Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

ΠΟΓΕΔΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΠΟΓΕΔΥ)

ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΛΟΓΟΙ

Αχαρνών 2 Αθήνα Τ.Κ. 10176 Τηλ.:210-5234189, 210-2124041 FAX: 210-5232240

e-mail:ax2u128@minagric.gr

Αθήνα 28-2-2011

Αρ. πρωτ.:587

ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμια Σωματεία-

Μέλη μας

Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,

-Τα Δ.Σ. της ΠΟΓΕΔΥ και των Α΄ θμιων Σωματείων μας από τις 27-4-2010, όταν ξεκίνησε η διαδικασία ψήφισης του Καλλικράτη, σας ενημερώσαμε υπεύθυνα και αξιόπιστα. Είμαστε δε τα μοναδικά Σωματεία που με έγγραφά μας σας κρατούσαμε ενήμερους ποιοι κλάδοι θα έχουν μεταβολή στον εργασιακό τους χώρο, και τι προβλήματα θα υπάρχουν αν εφαρμοστούν ως έχουν οι Οργανισμοί των Αιρετών και Κρατικών Περιφερειών χωρίς τροποποιήσεις με βάσει τις επισημάνσεις της Ομοσπονδίας.

Ειδικώτερα:

-α. Η υποβάθμιση των Δ/νσεων Κτηνιατρικής σε Τμήματα,

-β. Η εξαφάνιση των Δ/νσεων Εγγείων Βελτιώσεων και

-γ. Η αποδυνάμωση των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Δασών των Νομών με την συρρίκνωση των Τμημάτων, αποτυπώνουν την υποβάθμιση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και του κλάδου μας αλλά και του πρωτογενή τομέα της χώρας, βάζοντας ταφόπλακα στην αγροτική ανάπτυξη, στην προστασία της υγείας του καταναλωτή, στο περιβάλλον, στη διαχείριση των υδάτων.

Δυστυχώς η Κυβέρνηση και οι εισηγητές των Π.Δ. δεν έχουν διδαχθεί από τα λάθη και τις παραλείψεις των προηγουμένων Διοικητικών μεταρρυθμίσεων και επιπλέον με κατάφορη παραβίαση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα έγινε η εξίσωση των ΠΕ και ΤΕ στις θέσεις Διευθυντών και Τμηματαρχών.

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν, δυσλειτουργίες, αναποτελεσματικότητα, συγκεντρωτική νοοτροπία στην άσκηση των Γεωτεχνικών αρμοδιοτήτων και να ταλαιπωρούνται και οι αγρότες και οι Γεωτεχνικοί Συνάδελφοί μας.

Επιπλέον:

1. Η μισθοδοσία των υπηρετούντων υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες, δεν υπάγεται στον κωδικό 7120.

2. Οι προαγωγές και μεταθέσεις δεν αναφέρεται ότι θα γίνονται με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει ο υπάλληλος που θα τοποθετηθεί, που θα μετατεθεί και πως θα προαχθεί.

3. Τα προβλήματα με την μεταφορά και την έγκριση πιστώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις Γεωτεχνικών όχι μόνο συνεχίζονται αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει και προοπτική επίλυσης.

4. Οι παρασκηνιακές ενέργειες για να μεταφέρονται με πούλμαν οι Συνάδελφοί μας από την Διεύθυνση Δασών στις εγκαταστάσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.ή από τις περιφερειακές ενότητες στον ΕΛΓΑ προκειμένου να καλυφθεί η πραγματική αδυναμία να εκτελέσουν έργα που έχουν αναλάβει μας παραπέμπουν σε εργασιακό μεσαίωνα.

