Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 27ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012


ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
27ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 (17/2012)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
26/04/12

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 25/5 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πραγματοποιείται την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Μαΐου 2012 στην Θεσσαλονίκη, ώρα 18:00, στο Ξενοδοχείο PORTO PALACE, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Κλάδων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

26/04/12

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.
Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση εργασίας του Γενικού Γραμματέα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Ε. Σπυρίδη με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.) κ. Α. Στοϊμενίδη, με θέμα την καταγγελία της Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

26/04/12

ΥΑ ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10-4-2012: ΚΥΡΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΦΕΚ 1301/Β/2012)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10-4-2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

26/04/12

ΚΥΑ 736/2-4-2012: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (ΦΕΚ 1177/Β/2012)
Εκδόθηκε το ΦΕΚ με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 736/3-4-2012 «Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

26/04/12

ΚΥΑ 3967/41140/2-4-2012: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ (ΦΕΚ 1080/Β/2012)
Εκδόθηκε το ΦΕΚ με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 3967/41140/2-4-2012 «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου, 555/2008 και 436/2009 της Επιτροπής, σχετικά με τη χορήγηση των νέων δικαιωμάτων φύτευσης για τη σύσταση μητρικών φυτειών εμβολιοληψίας οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, και την καταχώρισή τους στο αμπελουργικό Μητρώο».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

26/04/12

Ν.4062/2012: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΙΟΣ» - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Α.Π.Ε. - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΕΚ 70/Α/2012)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν.4062/2012 «Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού − Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης

25/04/12

ΚΥΑ 457/45875/11-4-2012: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΣΕ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΦΕΚ 1297/Β/2012)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 457/45875/11-4-2012 «Προσδιορισμός εποχικών αναγκών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ. και καθορισμός αριθμού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

25/04/12

ΚΥΑ 1604/45066/11-4-2012: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ (ΦΕΚ 1273/Β/2012)
Δημοσιεύτηκε στην Εδημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1604/45066/11-4-2012 «Πρόγραμμα Επιτήρησης της Λύσσας».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

25/04/12

ΥΑ ΠΟΛ.1097/5-4-2012: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (ΦΕΚ 1182/Β/2012)
Εκδόθηκε το ΦΕΚ με την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1097/5-4-2012 «Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

25/04/12

Π.Δ. 44/2012: ΟΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ (ΦΕΚ 93/Α/2012)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα 44/2012 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου (EE L 192/23.7.2010)».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

23/04/12

ΚΥΑ 110424/11-4-2012: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΦΕΚ 1190/Β/2012)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση 110424/11-4-2012 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 150559/10−6−2011 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες,όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

23/04/12

ΚΥΑ 4464/30-3-2012: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 144 «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (ΦΕΚ 1166/Β/2012)
Εκδόθηκε το ΦΕΚ με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 4464/30-3-2012 «Τροποποίηση διατάξεων της με αριθμ. 7730/αρ.απ.727/13.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης για το Καθεστώς Ενισχύσεων του Μέτρου 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
27/04/12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τις θέσεις του για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της οικονομίας απέστειλε στα πολιτικά κόμματα το Παράρτημα Κεντρικής Μαακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

25/04/12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 26-4-2012
Συνεδρίαζει η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ηπείρου & Νήσων στις 26-4-2012, στα Ιωάννινα.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
27/04/12

Ι.Π.Α.Δ.Μ. - Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΟΤΖΙ-ΜΠΕΡΡΥ ΣΤΙΣ 20/5 ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ
Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.Δ.Μ.), η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Κοζάνης και ο Δήμος Βοΐου σας προσκαλούν στην Ημερίδα που διοργανώνουν την Κυριακή, 20 Μαΐου 2012, στο ΒΙΟ.ΠΑ. Σιάτιστας με θέμα: «Το Γκότζι Μπέρρυ και η καλλιέργειά του».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

27/04/12

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
--

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

26/04/12

Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνάντηση εργασίας με τον Γεν. Γραμματέα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος συν Μ. Σπυρίδη, είχε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.) συν. Α.Στοϊμενίδης, με θέμα την καταγγελία της Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

