Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Αρωματικά δένδρα

Αρωματικά δένδρα


Συνήθως κατά την εκπόνηση μελετών τα δένδρα επιλέγονται από τον αρχιτέκτονα τοπίου για να εξυπηρετήσουν κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς και λειτουργίες των χώρων που σχεδιάζει. Το άρωμα ενός δένδρου δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό επιλογής του λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος και το ύψος των δένδρων δεν επιτρέπουν στον χρήστη να έχει επαφή με τα άνθη.Πολλά όμως από τα δενδρώδη είδη γεμίζουν τον αέρα με την λεπτή και διεισδυτκή μυρωδιά τους δίνοντας ιδιαίτερη αίσθηση στον χρήστη του χώρου που τα φιλοξενεί. Έτσι λοιπόν ο κράταιγος ο οξυάκανθος (Crataegus oxyacanthoides) τον Μάιο, προσφέρει πληρότητα στον χώρο που διακοσμεί με το υπέροχο άρωμα των ανθέων του ενώ οι φιλύρες ξεχωρίζουν για την απαλότητα του αρώματος που προσφέρουν. Μια ομάδα από αυτά τα δένδρα μπορεί να γεμίσουν με ανάλαφρη και διακριτική μυρωδιά τον άνεμο ένα ζεστό βράδυ μεταφέροντας την μακριά σε μεγάλη απόσταση.To άρωμα του Eleagnus unbellata είναι εξίσου διαπεραστικό και εξίσου εκπληκτικό με το αγιόκλημα. Ο Fraxinus ornus έχει αρωματικά άνθη και η Paulownia tormentosa το ίδιο, ενώ αρωματικά άνθη έχουν και οι δυο μανόλιες, η M. Stellata και η Μ. denudata, και καθώς είναι τόσο μικρές μπορούν να φυτευθούν σε μικρό χώρο.

Η Buddleia alternifolia μπορεί να διαμορφωθεί σε ένα μικρό δένδρο (3μ.) με διάμετρο κόμης ίση με το ύψος του. Τα άνθη της μαζεμένα το ένα κοντά στο άλλο σε όλο μήκος του μεγάλου μίσχου της έχουν πανέμορφο χρώμα σαν αυτό της λεβάντας με ευχάριστο άρωμα. Πρόκειται για ένα δένδρο που φυτεύεται και προσαρμόζεται εύκολα δίνοντας πολύ ωραία λουλούδια την άνοιξη.
Η Camelia sasanqua φθάνει σε ύψος 3μ. ή και περισότερο και μπορεί να διαμορφωθεί σε μικρό δέντρο. Βεβαίως το είδος απατεί ειδικές εδαφικές αλλά και κλιματικές συνθήκες αλλά αξίζει να αναφερθεί διότι ποικιλίες της όπως η “Crimson King” και η “Narumi Gata” έχουν υπέροχα αρωματικά άνθη και, επιπλέον, είναι ένα είδος που ανθίζει το χειμώνα. Οι καμέλιες είναι γνωστές για την εξαιρετική ομορφιά των φύλλων και των λουλουδιών τους δίνοντας έτσι χρώμα στον κήπο σε μια εποχή που πολύ λίγα φυτά μπορούν να προσφέρουν.


Περνώντας από το άρωμα των λουλουδιών στο άρωμα των φύλλων και του φλοιού βρίσκουμε μερικά είδη, ιδαίτερα κωνοφόρα όπως η Thuyja plicata με βλαστούς που αν τους τρίψουμε αναδύουν ένα άρωμα σαν αυτό του ανανά.
Επίσης οι κέδροι αναδύουν ένα γενικό άρωμα από το φυλλωμά τους καθώς επίσης και το Cupressus macrocarpa όπως και οι βελόνες της Ερυθρελάτης (Picea engelmanii “Glauca” 3μ.) που μυρίζουν σαν βάλσαμο. Από τα φυλλοβόλα δένδρα η Λεύκη Populus trichocarpa έχει αρωματικό φλοιό όπως επίσης και το Liriodedron tulipifera. Τέλος και για να επιστρέψουμε στο σημείο απ’ όπου ξεκινήσαμε υπάρχει και η Δαφνη με το έντονο άρωμα στα φύλλα της.
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ

http://istath.blogspot.com/2011/02/blog-post_26.html

Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΕΙΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους γεωτεχνικούς ότι προκειμένου να καλυφθεί πλήρως και αποτελεσματικά η ανάγκη για ενημέρωση σε σχέση με τις προσεχείς εκλογές

(10 Απριλίου 2011) για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης στο Επιμελητήριο, δημιουργήθηκε ειδικός χώρος στον κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (www.geotee.gr) με τίτλο «ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2011»
στον οποίο θα καταχωρείται όλο το ενημερωτικό υλικό για τις εκλογές

.

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Μεγάλο πρόστιμο σε 5 επιχειρήσεις Ιχθυοκαλλιέργειας .

Πρόστιμο 680.000 Ευρώ περίπου επέβαλε η Επιτροπή Αταγωνισμού με ομόφωνη απόφαση της όπου έκρινε ότι το μνημόνιο συνεργασίας που είχαν συνάψει στις 6 Νοεμβρίου 2008, πέντε εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας , για τον περιορισμό και έλεγχο της παραγωγής και .....διάθεσης των προϊόντων τους στη σχετική αγορά νωπών ψαριών μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας και τον καθορισμό τιμών των σχετικών προϊόντων, καθώς και οι συνακόλουθες ενέργειες προς υλοποίηση των στόχων του, συνιστούν παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ.
Με την απόφαση της, η Επιτροπή, υποχρεώνει τις συμπράττουσες επιχειρήσεις να παύσουν και να μην επαναλάβουν την εν λόγω παράβαση και τους επιβάλλει πρόστιμο, μειωμένο όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και περιστάσεις της υπόθεσης και τη σχετικά βραχεία διάρκεια της παράβασης, ως ακολούθως :
§«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε»: πρόστιμο ύψους διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο (273.582) ευρώ,
§«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»: πρόστιμο ύψους εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα (146.339) ευρώ,
§«ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε»: πρόστιμο ύψους εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων δέκα πέντε (119.015) ευρώ,
§«ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»: πρόστιμο ύψους σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πέντε (42.905) ευρώ, και
§«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε»: πρόστιμο ύψους ενενήντα έξι χιλιάδων σαράντα τέσσερα (96.044) ευρώ.
Παράλληλα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, απειλεί κάθε μια από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, με την επιβολή προστίμου ύψους 10% επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων της, σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης της διαπιστωθείσας παράβασης.
Στην απόφαση, επισημαίνεται ρητά, ότι και κατά πάγια ευρωπαϊκή νομολογία και πρακτική, οι τυχόν οικονομικές κρίσεις δεν δικαιολογούν συμπράξεις οι οποίες περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Οι επιχειρήσεις, επομένως, οφείλουν να αντιμετωπίζουν, τις κρίσεις αυτές, ανεξάρτητα η μία προς την άλλη και με μέσα που δεν στρεβλώνουν και δε νοθεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
Η απόφαση:
http://www.epant.gr/news_details.php?Lang=gr&id=19&nid=337

