Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

4ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τμήμα: Ποιοτικού & Φυτoυγειονομικού Ελέγχου

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Βόλος 38001

Πληροφορίες: Γ.Γίτσης, Μ.Ναθαναϊλίδου, Μ.Δημητριάδου

Τηλέφωνο: 2421352497/493

Βόλος 31-8-2012

Αριθμ. Πρωτ.: 15158

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

4ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1. Στόχοι

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Μαγνησίας και Σποράδων και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, ενημερώνουν τους βαμβακοκαλλιεργητές της Π.Ε. Μαγνησίας ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας στο στάδιο της πλήρους καρποφορίας, ωρίμανσης και ανοίγματος των πρώτων καρυδιών.

2. Διαπιστώσεις

2.1 Βρισκόμαστε στην έναρξη δραστηριότητας της 3ης γενιάς του πράσινου σκουληκιού στο βαμβάκι.

2.2 Οι συλλήψεις ακμαίων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες αυτή την περίοδο είναι αυξανόμενη.

2.3 Οι επιτόπιοι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν σε περιοχές του Νομού δεν έδειξαν σημαντικούς πληθυσμούς πράσινου σκουληκιού διότι το έντομο βρίσκεται στην αρχή της 3ης γενιάς (ακμαία) και ενδεχομένως έχει αρχίσει η ωοτοκία .

2.4 Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους καρπόδεσης και ανοίγματος των πρώτων καρυδιών. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα βοήθησαν στην ωρίμανση και το άνοιγμα των καρυδιών και συνετέλεσαν στην ισόρροπη ανάπτυξη των καρποφόρων οργάνων των φυτών.

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1 Γενικά η 3η γενιά του πράσινου σκουληκιού δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο η 2η γενιά του Αυγούστου. Ελάχιστες φορές προκαλεί σοβαρές ζημιές στις βαμβακοφυτείες διότι οι προνύμφες προτιμούν τα τρυφερά καρποφόρα όργανα της κορυφής και σπάνια προσβάλουν τα χαμηλότερα και πιο αποδοτικά. Ωστόσο οι παραγωγοί και ιδιαίτερα όσοι έχουν όψιμες φυτείες ή έχουν κάνει πολλούς ψεκασμούς για τη 2η γενιά με συνέπεια την εξόντωση των ωφέλιμων εντόμων, πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή και να παρακολουθούν κάθε 2 – 3 ημέρες τα βαμβακοχώραφα, προκειμένου να διαπιστώνουν τις πυκνότητες των πληθυσμών και τις ζημιές των εντόμων και να επεμβαίνουν όταν οι πληθυσμοί φτάσουν στα όρια επέμβασης.

Πράσινο σκουλήκι: Επεμβαίνουμε μόνο όταν διαπιστωθούν 4 ζωντανές νεαρές προνύμφες ανά 100 φυτά κατά μέσο όρο ή 1 ζωντανή νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής κ.μ.ο.

3.2 Το ρόδινο σκουλήκι αποτελεί σημαντικό εχθρό της βαμβακοκαλλιέργειας με δυσδιάκριτα συμπτώματα στην αρχή της προσβολής για αυτό οι παραγωγοί θα πρέπει να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στα νεαρά καρύδια.

Ρόδινο σκουλήκι: : Επεμβαίνουμε μόνο όταν διαπιστωθούν στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδομάδων προνύμφες ρόδινου σε ποσοστό 5-8% στα 100 καρύδια.

Αποφύλλωση: Η αποφύλλωση είναι μια σημαντική επέμβαση προκειμένου να επιταχυνθεί η ωρίμανση και το άνοιγμα των καρυδιών και να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες κατά τη διάρκεια της συγκομιδής. Επίσης, με την αποφύλλωση επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα σύσπορου βαμβακιού απαλλαγμένου από ξένες ύλες.

Τα αποφυλλωτικά θα πρέπει να ψεκάζονται όταν έχουν ανοίξει τουλάχιστον το 50% των καρυδιών. Μια πρόωρη αποφύλλωση βλάπτει την ποιότητα του βάμβακος και πολλές φορές μπορεί να έχει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως μισοάνοιγμα των καρυδιών και καραμελοποίησή τους. Επίσης, για να είναι αποτελεσματικά τα αποφυλλωτικά θα πρέπει να επικρατούν καλές ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας (> 15-18ο C) για 4-5 ημέρες μετά την εφαρμογή του αποφυλλωτικού και να επικρατεί ηλιοφάνεια.

