Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Δύο θέσεις εργασίας, ειδικότητας Γεωπονίας,1 θέση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας

Η προκύρηξη θα βγεί σύντομα.....προφανώς από τη νέα Περιφερειακή Αρχή σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την Νομαρχία Μαγνησίας

Προκηρύχθηκαν δύο θέσεις εργασίας, ειδικότητας Γεωπονίας, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.
Γεωπόνος - Εργασία
 • Κατηγορία: ΠΕ
 • Ειδικότητα: Γεωπονίας
 • Θέσεις: 2 (Δύο)
 • Φορέας: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας
 • Έδρα - Νομαρχία: Μαγνησίας
 • Απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ)
 • Αριθμός Προκήρυξης: 1/2010 8427/3-9-10
 • Πληροφορίες: 2421352524, Νομαρχία Μαγνησίας: 2421070931, 2421070951, 2421071022
 • Ημερομηνία έγκρισης ΑΣΕΠ: 15/12/2010
Πηγή: asep.grΠροκηρύχθηκε μία θέση εργασίας, ειδικότητας Γεωπονίας, στο Δήμο Λαρισαίων.
Γεωπόνος - Εργασία
 • Κατηγορία: ΠΕ
 • Ειδικότητα: Γεωπονίας
 • Θέσεις: 1 (Μία)
 • Φορέας: Δήμος Λαρισαίων
 • Έδρα - Νομαρχία: Λάρισας
 • Απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ)
 • Αριθμός Προκήρυξης: 1/2010 11778/26-7-10
 • Πληροφορίες: 2410-531953, Δήμος Λαρισαίων: 2410-564200, 2410-531948, 2410-250608
 • Ημερομηνία έγκρισης ΑΣΕΠ: 20/12/2010
Πηγή: asep.gragrogreco.blogspot.com
Δημοσίευση σχολίου