http://www.agroschannel.com/

Αλλαγή πλεύσης με 500 εκατ. ευρώ στα Σχέδια Βελτίωσης

Αύξηση των διαθέσιμων πόρων μείωση της «βάσης» στο μισό, προκαταβολή το 50% της ενίσχυσης με την έγκριση, 20 εκατ. ευρώ μόνο για γαλακτο- παραγωγούς αγελαδοτρόφους θα περιλαμβάνει η ανανεωμένη προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης που ετοιμάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε περίπου τρεις εβδομάδες.
Ο υπουργός, Κώστας Σκανδαλίδης, παραδέχτηκε ότι η τρέχουσα προκήρυξη ήταν ελλιπής και ότι χρειάζεται διορθώσεις, γι’ αυτό και ανακοίνωσε τις εξής αλλαγές:- Παράταση της προθεσμίας, χωρίς να προσδιοριστεί η ημερομηνία- Αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού από 285 εκατ. ευρώ στα 500 εκατ. ευρώ. Η διαθέσιμη πίστωση για Νέους Γεωργούς αυξάνεται από τα 50 εκατ. ευρώ στα 75 εκατ. ευρώ, ενώ για όλους τους γεωργούς και κτηνοτρόφους από 100 εκατ. ευρώ αυξάνεται στα 270 εκατ. ευρώ, με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή.
- Δεν χρειάζονται μελέτη (επομένως ούτε μελετητή και το αντίστοιχο κόστος) τα Σχέδια Βελτίωσης έως 50.000 ευρώ.
- Προκαταβολή το 50% της ενίσχυσης με την έγκριση.
- Προστίθενται στις επιλέξιμες επενδύσεις τα θερμοκήπια έως 500.000 ευρώ, η ελιά κλασικής φύτευσης (ελληνικές ποικιλίες) και η φύτευση νέων ποικιλιών ροδακινιάς.
- Η βαθμολογική βάση από τα 40 μόρια μειώνεται στα 20-30 μόρια ανά περίπτωση. Επίσης, καταργείται η βάση για τις περιφέρειες της νησιωτικής Ελλάδος (Βόρειο και Νότιο Αιγαίο).
- Κατάργηση της «βάσης» των 15 μορίων που έχει να κάνει με τη συμβολή του Σχεδίου στους στόχους του προγράμματος.
- Για τους τευτλοπαραγωγούς που δεν εντάσσονται στα Σχέδια Βελτίωσης, θα πραγματοποιηθεί προκήρυξη ειδικά για αυτούς, με ένα κονδύλι της τάξης των 17 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός, έχουμε τα εξής:
Οικονομικά στοιχεία
- Αύξηση διαθέσιμων πιστώσεων από 285 εκατ. ευρώ σε 500 εκατ. ευρώ
- Κλαδική κατανομή
75 εκατ. ευρώ για νέους γεωργούς (από 50 εκατ. ευρώ),
270 εκατ. ευρώ για γεωργούς και κτηνοτρόφους εκ των οποίων τα 20 εκατ. ευρώ θα δοθούν για ενίσχυση αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγής.
135 εκατ. ευρώ για καπνοπαραγωγικές περιοχές,
- Περιφερειακή κατανομή
Κάθε περιφέρεια θα διατεθούν οι εξής πόροι:
30 εκατ. ευρώ σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη,
20 εκατ. ευρώ σε Δυτική Ελλάδα,
40 εκατ. ευρώ σε Κεντρική Μακεδονία,
10 εκατ. ευρώ σε Αττική,
20 εκατ. ευρώ σε Δυτική Μακεδονία,
30 εκατ. ευρώ σε Κρήτη,
20 εκατ. ευρώ σε Ήπειρο,
10 εκατ. ευρώ σε Νότιο Αιγαίο,
30 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλία,
10 εκατ. ευρώ σε Βόρειο Αιγαίο,
20 εκατ. ευρώ σε Στερεά Ελλάδα,
10 εκατ. ευρώ σε Ιόνια Νησιά και
20 εκατ. ευρώ σε Πελοπόννησο.
- Για μικρά σχέδια βελτίωσης μέχρι 50.000 ευρώ χωρίς κόστος μελέτης
Στόχοι
Προτεραιότητες:
- Αύξηση της παραγωγής
- συνδυαστικές οικονομικές δραστηριότητες
- ενίσχυση τυποποίησης
- έμφαση σε προϊόντα που χρήζουν μεταποίησης
- σύνδεση με το καλάθι της Περιφέρειας.
- Δράσεις που ενισχύονται
θερμοκήπια: υδροπονικά υψηλής τεχνολογίας, εξοικονόμησης νερού, μεγάλων αποδόσεων, ειδικών καλλιεργειών (πχ φράουλα- καρπούζι-πεπόνι-κολοκύθι-φασολάκι)
κτηνοτροφία
οπωροκηπευτικά «4 εποχών» (πχ πορτοκάλι-ροδάκινο)
εξαγωγικές καλλιέργειες (πχ σαλιγκάρι-μανιτάρι).
Νέες εντάξεις
θερμοκήπια προϋπολογισμού μέχρι 500.000 ευρώ
ελιά κλασικής φύτευσης
νέες ποικιλίες ροδακινιάς.
Βελτίωση βαθμολογίας
Η αύξηση των πιστώσεων συνοδεύεται από βελτιώσεις στη βαθμολογία με σημαντική μείωση της βάσης των 40 μορίων
Νέους Γεωργούς:
20 μόρια – φυτική παραγωγή,
25 μόρια – ζωική παραγωγή
Λοιποί γεωργοί:
25 μόρια – φυτική παραγωγή,
30 μόρια – ζωική παραγωγή
Κατάργηση της βάσης για τις περιφέρειες νησιωτικής Ελλάδας (Βόρειο Αιγαίο - Νότιο Αιγαίο - Ιόνια νησιά),
Κατάργηση της επιμέρους βάσης των 15 μορίων
Βελτιώσεις κριτηρίων βαθμολόγησης (πχ πρόβλεψη βαθμολογίας για νέους γεωργούς του 2006, αύξηση πριμοδότησης «πρώην» και «νυν» καπνοπαραγωγών, πυρόπληκτες περιοχές).
Αναδιατύπωση αποφάσεων
Τα παρακάτω είναι ήδη έτοιμα ή ετοιμάζονται εντός της εβδομάδας:
- της ΚΥΑ σχετικά με τις αμοιβές μελετητών
- της προκήρυξης όσον αφορά την κατανομή στις περιφέρειες και τις κατηγορίες παραγωγών
- της απόφασης για τις δράσεις των Ομάδων Παραγωγών ώστε τα θερμοκήπια να φθάσουν στον προϋπολογισμό των 500.000 ευρώ
- της απόφασης για την ένταξη νέων ποικιλιών ροδακινιάς και την ένταξη της ελιάς κλασικής φύτευσης στις επιλέξιμες καλλιέργειες
- της απόφασης για τη βαθμολογία των σχεδίων
- τη διαμόρφωση απλοποιημένων εντύπων αίτησης για τους παραγωγούς με σχέδια προϋπολογισμού μέχρι 50.000 ευρώ.
Διαβάστε εδώ το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΑΤ για την Αναμόρφωση προκήρυξης για Σχέδια Βελτίωσης
και το Ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων για το 2010

http://www.agronews.gr/

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΓΕΩΤ.Ε.Ε Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας :ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ» Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011 ΛΑΡΙΣΑ

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Γεωπόνων Ν. Λάρισας διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Εκτροφή σαλιγκαριών» την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011 στις 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε (Καψούρη 4 - Λάρισα).ΓΕΩΤ.Ε.Ε Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας
Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας
Σύλλογος Επαγγελματιών Γεωπόνων Ν. Λάρισας


ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ» Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011 ΛΑΡΙΣΑ

Αίθουσα εκδηλώσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε
Καψούρη 4 - ΛΑΡΙΣΑ
Ώρα έναρξης: 18:00