25/04/12

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΗΣΙΟΔΟΣ»: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012)
--

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

25/04/12

Α.Π.Θ.: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
Στο πλαίσιο της δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. υλοποιείται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ιατμηματικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης-Κατάρτισης με τίτλο «Επιμόρφωση-Κατάρτιση στην Παραγωγή Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και Αιθέριων Ελαίων (ΑΕ)». Στο πρόγραμμα θα διδάξουν μέλη ΕΠ των Τμημάτων Φαρμακευτικής και Βιολογίας του Α.Π.Θ., της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. καθώς μέλη του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ).

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης

14η Γιορτή Λουλουδιών στην Άλλη Μεριά Βόλου

14η Γιορτή Λουλουδιών στην Άλλη Μεριά Βόλου


Για 14η συνεχή χρονιά διοργανώνεται στην Άλλη Μεριά η «Γιορτή Λουλουδιών», με έκθεση λουλουδιών και πενθήμερο εορταστικών εκδηλώσεων από τις 28/4/2012 έως τις 2/5/2012. Η «Γιορτή Λουλουδιών 2012» διοργανώνεται από τη Δημοτική Ενότητα Πορταριάς του Δήμου Βόλου, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς της Τοπικής Κοινότητας Άλλης Μεριάς (Τοπικό Συμβούλιο, Εξωραϊστικό - ΕκπολιτιστικόΣύλλογο, Δημοτικό Σχολείο & Σύλλογο Γονέων, Αθλητικό Σύλλογο «ΙΑΣΩΝ»). H Άλλη Μεριά έχει μακρόχρονη παράδοση στα φυτά και τα λουλούδια και ό,τι εκτίθεται, είναι μόνο από ντόπιους παραγωγούς....

Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαϊου 2012 και ώρα 20:30 μ.μ. στο χώρο εκθέσεων (κεντρικό πάρκινγκ).
Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκουντέλιας, η έκθεση αυτή έχει γίνει θεσμός, αφού διοργανώνεται για 14 συνεχή χρονιά και αυτές τις μέρες η ΄Άλλη Μεριά γίνεται ένα απέραντο ανθοκομείο. Ντόπιοι καλλιτέχνες, Σύλλογοι, μαθητές και παραγωγοί λουλουδιών, συνθέτουν μια πολύ όμορφη εικόνα στο κεντρικό πάρκινγκ της ΄Αλλης Μεριάς, δίπλα στο καταπράσινο πλατανόδασος του χειμάρρου Αναύρου, που μπορούν να τη χαρούν κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής, όλες αυτές τις μέρες.
Το πρόγραμμα του εορταστικού πενθημέρου έχει ως εξής :
Σάββατο 28/4/2012-2/5/2012
΄Εκθεση βιβλίου, χειροτεχνημάτων, χειροποίητου κοσμήματος, τοπικών προϊόντων και παιδικής δημιουργίας .
Κυριακή 29/4/2012 - ΄Ωρα 11:00
Ημερίδα για το περιβάλλον στο Δημοτικό Σχολείο ΄Αλλης Μεριάς
Δευτέρα 30/4/2012
Επίσκεψη μαθητών στην έκθεση & επιλογή βιβλίων
Τρίτη 1/5/2012
Ώρα 19:00: Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άλλης Μεριάς με τη συμμετοχή των επισήμων.
Ώρα 20:30: Επίσημη έναρξη της «Γιορτής Λουλουδιών 2012», βράβευση της καλύτερης παιδικής δημιουργίας και της καλύτερης σύνθεσης με λουλούδια, πολιτιστικό πρόγραμμα. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Άλλης Μεριάς.
Τετάρτη 2/5/2012 Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και πέρας του εορταστικού πενθημέρου.
http://proothisi.blogspot.com

Την καλλιέργεια ελιάς προτιμούν οι νέοι αγρότες – Αναλυτικά στοιχεία και προκήρυξη

Την καλλιέργεια ελιάς προτιμούν οι νέοι αγρότες – Αναλυτικά στοιχεία και προκήρυξη


