Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ISO 17O25


Τον Ιούλιο του 2010, το Εργαστήριο Υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων πέρασε με επιτυχία την επιτήρηση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ). Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από τον Μάιο του 2008 για τον πολυ-υπολειμματικό προσδιορισμό φυτοφαρμάκων (a-endosulfan, b-endosulfan, azinphos methyl, chlorpyrifos ethyl, demeton-S-methyl, diazinon, ethion, fenarimol, fenitrothion, heptenofos, methidathion, myclobutanil, parathion methyl, penconazole, phosalone, pirimicarb, tetradifon) σε φρούτα και λαχανικά (μηλοειδή, καρποφόρα λαχανικά και σταφύλια). Για το 2011 προγραμματίζεται η επέκταση της διαπίστευσης για επιπλέον 8 φυτοφάρμακα.

Επίσης το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ολοκλήρωσε με επιτυχία τον έλεγχο του Ε.ΣΥ.Δ. για τις δοκιμές: προσδιορισμός ολικών διαλυτών στερεών (brix) σε μεταποιημένα προϊόντα βιομηχανικής τομάτας, προσδιορισμός ολικών διαλυτών στερεών (brix) σε μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά, προσδιορισμός ολικών διαλυτών στερεών (brix) σε σταφύλια, μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, βερίκοκα, ακτινίδια, τομάτα, προσδιορισμός τιμής pH σε οίνους, προσδιορισμός ενεργού οξύτητας (pH) σε μεταποιημένα προϊόντα βιομηχανικής τομάτας, προσδιορισμός τιμής pH σε επιφανειακά νερά, προσδιορισμός ενεργού οξύτητας (pH) σε τομάτα, μήλα, αχλάδια, σταφύλια, ακτινίδια, προσδιορισμός περιεκτικότητας σε σάκχαρα με διαθλασιμετρία σε γλεύκη (συμπυκνωμένα και ανακαθαρισμένα), προσδιορισμός αλκοολικού τίτλου αποστάγματος με αραιόμετρο σε οίνους, προσδιορισμός ολικής σκληρότητας σε επιφανειακά νερά, προσδιορισμός νιτρικών ιόντων σε επιφανειακά νερά. Επίσης, επέκτεινε το πεδίο δοκιμών του στις εξής δοκιμές: προσδιορισμός ολικής οξύτητας σε οίνους, προσδιορισμός της τιμής της ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε επιφανειακά νερά, προσδιορισμός ελεύθερου και ολικού διοξειδίου του θείου σε λευκούς οίνους, προσδιορισμός νιτρικών ιόντων σε φυλλώδη λαχανικά και προσδιορισμός μολύβδου σε φυλλώδη λαχανικά. Η αξιολόγηση ήταν σε όλα τα επίπεδα επιτυχής και παρατηρήθηκαν μόνο μικρές διορθωτικές ενέργειες (τύπου 3). Να σημειωθεί ότι το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου αποτελεί Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς σε βαρέα μέταλλα για προϊόντα φυτικής παραγωγής. Για το 2011 προγραμματίζεται η επέκταση της διαπίστευσης σε προσδιορισμό εξασθενούς χρωμίου σε λαχανικά και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά ελιαολάδου.


Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Σπύρος Βλειώρας
Δημοσίευση σχολίου