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

18:00 – 18:20 Προσέλευση - Χαιρετισμοί


18:20 – 18:40 Ειδικά Θέματα Βιολογίας Σαλιγκαριών
Μ. Χατζηιωάννου, Λέκτορας Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

18:40 – 19:00 Τύποι Εκτροφής Σαλιγκαριών
Χ. Νεοφύτου, Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος


19:00 – 19:20 Ειδικά Τεχνικά Θέματα Μονάδων Εκτροφής Σαλιγκαριών
Ν. Κατσούλας, Επ. Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

19:20 – 20:00 Οικονομική Βιωσιμότητα Μονάδων Εκτροφής Σαλιγκαριών
Σ. Ματσιώρη, Λέκτορας Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

20:00 - 20:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ


Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

ΠΟΣΓ : απεργιακες κινητοποιήσεις γεωπονων 23-02-2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΔΙΔΟΤΟΥ 26 - ΑΘΗΝΑ 10680
Τηλ. - FAX : 210-3614580

Αριθμ. Πρωτ.: 54 Ημερομηνία: 22-02-2011


Προς:
Γραφεία Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κο Ιωάννη Ραγκούση
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κo Κώστα Σκανδαλίδη

Κοινοποίηση: ΓΕΩΤΕΕ
ΠΟΓΕΔΥ
ΠΕΓΔΥ
ΠΟΣΕΓ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Θέμα: Απεργιακές Κινητοποιήσεις Γεωπόνων

Η Π.Ο.Σ.Γ. στηρίζοντας το διεκδικητικό πλαίσιο των εργαζομένων απέναντι σε πολιτικές που οδηγούν σε απολύσεις, ανεργία, μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων καθώς και την κατάργηση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων συντάσσεται πλήρως με τον αγώνα των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για την αλλαγή της οικονομικής και εργασιακής πολιτικής και αποφάσισε ομόφωνα την συμμετοχή στην 24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011.
Η Π.Ο.Σ.Γ. καλεί τους συμβασιούχους συναδέλφους Γεωπόνους που εργάζονται στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους εποπτευόμενους Οργανισμούς, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ, με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και παροχής έργου, να συμμετέχουν στην Απεργία την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011 και στην Απεργιακή συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως στις 11:00 το Πρωί.


Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ -Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΟΥΒΑΣ- ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Δελτίο τύπου του ΕΦΕΤ για διακίνηση χουρμάδων στους οποίους ανιχνεύτηκε ο ιός της Ηπατίτιδας Α

Ανακλήθηκαν χουρμάδες με ηπατίτιδα Α

Ανακληθηκαν από την αγορά μετά από εντολή του Εναίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) χουρμάδες στους οποίους ανιχνεύτηκε ο ιός της Ηπατίτιδας Α. Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, για τη διακίνηση χουρμάδων, προέλευσης Αλγερίας, οι οποίοι έχουν διακινηθεί από την ολλανδική επιχείρηση "King Nuts en Raaphorst", μέσω Γαλλίας, στην ελληνική επιχείρηση "Κων. Καρδασιλάρης & Υιοί Α.Ε.Β.Ε." (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Η εταιρεία "Κων. Καρδασιλάρης & Υιοί Α.Ε.Β.Ε.", προχώρησε σε ανασυσκευασία του προϊόντος σε συσκευασίες των 230 g, με εμπορική επωνυμία "ΑΒ Χουρμάδες απύρηνοι, προέλευσης Αλγερίας, συσκευάζεται από την "Κων. Καρδασιλάρης & Υιοί Α.Ε.Β.Ε."", με αριθμούς παρτίδας 16-20518-046-047-11 και 9-20518-031-031-11 και με την ίδια ημερομηνία λήξης 29.02.2012.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου των δύο συγκεκριμένων παρτίδων από την συγκεκριμένη επιχείρηση και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που πιθανώς να έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, η απεικόνιση του οποίου φαίνεται παρακάτω, να μην το καταναλώσουν.

www.athina984.gr/

Καταγγελία εργαζομένων του AGROCERT

ImageΤη διγλωσσία της κυβέρνησης, της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και του περιβάλλοντός της, αλλά και της διοίκησης του οργανισμού, τη συσκότιση των προθέσεών τους, όλο το διάστημα που έχει ξεκινήσει η συζήτηση της αναδιάρθρωσης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στον AGROCERT.

Στη σχετική ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι παρά τις διαβεβαιώσεις και τις δηλώσεις, που αλλάζουν ανάλογα με το κοινό και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται, οι εργαζόμενοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι δομές του Υπουργείου, η μία μετά την άλλη και μαζί με αυτές ο AGROCERT, συρρικνώνονται και εξαφανίζονται. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται και υλοποιείται βήμα-βήμα ο διαμελισμός του Οργανισμού και η παράδοση των αρμοδιοτήτων του στα συμφέροντα που ενδιαφέρονται να οικειοποιηθούν το σημαντικό άυλο κεφάλαιο, που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων με τη δουλειά των εργαζόμενων σε αυτόν και με τα χρήματα του ελληνικού λαού, που έχουν επίσης επενδυθεί σ’ αυτόν.

Η προσπάθεια ετών των εργαζόμενων στον AGROCERT για εγκαθίδρυση, εδραίωση και καταξίωση συστημάτων ποιότητας, έχει αρχίσει να έχει αποτέλεσμα. Ελληνικά αγροτικά προϊόντα αιχμής, η φέτα και το λάδι ΠΟΠ-ΠΓΕ, τα προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών απέκτησαν αξιόπιστη πιστοποίηση ταυτότητας από τον AGROCERT, με συστηματικούς, εμπεριστατωμένους ελέγχους τόσο στους πιστοποιούμενους παραγωγούς, όσο και στην αγορά. Τη σημαντική αυτή δουλειά που γίνεται κάθε μέρα και την οργάνωσαν οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό με πολύ κόπο, δουλειά η οποία έχει δώσει σάρκα και οστά - στο ποσοστό που αναλογεί στον Οργανισμό - στο στόχο της απόδοσης ποιότητας και ταυτότητας στο ελληνικό αγροτικό προϊόν, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ανακοινώνει ότι θα παραδώσει δήθεν στις Περιφέρειες, αλλά στην πραγματικότητα σε ποιους; Ξέρουμε το ενδιαφέρον που υπάρχει για ανάληψη από ιδιωτικά συμφέροντα του έργου της πιστοποίησης, τώρα που αυτή έχει αρχίσει να εδραιώνεται ως αξία και να αποκτά εμπορικό ενδιαφέρον. Όπως επίσης ξέρουμε ότι ο AGROCERT προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πιστοποίηση των ΠΟΠ-ΠΓΕ δωρεάν, εξασφαλίζοντας στον έλληνα παραγωγό και καταναλωτή πιστοποιημένο ποιοτικό προϊόν σε ανταγωνιστική τιμή.

Το κράτος έχει επενδύσει πόρους και οι εργαζόμενοι στον AGROCERT έχουν κοπιάσει για να αποκτήσουν υπόσταση και κύρος τα σήματα του AGROCERT. Αισθάνονται υπερήφανοι για ό,τι έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα, με δεδομένη την εγκατάλειψη που υπέστη όλα αυτά τα χρόνια ο Οργανισμός, από τις διοικήσεις και τις πολιτικές ηγεσίες και αρνούνται να παραδώσουν τη δουλειά τους, την οποία γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα και την οποία υπηρετούν πολλά χρόνια τώρα, με ευσυνειδησία και πίστη στην αξία της. Δε θα δεχτούμε αδιαμαρτύρητα την αποψίλωση του Οργανισμού.