Έντονο καταγράφεται το ενδιαφέρον για επενδύσεις στον ελαιοκομικό τομέα το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και την οικονομική κρίση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επίδοξοι επενδυτές αναζητούν μεγάλα «κομμάτια» γης παραδοσιακού ελαιώνα, από 30 στρέμματα και πάνω, αλλά και χέρσα χωράφια για να ξεκινήσουν νέα εγκατάσταση.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών έχει κινήσει η ελαιοκαλλιέργεια το τελευταίο διάστημα, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και από αστούς που διαθέτουν οικονομίες και επιθυμούν ένα νέο ξεκίνημα στην ύπαιθρο. Το ενδιαφέρον των επενδυτών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εστιάζεται σε μεγάλα «κομμάτια» γης, τα αποκαλούμεναλιοστάσια, τα οποία υπάρχουν σε διάφορες ελαιοκομικές ζώνες της χώρας.....

Ιδιαίτερα ζωντανό καταγράφεται το ενδιαφέρον στη Μεσσηνία, όπου σύμφωνα με γνωστό μεσίτη, σχεδόν καθημερινά άνθρωποι από την Αθήνα, κυρίως που διαθέτουν ρευστότητα αναζητούν ένα καλό λιοστάσι. Είναι μάλιστα διατεθειμένοι όπως αναφέρει στο paseges.gr ο ίδιος μεσίτης να πληρώσουν μέχρι και 300 ευρώ ανά δέντρο εφόσον πρόκειται για εκμετάλλευση, με δυνατότητα ποτίσματος και σε εξαιρετική θέση (ύψωμα κ.λπ.)
Ενδιαφέρον εξάλλου εντοπίζεται και για την πυκνή φύτευση ελιάς, τονίζει μιλώντας στο paseges.gr ο κ. Θεοδ. Αρβανίτης, υπεύθυνος στην εταιρεία Geolivo. «Υπάρχουν ήδη 7.000 στρέμματα φυτεμένα με αυτό το σύστημα. Όσοι ψάχνουν για χωράφι και θέλουν να επενδύσουν σε ελιές πυκνής φύτευσης, αναζητούν κυρίως χέρσα κομμάτια γης, έκτασης πάνω από 30 στρέμματα. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο», τονίζει.
Τη συγκεκριμένη τάση, πάντως, επιβεβαιώνει και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης που παρουσίασε, πριν από λίγες ημέρες, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πρόσφατα ο Κώστας Σκανδαλίδης, βασική προτίμηση όσων επιστρέφουν, είναι κατά κύριο λόγο η καλλιέργεια της ελιάς.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα του ΥΠΑΑΤ, το 68,2% των αστικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έχει σκεφτεί να φύγει και να επιστρέψει στην ύπαιθρο, εκ των οποίων το 50% θέλει να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα, ενώ από το 68,2% το 19,3% έχει ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Πιο αναλυτικά, οι τομείς του αγροτικού τομέα που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσε το 19,3% είναι:
· Ελιά-λάδι: 51,5%
· Βιολογικές καλλιέργειες: 51,5%
· Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά: 33,3%
· Λαχανικά-κηπευτικά: 31,8%
· Αμπέλι-κρασί: 30,3%
· Μανιτάρια: 24,2%
· Τρούφα: 21,2%
· Ρόδια: 19,7%
· Φρούτα:13,6%
· Στεβια: 13,6%
· Βιοκαύσιμα: 12,1%
Από αυτούς που θέλουν να φύγουν το 43,5% έχει πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, το 25,4% μεταπτυχιακό τίτλο, το 17,1% έχει τελειώσει επαγγελματικές σχολές, το 8,2% λύκειο και το 1,2% το γυμνάσιο.
Αξίζει να επισημανθεί ότι αυτοί που θέλουν να φύγουν από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι έτοιμοι να το πράξουν και ας πετύχουν το ίδιο ή και χαμηλότερο εισόδημα, ενώ οι λόγοι που θέλουν να μεταναστεύσουν είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής, το χαμηλό κόστος διαβίωσης και οι ανθρώπινες σχέσεις.
—Νέα προκήρυξη για τους αγρότες
Ο Κώστας Σκανδαλίδης ανακοίνωσε πως άμεσα θα επαναπροκηρυχθεί το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ. Θα μπορεί να καλύψει περίπου 6.000 αγρότες ενώ θα προβλεφθεί και ειδική πριμοδότηση ύψους 10.000 ευρώ για κάθε άνεργο.
«Από την αρχή ήμασταν αντίθετοι με το μίζερο κρατισμό που κρατά τον αγρότη δέσμιο των επιδοτήσεων και αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε το πρότυπο του μικρού και μεσαίου αγρότη, που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη», πρόσθεσε ο κ. Σκανδαλίδης, συμπληρώνοντας πως για να γίνει η επιστροφή στην ύπαιθρο πραγματικότητα και να είναι αποτελεσματική, η στρατηγική που σχεδίασε το υπουργείο στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες:
*Στην εξυγίανση του περιβάλλοντος της αγροτικής ανάπτυξης, με στόχο την υγιή επιχειρηματικότητα και τη μείωση της ψαλίδας από το χωράφι στο ράφι.
* Δεύτερον, στην εξυγίανση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των αγροτών με τη συγκρότηση μεγάλων συνεταιριστικών οργανώσεων που να μπορούν να σταθούν στις αγορές.
* Τρίτον, στην εμπέδωση της αντίληψης των κοινωνικών εταίρων στον αγροτικό κόσμο και
* Τέταρτον στην συγκέντρωση των δημόσιων πολιτικών για την ενίσχυση του Ελληνα αγρότη, στο πλαίσιο των οποίων κορυφαία θέση έχει η πολιτική γης.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έχουν αναρτηθεί προς ενοικίαση 2.176 τεμάχια και έχουν υποβληθεί 3.596 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 1.200 προέρχονται από ανέργους, 1.123 από άτομα έως 35 ετών και 585 από κατόχους γεωτεχνικών διπλωμάτων.
ΠΑΣΕΓΕΣ-
http://proothisi.blogspot.com/

