Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Ανάρτηση Εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ για τη διαδικασία αδειοδότησης ΑΠΕ εντός Γης Υψηλής Παραγωγικότητας

Υπογράφηκε και αναρτήθηκε σήμερα η (αναμενόμενη εδώ και μήνες) Εγκύκλιος Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.26928/16-12-2010 του ΥΠΕΚΑ για τη διαδικασία αδειοδότησης ΑΠΕ εντός Γης Υψηλής Παραγωγικότητας.

www.ypeka.gr - Θέματα ΑΠΕ - Ενημέρωση Επενδυτών.

Δημοσίευση σχολίου