Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Το WWF Ελλάς ζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για τη θέση «Συντονιστής εθελοντών για την προστασία των υγρότοπων της Κρήτης»


Το WWF Ελλάς (www.wwf.gr) ζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για τη θέση «Συντονιστής εθελοντών για την προστασία των υγρότοπων της Κρήτης» στο πρόγραμμα για την προστασία των νησιωτικών υγροτόπων της Ελλάδας, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Δείτε και σας παρακαλώ προωθήστε σε οποιονδήποτε μπορεί να ενδιαφέρεται το συνημμένο αρχείο.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το

WWF Ελλάς (www.wwf.gr) ζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για τη θέση «Συντονιστής εθελοντών για την προστασία των υγρότοπων της Κρήτης» στο πρόγραμμα για την προστασία των νησιωτικών υγροτόπων της Ελλάδας, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Η θέση αφορά το συντονισμό και διαχείριση εθελοντικών ομάδων με αντικείμενο την παρακολούθηση των υγροτόπων της Κρήτης, επισκέψεις πεδίου για συλλογή δεδομένων και σύνταξη εκθέσεων, συμμετοχή στην ετοιμασία επιστημονικών αναφορών, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων, επικοινωνιακές δράσεις του προγράμματος

.

Απαιτούμενα κύρια προσόντα (με σειρά προτεραιότητας)

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή
 • /και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές με το περιβάλλον αντικείμενο (βιολογία, περιβαλλοντολογία, γεωγραφία, οικολογία, διαχείριση περιβάλλοντος, κλπ
 • ).
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • ,
 • γραπτά και προφορικά
 • Σημαντική εμπειρία σε θέματα συντονισμού και διαχείρισης ομάδων
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια και άνεση
 • ,
  1. μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο
  2. Εμπειρία στη χρήση βασικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
  3. Δίπλωμα οδήγησης
  4. Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων εκτός έδρας

  Επιθυμητά επιπρόσθετα προσόντα

 • Ευρύτερες γνώσεις φυσικής ιστορίας και οικολογίας
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Συμμετοχή και εμπειρία σε προγράμματα
 • -
 • έρευνα πεδίου
  1. Προγενέστερη ενεργή συμμετοχή στο έργο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καθώς και στη διαχείριση εθελοντικών ομάδων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα μέχρι την

  Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011
  , στο k.paragamian@wwf.gr.

  Περισσότερες πληροφορίες

  :

  Καλούστ Παραγκαμιάν

  WWF

  Ελλάς,

  Γραφείο Προγράμματος

  "

  Προστασία νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας

  "

  Γλαύκου

  13,

  Κνωσός

  714 09

  Ηράκλειο Κρήτης

  T: 2810 328019

  F: 2810 327459

  E-mail: k.paragamian@wwf.gr

  Δημοσίευση σχολίου