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Διαβούλευση για το ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Διαβούλευση για το ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το ΕΠ Καλάθι Θεσσαλικών Προϊόντων, καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους, αφού μελετήσουν το συνημμένο πρόγραμμα, να καταθέσουν τις προτάσεις τους .

Διαδικτυακή πύλη για τα αγροτικά προϊόντα της Κρήτης

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:
Διαδικτυακή πύλη για την προβολή και προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης, δημιουργείται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ειδικότερα, εντάχθηκε η Πράξη«Ανάπτυξη Portal προβολής και προώθησης των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης» στον Αξονα Προτεραιότητας «01- Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με απόφαση που υπογράφει ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντ. Μαρκόπουλος.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της πράξης είναι 18 μήνες, η ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίστηκε η 31 Δεκεμβρίου 2015 και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 460.150 ευρώ.
Προβλέπεται η δημιουργία ενός Portal (διαδικτυακής πύλης) προβολής και προώθησης των αγροτικών προίόντων της Περιφέρειας Κρήτης με έμφαση στα προϊόντα αιχμής του νησιού.
Το Portal θα διασυνδεθεί μεταξύ άλλων με το επιχειρησιακό σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων», του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που έχει ως στόχο την προώθηση των τοπικών και παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων που αναδεικνύουν τη γαστρονομική φυσιογνωμία της κάθε Περιφέρειας.
Το καλάθι θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ελαιόλαδα, επιτραπέζιες ελιές, σταφύλια, τσικουδιά, πετιμέζι, σταμναγκάθι, εσπεριδοειδή, φραγκόσυκο, αβογκάντο, μπανάνα, γαλακτοκομικά (γάλα, κρέας, αβγά και κυρίως κίτρινα τυριά), κηπευτικά, καλλυντικά με βάση τα τοπικά προϊόντα και αφεψήματα, αρωματικά φυτά και μέλι και θα αναπτυχθεί σε δύο γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά.
Στόχος της πρότασης είναι:
- Ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής παραγωγής με σκοπό την κάλυψη των τοπικών διατροφικών αναγκών και τη μείωση της εξάρτησης από την Ηπειρωτική Ελλάδα.
- Διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τον τουρισμό και προώθηση των τοπικών, παραδοσιακών και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων μέσω αυτού.
- Επέκταση των δυναμικών κλάδων της πρωτογενούς παραγωγής με στόχο την προώθηση των προϊόντων στην εθνική και διεθνή αγορά.
- Βελτίωση και σταθεροποίηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων με σκοπό την προώθησή τους στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά.
Το portal θα είναι φτιαγμένο για να παρέχει πληθώρα ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, όπως η ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου παραγωγών ή ενώσεων της Κρήτης.
Σημειώνεται ότι με άλλη απόφαση του κ. Μαρκόπουλου εντάχθηκε στο ίδιο πρόγραμμα και η Πράξη«Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών- Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» όπου μεταξύ άλλων θα προβλέπεται και η δημιουργία καταστήματος χονδρικής πώλησης και οι παραγωγοί θα μπορούν να προβάλουν τη διαθεσιμότητα των προϊόντων τους.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 12 μήνες και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 193.10 ευρώ.

