπευτικων αποτελεί την μοναδική καλλιέργεια που θα ενταχθεί τελικά.
Είναι γεγονός πως το πρόγραμμα «Μείωσης της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης», έχει σημαντικά αποτελέσματα στην προστασία του περιβάλλοντος .Η εξοικονόμηση του αρδευτικού νερού μέσω της αμειψισποράς με ξηρικές καλλιέργειες,η αποφυγή της υποβάθμισης γονιμότητας των εδαφών μέσω της αμειψισποράς αποτελούν θετικές συνέπειες της μακρόχρονης εφαρμογής του προγράμματος .Πρωταρχικά υποβλήθηκε το Πρόγραμμα Δράσης της Θεσσαλίας, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της. Η Θεσσαλία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση περιοχή εκτατικής γεωργίας στη χώρα. Η ευπρόσβλητη ζώνη της, στα πλαίσια της Οδηγίας 91/676, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και σύμφωνα με την ευαισθησία των γεωλογικών σχηματισμών στο Θεσσαλικό χώρο έχουν καθορισθεί ζώνες ευαισθησίας. Εξάλλου οι ορεινοί όγκοι και τα εδάφη με κλίση άλλων περιοχών της χώρας δεν αποτελούν ζώνες μεγαλύτερης ευαισθησίας στην νιτρορύπανση από την Θεσσαλική πεδιάδα. Οι Θεσσαλοί αγρότες άρχισαν να αλλάζουν στάση όσον αφορά τη λίπανση των καλλιεργειών και πλέον προσανατολίζονται σε ορθολογικές μεθόδους με επιστημονική προσέγγιση από επιστήμονες γεωπόνους,μειώνοντας τις υπερλιπάνσεις αζωτούχων λιπασμάτων.
Όσον αφορά την πλευρά των ελεγκτικών μηχανισμών αποκτήθηκε μεγάλη εμπειρία και έτσι είναι σχετικά πλέον εύκολη και η εφαρμογή της ελεγκτικής διαδικασίας μέσω της μηχανογράφησης αποτέλεσμα της άριστης δουλειάς των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των τεσσάρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των Θεσσαλικών Νομών. Οι άλλοι νομοί της χώρας μειονεκτούν στο γεγονός της μη ύπαρξης ελεγκτικών μηχανισμών καθιστώντας τη εφαρμογή του προγράμματος δυσκολότερη. Ακόμη οι έμπειροι μελετητές γεωπόνοι του νομού μας συντάσσουν άριστα τα σχέδια περιβαλλοντικής διαχείρισης παρέχοντας τη συμβουλευτική υποστήριξη του προγράμματος.
Δημοσίευση σχολίου