Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Στην Καρδίτσα το 16ο Συνέδριο Ζιζανιολογίας και Βιοποικιλότητας

ImageΗ Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία πραγματοποιεί το 16ο Επιστημονικό Συνέδριο «Ζιζανιολογία και Βιοποικιλότητα» 1 – 2 Δεκεμβρίου 2010 στο Ξενοδοχείο Thessalikon Grand Hotel, στην Καρδίτσα. Το συνέδριο συνδιοργανώνουν η Ε.Ζ.Ε., το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Ελλάδας.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010
08:30 Προσέλευση και εγγραφή συνέδρων.
09:30 Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί – Κήρυξη εργασιών Συνεδρίου.
10:00 Τιμώμενα Μέλη ΕΖΕ Γενική Ομιλία
10:10 Ζιζανιολογία και Βιοποικιλότητα, Σπ. Βυζαντινόπουλος
1η Ενότητα
Ζιζανιολογία και Βιοποικιλότητα
Προεδρείο. Σκόρδας, Ε. Βλάχος, Δ. Χάχαλης, Η. Τραυλός, Β. Κατή, Μ. Νταράουσε
10:35 Οι εξελίξεις στη γονιδιωματική τεχνολογία και οι επιπτώσεις τους στη ζιζανιολογία. Α. Τσαφτάρης
10:55 Ζιζάνια εισβολείς και επιβλαβή: Τι είναι, ποια είναι, σημασία, νομοθεσία. Π. Λόλας
11:10 Διάλειμμα - Καφές
2η Ενότητα – Α΄ Συνεδρία
Ζιζάνια: Βιολογία - Οικολογία – Αντιμετώπιση
Προεδρείο: M. Δαμανάκης, Α. Σφουγγάρης, Β. Γουτούλης
11:30 Αποτελεσματικότητα – εκλεκτικότητα ζιζανιοκτόνων στην κουϊνόα
(Chenopodium quinoa). Σ. Σουΐπας και Π. Λόλας
11:45 Ανταγωνισμός περικοκλάδας (Convolvulus arvensis L.) και πιπεριάς - ο ρόλος της περικοκλάδας στην καταπολέμηση του ωιδίου στην πιπεριά, στην επαρχία. Δομοκού. Α. Καρκάνης, Α. Ευθυμιάδου και Δ. Μπιλάλης
12:00 Προφυτρωτική ζιζανιοκτονία στον αραβόσιτο: Η πρώιμη απομάκρυνση των ζιζανίων συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της παραγωγής. Σ. Παραγυιού, Γ. Παπούλιας και Ι. Παπαγεωργίου
12:15 Επίδραση ορισμένων αιθέριων ελαίων στη βλάστηση σπόρων καλλιεργούμενων φυτών και ζιζανίων. A. Κλεισιάρης, Θ. Γιτσόπουλος, Π. Χατζοπούλου και Ε. Πάνου-Φιλοθέου
12:30 Χημική αντιμετώπιση των ζιζανίων αγριοτοματιά (Solanum nigrum L.) και λουβουδιά (Chenopodium album L.) σε καλλιέργεια πατάτας (Solanum tuberosum). Ε. Τάτση, Γ. Παπάζης, Γ. Πατακιούτας, Χ. Τσούτση και Τ. Αλμπάνης
12:45 Διάλειμμα- Καφές
2η Ενότητα - Β Συνεδρία
Ζιζάνια: Βιολογία - Οικολογία – Αντιμετώπιση
Προεδρείο: Π. Μπαλαγιάννης, Γ. Βασιλείου, Α. Κατσίβας
13:15 Ανταγωνιστική ικανότητα μιγμάτων κριθαριού με κουκιά εναντίον του ζιζανίου παπαρούνα (Papaver rhoeas). Κ. Δήμας, Ι. Βασιλάκογλου, Θ. Γάτσης, Ν. Γκουγκουλιάς, Ν. Χουλιαράς, Κ. Πασχαλίδης και Χ. Μακρίδης
13:30 Αποτελεσματικότητα και εκλεκτικότητα ζιζανιοκτόνων στο σουσάμι (Sesamum indicum). Σ. Σουΐπας, Θ. Γέμτος και Π. Λόλας
13:45 Έλεγχος των ζιζανίων με βιολογικά και χημικά μέσα σε καλλιέργεια πράσου
(Allium porrum L.). Α. Καρκάνης, Δ. Μπιλάλης και Α. Ευθυμιάδου
