Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Υπογραφή Συμβάσεων Υλοποίησης Τοπικών Προγραμμάτων LEADER Νομών Πιερίας, Λέσβου (νήσου Λήμνου), Άρτας και Πρέβεζας, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Π.Α.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

Υπογραφή Συμβάσεων Υλοποίησης Τοπικών Προγραμμάτων LEADER Νομών Πιερίας, Λέσβου (νήσου Λήμνου), Άρτας και Πρέβεζας, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007 - 2013

Ο Υπουργός, Κωνστανίνος Σκανδαλίδης υπέγραψε τις συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Πιερική Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α», «Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού Α.Α.Ε ΟΤΑ», με το διακριτικό τίτλο ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. και «Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Α.Ε. ΟΤΑ», με το διακριτικό τίτλο ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε., για την υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων LEADER, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013.

Με την υπογραφή τριών ακόμα συμβάσεων για την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων προσέγγισης LEADER για τους Νομούς Πιερίας, Άρτας και Πρέβεζας (την εφαρμογή του οποίου έχει η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.) και Λέσβου (νήσου Λήμνου), οι συμβάσεις που έχουν συνολικά υπογραφεί μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ανέρχονται σε σαράντα. Οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι στιγμής είναι με τις Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρίες Δράμας, Καβάλας, Δωδεκανήσου, Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, Σερρών, Αιτωλικής, Τρικάλων – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., Πέλλας, Δυτικής Μακεδονίας – ΑΝΚΟ Α.Ε., Αχαΐας, Δημοσυνεταιριστικής Έβρος, Ροδόπης, Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, Ολυμπίας, Κιλκίς, Πάρνωνα, Καστοριάς, ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, Καρδίτσας, Βορείου Πελοποννήσου, Ηρακλείου, Λασιθίου, ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Γρεβενών, Ηπείρου, Φωκικής, Λάρισας - Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., Ιονίων Νήσων, Συνεταιριστικής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου - ΣΑΖ Α.Ε., Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης - ΟΑΔΥΚ Α.Ε., Φλώρινας, Μεσσηνίας Α.Ε, Κυκλάδων, Φθιώτιδας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης και Τριχωνίδας.

Η Δημόσια Δαπάνη για το πρόγραμμα της Πιερικής Αναπτυξιακής ανέρχεται σε 6.500.000 ευρώ, της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. σε 6.250.000 ευρώ και της ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε. σε 5.300.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός, ανάλογα με το είδος των ενταγμένων επενδύσεων, ανέρχεται αντίστοιχα σε 10.000.000 ευρώ, σε 9.000.000 ευρώ και 5.500.000 ευρώ, περίπου.

Στη κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε, προτεραιότητά μας είναι ο εξορθολογισμός των διαθέσιμων πόρων και δαπανών, με παράλληλη στήριξη της ανάπτυξης της υπαίθρου και ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών της χώρας.

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Νομού Πιερίας αφορά 9 Δήμους (26 Δημοτικά/ Τοπικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 687,80 km2 και πληθυσμό 41.171 κατοίκους. Το πρόγραμμα έχει ως κεντρικό άξονα τη δημιουργία ανταγωνιστικής τοπικής οικονομίας με εξωστρεφή προσανατολισμό, ποιότητα και έμφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη των οικονομικών τομέων, τη διαφοροποίηση της τοπικής παραγωγής με όρους ποιότητας, την αναβάθμιση των υπηρεσιών, την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ανάπτυξη της στρατηγικής επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων θα στηριχθεί στις επιμέρους πολιτικές ανάπτυξης διαφόρων τομέων, όπως αγροτικού τουρισμού, τοπικών πόρων στο γεωργικό και μη γεωργικό τομέα, συμπληρωματικών υποστηρικτικών ενεργειών, δικτυώσεων και συνεργασιών. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις στήριξης του αγροτικού τουρισμού, αυτές βρίσκουν γόνιμο έδαφος, δεδομένου ότι η ευρύτερη περιοχή, κυρίως εξαιτίας του Ολύμπου και των παραδοσιακών οικισμών του, είναι από τις πλέον γνωστές της Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις στήριξης των επιχειρήσεων που αξιοποιούν τοπικά προϊόντα, το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς και βελτίωσης της ποιότητας μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων.

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER των Νομών Πρέβεζας και Άρτας αφορά 9 Δήμους (57 Δημοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 725,34 km2 και πληθυσμό 42.319 κατοίκους. Το πρόγραμμα έχει στόχο την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μοντέλου τοπικής ανάπτυξης, για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων και ειδικότερα την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων της περιοχής παρέμβασης με την εστίαση των παρεμβάσεων σε τοπικά προϊόντα γεωργικής, κτηνοτροφικής και οικο-βιοτεχνικής παραγωγής, την βελτίωση της ποιότητας τους και την παραγωγή τοπικών προϊόντων με αναγνωρίσιμη «ταυτότητα».

Παράλληλα επιδιώκεται η προώθηση παρεμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος που έχουν ως στόχο τη διαφύλαξη της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και προωθείται η διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με τον εμπλουτισμό του, τόσο με δραστηριότητες όσο και με τη σύνδεσή του με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.

Σημαντική παράμετρο του προγράμματος αποτελεί η προώθηση ίσων ευκαιριών στις γυναίκες, τους νέους της υπαίθρου και ειδικές ομάδες πληθυσμού, με στόχο την συγκράτηση τους στην περιοχή.

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER της Λήμνου (νομός Λέσβου) αφορά 4 Δήμους (15 Δημοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 199,1 km2 και πληθυσμό 12.778 κατοίκους. Πρόκειται για μια κατεξοχήν νησιωτική περιοχή, με σημαντική αγροτική παραγωγή, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή στον τριτογενή τομέα. Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχυθεί και να παγιωθεί η αντίληψη ότι το τουριστικό προϊόν συντίθεται από ποιοτικές υποδομές και υπηρεσίες και ελκυστικό τοπίο, όπως καταλύματα σε διατηρητέα κτίρια ή σε κτίρια με αυστηρά τοπική αρχιτεκτονική, διατροφή βασισμένη σε τοπικά ιδιότυπα προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι τμήμα των περιοχών των νομών περιλαμβάνεται στις περιοχές εφαρμογής του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ, καθώς και στις περιοχές εφαρμογής του LEADER Αλιείας.

Με την υπογραφή των συμβάσεων, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δράσεις των τοπικών προγραμμάτων και το διάστημα που ακολουθεί, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, μέσα από τα γραφεία και τις ιστοσελίδες ( www.pieriki-anaptixiaki.gr, www.etanam.gr, www.anel-sa.gr)των τριών ΟΤΔ.

Δημοσίευση σχολίου