Με βεβαίωση Μητρώου Αγροτών παίρνουν άδεια τα «αγροτικά»

Μόνο με μία βεβαίωση ότι είναι ενταγμένος στο Μητρώο Αγροτών, ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας αγρότης μπορεί να απευθυνθεί κατευθείαν στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, χωρίς να μεσολαβεί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (πρώην Διεύθυνση Γεωργίας), για την απόκτηση ενός ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου μεικτού βάρους μέχρι 2.500 χλγρ. ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγρ.
Η βεβαίωση δίνεται από τα ΚΕΠΠΥΕΛ ή απευθείας από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.Η βεβαίωση δίνεται από τα ΚΕΠΠΥΕΛ ή απευθείας από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στην περίπτωση που ο επαγγελματίας αγρότης θέλει να αποκτήσει πάνω από ένα, θα πρέπει να εγκρίνει το αίτημα η τοπική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, για να αποφασίσει εάν αντιστοιχεί στις ανάγκες της αγροτικής εκμετάλλευσης και να τύχει της φοροαπαλλαγής για την αγορά αγροτικού αυτοκινήτου.
Οι παραπάνω διευκρινίσεις περιλαμβάνονται στο έγγραφο με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την ταξινόμηση - χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα» που έστειλε σε όλες τις Περιφέρειες η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του νόμου 3874/2010 για το Μητρώο Αγροτών.