Η σιωπή στα θέματα αυτά από άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις που ενεργοποιούνται και στις Κρατικές και στις Αιρετές Περιφέρειες δείχνει ότι μοναδική ελπίδα των Γεωτεχνικών συναδέλφων μας είναι η μαζική συμμετοχή και ενεργοποίησή τους στα Α΄ θμια κλαδικά μας Σωματεία και την ΠΟΓΕΔΥ ώστε ενάντια στην ισοπέδωση και τον αφανισμό, να προστατευθούν τα Θεσμικά, Οικονομικά και Επαγγελματικά μας δικαιώματα.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΓΕΔΥ που συνεδρίασε στις 22-2-2011 αποφάσισε για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους Γεωτεχνικούς να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αγωνιστικές, δικαστικές, συνδικαλιστικές κ.λ.π.) και συγκεκριμένα:

1. Μέχρι τέλος Μαρτίου εάν δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα με τις εκτός έδρας μετακινήσεις των Γεωτεχνικών να εκδώσει εξώδικο με το οποίο οι Συνάδελφοι θα αποσύρουν τα αυτοκίνητά τους.

2. Σε συνεργασία με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία και τα Περιφερειακά Συμβούλιά τους να ενημερώσουν τους αρμόδιους τόσο για τις τροποποιήσεις των Οργανογραμμάτων Αιρετών και Κρατικών Περιφερειών σύμφωνα με τις θέσεις της ΠΟΓΕΔΥ όσο και για τις προσφυγές και τα εξώδικα που θα γνωστοποιηθούν για τις παράνομες τοποθετήσεις όπου υπάρχουν ΤΕ σε θέσεις ευθύνης και της μη πληρωμής των εκτός έδρας μετακινήσεων.

3. Σχετικά με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ του ΥΠ.Α.Α.Τ. δεν υπάρχει καμία εξέλιξη μετά και την τελευταία συνάντησή μας με τον Υπουργό κο Κώστα Σκανδαλίδη.

Η ΠΟΓΕΔΥ προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τετελεσμένα γεγονότα στο θέμα αυτό και θα αντιδράσει δυναμικά όπως κάνει πάντοτε εφ΄ όσον δεν υιοθετηθούν οι δίκαιες προτάσεις της για τον Οργανισμό του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση και η Τρόικα, με πρόσχημα την οικονομική κρίση, τα προβλήματα του Δημοσίου χρέους και με το μνημόνιο αφαιρούν ένα – ένα τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας, για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δανειστών, των κερδοσκόπων, των τραπεζιτών και των εργοδοτών.

Η επίθεση που δεχόμαστε αφορά το σύνολο των δικαιωμάτων μας. Μειώθηκαν και μειώνονται κατακόρυφα τα εισοδήματά μας μέσα από την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης μέσα από την αύξηση του ΦΠΑ και τις αυξήσεις στα είδη πλατειάς κατανάλωσης. Κατάργησαν και καταργούν τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Μετά την κύρια ασφάλιση στο τραπέζι του Προκρούστη βρίσκονται οι επικουρικές συντάξεις.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

· Άμεση επαναχορήγηση της 13ης και 14ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

· Άμεση επιχορήγηση του Ταμείου Πρόνοιας προκειμένου να αποδοθούν όλα τα εφάπαξ που εκκρεμούν.

· Άμεσα μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της επικουρικής σύνταξης χωρίς μειώσεις.

· Νέο μισθολόγιο για τους Γεωτεχνικούς Δημόσιους Υπαλλήλους που δεν θα αξιοποιηθεί ως εργαλείο για τη διαιώνιση της λιτότητας και για νέες περικοπές στο Δημόσιο, αλλά θα αναβαθμίζει μισθούς και συντάξεις σύμφωνα με την πρόταση της ΠΟΓΕΔΥ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ΠΟΓΕΔΥ και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία της με αίσθημα ευθύνης όπως κάνει πάντα βρίσκεται σε κατάσταση άμεσης μετωπικής αντίστασης λαμβάνοντας υπόψη τα μηνύματα αγανάκτησης των Γεωτεχνικών και τις συνεχείς υπαναχωρήσεις των «δοτών και διορισμένων υπαλλήλων» της Τρόικας.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ν. ΚΑΚΑΒΑΣ -

-

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΙΩΑΝΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: