Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Οι Copa-Cogeca προειδοποιούν πως τα σχέδια της Commission για την ΚΑΠ θα αυξήσουν το κόστος παραγωγής


Οι Copa-Cogeca προειδοποιούν πως τα σχέδια της Commission για την ΚΑΠ θα αυξήσουν το κόστος παραγωγής

Αντιδρώντας σε σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις προτάσεις της για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2013, που διέρρευσε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca προειδοποιούν ότι οι προβλέψεις του δεν επιτρέπουν στους γεωργούς της ΕΕ και τους συνεταιρισμοί τους να εκπληρώσουν τον οικονομικό τους ρόλο της παραγωγής τροφίμων και της παροχής υπηρεσιών για 500 εκατομμύρια καταναλωτές, λόγω του αύξησης του κόστους παραγωγής.

Τονίζοντας και το γεγονός πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση τροφίμων ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, στις 7 Οκτωβρίου προειδοποίησε «Τα σχέδια της Επιτροπής θα αυξήσουν το κόστος παραγωγής ακόμη περισσότερο για τους αγρότες της ΕΕ, απειλώντας την ανταγωνιστικότητά τους και την οικονομική τους βιωσιμότητα. Είναι ήδη αντιμέτωποι με όλο και περισσότερες προκλήσεις, ιδίως με την ακραία αστάθεια των τιμών παραγωγού, δαπανηρούς κανονισμούς και υποχρεώσεις καθώς και με τις κλιματικές αλλαγές. Οποιοιδήποτε επιπλέον περιορισμοί θα τους εμποδίσουν να παρέχουν ασφαλείς προμήθειες τροφίμων για τους καταναλωτές. Ενώ επιλύουν κάποιες περιβαλλοντικές ανησυχίες, τα σχέδια αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα των αγροτών. Η ενίσχυση του οικονομικού παραγωγικού ρόλου των αγροτών πρέπει να κατέχει κεντρική θέση στο μέλλον της ΚΑΠ».

Ολοκληρώνοντας ο κ. Pesonen επισήμανε «Από τα σχέδια και λείπουν και τα απαιτούμενα μέτρα για την ενίσχυση της θέσης των παραγωγών και των συνεταιρισμών τους στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, που θα τους εξασφαλίζουν δικαιότερο μερίδιο από τις τιμές των λιανικών πωλήσεων. Τα προτεινόμενα σχέδια δεν πρόκειται να βελτιώσουν την καταστροφική κατάσταση του εισοδήματος των αγροτών».

ΠΑΣΕΓΕΣ: Όλα τα σενάρια για την νέα ΚΑΠ οδηγούν σε επιδείνωση των οικονομικών δυσκολιών των αγροτών

«Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, από έγγραφο που βρίσκεται σε ενδο-υπηρεσιακή διαβούλευση, όποιο σενάριο και να επιλεγεί για την μελλοντική ΚΑΠ θα οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες πόρων για τη χώρα μας, που θα επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι έλληνες αγρότες. Από την άλλη πλευρά η ΚΑΠ γίνεται περισσότερο γραφειοκρατική και πολύπλοκη» επισήμανε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ στη σημερινή του (20/10) συνεδρίαση, κατά την οποία ασχολήθηκε με την Αγροτική Πολιτική της ΕΕ μετά το 2013 έτσι όπως σχεδιάζεται από την Επιτροπή και θα προταθεί στις 17 Νοεμβρίου 2010.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη και μαστίζει τις περισσότερες χώρες της Ένωσης, για μια ακόμα φορά η Επιτροπή (κατώτερη των περιστάσεων), αποφάσισε να διαχειριστεί τη μιζέρια και να φορτώσει με πρόσθετες δαπάνες για περιβαλλοντικές δεσμεύσεις τους ευρωπαίους αγρότες δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας και επιβαρύνοντας την οικονομική τους θέση.

Αν επιβεβαιωθούν τα όσα διέρρευσαν, τότε όλοι οι ευρωπαίοι αγρότες θα μπουν στην προκρούστια κλίνη της Επιτροπής για να προσαρμοστούν οι άμεσες ενισχύσεις σε μια μίζερη δημοσιονομική λογική, αντί της αναγκαίας αύξησης των ιδίων πόρων της Ε.Ε και κατά συνέπεια του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στους φιλόδοξους στόχους της.

Το μόνο θετικό στοιχείο που περιλαμβάνεται στις προθέσεις της Επιτροπής και επικροτεί η ΠΑΣΕΓΕΣ, είναι το γεγονός ότι η μελλοντική στήριξη της ΚΑΠ θα απευθύνεται στους «ενεργούς αγρότες», δηλαδή σε αγρότες που παράγουν γεωργικά προϊόντα και όχι σε όσους έχουν δικαιώματα παραγωγής και έπαψαν να παράγουν από το 2006.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί αναλυτικά στην πρόταση της Επιτροπής αμέσως μετά την ανακοίνωσή της αφού προηγούμενα διαβουλευτεί με τα μέλη της και τους έλληνες αγρότες σε ειδικές εκδηλώσεις που θα διοργανώσει.

Η διαρροή που έγινε από το Reuters στις 7 /10 έχει ως εξής:

Ανώτατα όρια - σύνδεση των ενισχύσεων με το περιβάλλον και την απασχόληση, βλέπει η Commisison για την ΚΑΠ

Μεγαλύτερη σύνδεση των άμεσων ενισχύσεων με «πράσινους» στόχους, ανώτατο όριο στις πληρωμές ανά γεωργική εκμετάλλευση και σύνδεσή τους με την απασχόληση, προβλέπεται σε σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά το 2013, το οποίο διέρρευσε στις 7 Οκτωβρίου στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, πριν από την επίσημη ανακοίνωσή του στις 17 Νοεμβρίου. Επίσης, διαπιστώνεται η αναγκαιότητα νέων εργαλείων διαχείρισης της αγοράς, ενώ δεν περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον προϋπολογισμό της Κοινής αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε.

