Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Υπογραφή Συμβάσεων Υλοποίησης Τοπικών Προγραμμάτων LEADER Νομών Θεσσαλονίκης και Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Λευκάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

Υπογραφή Συμβάσεων Υλοποίησης Τοπικών Προγραμμάτων LEADER Νομών Θεσσαλονίκης και Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Λευκάδας, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007 - 2013

Ο Υπουργός, Κωνστανίνος Σκανδαλίδης υπέγραψε τις συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ – ΑΑΕ ΟΤΑ» και «Τριχωνίδα Α.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ», για την υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων LEADER, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013.

Με την υπογραφή δύο ακόμα συμβάσεων για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος προσέγγισης LEADER για τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Λευκάδας, οι συμβάσεις που έχουν συνολικά υπογραφεί μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ανέρχονται σε τριάντα εφτά μαζί με αυτές που υπεγράφησαν το προηγούμενο διάστημα με τις Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρίες Δράμας, Καβάλας, Δωδεκανήσου, Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, Σερρών, Αιτωλικής, Τρικάλων – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., Πέλλας, Δυτικής Μακεδονίας – ΑΝΚΟ Α.Ε., Αχαΐας, Δημοσυνεταιριστικής Έβρος, Ροδόπης, Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, Ολυμπίας, Κιλκίς, Πάρνωνα, Καστοριάς, ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, Καρδίτσας, Βορείου Πελοποννήσου, Ηρακλείου, Λασιθίου, ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Γρεβενών, Ηπείρου, Φωκικής, Λάρισας - Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., Ιονίων Νήσων, Συνεταιριστικής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου - ΣΑΖ Α.Ε., Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης - ΟΑΔΥΚ Α.Ε., Φλώρινας, Μεσσηνίας Α.Ε, Κυκλάδων, Φθιώτιδας και Ημαθίας.

Η Δημόσια Δαπάνη για το πρόγραμμα του Νομού Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 7.750.000 και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Λευκάδας ανέρχεται σε 6.250.000 (την εφαρμογή του οποίου έχει η Τριχωνίδα Α.Ε.), ενώ ο προϋπολογισμός, ανάλογα με το είδος των ενταγμένων επενδύσεων, ανέρχεται αντίστοιχα σε 13.000.000 ευρώ και 10.000.000 ευρώ, περίπου.

Στη κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε, προτεραιότητά μας είναι ο εξορθολογισμός των διαθέσιμων πόρων και δαπανών, με παράλληλη στήριξη της ανάπτυξης της υπαίθρου και ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών της χώρας».

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Νομού Θεσσαλονίκης αφορά 17 Δήμους (58 Δημοτικά/ Τοπικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 1.594,7 km2 και πληθυσμό 120.570 κατοίκους. Το βασικό σύνθημα που θα συνοδεύει και θα σηματοδοτεί κάθε αναφορά στο πρόγραμμα και τις δράσεις του είναι : «Γεύση Ζωής από τα Χωριά της Θεσσαλονίκης». Στο επίκεντρο του εγκεκριμένου προγράμματος, στο πεδινό τμήμα της υπαίθρου του Νομού Θεσσαλονίκης, βρίσκεται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, με σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του διαφοροποιούμενου παραγωγικού συστήματος και την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βέλτιστη ενσωμάτωση της αειφόρου εκμετάλλευσης των ενδογενών αναξιοποίητων πόρων της περιοχής (τοπικά προϊόντα και φυσικό περιβάλλον) στις οικονομικές δραστηριότητες αυτής, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιοχής (γειτνίαση με το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και με σημαντικούς μεταφορικούς άξονες) και του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να οδηγήσουν στην οικονομική ευρωστία και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής αυτής.

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Λευκάδας αφορά 18 Δήμους (89 Δημοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 1.469,026 km2 και πληθυσμό 70.081 κατοίκους. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αναδείξει την ταυτότητα της περιοχής μέσω της επιλογής δράσεων και έργων που θα ξεκινούν από το Καρπενήσι και θα καταλήγουν στο Μεγανήσι. Οι δράσεις που εντάσσονται σ’ αυτό έχουν ως επίκεντρο την αντιμετώπιση βασικών διαρθρωτικών προβλημάτων με την υιοθέτηση της ολοκληρωμένης προσέγγισης και της ορθολογικής αξιοποίησης των τοπικών πόρων με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της περιοχής εφαρμογής.

Η περιοχή περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό περιβαλλοντικών πόρων και οικοσυστημάτων και ως εκ τούτου παράλληλα επιδιώκεται η ανάδειξη σημαντικών περιβαλλοντικών πόρων και οικοσυστημάτων (ποτάμια, λίμνες, ορεινοί όγκοι), μέσω δράσεων δικτύωσης, προβολής και προώθησης των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και των παραδοσιακών προϊόντων καθώς και μέσα από συνεργασίες (διατοπικές και διαπεριφερειακές ).

Σημειώνεται ότι τμήμα των περιοχών των νομών περιλαμβάνεται στις περιοχές εφαρμογής του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ, καθώς και σε περιοχές εφαρμογής του LEADER Αλιείας. Επίσης, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι τμήματα των Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας ανήκουν σε έτερο τοπικό πρόγραμμα LEADER του οποίου την ευθύνη διαχείρισης έχει η ΟΤΔ «ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε.».

Με την υπογραφή των συμβάσεων, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δράσεις των τοπικών προγραμμάτων και το διάστημα που ακολουθεί, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, μέσα από τα γραφεία και τις ιστοσελίδες (www.aneth.gr,www.trihonida.gr ) των δύο ΟΤΔ.

Δημοσίευση σχολίου