4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (Φ.Π)

Όπου χρειαστούν επεμβάσεις οι παραγωγοί πρέπει να επιλέγουν μόνο εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Στην περίπτωση που προηγήθηκε και άλλη επέμβαση, το εντομοκτόνο που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι διαφορετικής χημικής ομάδας και να έχει διαφορετικό τρόπο δράσης στον οργανισμό του εντόμου για την μη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Δεν συνιστώνται επεμβάσεις με Φ.Π στις βαμβακοφυτείες/αγροτεμάχια, χωρίς σχολαστικό έλεγχο της πυκνότητας των επιβλαβών εντόμων και τη διαπίστωση των παραπάνω ορίων αλλά και της εκτίμησης πιθανής ωφέλειας σε σχέση με το κόστος του ψεκασμού, διότι άστοχοι και άκαιροι ψεκασμοί αποβαίνουν εις βάρος της οικονομικότητας της καλλιέργειας , του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

2) Όταν χρειαστεί να γίνουν χημικές επεμβάσεις, αυτές να γίνονται μετά τη δύση του ήλιου κα κατά τις νυχτερινές ώρες, διότι οι πεταλούδες του πράσινου σκουληκιού δραστηριοποιούνται κατά τη νύχτα αλλά και για την προστασία των μελισσών.

3) Οι βαμβακοπαραγωγοί να ενημερώνουν για κάθε επικείμενο ψεκασμό τους μελισσοκόμους.

4) Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής, της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειας των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς, που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

5) Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας, οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλ. 2421352497 & 52493 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο τηλέφωνο

24210 66525.

ΠΡΟΣΟΧΗ

► Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδιαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

► Τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά αναγράφονται στην Ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (http:/www.minagric.gr).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δρ Νικόλαος Λιάνος

Γεωπόνος


Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Τα οφέλη των σύκων στην υγεία

Τα οφέλη των σύκων στην υγεία
Μπορείτε να τα φάτε με ή χωρίς τη φλούδα τους, ενώ αν τα βγάλατε από το ψυγείο, είναι προτιμότερο να τα απολαύσετε όταν θα έχουν φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου. Δίνουν γεύση σε σαλάτες και κέικ, ενώ στην αποξηραμένη τους μορφή μπορούν να «ενισχύσουν» γευστικά την κοτόσουπα, τα μπισκότα ή της πίτα σας.

Κι αν κι εσείς περιμένατε το τέλος του καλοκαιριού για να απολαύσετε φρέσκα τα αγαπημένα σας σύκα, μάθετε πως δεν «κρύβουν» μόνο γλύκα, αλλά και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Όχι βέβαια ότι χρειαζόμαστε επιπρόσθετα κίνητρα για να τα «κατασπαράξουμε»..

Ο κατάλογος για τα οφέλη που προσφέρουν στην υγεία είναι μακρύς… Τα σύκα περιέχουν μέταλλα όπως το μαγνήσιο και ο σίδηρος, αλλά και βιταμίνες όπως η C και οι Β. Αποτελούν πηγή φυτικών ινών, συστατικά που βοηθούν στη σωστή λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος, ενώ ταυτόχρονα έχουν συνδεθεί με την πρόληψη του καρκίνου του παχέως εντέρου. Στα σύκα συναντάμε, επίσης, μικρές ποσότητες ασβεστίου, αλλά και κάλιο ένα μέταλλο που συν τις άλλοις συμμετέχει στον έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Τους προσδίδονται ακόμη και αντιγηραντικές ιδιότητες, καθώς οι φαινόλες και τα φλαβονοειδή μπορούν να ενισχύσουν τη δράση της αντιρυτιδικής σας κρέμας!

Τα σύκα έχουν κατά καιρούς κατηγορηθεί για την άνοδο του δείκτη της ζυγαριάς. Οι διαιτολόγοι όμως έρχονται να τους δώσουν «άφεση αμαρτιών», καθώς δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από τα υπόλοιπα φρούτα όσον αφορά την περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα. Συγκεκριμένα, δύο μέτρια σύκα περιέχουν 16 γραμμάρια σακχάρων την ώρα που ένα μέτριο πορτοκάλι περιέχει περίπου 15. Δύο φρέσκα σύκα λοιπόν σας «εφοδιάζουν» με 74 θερμίδες, ενώ στην αποξηραμένη τους μορφής σας δίνουν περίπου 42.

