Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Υπεγράφη ΚΥΑ που θα επιτρέπει στα ΚΕΠ να δίνουν άδειες εμπορίας αγροτικών εφοδίων

Υπεγράφη ΚΥΑ που θα επιτρέπει στα ΚΕΠ να δίνουν άδειες εμπορίας αγροτικών εφοδίων

Στην συγχώνευση ή και την κατάργηση δικαιολογητικών, καθώς και την αντικατάστασή τους με υπεύθυνες δηλώσεις, ώστε να μειώνεται η γραφειοκρατία και να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά οι ενδιαφερόμενοι αγρότες και πολίτες, προχωρά άμεσα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σημερινή ανακοίνωση: «Με το Νόμο 3844/2010 εναρμονίστηκε η εθνική μας νομοθεσία στην κοινοτική Οδηγία 2006/123, που αφορά την απλούστευση των διαδικασιών σε θέματα παροχής υπηρεσιών». Οι διαδικασίες αδειοδότησης αφορούν τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών, προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής, Εισροών Φυτικής Παραγωγής και Βιολογικής Γεωργίας και Εμπορίας και Κτηνιατρικών Εφαρμογών. Στον άμεσο προγραμματισμό του ΥΠΑΑΤ είναι και η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων, η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των υπηρεσιακών διαδικασιών και η αποφυγή της ταλαιπωρίας των αγροτών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση: «Το πρόγραμμα απλοποίησης διαδικασιών συνεχίζεται με εντεινόμενο ρυθμό στο στόχο που έθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, ώστε όλες οι συναλλακτικές σχέσεις των αγροτών να γίνονται μέσω των ΚΕΠ». Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης με την μορφή ΚΥΑ με αριθμό 307752 την οποία συνυπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Σκανδαλίδη, και ο υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γ. Ντόλιου. Μετά την δημοσίευση μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα μπορούν να διεκπεραιώνονται οι διοικητικές διαδικασίες της χορήγησης άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων τύπου Α ή Β, άδειας επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και της άδειας λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων.
Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ ,για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών θα συμπληρώνονται ειδικά έντυπα αιτήσεων τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα έντυπα επισυνάπτονται στην εν λόγω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, ισχύουν δε και για την διεκπεραίωση των οικείων πιστοποιημένων διαδικασιών από τα Κ.Ε.Π. Τα προβλεπόμενα, αφορούν μόνο στις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών, των συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με όλες τις πληροφορίες και τα έντυπα

www.agrotypos.gr/

Δημοσίευση σχολίου