Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Ο κ. Βλειώρας στη θέση του Προϊστάμενου Δ/νσης του Περ/κού Κέντρου Προστασίας Φυτών - Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΘΕΜΑ:«Ανάληψη υπηρεσίας»

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη συνεδρίαση του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπ.Α.Α.Τ (συνεδρία 23.9.10), ο κ. Σπύρος Βλειώρας (μέχρι πρότινος αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης) επιλέγει ως Προϊστάμενος Δ/νσης Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας και με την 290339/6.10.2010 απόφαση του Υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων τοποθετήθηκε στη θέση του Προϊστάμενου Δ/νσης του Περ/κού Κέντρου Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας.

Ο κ. Βλειώρας είναι ο πρώτος υπάλληλος που τοποθετήθηκε στο ΠΚΠΦ&ΠΕ το 1989, από το 1995 έως σήμερα είναι Επόπτης Ποιοτικού Ελέγχου, τα τελευταία δε χρόνια εκτελούσε καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης.

Το ίδιο χρονικό διάστημα το ΠΚΠΦ&ΠΕ ορίστηκε Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων, έλαβε πιστοποιητικό ISO για το εργαστήριο προσδιορισμού υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και για τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και ολοκλήρωσε επιτυχώς την ένταξη του στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.-

Δημοσίευση σχολίου