Τι πρέπει να φροντίσετε;

Να είστε προσεκτικοί και να μην παρασυρθείτε από την ευχάριστη γεύση τους. Η υπερκατανάλωσή τους, και όχι τα σύκα αυτά καθεαυτά, μπορεί να έχει επιπτώσεις στο βάρος σας. Άλλωστε το «βάφτισμα» των τροφίμων ως κακά ή απαγορευμένα ανήκει πλέον στο μακρινό παρελθόν! Μην ξεχνάτε την έννοια του μέτρου, περιοριστείτε στα 2-3 την ημέρα και ευεργετηθείτε.. άφοβα!

πηγή: nutrimed.gr

http://naturahellas.blogspot.gr/

Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

Προτάσεις του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας για τη διαχείριση της προσβολής από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι στις βαμβακοκαλλιέργειες


Βόλος, Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Πληροφορίες: Μπίτης Θάνος
Τηλ: 2423055006
Προς: Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό
Κοιν:ΜΜΕ
Θέμα : « Προτάσεις του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας για τη διαχείριση της προσβολής από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι στις βαμβακοκαλλιέργειες »

Ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας έχοντας μεγάλη ανησυχία για την έκβαση της βαμβακοκαλλιέργειας τόσο στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας όσο και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας παρακολουθώντας εντατικά την καλλιέργεια έχει συνοπτικά να σας αναφέρει:
· Καταρχήν το πρόβλημα εντοπίζεται σε συγκεκριμένους θύλακες και αναμένεται να είναι μικρότερο από ότι αρχικά φαινόταν ότι είναι. Οι καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες ) δεν ήταν ευνοϊκές για την ανάπτυξη του εντόμου και δεν θα ενταθεί το πρόβλημα εφόσον δεν έχουμε άλλα προβλήματα με τον καιρό (νέα γενιά εντόμου, ακραίες βροχοπτώσεις)
· Οι περισσότεροι παραγωγοί έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής με όφελος 3-4 ευρώ / στρέμμα χωρίς από ότι προκύπτει να εφαρμόζουν ορθά το πρόγραμμα με υπαιτιότητα των ίδιων, των γεωπόνων-μελετητών, των ελεγκτικών μηχανισμών αλλά και ελλιπούς τήρησης των προτύπων ασφαλείας, ειδικότερα των καλλιεργητικών μέτρων μετά την παραγωγή όπως είναι η παρακολούθηση των εντόμων, η έγκαιρη επέμβαση με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η στελεχοκοπή και το όργωμα μετά το πέρας της καλλιέργειας.
· Θεωρούμε ότι λόγω της οικονομικής συγκυρίας που ταλανίζει παραγωγούς και συναδέλφους προμηθευτές εφοδίων, οι ελλιπείς επεμβάσεις εντάθηκαν ενώ και τα εντελώς αψέκαστα αγροτεμάχια αυξήθηκαν.
Ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας ζητά:
· Την απόλυτη εξατομίκευση της ζημίας και επιτόπιους ελέγχους από τον ΕΛΓΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ με καταλληλότερη εποχή τα μέσα Σεπτεμβρίου
· Να γίνουν δεκτές αιτήσεις ζημίας από τους παραγωγούς στον ΕΛΓΑ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ
· Τα αγροτεμάχια που θα δηλωθούν, αυτόματα να εντάσσονται στο δείγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και να αφαιρούνται τυχαία τεμάχια από το δείγμα ετήσιου ελέγχου για το 2012 του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε οι παραγωγοί να ελέγχονται διπλά και από τις δύο υπηρεσίες σε συνεργασία
· Έτσι θα αποκλειστούν φαινόμενα «παραγωγών» που καλλιεργούν καθόλου η καλλιεργούν επίσπορη καλλιέργεια και προσδοκούν την Συνδεδεμένη Ενίσχυση (Επίσπορη: καλλιέργεια που σπέρνεται μετά από σιτηρά για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση)
· Αποζημίωση και μόνο για την ζημία από το πράσινο ή ρόδινο σκουλήκι να αποτελεί η συνδεδεμένη ενίσχυση, εφόσον πειστεί με παραστατικά ο Γεωπόνος εκτιμητής ότι έγιναν ψεκασμοί. (Τα παραστατικά αποτελούν συνοδευτικά έγγραφα της πιστοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής)
· H συνδεδεμένη ενίσχυση να δοθεί με όριο την κατώτερη παραγωγή στο ύψος που έχει οριστεί σήμερα και σε συνεργασία με την εκτίμηση και παράδοση στο εκκοκκιστήριο να είναι κάποιος δικαιούχος ή όχι, χωρίς να δημιουργούμε προσδοκίες σε αυτούς που δεν καλλιέργησαν σωστά
· Η Συνδεδεμένη Ενίσχυση να είναι δυνατόν να μειωθεί οριζόντια κατά 10-30% και για όλη την Επικράτεια καθότι και άλλοι παραγωγοί ενδεχομένως να έχουν ζημιά
· Δεν θεωρούμε τουλάχιστον μέχρι τις τωρινές διαπιστώσεις μας ότι θα προκύψει μείωση της παραγωγής τέτοια, ώστε να προκύψει πρόγραμμα ΠΣΕΑ
· Θεωρούμε αναποτελεσματικό να ενταχθεί στον κανονισμό η αποζημίωση από σκουλήκι εκτός και αν αυτό ενταχθεί υπό όρους (παραστατικά ψεκασμών) ως πρόσθετη ασφάλιση και για όλες τις καλλιέργειες (καρπόκαψα στα μήλα, ψύλλα στην αχλαδιά ευδεμίδα στα αμπέλια κτλ) ώστε να μην ευνοούνται οι αμελής παραγωγοί. Άλλωστε στον πρόσφατο νόμο 3877/2010 υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 5.1.ιβ η οποία όμως δεν συμπεριελήφθη στον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Εκκρεμούν αναλογιστικές μελέτες και η οργάνωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ όπως περιγράφεται στο νόμο3877/2010 άρθρο 2 για την διαχείριση των κρίσεων και των κινδύνων
· Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόθεση να υπολογιστεί ο μέσος όρος τριετίας για να δοθεί η συνδεδεμένη ενίσχυση αλλά ο ασφαλέστερος και δικαιότερος τρόπος είναι η εξατομίκευση από γεωπόνους εκτιμητές γεγονός που αποτελεί πολιτική απόφαση, δεν επιβαρύνει ούτε τον προϋπολογισμό ούτε τον ΕΛΓΑ οικονομικά, καθώς τα τέλη εκτίμησης πληρώνονται από τους πραγματικά ζημιωθέντες παραγωγούς, ενώ θα απασχοληθούν εκατοντάδες άνεργοι συνάδελφοι γεωπόνοι
· Καλούμε τον ΕΛΓΑ να εξετάσει το ενδεχόμενο της εξαίρεσης από την καταβολή ασφάλιστρων σε συνεχόμενες χρονιές ζημιάς, γιατί εδώ και 3 χρόνια υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν άλλο εχθρό εκτός από το πράσινο σκουλήκι
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εκ μέρους των συναδέλφων μας μελών του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, που για ακόμη μία φορά κάλεσε τους αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας και άκουσε προσεκτικά τις απόψεις μας, συμβάλλοντας στην κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία.
Για το Γεωπονικό Σύλλογο Μαγνησίας
Με εκτίμηση
-Ο-
Πρόεδρος
Λάμπρος Κωνσταντίνος