Απαιτούμε να δοθούν από την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία, εδώ και τώρα, ξεκάθαρες εγγυήσεις και δεσμεύσεις ότι ο AGROCERT - σε όποιο σχήμα και αν βρεθεί - θα εξακολουθήσει να εκτελεί όλες τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα και να επιτελεί το έργο του, ενισχύοντας τις υποδομές του και το στελεχιακό δυναμικό του. Αμφισβητούμε ευθέως τη δυνατότητα επιτυχίας του εγχειρήματος να αποδοθούν τα ΠΟΠ-ΠΓΕ, τα AGRO και η πιστοποίηση γενικά, στις Περιφέρειες, όπου το πιθανότερο είναι το σύστημα πιστοποίησης που με τόσο κόπο και δουλειά έχει οργανώσει ο AGROCERT και για το οποίο έχει πάρει εύσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταστεί επί της ουσίας ανέλεγκτο, να διαλυθεί λόγω πολυτεμαχισμού, να βυθιστεί στην πολυαρχία και την ασυντονισία και ως επακόλουθο αυτών, στη συναλλαγή, τη διαβλητότητα και την απαξίωση. Ας μας πούνε ο Υπουργός και οι σύμβουλοί του, πώς γινόταν η πιστοποίηση των ΠΟΠ-ΠΓΕ πριν τα αναλάβει ο AGROCERT;

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν :

· τη διατήρηση των αντικειμένων, που έχουν υπηρετήσει τόσα χρόνια με ευσυνειδησία και επιτυχία,

· την ενίσχυση του έργου που παράγει ο AGROCERT, με βελτίωση των όρων παραγωγής και των μέσων που έχει στη διάθεσή του

· τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους, με παράλληλη διασφάλιση ότι οι όροι εργασίας θα καθοριστούν με σαφήνεια και μόνο με τη δική τους σύμφωνη γνώμη

Δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν αμέσως σε κινητοποιήσεις που θα αποφασίσουν σε Γενικές Συνελεύσεις, ώστε να γίνει αντιληπτή από όλους, η αξία της τεχνογνωσίας που κατέχουν οι ίδιοι και η σημασία του έργου που επιτελεί ο AGROCERT.

http://www.agronews.gr/

Αναβολή ημερίδων ενημέρωσης για τα σχέδια βελτίωσης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308
Δ/ΝΣΗ E-mail: publications@geotee.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σταμάτης Δαφνής
ΘΕΜΑ: Αναβολή ημερίδων ενημέρωσης για τα
σχέδια βελτίωσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι οι προγραμματισμένες τεχνικές ενημερωτικές συναντήσεις για τους χειριστές και τους συντάκτες των σχεδίων βελτίωσης, που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης αναβάλλονται προς το παρόν, επειδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόκειται να προβεί σε αλλαγές στην εφαρμογή τους.
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μετά την οριστικοποίηση των αλλαγών αυτών και θα γίνει γνωστοποίηση μέσω νέας ανακοίνωσης για τον χρόνο και τον τόπο πραγματοποίησής
τους.
Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τα νέα δεδομένα στον ηλίανθο από τον ΟΓΕΕΚΑ

ImageΓια τις δυνατότητες της καλλιέργειας του ηλίανθου ως ενεργειακού φυτού και τα νέα επιστημονικά δεδομένα που έχουν προκύψει, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν όσοι αγρότες επιθυμούν, σε σχετική ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει ο Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» στη Δράμα.

Η ημερίδα με θέμα «Ηλίανθος: Νεότερα δεδομένα σχετικά με τον τρόπο καλλιέργειάς του» θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου στις 10.00 π.μ. στην κεντρική αίθουσα διαλέξεων - προβολών του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας (πρώην ΚΕΓΕ).
Η καλλιέργεια του Ηλίανθου μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος συμμετέχοντας στο κύκλο της αμειψισποράς, καθώς είναι μια νέα καλλιέργεια στον χώρο των ενεργειακών φυτών που προορίζονται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, με την συμβολαιακή γεωργία.
Ομιλητής στην ημερίδα θα είναι ο κ. Άνθιμος Αναστασιάδης, γεωπόνος του ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας στο τηλέφωνο 25210/58175.

www.agronews.gr

Παίρνουν μπροστά οι μηχανές του συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα - ΠΙΕς ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ImageΣε μια περίοδο με πολλές ιδιαιτερότητες για τη «ζώνη γάλακτος», καλείται να διαδραματίσει τον ρόλο του, ξεδιπλώνοντας τις αρετές του, ο νεοσύστατος Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων ΘΕΣγάλα - ΠΙΕς στη Θεσσαλία και την Πιερία. Έχοντας την τελική υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων από 55 μονάδες με παραγωγή 150 τόνους γάλακτος ημερησίως και με τη φιλοδοξία να διαπραγματεύονται, μέσω του συνεταιρισμού, για το 10% περίπου της συνολικής παραγωγής αγελαδινού γάλακτος της χώρας, οι συμμετέχοντες στο πρώτο Δ.Σ. της οργάνωσης κινούνται δραστήρια, όχι μόνο για να κερδίσουν τις πρώτες εντυπώσεις αλλά και για να ξεκινήσουν τη λειτουργία του συνεταιρισμού από την καλύτερη δυνατή αφετηρία.

Είναι σαφές ότι η λύση του συνεταιρισμού προέκυψε μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν την τελευταία τριετία οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στον συγκεκριμένο τομέα και την αβεβαιότητα που δημιουργεί η τιμολογιακή πολιτική και η εν γένει στάση της γαλακτοβιομηχανίας απέναντι στις μονάδες παραγωγής αγελαδινού.

Μ’ αυτή την έννοια, το πρώτο που καλείται να αντιμετωπίσει ο συνεταιρισμός είναι ο τρόπος με τον οποία γίνεται η διαπραγμάτευση με τη γαλακτοβιομηχανία, έτσι ώστε οι παραγωγοί να πληρώνονται σωστά και έγκαιρα, βάση μιας σύμβασης με τη βιομηχανία που θα τους εξασφαλίζει την απορρόφηση του συνόλου της παραγωγής σε τιμή αντίστοιχη της πραγματικής αξίας του παραγόμενου γάλακτος.

Βέβαια, το ιδιότυπο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να παίξει φέτος το ρόλο του ο συνεταιρισμός, απαιτεί επαγρύπνηση και λεπτούς χειρισμούς από την πλευρά της νεοεκλεγείσας διοίκησης. Κι αυτό γιατί, παράλληλα με τα αυξημένα κόστη παραγωγής που θα πρέπει να διαχειρισθούν φέτος οι αγελαδοτρόφοι, λόγω της ανόδου των τιμών των ζωοτροφών, κρίσιμη παράμετρος αποδεικνύεται και η ανοδική τάση που ακολουθούν αυτό τον καιρό οι τιμές του αγελαδινού γάλακτος. Είναι γεγονός ότι το γάλα στην Ευρώπη είναι λίγο αυτό τον καιρό, εξέλιξη η οποία έχει κάνει… άφαντη τη γνωστή «σκόνη γάλακτος» με την οποία κάλυπταν πολλές ανάγκες τους (κυρίως για παραγωγή γιαουρτιού και τυριών) πολλές εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες. Οι ελλείψεις αυτές υποχρεώνουν λοιπόν τους γαλακτοβιομήχανους να εμφανίζονται αυτή την περίοδο «γαλαντόμοι» στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τους αγελαδοτρόφους και ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις να προτείνουν τιμές που κινούνται σημαντικά πάνω από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.

