Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ NEA!!!!!!!!ΣΕ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Υπογραφή Προεδρικών Διαταγμάτων για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα

1. http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=4198
http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=4217
Υπογραφή Προεδρικών Διαταγμάτων για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα
και άλλα πολλά http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1887%3A101205-proedrikadiatagmata&catid=80%3Adeltia-typou&Itemid=806&lang=el

2. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο καθορίζει:........

5. Οι Πτυχιούχοι Δασοπόνοι και Διαχειριστές Φυσικού Περιβάλλοντος των ΤΕΙ, που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, ως μελετητές ή ως εργολήπτες, εγγράφονται στα αντίστοιχα μητρώα μελετητών (ΓΕΜ, κατηγορίες 24, 25 και 27), και εργοληπτών δημοσίων δασοτεχνικών έργων (ΕΔΔΕ), έργων πρασίνου και φυτοτεχνικών έργων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ).
2. Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, β) Αρχιτεκτονικής Τοπίου γ) Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, και δ) Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, καθώς και των ισοτίμων και αντιστοίχων αυτών, λαμβάνουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους, μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας της ειδικότητάς τους στον διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Δημοσίευση σχολίου