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

H συμβουλή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη σε όλους τους νέους (βίντεο)H συμβουλή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη στην κόρη του αλλά και σε όλους τους νέους για τις πιθανές επαγγελματικές τους επιλογές αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν άμεσα παραγωγικοί.
http://www.agronews.gr

Οι προσληφθέντες για πρακτική άσκηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Τους προσληφθέντες για λόγους πρακτικής άσκησης έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη δημοσιότητα με απόφασή του στις 17 Αυγούστου.

Πρόκειται για την απόφαση της 17ης Αυγούστου, με αριθμ. Πρωτ. 3627/87145.

Διαβάστε την απόφαση με τα ονόματα των προσληφθέντων
http://www.agronews.gr

Πληγώθηκε ανεπανόρθωτα η οικονομία στο νησί των μαστιχόδεντρων

Πληγώθηκε ανεπανόρθωτα η οικονομία στο νησί των μαστιχόδεντρων

Ανεπανόρθωτο πλήγμα δέχθηκε το νησί των μαστιχόδενδρων, από την πυρκαγιά που ξέσπασε το περασμένο Σάββατο στη Χίο, κάνοντας στάχτη πάνω από 120.000 στρέμματα δασικής έκτασης και καλλιεργειών. Παράλληλα, έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό η μελισσοκομία, αλλά και ελαιοκαλλιέργειες.

Ένα καινούργιο μαστιχόδεντρο για να αποδώσει, όπως είναι τώρα, θα πρέπει να περάσουν από πέντε έως οκτώ χρόνια.Ένα καινούργιο μαστιχόδεντρο για να αποδώσει, όπως είναι τώρα, θα πρέπει να περάσουν από πέντε έως οκτώ χρόνια.