14:00 Διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας του ζιζανίου μυρώνι (Scandix pectin
veneris) σε καλλιέργεια βίκου και σιταριού. Σ. Σουΐπας και Π. Λόλας
14:15 USDA ARS EBCL, A connecting bridge between USA and Europe. J. Kashefi
14:30 Διακοπή – Ελεύθερο Γεύμα
3η Ενότητα
Επισκοπήσεις – Νέα Είδη Ζιζανίων
Προεδρείο: Θ. Στρουθόπουλος, Κ.Γιαννοπολίτης, Μ. Γαλάνης
16:30 Το ζιζάνιο Physalis angulata στη Δυτική Ελλάδα. Η. Τραυλός, Σ. Τραυλός, Γ. Οικονόμου και Σ. Λυμπεροπούλου
16:45 Μελέτη των ζιζανίων Euphorbia heterophylla και Sida spinosa, ως νεο-εμφανιζόμενων ειδών στο βαμβάκι. Δ. Χάχαλης, Η. Τραυλός και Μ. Νταράουσε
17:00 Γραπτές Ανακοινώσεις
17:20 Διάλειμμα - Καφές
4η Ενότητα
Ανθεκτικότητα Ζιζανίων – Διαχείριση
Προεδρείο: Κ. Μπλουκίδης, Ι. Βασιλάκογλου, Κ. Μαυρωτάς
17:30 Αξιολόγηση βιοτύπων αγριοβρώμης (Avena sterilis) ως προς την ανάπτυξη
ανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα αναστολείς του ενζύμου Accase. Η. Τραυλός, Κ. Γιαννοπολίτης, Γ. Οικονόμου, Π. Κανάτας και Ε. Πασπάτης
17:45 Αξιολόγηση 11 βιοτύπων του ζιζανίου μουχρίτσα (Echinochloa spp) για πιθανή
ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα imazamox και profoxydim. Ν. Σ. Καλούμενος και Η. Γ. Ελευθεροχωρινός
18:00 Ένδο- και διειδική ευαισθησία των ζιζανίων Phalaris brachystachys και Phalaris paradoxa στα ζιζανιοκτόνα fenoxaprop-p-ethyl και fenoxaprop + iodosulfuron. X. Αλεξούδης, Γ. Βασιλείου, Σ. Δ. Κουτρούμπας
18:15 Αξιολόγηση 30 βιοτύπων του ζιζανίου μουχρίτσα (Echinochloa spp) για πιθανή
ανάπτυξη ανθεκτικότητας στο ζιζανιοκτόνο penoxsulam. Σ. Λ. Χατζηλαζαρίδου, Ν. Σ. Καλούμενος και Η. Γ. Ελευθεροχωρινός
18:30 Αλληλούχηση του ALS γονιδίου και δράση του ALS ενζύμου από 13 πληθυσμούς ήρας λεπτής (Lolium rigidum) με σταυρανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα chlorsulfuron και mesosulfuron. Ν. Σ. Καλούμενος, Β. Κ. Τσιώνη, Ε. Γ. Νταλιάνη, Χ. Α. Δόρδας και Η. Γ. Ελευθεροχωρινός
18:45 Μελέτη της έντασης ανθεκτικότητας (R/S) εννέα βιοτύπων του ζιζανίου αγριοβρώμη (Avena sterilis) σε ζιζανιοκτόνα αναστολείς της δράσης του Accase ενζύμου και αλληλούχησης του Accase γονιδίου. Α. Π. Παπαπαναγιώτου, Ν. Σ. Καλούμενος, Χ. A. Δόρδας και Η. Γ. Ελευθεροχωρινός
19:00 Γενική Συνέλευση Μελών Ε.Ζ.Ε
21:00 Γεύμα Συνέδρων (προσφορά ΕΖΕ)


Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010
5η Ενότητα
Ολοκληρωμένα Συστήματα Αντιμετώπισης Ζιζανίων
Προεδρείο: Κ. Δήμας, Θ. Γιτσόπουλος, Ι. Μακερούφας
08:30 Τρόποι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ζιζανιοκτόνου diquat σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Ι. Βασιλάκογλου, Ι. Παπαγεωργίου και Κ. Δήμας. Xωροχρονική ανάλυση δεδομένων ζιζανιοχλωρίδας της καλλιέργειας του βάμβακος. Χ. Βλάχος, Δ. Καλύβας και Γ. Οικονόμου
