Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Επικαιρότητα - Ανακοινώσεις

 • 734 πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ.
  734 προγράμματα επιμόρφωσης περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό του ΙΝ.ΕΠ. για το A΄ εξάμηνο του 2011. Από αυτά 381 θα διεξαχθούν σε 54 πόλεις της Περιφέρειας. Είναι όλα πιστοποιημένα και απευθύνονται σε τουλάχιστον 18.000 στελέχη της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.

  Τα παραπάνω προγράμματα καλύπτουν 104 τίτλους επιμορφωτικών προγραμμάτων, εκ των οποίων οι 51 είναι νέα σεμινάρια, πολλά εκ των οποίων αντιστοιχούν στα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας.

  Στα προγράμματα συμπεριλαμβάνονται 56 επιμορφωτικές δράσεις για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 30 προγράμματα για την εκπαίδευση του προσωπικού που θα στελεχώσει τις Μονάδες Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  Με το νέο σχεδιασμό των προγραμμάτων επιδιώκεται η αποτίμηση της συμβολής της επιμόρφωσης στη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενισχύεται η συνεργασία φορέων του δημοσίου και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών και για τον σχεδιασμό της επιμόρφωσης σε κάθε υπηρεσία.

  Η ηλεκτρονική αίτηση καθίσταται πλέον αποκλειστική μέθοδος υποβολής αιτήσεων και συμμετοχής των υπαλλήλων στα προγράμματα. Εισάγεται η ηλεκτρονική αποκλειστικά ενημέρωση υπηρεσιών και φορέων για τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ.

  Αναζητήστε τον εξαμηνιαίο προγραμματισμό

  Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντoς για τα ενταγμένα μέλη στο Νέο Μητρώο Εκπαιδευτών
  Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αναδιοργανώνει τις διαδικασίες σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης των εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών του δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα ενταγμένα μέλη στο Νέο Μητρώο Εκπαιδευτών του:

  1.
  Να επιλέξουν θεματικές ενότητες για τις οποίες επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτές
  2. Να δηλώσουν τις δράσεις στις οποίες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν

  και, παράλληλα, υπενθυμίζει στα μέλη του παλαιού Μητρώου ότι, μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 δε θα είναι δυνατή η αξιοποίηση εκπαιδευτών που δε θα έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Νέο Μητρώο Εκπαιδευτών. • Επιμορφωτικές Ημερίδες του ΙΝ.ΕΠ. για το «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

  Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διοργανώνει εντός του μηνός Δεκεμβρίου του 2010 επτά επιμορφωτικές ημερίδες για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  Οι ημερίδες, σε πρώτη φάση, απευθύνονται σε 1.000 διευθυντικά στελέχη που θα υπηρετήσουν τις νέες δομές των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

  Θα ακολουθήσουν άλλες 54 επιμορφωτικές ημερίδες κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011 στις έδρες των νομών της χώρας με τη συμμετοχή τουλάχιστον 7.000 στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Στο επίκεντρο των επιμορφωτικών αυτών δράσεων θα είναι η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, οι αρμοδιότητες των νέων αποκεντρωμένων δομών, καθώς και ζητήματα προσωπικού, οργάνωσης των Υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης.

  Ταυτόχρονα, έως τον Μάρτιο του 2011, έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν από το ΙΝ.ΕΠ. συνολικά 55 προγράμματα επιμόρφωσης για το προσωπικό που θα στελεχώσει τα Ηλεκτρονικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τις Μονάδες Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  Οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής των επτά ημερίδων, ανά Διοικητική Περιφέρεια, έχει ως ακολούθως:

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  ΤΟΠΟΣ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

  ΚΡΗΤΗΗΡΑΚΛΕΙΟ3/12/2010
  ΑΤΤΙΚΗΑΘΗΝΑ6/12/2010
  ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑΑΘΗΝΑ8/12/2010
  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΠΑΤΡΑ10/12/2010
  ΗΠΕΙΡΟΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΙΩΑΝΝΙΝΑ13/12/2010
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15/12/2010
  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΛΑΡΙΣΑ17/12/2010

  ΕγκύκλιοςΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Δελτίο Τύπου

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τα μέλη του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

  για τη συγγραφή του εκαπιδευτικού υλικού Επιμόρφωτικού Προγράμματος με τίτλο "Μέτρηση των επιπτώσεων της επιμόρφωσης και κατάρτισης", που πρόκειται να υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

  Προθεσμία υποβολή αιτήσεων: μέχρι και 24/11/2010.

  Πρόσκληση

 • Εκπόνηση Ερωτηματολογίων, επεξεργασία τους και ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»
  Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει :

  α) την εκπόνηση ερωτηματολογίων που θα απευθύνονται στα στελέχη των νέων Δήμων και Περιφερειών, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε ημερίδες, δηλαδή για 6.000-7.000 περίπου υπαλλήλους με μέσο πλήθος συμμετεχόντων ανά ημερίδα 110 υπάλληλοι, όπως επίσης και 13 ημερίδων-workshops με μέσο πλήθος συμμετεχόντων ανά ημερίδα-workshop 60 στελέχη των Δήμων και Περιφερειών.

  Με τα ερωτηματολόγια στόχος είναι η καταγραφή της ανάγκης των συμμετεχόντων για το βαθμό ενημέρωσης, πληροφόρησης ως προς την εφαρμογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ή τις πιθανές ελλείψεις σε ότι αφορά της εφαρμογή του,

  β) ο «ανάδοχος» του υποέργου θα έχει την ευθύνη της ποσοτικής και ποιοτικής επεξεργασίας των εν λόγω ερωτηματολογίων, και

  γ) ο «ανάδοχος» θα αναπτύξει εφαρμογή διαδικτυακού τόπου (web application) με “διαδραστική” μορφή, η οποία θα ενταχθεί στον ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ειδικότερα, στην εν λόγω εφαρμογή θα ενταχθεί, μεταξύ των άλλων, το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί από προηγούμενη δράση-διαδικασία, καθώς επίσης τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων. Οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παραπάνω υποβάλλοντας ερωτήματα, χρησιμοποιώντας «λέξεις – κλειδιά» κλπ.

  Περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α 4ΙΗΝ4691ΦΟ-6.

  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.
  (ΣΑΕ Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2010ΣΕ01580047)

  Διακήρυξη

www.ekdd.gr/

Δημοσίευση σχολίου