Έτσι, συγκεκριμένα για την περίπτωση απόκτησης άδειας αγροτικού ΦΙΧ αλλάζουν τα εξής:
1. οι όροι «γεωργός κατά κύρια απασχόληση» ή «αγρότης κατά κύριο επάγγελμα» για τους επαγγελματίες αγρότες, αντικαθίσταται από τον όρο «επαγγελματίας αγρότης»
2. οι όροι «μη κατά κύρια απασχόληση γεωργός» ή «μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότης» για τους μη επαγγελματίες αγρότες, αντικαθίσταται από τον όρο «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης».
Σύμφωνα με το νόμο για το μητρώο Αγροτών, ο «Επαγγελματίας Αγρότης» :
α) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
β) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
γ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και
δ) Είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (Ο.Γ.Α.) εκτός εάν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την ασφάλιση στον Ο.Γ.Α..
Ο κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) είναι:
α) Κύριος, συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλλευσης.
β) Μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η επίμορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή
γ) Μισθωτής υδάτινης έκτασης προκειμένου για υδατοκαλλιέργεια.
Σχετικά με τη διαδικασία ταξινόμησης ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου διευκρινίζονται τα κάτωθι ως προς τις κατηγορίες των ΦΙΧ:
1. Μεικτού βάρους μέχρι 2.500 χλγρ. ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγρ. σε κάτοχο αγροτικής εκμετάλλευσης: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, προσκομίζοντας:
- το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους από το οποίο προκύπτει δήλωση γεωργικού εισοδήματος και
- υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής.
2. Μεικτού βάρους μέχρι 2.500 χλγ ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγ σε επαγγελματία αγρότη: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών υποβάλλοντας:
- υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής, και
- βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Γεωργίας (νυν Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Η βεβαίωση πλέον από τα ΚΕΠΠΥΕΛ ή απευθείας από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς επικύρωση.
3. Μεικτού βάρους 2.500-4.000 χλγ. και άνω των 4.000 χλγ.: Στη σχετική βεβαίωση την οποία εκδίδει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και την οποία κατόπιν ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών, βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος «είναι ή δεν είναι επαγγελματίας αγρότης σύμφωνα με τον Ν.3874/2010». Έχει προηγηθεί η προσκόμιση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της σχετικής βεβαίωσης εγγραφής του στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
4. Για τα μελισσοκομικά ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ:
- 8138/Β7/1045/22-3-2006 (ΦΕΚ 404/Β/2006) «περί ταξινόμησης ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 12 τόνους σε μελισσοκόμους»
- 200361/2-12-2011 (ΦΕΚ 2965/Β/2011) «περί ταξινόμησης ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 15 τόνους σε μελισσοκόμους».
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων εκδίδει την προβλεπόμενη από τις ανωτέρω ΚΥΑ βεβαίωση, την οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Για την έκδοση αυτής της βεβαίωσης και το χαρακτηρισμό του αιτούντα ως «επαγγελματία αγρότη», απαιτείται, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, η εγγραφή του στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης.

Βρείτε εδώ την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ταξινόμηση αγροτικών μηχανημάτων ως 31 Δεκεμβρίου 2012

Ταξινόμηση αγροτικών μηχανημάτων ως 31 Δεκεμβρίου 2012

Τις προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτουν τα αγροτικά μηχανήματα ώστε να ταξινομηθούν στην Ελλάδα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 ορίζει απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Την ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων που έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, επιτρέπει μέχρι τις 31-12-2012 απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Όροι και προϋποθέσεις

Βεβαίωση καλής λειτουργίας για αγροτικά μηχανήματα

Τη διαδικασία ώστε ένα συνεργείο να λάβει εξουσιοδότηση για βεβαιώσεις καλής τεχνικής και λειτουργικής κατάστασης για αγροτικά μηχανήματα διευκρινίζει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα συνεργεία είναι οι εξής:
1 . Να έχουν σε ισχύ από τριετίας άδεια λειτουργίας συνεργείου επισκευής αγροτικών μηχανημάτων ή να έχουν συμπληρωθεί τρία έτη από την έναρξη επαγγέλματος από την Εφορία.
2 . Στον εξοπλισμό τους θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :
- Τράπεζα εργασίας με σφιγκτήρα (μέγγενη)
- Μικροεργαλεία χειρός :
Κασετίνα πλήρης μετρικών εργαλείων (με καρυδάκια μέχρι 75 mm)
Αεροσυμπιεστής 7-10 BAR
Γρύλλος 5 tn και κροκόδειλος
Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης
Δυναμόκλειδα (0 έως 3,5 – 0 έως 20 και 0 έως 80 KPM)
Συμπιεσόμετρο κινητήρα
Αερόμετρο
Βολτόμετρο
Κλειδιά εγχυτήρων (μπεκ)
Πυκνόμετρο συσσωρευτών (μπαταριών)
Τρίποδα ρυθμιζόμενου ύψους
Γρασσαδόροι
Περί της καταλληλότητας ή όχι του συνεργείου θα αποφανθεί η Επιτροπή ελέγχου γεωργικών μηχανημάτων και αχρήστευσης κρατικών πινακίδων .
Όσα συνεργεία επισκευής αγροτικών μηχανημάτων επιθυμούν να λάβουν εξουσιοδότηση ώστε να εκδίδουν βεβαιώσεις καλής τεχνικής και λειτουργικής κατάστασης για πάσης φύσεως αγροτικά μηχανήματα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας (Διοικητήριο, 2ος όροφος, 221 γραφείο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-3-61221,2721-3-61227, Δ. Νάστος, Γ. Αντωνοπούλου).

