Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 9:30π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ).

Κατά την έναρξη των εργασιών θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Κουτσούκος και θα ακολουθήσει ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ και Ειδικού Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών κ. Βαγγέλη Διβάρη.

Μεταξύ των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, είναι η πρόοδος υλοποίησης του ΠΑΑ, η τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής πράξεων, καθώς και η πρόοδος της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Προγράμματος. Ενημέρωση θα γίνει και για την Ετήσια Συνάντηση με την ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 25/11/2010.

Ειδικά θέματα που θα συζητηθούν στη Συνεδρίαση, αποτελούν:

  • η πρόταση σύστασης Ειδικού Αγροτικού Ταμείου στο πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ),

  • το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και

  • η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής προς το 2020.

Δημοσίευση σχολίου