Αρκεί να αναφερθεί ότι σε σχέση με τα 37 και 38 λεπτά που είναι η μέση τιμή παραλαβής του γάλακτος σήμερα, υπάρχουν βιομηχανίες που προτείνουν τιμές μέχρι και 47 λεπτά το κιλό προκειμένου να δελεάσουν παραγωγούς και να τους αποσπάσουν δέσμευση για την παράδοση του προϊόντος το επόμενο διάστημα. Η εξέλιξη αυτή, που δεν αποκλείεται να έχει σχέση και με την παρουσία του συνεταιρισμού, δυσκολεύει όμως το συντονισμό των κινήσεων από την πλευρά της οργάνωσης και εμποδίζει μια ουσιαστική συλλογική διαπραγμάτευση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ορατά αποτελέσματα για τα μέλη του ΘΕΣγάλα - ΠΙΕς.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ηγεσία του νεοσύστατου συνεταιρισμού δηλώνει αποφασισμένη να εξαντλήσει τις προσπάθειες στον συγκεκριμένο τομέα, αναπτύσσοντας συστηματικά επαφές με τις γαλακτοβιομηχανίες, σε μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης της «ζώνης γάλακτος» και θεσμοθέτησης ετήσιων συμβάσεων που θα περιορίζουν τις αβεβαιότητες και θα εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία τόσο των μονάδων παραγωγής όσο και της γαλακτοβιομηχανίας.

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας συνεταιρισμού Ομάδας Παραγωγών αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγής Θεσσαλίας «ΘΕΣγαλα-ΠΙΕς»

Άρθρο 1

Σκοπός Συνεταιρισμού – Ο.Π

ImageΟ Συνεταιρισμός – Ομάδα Παραγωγών Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγής Θεσσαλίας «ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς» έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των παραγωγών και έχει ως σκοπό:

1. Nα εξασφαλίσει τον προγραμματισμό της παραγωγής και την προσαρμογή της στη ζήτηση των προϊόντων γάλακτος και κρέατος ιδίως από ποσοτική και ποιοτική άποψη.

2. Να προωθήσει τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση της παραγωγής των μελών της Οργάνωσης.

3. Να εφοδιάζει τα μέλη του με εισροές χαμηλού κόστους.

4. Να εκπροσωπεί τα μέλη του συνολικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

5. Να μειώσει το κόστος παραγωγής των προσφερομένων προϊόντων.

6. Να ομαλοποιήσει τις τιμές παραγωγού.

7. Να βελτιώσει την εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων για τα οποία αναγνωρίζεται.

8. Να προωθήσει τεχνικές παραγωγής καθώς και διαχείρισης των διαφόρων μέσων παραγωγής που να σέβονται το περιβάλλον και την υγεία των ζώων.

9. Να παρέχει υπηρεσίες κάλυψης του ζωικού κεφαλαίου.

10. Να ιδρύει ταμείο Αλληλοβοήθειας των μελών του.

Άρθρο 2

Όργανα Διοίκησης

Ο Συνεταιρισμός – Ομάδα Παραγωγών διοικείται από τα Όργανα που προβλέπει το Καταστατικό του.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις Α.Κ.Σ. – Ο.Π.

1. Η Ο.Π. θέτει στη διάθεση των παραγωγών – μελών της τον εξοπλισμό, έντυπο υλικό, τεχνική βοήθεια, επιστημονική βοήθεια και οποιαδήποτε υπηρεσία προκειμένου:

- Να εφαρμόζονται συνθήκες καλής διαβίωσης και υγείας των εκτρεφόμενων ζώων.

- Να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες παραγωγής – μεταφοράς – τυποποίησης – επεξεργασίας και γενικά μεταχείρισης των παραγόμενων προϊόντων ώστε αυτά να είναι κατάλληλα για τον καταναλωτή.

- Να εξασφαλίζει την εμπορική – λογιστική διαχείριση της παραγωγής.

- Να εξασφαλίζει τη διαρκή και πλήρη γνώση της Ο.Π. αλλά και των μελών της σχετικά με τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων, την παραγόμενη ποσότητα γάλακτος, τις αποδόσεις, την υγεία των ζώων, την ποιότητα του γάλακτος και του κρέατος και γενικότερα κάθε στοιχείου της παραγωγικής διαδικασίας ώστε να μπορεί να γίνεται προγραμματισμός της παραγωγής που να βοηθά στην καλύτερη εμπορική διαχείρισή της.

- Η Ο.Π. εκπροσωπεί και συνεργάζεται με τον κάθε παραγωγό – μέλος της μόνο για την νόμιμη ποσόστωση παραγωγής γάλακτός του.

2. Η Ο.Π. προκειμένου να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες για την επίτευξη των στόχων της, για τη διασφάλιση του εισοδήματος των μελών της καθώς και την οικονομική τους ευρωστία μπορεί μετά από απόφαση των Γ.Σ. των μελών της να:

- Συνάπτει Διεπαγγελματικές Συμφωνίες για έναν ή περισσότερους τομείς δραστηριοτήτων σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

- Να συμμετέχει σε Ενώσεις Ομάδων Παραγωγών.

- Να προβαίνει σε κάθε επενδυτική δραστηριότητα ώστε να αποκτήσει όλη την αναγκαία υποδομή για να εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους και τα μέλη της.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις Παραγωγών – Μελών

ImageΟι παραγωγοί – μέλη υποχρεούνται:

- Nα τηρούν εχεμύθεια προς τρίτους για όλες τις αποφάσεις της ομάδας παραγωγών.

- Να τηρούν όλα όσα αποφασίζονται από τα νόμιμα όργανα της Ομάδας.

- Να εφαρμόζουν στον τομέα της παραγωγής, εμπορίας, αποθήκευσης, εκτροφής όλους τους κανόνες και τα συστήματα που αποφασίζει η Ο.Π.

- Να είναι μέλη σε μία μόνο αντίστοιχη ομάδα παραγωγών για τα συγκεκριμένα προϊόντα που παράγουν.

- Να πωλούν το σύνολο της παραγωγής τους μέσω της Ο.Π.

- Να αγοράζουν το σύνολο των εισροών από την Ο.Π. όταν αυτή τα διαθέτει.

Ωστόσο, για τις αγορές και τις πωλήσεις των εισροών και των προϊόντων μπορεί το κάθε μέλος να έχει ειδική ρύθμιση όταν αυτό αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Ομάδας μετά από υποβολή και έγκριση των συγκεκριμένων λόγων που το επιβάλλει.

- Ο κάθε παραγωγός έχει υποχρέωση προς την Ο.Π. για όλη την επίσημη και νόμιμη ποσόστωση γάλακτος που παράγει.

- Να παρέχει όλες τις πληροφορίες που ζητούνται από την Ο.Π. για οποιουσδήποτε λόγους και που αναφέρονται κυρίως στα ζώα, την ποσότητα, την ποιότητα, τις ανάγκες κλπ της εκμετάλλευσής τους.

- Να καταβάλλουν οποιαδήποτε χρηματική εισφορά που προβλέπεται από το Καταστατικό ή αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Π. και αφορά στη λειτουργία της Ο.Π., του ταμείου αλληλοβοήθειας κλπ.