Ξένος Γιώργος

www.agronews.gr

Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

ΑγροΤύπος ηλεκτρονική εφημερίδα: Γκρέιπφρουτ: Μια καλλιέργεια που φθίνει

ΑγροΤύπος
εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα αγροτικής ενημέρωσης
ηλεκτρονική εφημερίδα αγροτικής ενημέρωσης ΑγροΤύπος, 129
Γκρέιπφρουτ: Μια καλλιέργεια που φθίνει ως αποτέλεσμα των χαμηλών τιμών και της ολοένα μειούμενης ζήτησης.
Εκτροφεία άγριων θηραμάτων στη χώρα μας: Μεγάλη η προσπάθεια, πολλές οι δυσκολίες.
Όχι στην αποψίλωση των ευρωπαϊκών κανόνων ασφάλειας τροφίμων, επισημαίνει ο Ευρωβουλευτής, Γ. Παπαστάμκος.
Περί Οίνων: Nebbiolo - Ιταλική Υπόθεση.
Αγγελίες, εκδηλώσεις νέας εβδομάδας και η υπόλοιπη αγροτική επικαιρότητα ...

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Μειώθηκε το κόστος για την «τακτοποίηση» γεωτρήσεων και πηγαδιών

Μειώθηκε το κόστος για την «τακτοποίηση» γεωτρήσεων και πηγαδιών


Και με απλή δήλωση, χωρίς αποδεικτικά, θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης της υδροληψίας

Με «εκπτώσεις» και απλοποίηση των διαδικασιών θα γίνεται η «τακτοποίηση» γεωτρήσεων και πηγαδιών. Οι αλλαγές που ελαχιστοποιούν την απαιτούμενη οικονομική επιβάρυνση προωθήθηκαν από τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης. Η τροποποιημένη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» εστάλη την Τετάρτη προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Ειδικότερα, προκειμένου να μειωθεί το κόστος της «τακτοποίησης» _ καθώς είναι λίγοι οι πολίτες που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία _ ορίζεται ότι για τη σύνταξη της αίτησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού των αρμοδίων υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών αγροτικής ανάπτυξης και εγγείων βελτιώσεων των δήμων και των περιφερειών. Η αμοιβή ενός ιδιώτη μελετητή είναι, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας για υφιστάμενες γεωτρήσεις έως τις 16 Ιουνίου 2012 αλλά υποβληθεί εντός δύο ετών μετά τη λήξη της προθεσμίας, η άδεια μπορεί να εκδοθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μόνο αφού επιβληθούν και εισπραχθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα (άρθρο 13 ν. 3199/03). Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 200 ευρώ για το πρώτο έτος και 500 ευρώ για το δεύτερο έτος. Στην προηγούμενη ΚΥΑ οριζόταν ως κατώτατο πρόστιμο τα 1.000 ευρώ.

Μια άλλη αλλαγή στην τροποποιημένη ΚΥΑ αφορά τα αποδεικτικά δικαιώματος χρήσης νερού (π.χ. αντίγραφο σχετικής απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης νερού, αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ, βεβαίωση ή παραστατικό αρμόδιας δημόσιας αρχής).

Πλέον, σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανένα από τα συγκεκριμένα αποδεικτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας και η αδυναμία συγκέντρωσης των απαιτούμενων αποδεικτικών.

Επίσης, για την αίτηση απαιτούνται στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητά του (χημική ή και μικροβιολογική ανάλυση νερού, όπως αυτή προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία για τις διάφορες χρήσεις νερού). Ωστόσο, στη περίπτωση χρήσης υδάτων για άρδευση δεν θα απαιτείται πια προσκόμιση χημικής ανάλυσης από τον ενδιαφερόμενο.