09:00 Ξενικά είδη δέντρων και θάμνων που θεωρούνται ζιζάνια - ολοκληρωμένη διαχείριση, έλεγχος και καταπολέμηση αυτών. Κ. Α. Σπανός και Δ. Γαϊτάνης
09:15 Εξέλιξη τριετούς καλλιέργειας άγριας αγκινάρας σε συνθήκες ανταγωνισμού και μη με τα ζιζάνια. Κ. Δήμας, Ι. Βασιλάκογλου, Κ. Πασχαλίδης και Θ. Γάτσης
09:30 Μελέτη της αλληλεπίδρασης των αποστάσεων γραμμών σποράς και της άρδευσης στην παραγωγή, ποιότητα της ίνας και ανταγωνισμό με ζιζάνια στο βαμβάκι. Μ. Νταράουσε
09:45 Διάλειμμα - Καφές
6η Ενότητα
Ζιζανιολογία: Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
Προεδρείο: Η. Ελευθεροχωρινός, Α. Καρκάνης, Μ. Παϊσίου
10:15 Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην τύχη και τη συμπεριφορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη ρύπανση των υπόγειων νερών Σ. Βυζαντινόπουλος
10:30 EcoPest: Στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων χρήσης των ζιζανιοκτόνων στην Kωπαΐδα. Δ. Χάχαλης, Σ. Βυζαντινόπουλος και Θ. Γκιτσόπουλος
10:45 Αξιολόγηση οικοτοξικολογικής επικινδυνότητας ζιζανιοκτόνων που ανιχνεύθηκαν σε υδατοσυστήματα του Β. Έβρου. Ζ. Βρύζας, Χ. Αλεξούδης, Ε. Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και Γ. Βασιλείου
11:00 Φυσιολογία – καταλληλότητα ορισμένων ζιζανίων και καλλιεργούμενων ειδών
στη φυτοαποκατάσταση εδαφών επιβαρυμένων με χαλκό. Ε. Γ. Ντούλα, Η. Γιαννακός, Ε. Βαρδαβάκης και Π. Λόλας
11:15 Ανάλυση δειγμάτων υπόγειων και επιφανειακών νερών της περιοχής Κωπαΐδας
για το ζιζανιοκτόνο glyphosate και το μεταβολίτη του AMPA – πρόγραμμα life+
ecopest. Β. Κατή, Κ. Μαχαίρα και Α. Παναγόπουλος
11:30 Διάλειμμα
7η Ενότητα
Νέα ζιζανιοκτόνα – Φυτορυθμιστικές ουσίες
Προεδρείο: Ε. Πασπάτης, Π. Ευθυμιάδης, Ι. Παπαγεωργίου
12:00 Εκλεκτικότητά στην πατάτα και αποτελεσματικότητα εναντίον του ζιζανίου περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis) των ζιζανιοκτόνων sulfosulfuron και flumioxazine. Ι. Βασιλάκογλου, Κ. Δήμας, Μ. Γαλάνης και Λ. Σκρέτης
ΧΟΡΗΓΟΙ
Ευχαριστίες εκφράζονται για την προσφορά τους στη διοργάνωση του 16ου Επιστημονικού Συνεδρίου της ΕΖΕ, στους:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩ.ΤΕ.Ε & ΓΕΩ.ΤΕ.Ε Κ.Ε.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
DOW AGROSCIENCES
DU PONT AGRO HELLAS AE
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ. & Ν., Α.Β.Ε.Ε.
F.M.C. ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
INTRACHEM ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
ΜΟΝSANTO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
SYNGENTA HELLAS ΑΕΒΕ
Ε.Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΠΗΛΑΙΑΣ Α.Ε.
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ

www.agronews.gr/

Δημοσίευση σχολίου