- Να εφαρμόζονται όλες οι διαδικασίες στις μονάδες τους που προβλέπονται από τα οποιαδήποτε συστήματα ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης που το Δ.Σ. ή η Συνέλευση των μελών της Ο.Π. αποφασίσει

Άρθρο 5

Εσωτερική Λειτουργία

1) Όταν η πώληση του γάλακτος γίνεται σε οποιαδήποτε συνεργαζόμενη βιομηχανία μέσω της Ο.Π., η αμοιβή ανά κιλό προϊόντος σε κάθε μέλος της Ο.Π. εξαρτάται από τα ποιοτικά χαρακτηριστά του πωλούμενου προϊόντος. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για κάθε μονάδα και κάθε μέρα προσδιορίζονται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο που συμφωνείται και αναγνωρίζεται κοινά από την Ο.Π. και την συμβαλλόμενη εταιρία αγοράς του γάλακτος.

Η βαρύτητα του κάθε ποιοτικού δείκτη στην τιμή του προϊόντος προς πώληση προσδιορίζεται στην σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ της Ο.Π. και της Εταιρίας.

2) Δυνατότητα μεταβολών στην παραγωγή γάλακτος δίνεται σε κάθε μέλος αναλογικά με την ποσόστωσή του. Επίσης είναι στην ευχέρεια των μελών η ενσωμάτωση της ποσόστωσης του ενός μέλους από άλλο.

Σε περίπτωση απελευθέρωσης της παραγωγής γάλακτος από την ΕΕ, η Ο.Π. θα καθορίσει σε ειδική συνέλευση τις δυνατότητες επιπλέον παραγωγής του κάθε μέλους της.

3) Η κατανομή ποσοτήτων γάλακτος για κάθε παραγωγό και κάθε εταιρία γάλακτος γίνεται από το Δ.Σ. της Ο.Π. με αντικειμενικά κριτήρια στα οποία συνυπολογίζονται η ποσότητα, η γεωγραφική κατανομή κλπ.

4) Η τιμή για κάθε κιλό πωλούμενο προϊόντος θα είναι ενιαία για κάθε παραγωγό άσχετα από την εταιρία πώλησης του συγκεκριμένου προϊόντος.

Αυτή η τιμή θα είναι η μέση τιμή των συμβολαίων πώλησης για την συγκεκριμένη ποιοτική κατάταξη του προϊόντος.

5) Η προμήθεια ζωοτροφών από την Ο.Π. προς τα μέλη της είναι συμπληρωματική στις ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές του κάθε μέλους. Στην αρχή κάθε έτους το κάθε μέλος δηλώνει τις εκτάσεις των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών και την αναμενόμενη παραγωγή απ’ αυτές. Η παραγωγή των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών γίνεται εφαρμόζοντας κανόνες και συστήματα παραγωγής που καθορίζει η Ο.Π.

Άρθρο 6

Κυρώσεις

Σε περίπτωση κατά την οποία παραγωγός – μέλος της Ο.Π. δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον παρόντα κανονισμό επιβάλλονται κυρώσεις από τη Γ.Σ. που μπορούν να κλιμακωθούν ως εξής:

- Προειδοποίηση

- Χρηματικό πρόστιμο

- Διαγραφή, έπειτα από ακρόαση ή έγγραφη απολογία του

Άρθρο 7

Εξυπηρέτηση ανεξάρτητων παραγωγών μη μελών του Α.Σ.-Ο.Π.

Η Ο.Π. με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να συνεργάζεται για την επίτευξη των στόχων της και με παραγωγούς που δεν είναι μέλη της, αρκεί αυτά να δέχονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Ο.Π.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι οικονομικές υποχρεώσεις των συνεργαζόμενων παραγωγών θα προβλέπονται σε συμφωνητικό συνεργασίας που θα υπογράφεται μεταξύ της Ομάδας και των συνεργαζόμενων παραγωγών.

Άρθρο 8

Γενικές Διατάξεις

Ο παρόν Κανονισμός Λειτουργίας εφαρμόζεται μετά από την έγκριση και από τη Γ.Σ. της Ο.Π. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Καταστατικού της.

www.agronews.gr

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Ανάσα στο πορτοκάλι

Τόπο στα… ελληνικά πορτοκάλια κάνουν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί καλλιεργητές, τον τελευταίο καιρό, με αφορμή την αισθητά μειωμένη φετινή παραγωγή λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Η αυξημένη ζήτηση της εποχής αναμένεται να δώσει μικρή ανάσα στους Έλληνες καλλιεργητές, που φέτος βρίσκονται αντιμέτωποι με μια από τις χειρότερες χρονιές για την καλλιέργεια.

Σημαντικά μειωμένη αναμένεται η φετινή παραγωγή στους μεγάλους παίκτες των εσπεριδοειδών κυρίως λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και ασθενειών κατά συνέπεια, που επηρέασαν τα παραγόμενα προϊόντα κατά την τρέχουσα εμπορική περίοδο. Στην Ιταλία, εκτιμάται ότι η παραγωγή πορτοκαλιών θα συρρικνωθεί κατά 20% και κατά 10% η παραγωγή λεμονιών. Παράλληλα, τα μαντάτα του USDA για το μερίδιο των ιταλικών εσπεριδοειδών στην παγκόσμια αγορά, δεν θα χαροποιήσουν ιδιαίτερα τους γείτονες. Η έλλειψη οργανωτικότητας, οι μικρής κλίμακας μονάδες, τα αυξημένα κόστη των εισροών και ο έντονος ανταγωνισμός από άλλες χώρες της Μεσογείου έχουν σταδιακά «διαβρώσει» το μερίδιο της ιταλικής παραγωγής τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ε.Ε.

Η παγωνιά επηρέασε την παραγωγή εσπεριδοειδών σε ποσοστό 5% σε σύνολο 2.890 στρ. στην Ισπανία. Οι πιθανότητες παγετού είναι ιδιαίτερα αυξημένες αυτή την εποχή και ενώ κάποιες ποσότητες έχουν συγκομιστεί, εντούτοις, αναμένεται ότι θα επηρεαστεί πάνω από 6% των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Και στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι καταστροφές από τον παγετό των προηγούμενων μηνών έχουν επηρεάσει σημαντικό κομμάτι της φετινής παραγωγής. Οι απώλειες δεν περιορίζονται μόνο στα εσπεριδοειδή, αλλά έχουν επεκταθεί και στα οπωροκηπευτικά καθώς και στην κρεατοπαραγωγή.

www.agronews.gr/

Οι 27 συνεχίζουν τη συζήτηση για την ΚΑΠ τη Δευτέρα

ImageΜε ποιον τρόπο μπορεί να συμβάλει στον στόχο της «ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης» η νέα ΚΑΠ; Αυτό θα αποτελέσει το κύριο θέμα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 21 Φεβρουαρίου.

Για να οργανώσει τη συζήτηση, η ουγγρική προεδρία έχει διανείμει στις εθνικές αντιπροσωπίες το παρακάτω ερωτηματολόγιο:

«Συμμερίζεστε το στόχο αυτό; Κατά τη γνώμη σας, πώς μπορεί η μελλοντική ΚΑΠ κατά τον καλύτερο τρόπο:
Να στηρίξει την αγροτική απασχόληση και να διατηρήσει τον κοινωνικό ιστό στις αγροτικές περιοχές;
Να βελτιώσει την οικονομία της υπαίθρου και να διαφοροποιήσει την οικονομική δραστηριότητα;
Να επιτρέψει τη δομική διαφορετικότητα των γεωργικών συστημάτων, να βελτιώσει τις συνθήκες για τις μικρές εκμεταλλεύσεις και να αναπτύξει τις τοπικές αγορές;
Κατά πόσο η ζωτικότητα και το δυναμικό των αγροτικών περιοχών της Ε.Ε. εξαρτάται από την παρουσία ενός ανταγωνιστικού και δυναμικού αγροτικού τομέα που είναι ελκυστικός για τους νέους αγρότες;»

Το δεύτερο θέμα του μονοήμερου Συμβουλίου είναι η οδηγία 1999/74 που καταργεί τις συμβατικές κλωβοστοιχίες για τις όρνιθες ωοπαραγωγής. Η Κομισιόν θα ενημερώσει τους 27 για τα συμπεράσματα σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε για την ευζωία των ορνίθων και αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση από τα κράτη μέλη για το βαθμό προετοιμασίας τους ενόψει της εφαρμογής της οδηγίας από 1ης Ιανουαρίου 2012.

