Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ζητά παράταση στο Πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης

Κυρίες και Κύριοι,
ο Σύλλογος επανέρχεται με νεότερη επιστολή σχετικά με το Πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης. Μετά από νεότερη συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες την1/6/2011 στην Αθήνα προέκυψαν σοβαρά ζητήματα και δυσλειτουργίες. Για να επιλυθούν όλα αυτά και να κυλήσει ομαλά το (πολύπαθο) πρόγραμμα είναι επιβεβλημένη παράταση τουλάχιστον 2 μηνών. (Δες συνημμένο)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΗ 9
ΣΠΑΡΤΗ 23100

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΡΕΣΤΗ 9, ΣΠΑΡΤΗ

Τ.Κ. 23100

Σπάρτη, 2 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣ
κ. Σκανδαλίδη
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων

ΚΟΙΝ.:
1) κ. Π. Τατούλη
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
2) κ.κ. Βουλευτές Νομού Λακωνίας

3) κ. Ειδικό Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής . Ανάπτυξης & Τροφίμων

4) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, Μονάδα Α

5) Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Αίτημα για Παράταση του προγράμματος Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 121 ΠΑΑ)

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη 01/06/2011 πραγματοποιήθηκε η τελευταία τεχνική συνάντηση εργασίας για τα σχέδια βελτίωσης.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Γεωτεχνικοί χειριστές και συντάκτες σχεδίων βελτίωσης.

Το συμπέρασμα που βγαίνει από την συνάντηση αυτή καθώς και από τις τέσσερες συναντήσεις που προηγήθηκαν σε όλη την Ελλάδα είναι ότι το πρόγραμμα «εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 20 μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν είναι έτοιμο να λειτουργήσει.

Όλες οι παρατηρήσεις σχετικά με το πρόγραμμα εκτέθηκαν από αντιπροσωπεία των συναδέλφων μελετητών αμέσως μετά την συνάντηση, στον Ειδικό Γραμματέα κ. Βαγγέλη Διβάρη.

Κατεγράφησαν
- Νέες διευκρινήσεις σημαντικού χαρακτήρα οι οποίες θα πρέπει να κοινοποιηθούν σε όλους τους εμπλεκόμενους, επενδυτές και μελετητές
- Η ανάγκη τροποποιήσεων ορισμένων διατάξεων των σχετικών ΥΑ δεδομένου ότι υφίστανται αντιφάσεις και αλληλοαναιρέσεις
- Σοβαρές δυσλειτουργίες στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής,

Κύριε Υπουργέ
αποτελεί κοινή διαπίστωση πλέον , ότι το πρόγραμμα για να τρέξει και να λειτουργήσει ουσιαστικά υπέρ των επενδυτών και να κινήσει την αγορά στο πρωτογενή τομέα χρειάζεται πάνω απ όλα την ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ώστε να ολοκληρωθούν:

  1. το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής (προσθήκες και διορθώσεις)
  2. οι αποφάσεις εφαρμογής (προσθήκες, διορθώσεις και αντιστοίχιση)
  3. οι οδηγίες εφαρμογής.

    με τα την ολοκλήρωση των ανωτέρω να προσδιορισθεί ο χρόνος εντός του οποίου θα πρέπει να υποβληθούν οι επενδυτικές προτάσεις .
    θεωρούμε ότι ένα διάστημα δυο (2) μηνών είναι εύλογο και απαραίτητο

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος - Η Γραμματέας

Αραχωβίτης Σταύρος - Γιαννακάκη Ειρήνη

Δημοσίευση σχολίου