Αναζήτηση Αναρτήσεων

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση έργου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου προχωρά το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 17/12/2010 και αφορά τόσο αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όσο και Τριτοβάθμιας. Η πρόσκληση αφορά 6 κατηγορίες: 1) Στελέχη υποστήριξης με ειδικότητα στην Πληροφορική, 2) Στελέχη υποστήριξης με ειδικότητα στα Οικονομικά, 3) Βοηθοί Λογιστή, 4) Στελέχη υποστήριξης με ειδικότητα σε θέματα εκπαίδευσης, 5) Γραμματείς Διοίκησης, 6) Γενικών καθηκόντων.


Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με την υποβολή μίας απλής αίτησης, συνοδευόμενης από βιογραφικό και απλή φωτοτυπία δικαιολογητικών (πτυχία και βεβαιώσεις), ενώ η οποιαδήποτε επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στην σελίδα http://www.elke.uoa.gr/ann/prokirixi_2010-2013.pdf . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ψάξουν στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών http://www.elke.uoa.gr/ .
Δημοσίευση σχολίου