Να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες προκειμένου να μετέχουν στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας θα μεταβούν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, συνοδευόμενος από την Γενική Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Γεωργία Μπαζώτη.

www.agronews.gr/

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (22/02/2011)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
18/02/11

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (22/02/2011)
Ανακοινώνεται ότι η επόμενη, 4η/2011 έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 9:30, στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Βενιζέλου 64). Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης έχουν όπως παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης

ΑγροΤύπος Τεύχος 69 εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα αγροτικής ενημέρωσης

ΑγροΤύπος

εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα αγροτικής ενημέρωσης

ηλεκτρονική εφημερίδα αγροτικής ενημέρωσης ΑγροΤύπος

Κλικ στην πρώτη σελίδα, για να ξεφυλλίσετε το Τεύχος 69

Σε αυτό το τεύχος διαβάστε:

Μεγάλες οι προοπτικές «άνθισης» της κηποτεχνίας και της ανθοκομίας μέσα στην Κρίση.
Π. Παπαδάκης: Πόσο έχει η οικονομική κρίση επηρεάσει τον κλάδο της κηποτεχνίας, ποια τα προβλήματα και τι μπορεί να γίνει.
Μήλα: Η φετινή παραγωγή και διάθεση στην Ελλάδα.
Συνδιάσκεψη στην Τρίπολη, για το «καλάθι αγροτικών προϊόντων» περιφέρειας Πελοποννήσου.
Κίνδυνο για κερδοσκοπικά παιχνίδια στην αγορά πατάτας καταγγέλλουν στον ΑγροΤύπο οι παραγωγοί.
Καλή χρονιά για το ακτινίδιο, παρά τα μικροπροβλήματα στην αγορά.
Και ηλεκτρονικά ενώτια, αντί για βώλους, προβλέπει απόφαση του Υπ.ΑΑΤ για τη σήμανση των αιγοπροβάτων.
«Μοχλός» ανάπτυξης για νέες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροτικού και αλιευτικού τομέα το ΕΤΕΑΝ.
Το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που θα πληρώνουν οι παραγωγοί στον ΕΛΓΑ.
Αναπροσαρμογή της εμπορικής πολιτικής των οινοποιητικών συνεταιρισμών.

Μπορείτε να διαβάσετε την Αγροτική Εφημερίδα 69 και σε PDFhttp://www.agrotypos.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΔ - ΤΡΙΤΗ 22.2.1011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. (ΜΟΔ ΚΠΣ Α.Ε.) • www.semou.grimerida_email

Διεθνής διάκριση για πέντε ελληνικά βιολογικά μέλια

Διεθνής διάκριση για πέντε ελληνικά βιολογικά μέλια
αποτελεσματα διαγωνισμου BIOLMIEL 2010

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Τρίτη διοργάνωση του διεθνούς βραβείου βιολογικής μελισσοκομίας (γευσιγνωσία και ποιότητα), BIOLMIEL 2010, στη Κατάνια της Σικελίας, Ιταλία.

Στην εκδήλωση συμμετείχε σημαντικός αριθμός μελισσοκόμων, από πολλές χώρες, αποδεικνύοντας ότι το επίπεδο ποιότητας των προϊόντων τους βελτιώνεται συνεχώς. Από τις 5 έως και 8 Δεκεμβρίου 2010, η διεθνής κριτική επιτροπή αξιολόγησε περισσότερα από 150 προϊόντα των συμμετεχόντων, στα οποία είχε προηγηθεί χημική ανάλυση, και καθόρισε τους νικητές. Μεγάλη επιτυχία είχαν και οι παράλληλες εκδηλώσεις για τη μέλισσα και την αειφόρο μελισσοκομία.

Την διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβαν οι: ICEA (Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων της Ιταλίας), CRA (Ερευνητική μονάδα για την παραγωγή μελιού) και C.I.Bi (Ιταλική κοινοπραξία για τα βιολογικά προϊόντα).

Για την Ελλάδα, την διοργάνωση ανέλαβε ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ. Από τους οχτώ Έλληνες μελισσοκόμους, που πήραν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό με δεκατρία προϊόντα, δύο είδη μελιού κέρδισαν βραβείο και άλλα τρία διάκριση, έχοντας αποδείξει την ποιότητα του ελληνικού βιολογικού μελιού σε διεθνές επίπεδο.

Οι Έλληνες βιο-μελισσοκόμοι που διακρίθηκαν, σε συγκεκριμένα είδη μελιού, είναι οι:

ΒΡΑΒΕΙΟ

· Μέλι από Θυμάρι: Δημήτριος Γονίδης (Δρυοπίδα, Κύθνος)

· Μέλι Ερείκης: Κωνσταντίνος Φασιλής (Λεωνίδιο, Αρκαδία)

ΔΙΑΚΡΙΣΗ

· Μέλι Ελάτης: Κωνσταντίνος Φασιλής (Λεωνίδιο, Αρκαδία)

· Μέλι Ελάτης: Αντώνιος Δημακόπουλος (Άργος, Αργολίδα)

· Μέλι από Θυμάρι: Παναγιώτης Μαρούλης (Λαγκάδα, Αμοργός)

Γενετικά τροποποιημένο μέλι

ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 5/11

Λουξεµβούργο, 9 Φεβρουαρίου 2011

Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C-442/09

Karl Heinz Bablok κ.λπ. κατά Freistaat Bayern

Κατά τον γενικό εισαγγελέα Y. Bot το µέλι που περιέχει γύρη αραβοσίτου της σειράς MON 810 αποτελεί τρόφιµο που παράγεται από ΓΤΟ και για τη διάθεσή του στην αγορά επιβάλλεται η χορήγηση εγκρίσεως

Η οδηγία 2001/18 1 ορίζει ότι η σκόπιµη ελευθέρωση ή η διάθεση ΓΤΟ (γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών) στην αγορά επιτρέπεται µόνον κατόπιν εγκρίσεως.

Κατά τον κανονισµό 1829/2003 2, σε έγκριση υπόκεινται οι ΓΤΟ που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή, τα τρόφιµα που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ, καθώς και τα τρόφιµα που παράγονται από συστατικά παραγόµενα από ΓΤΟ ή περιέχουν τέτοια συστατικά.

Το 1998, η εταιρεία Monsantο έλαβε έγκριση για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιηµένου αραβοσίτου της σειράς MON 810. Επιπλέον, έγκριση έλαβαν, επίσης, πλείονα προϊόντα που παρασκευάζονται από αραβόσιτο της σειράς MON 810, ήτοι τα άλευρα αραβοσίτου, η γλουτένη αραβοσίτου, το σιµιγδάλι αραβοσίτου, το άµυλο αραβοσίτου, η γλυκόζη αραβοσίτου και το έλαιο αραβοσίτου.

