Αναζήτηση Αναρτήσεων

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Κοινό ΠΣΕΑ για ζημιές από βροχή και πράσινο σκουλήκι

ImageΕισήγηση που θα ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά της ένταξης της ζημιάς από τις βροχοπτώσεις σε κοινό πρόγραμμα ΠΣΕΑ μαζί με τη ζημιά από το πράσινο σκουλήκι στο βαμβάκι, ετοιμάζει ο ΕΛΓΑ, προκειμένου να το εγκρίνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκανδαλίδης.

Το προηγούμενο διήμερο (Δευτέρα και Τρίτη, 18-19 Οκτωβρίου) κλιμάκιο εκτιμητών του ΕΛΓΑ, μαζί με τον αντιπρόεδρο, Χρήστο Χατζηαντωνίου, επισκέφθηκε περιοχές της Θεσσαλίας όπου οι βαμβακοκαλλιέργειες έχουν πληγεί από τις συνεχείς βροχοπτώσεις.

Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και με δεδομένο ότι η ηρτημένη παραγωγή έχει ήδη μειωθεί σε μεγάλο ποσοστό από την προσβολή πράσινου σκουληκιού, ο οργανισμός και συγκεκριμένα οι γεωπόνοι του γνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η μείωση της απόδοσης ή η υποβάθμιση της ποιότητας με ελέγχους στο χωράφι.

Η εισήγηση του ΕΛΓΑ θα προβλέπει συνυπολογισμό της απώλειας παραγωγής, μετά τη συγκομιδή και την παράδοση του βαμβακιού στα εκκοκκιστήρια, έτσι ώστε με βάση τον μέσο όρο της τριετίας σε αποδόσεις και σε εμπορική τιμή να υπολογιστεί η συνολική απώλεια του εισοδήματος του παραγωγού για φέτος και να αποζημιωθεί σε ποσοστό 80% από τα ΠΣΕΑ. Δηλαδή μία εξατομίκευση της ζημιάς μέσω διασταύρωσης των στοιχείων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι από την εκτίμηση στο χωράφι.
Αυτό, βέβαια, να επαναλάβουμε ότι ισχύει μόνο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και ότι κρατικές ενισχύσεις (μέσω ΠΣΕΑ) δεν μπορούν να λάβουν:
1. Τα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό ) μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του Εισοδήματος Αναφοράς (δηλ. μεγαλύτερο από 45.000 ευρώ), εκτός των περιπτώσεων που το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα είναι μεγαλύτερο του Εξωγεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος.
2. Οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι σπουδαστές.
3. Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών
4. Όσοι δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.

www.agronews.gr/

Δημοσίευση σχολίου