Οι αγρότες πρέπει να κάνουν περισσότερα για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων για να δικαιολογήσουν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις , επισημαίνεται σε σχέδιο εγγράφου σχετικά με τη μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ από το 2013, αναφέρει το Reuters.

Οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να προσφέρουν στους γεωργούς ένα βασικό επίπεδο στήριξης του εισοδήματος, αλλά μέρος των πληρωμών τους θα πρέπει να συνδέεται με υποχρεωτικούς στόχους προστασίας του περιβάλλοντος, αναφέρει το έγγραφο, το οποίο πρόκειται να δοθεί στην δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου.

Το "πρασίνισμα" της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι σύμφωνο με τις πρόσφατες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο έχει ισότιμο λόγο με τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, και θεωρείται από την Επιτροπή ως ένανς τρόπος να δικαιολογήσει την δαπάνες της αγροτικής πολιτικής στους ευρωπαίους φορολογούμενους.

Το έγγραφο δεν περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με το μελλοντικό μέγεθος του γεωργικού προϋπολογισμού της ΕΕ, η οποία καταναλώνει σήμερα περίπου 55 δισ. ευρώ από τα 130 δισ. ευρώ, των ετήσιων δαπανών.

Αλλά μία πηγή της ΕΕ δήλωσε στο Reuters ότι το έγγραφο είχε συνταχθεί από το τμήμα Γεωργίας με την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός θα παραμείνει σταθερές, μεταξύ 55 και 60 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αυτό θα ευχαριστήσει κυβερνήσεις της ΕΕ, όπως η Γαλλία και η Ισπανία, οι οποίες έχουν ζητήσει ο γεωργικός προϋπολογισμός να παραμείνει τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα μετά το 2013.


Ωστόσο, άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής τις κυβερνήσεις, όπως η Βρετανία ασκούν πιέσεις για περικοπές των γεωργικών δαπανών της ΕΕ, σε μια προσπάθεια να χρηματοδοτηθούν νέες προτεραιότητες, όπως η καινοτομία και η δημιουργία θέσεων εργασίας σε μια εποχή τεράστιων πιέσεων επί των δημόσιων οικονομικών στην Ευρώπη.

Ο επικεφαλής του προϋπολογισμό της ΕΕ, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι δαπάνες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να κοπούν σε περίπου το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, το οποίο θα ανέλθει σε μόλις πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όριο στις επιδοτήσεις

Η σημερινή δομή δύο πυλώνων της ΚΑΠ πρέπει να διατηρηθεί, αναφέρει το έγγραφο, με άμεσες επιδοτήσεις προς τους αγρότες στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα και μέτρα αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του δεύτερου.

Το επίπεδο των άμεσων επιδοτήσεων που καταβάλλονται σε μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να προσδιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο ποσό, δηλώνει η Επιτροπή δ, αν και θα μπορούσε να υπάρξει κάποια ευελιξία για τις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις που απασχολούν μεγάλο αριθμό ατόμων.

Ένα βασικό ζήτημα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης είναι πώς να διανέμονται οι επιδοτήσεις πιο δίκαια μεταξύ των παλαιών και νέων κρατών μελών, με πληρωμές που σήμερα κυμαίνεται από πάνω από 500 ευρώ ανά εκτάριο στην Ελλάδα, σε λιγότερο από 100 ευρώ στη Λετονία.

Το έγγραφο αναφέρει ότι η επιβολή κατ 'αποκοπής επιδότησης σε όλη την ΕΕ θα αποτύχει να αντικατοπτρίσει τις πολύ διαφορετικές οικονομικές και φυσικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Μια πιθανή λύση θα ήταν να εξασφαλιστεί στους γεωργούς όλων των χωρών ένα ελάχιστο ποσοστό του μέσου ποσοστού επιδότησης της ΕΕ, το οποίο σήμερα είναι περίπου 250 ευρώ ανά εκτάριο, αναφέρει το έγγραφο.

Δικαιότερη κατανομή

Η χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης, εν τω μεταξύ, θα πρέπει να επανεξεταστεί με στόχευση την προώθηση των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και υποδομές, σύμφωνα με το έγγραφο.

Τα υφιστάμενα μέτρα διαχείρισης της αγοράς, όπως οι εξαγωγικές επιδοτήσεις θα πρέπει να διατηρηθούν ως "δίχτυ ασφαλείας", καθώς και η χρήση της δημόσιας παρέμβασης η οποία θα μπορούσε να επεκταθεί, ενώ νέα εργαλεία απαιτούνται για την καταπολέμηση της αστάθειας της αγοράς, όπως η ασφάλιση και τα αμοιβαία κεφάλαια, προσθέτει το έγγραφο.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι θα εξετάσει τις εναλλακτικές δυνατότητες για τη σταδιακή κατάργηση των ποσοστώσεων παραγωγής ζάχαρης, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης.

Το έγγραφο πρέπει να συζητηθεί στο εσωτερικό της Επιτροπής και μπορεί να αλλάξει πριν από την επίσημη έγκρισή του τον Νοέμβριο.

Το τελικό σχέδιο θα αποτελέσει τη βάση των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2011.

paseges.gr

Δημοσίευση σχολίου