Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Σεμινάριο INFOREST RESEARCH Βασική Εκπαίδευση στη χρήση του λογισμικού ENVI

Σεμινάριο
Βασικής Εκπαίδευσης στη χρήση του λογισμικού ENVI

"Πρακτική εφαρμογή και λειτουργία του λογισμικού τηλεπισκόπησης ENVI για την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων"
Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010, Ώρες: 4:00 μμ–9:00 μμ
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010, Ώρες: 4:00μμ–9:00 μμ
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010 , Ώρες: 4:00 μμ–9:00μμ
Τόπος Διεξαγωγής:INFOREST RESEARCH, Αχαρνών364 & Γλαράκη10Β, Αθήνα
www.inforest.gr/images/findus.pdf
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 250E/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ Παροχής Υπηρεσιών)
ΦΟΙΤΗΤΕΣ : 120E /ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ Παροχής Υπηρεσιών)
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Η γνωριμία με το λογισμικό ψηφιακής ανάλυσης γεωγραφικών εικόνων ENVI, η κατανόηση του περιβάλλοντος εργασίας του λογισμικού και η παρουσίαση των δυνατοτήτων του. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν με πραγματικά δεδομένα για:
Να εισάγουν και να απεικονίζουν δεδομένα.
Να εκτελούν εργασίες ατμοσφαιρικής διόρθωσης.
Να διορθώνουν γεωμετρικά τα δεδομένα με γεωαναφορά και oρθοαναγωγή
Να αναπαριστούν τα δεδομένα σε τρεις διαστάσεις με τη χρήση ψηφιακών μοντέλων εδάφους.
Να ομαδοποιούν δεδομένα από διαφορετικούς καταγραφείς.
Να συγχωνεύουν δεδομένα υψηλής και χαμηλής ανάλυσης.
Να υπολογίζουν λόγους και να εκτελούν πράξεις μεταξύ καναλιών.
Να χρησιμοποιούν το εργαλείο ανάλυσης βλάστησης και να υπολογίζουν το φορτίο καυσίμου σε δασικές περιοχές.
Να καθορίζουν περιοχές εκπαίδευσης και να αξιολογούν την διαχωριστικότητά τους.
Να ταξινομούν την εικόνα και να αξιολογούν το αποτέλεσμα.
Να αξιοποιούν τις κύριες συνιστώσες των πολυφασματικών ή υπερφασματικών δεδομένων.
Να χρησιμοποιούν το Χαρτογράφο Φασματικής Γωνίας για αποτελεσματική ταξινόμηση των δεδομένων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ENVI
Δημοσίευση σχολίου