Ο γενετικώς τροποποιηµένος αραβόσιτος της σειράς MON 810 περιέχει γονίδιο βακτηρίου το οποίο προκαλεί στο φυτό του αραβοσίτου τη σύνθεση τοξινών που καταπολεµούν τις λάρβες ενός επιβλαβούς για τον αραβόσιτο είδους πεταλούδας, το οποίο, όταν προσβάλλει το φυτό, εξασθενεί την ανάπτυξή του.

Το Freistaat Bayern (οµόσπονδο κράτος της Βαυαρίας, Γερµανία) είναι ιδιοκτήτης διαφόρων γεωτεµαχίων στα οποία καλλιεργήθηκε κατά τα παρελθόντα έτη γενετικώς τροποποιηµένος αραβόσιτος της σειράς MON 8 10 για ερευνητικούς σκοπούς.

Ο K. H. Bablok εκµεταλλεύεται µελισσοκοµείο ερασιτεχνικού και οικολογικού χαρακτήρα και παράγει, πλησίον των γεωτεµαχίων του Freistaat Bayern, µέλι προς πώληση και προς ιδίαν κατανάλωση. Στο παρελθόν παρήγε επίσης γύρη προς πώληση ως τρόφιµο, υπό τη µορφή συµπληρωµάτων διατροφής.


Το 2005 εντοπίστηκαν, αφενός, DNA αραβοσίτου της σειράς MON 810 και, αφετέρου, γενετικώς τροποποιηµένες πρωτεΐνες σε γύρη αραβοσίτου του K. H. Bablok προερχόµενη από κυψέλες τοποθετηµένες σε απόσταση 500 µέτρων από τα γεωτεµάχια του Freistaat Bayern. Επιπλέον, απειροελάχιστες ποσότητες DNA MON 810 ανιχνεύθηκαν και σε ορισµένα δείγµατα µελιού του K. H. Bablok.

Ισχυριζόµενος ότι η πρόσµειξη καταλοίπων γενετικώς τροποποιηµένου αραβοσίτου κατέστησε τα µελισσοκοµικά προϊόντα του ακατάλληλα προς διάθεση στην αγορά και κατανάλωση, οK. H. Bablok προσέφυγε κατά του οµόσπονδου κράτους της Βαυαρίας ενώπιον των γερµανικών δικαστηρίων. Το Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (διοικητικό δικαστήριο του οµόσπονδου κράτους της Βαυαρίας, Γερµανία) ζητεί από το ∆ικαστήριο να διευκρινίσει εάν η πρόσµειξη στα µελισσοκοµικά του προϊόντα γενετικώς τροποποιηµένης γύρης προκαλεί «σηµαντική βλάβη» των εν λόγω προϊόντων, κατά την έννοια ότι για τη διάθεσή τους στην αγορά απαιτείται η λήψη εγκρίσεως.

1 Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 106, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό 1829/2003 και τον κανονισµό (ΕΚ) 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 (ΕΕ L 268, σ. 24).

2 Κανονισµός (ΕΚ) 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές (ΕΕ L 268, σ. 1).

Στις σηµερινές προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας Yves Bot υπενθυµίζει, κατ’ αρχάς, ότι, οι ΓΤΟ, όπως όλοι οι ζώντες οργανισµοί, αποτελούν βιολογικές οντότητες ικανές προς αναπαραγωγή ή προς µεταφορά γενετικού υλικού. ∆ιαπιστώνει ότι η γύρη αραβοσίτου χάνει την ικανότητα γονιµοποιήσεως εντός σύντοµου διαστήµατος λόγω αφυδατώσεως, οπότε καθίσταται άψυχο υλικό. Μολονότι το εν λόγω υλικό ενδέχεται να εξακολουθεί να περιέχει γενετικές πληροφορίες, εντούτοις απλώς και µόνον η παρουσία σε αυτό DNA και το ενδεχόµενο ενσωµατώσεως του εν λόγω DNA σε άλλους οργανισµούς δεν στοιχειοθετoύν ότι ο εν λόγω νεκρός οργανισµός είναι ικανός να µεταφέρει ενεργά το γενετικό του υλικό.

Υπό τις συνθήκες αυτές, ο γενικός εισαγγελέας συνάγει το συµπέρασµα ότι η γύρη αραβοσίτου της σειράς MON810, η οποία δεν είναι πλέον βιώσιµη, και, εποµένως, δεν είναι πλέον ικανή να επιτελέσει τη λειτουργία της στην αναπαραγωγή, δεν αποτελεί ζωντανό οργανισµό και, συνεπώς, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά ΓΤΟ.

Αντιθέτως, ο γενικός εισαγγελέας Y. BOT διαπιστώνει ότι τόσο το µέλι στο οποίο ανιχνεύεται γύρη αραβοσίτου της σειράς ΜΟΝ 810, όσο και τα συµπληρώµατα διατροφής µε βάση τη γύρη που περιέχουν γύρη της ίδιας ποικιλίας αραβοσίτου παράγονται από έναν ΓΤΟ. Συναφώς, επισηµαίνει ότι η εν λόγω γύρη χρησιµοποιείται ως συστατικό για την παρασκευή ή την προετοιµασία των εν λόγω µελισσοκοµικών προϊόντων και ότι ίχνη της γύρης αυτής περιέχονται ακόµη και στα τελικά προϊόντα.

Περαιτέρω, ο γενικός εισαγγελέας διευκρινίζει ότι ένα τρόφιµο το οποίο περιέχει υλικό προερχόµενο από γενετικώς τροποποιηµένο φυτό πρέπει να θεωρείται πάντοτε, ανεξαρτήτως του εάν η πρόσµειξη ήταν ηθεληµένη ή µη, ότι αποτελεί τρόφιµο που παράγεται από ΓΤΟ. Συγκεκριµένα, επισηµαίνει ότι ο κίνδυνος που ενέχουν τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα για την ανθρώπινη υγεία είναι ανεξάρτητος από την ενσυνείδητη ή µη προσθήκη σε αυτά του εν λόγω υλικού που προέρχεται από γενετικώς τροποποιηµένο φυτό.


Εν τέλει, ο γενικός εισαγγελέας διαπιστώνει ότι η µη ηθεληµένη πρόσµειξη σε µέλι έστω και απειροελάχιστης ποσότητας γύρης αραβοσίτου της σειράς MON 810 συνεπάγεται ότι για τη διάθεση του εν λόγω µελιού στην αγορά επιβάλλεται η χορήγηση εγκρίσεως. Συναφώς, το γεγονός ότι η επίµαχη γύρη προέρχεται από ΓΤΟ που έχει λάβει έγκριση για σκόπιµη ελευθέρωση στο περιβάλλον και ότι ορισµένα άλλα προϊόντα του εν λόγω ΓΤΟ διατίθενται νοµίµως στην αγορά ως τρόφιµα δεν έχει καθοριστική σηµασία, διότι το µέλι που περιέχει την εν λόγω γύρη δεν έχει λάβει έγκριση κατά τον κανονισµό 1829/2003.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν δεσµεύουν το ∆ικαστήριο. Έργο του γενικού εισαγγελέα είναι να προτείνει στο ∆ικαστήριο, µε πλήρη ανεξαρτησία, νοµική λύση για την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο ∆ικαστήριο. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προδικαστική παραποµπή παρέχει στα δικαστήρια των κρατών µελών τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, κατά τον ίδιο τρόπο, τα άλλα εθνικά δικαστήρια που επιλαµβάνονται παρόµοιου προβλήµατος.

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.

Το πλήρες κείµενο των προτάσεων δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα CURIAκατά την ηµεροµηνία αναπτύξεώς τους

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη (+352) 4303 2582