Για τα μαστιχόδενδρα που υπάρχουν σε όλη τη Χίο σαφής εικόνα για την έκταση της καταστροφής δεν υπάρχουν, ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έχει πληγεί τουλάχιστον το 40% των μοναδικών σε όλο τον κόσμο μαστιχόδενδρων με την οικονομική ζημιά να υπολογίζεται σε 4 εκατ. ευρώ. Πάντως, στην ενημέρωση που παρείχαν αρμόδιοι φορείς της περιοχής στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, τις περιορίζαν στο 25-30% του φυτικού κεφαλαίου της μαστίχας.
Σύμφωνα με τον κ. Τσαυτάρη, είναι ακόμη νωρίς να υπολογιστεί με ακρίβεια η έκταση των απωλειών,ωστόσο όπως επεσήμανε σε δηλώσεις του καταβάλλεται ήδη κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανακούφιση των πληγέντων.
Σήμερα υπολογίζεται ότι καλλιεργούνται 20.000 στρέμματα με 1.150.000 μαστιχόδεντρα. Η μέση ετήσια απόδοση ανά δέντρο είναι 150-180 γραμμάρια μαστίχας, ενώ υπάρχουν και σπάνιες περιπτώσεις δένδρων που παράγουν δύο κιλά, αλλά και δένδρα που βγάζουν μόνο 10 γραμμάρια.Το μέγεθος της οικονομικής και της οικολογικής καταστροφής από τη φωτιά που έπληξε το νησί και κυρίως τη βασικότερη οικονομική πηγή του, δηλαδή τα μαστιχόδεντρα, περιέγραψε ο Ευθύμης Μονίαρος, πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.
«Αν καεί ο κορμός των μαστιχόδεντρων, απ' όπου βγαίνει το μαστίχι, έχει τελειώσει το δέντρο. Εάν καούν τα φύλλα στην περιφέρεια, στην περίμετρο του δέντρου, μπορεί να επανέλθει. Εάν τώρα υποθέσουμε ότι βάζουμε ένα καινούργιο μαστιχόδεντρο, για να αποδώσει όπως είναι τώρα θα πρέπει να περάσουν από πέντε έως οκτώ χρόνια. Η φωτιά καταστρέφει εκτός από την παραγωγή τη φετινή και μελλοντικές παραγωγές για πολλά πολλά χρόνια».

Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με γεωπόνους και κτηνίατρο βρίσκονται τη Δευτέρα στη Χίο προκειμένου να καταγράψουν και να εκτιμήσουν τις ζημιές στις καλλιέργειας και τα μελίσσια από τη μεγάλη πυρκαγιά που συνεχίζει για τέταρτη ημέρα το καταστροφικό της έργο.
Οι ζημιές στα μελίσσια και άλλες εγκαταστάσεις ζωικής παραγωγής αποζημιώνονται σε διάστημα περίπου 20 ημερών από τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται στον ΕΛΓΑ. Για το φυτικό κεφάλαιο, η διαδικασία είναι πιο χρονοβόρα και οι ζημιές αποζημιώνεται από το ΠΣΕΑ (Πολιτική Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης).
Σημειώνεται ότι στις περιοχές Προβατά και Σιδηρούντα εντοπίζονται τα κύρια μέτωπα της μεγάλης πυρκαγιάς, ενώ ο υπουργός Ναυτιλίας Κ.Μουσουρούλης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στη ΝΕΤ, είπε ότι όλες οι ενδείξεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η φωτιά στη Χίο ήταν εμπρησμός.
Μετρήσεις
Σύμφωνα με νεότερες μετρήσεις των καμένων εκτάσεων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών (E.F.F.I.S), που δημοσιεύει και η ιστοσελίδα politischios, οι συνολικά καμένες εκτάσεις από την εν λόγω πυρκαγιά ανέρχονται σε (127.400) στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

α) Το 4,56% δάση πλατύφυλλων.
β) Το 17,58% βλάστηση σκληρόφυλλων.
γ) Το 20,26% θαμνώδεις εκτάσεις.
δ) Το 30,49% διάφορες φυτικές περιοχές και
ε) Το 27,12% αγροτικές εκτάσεις.

Μελισσοκομία

Στο 60% φθάνει η καταστροφή που υπέστησαν οι μελοπαραγωγοί του νησιού σύμφωνα με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, Βασίλη Βούκατα. Όπως ανέφερε ο ίδιος οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες γεγονός που κάνει πολλούς από τους παραγωγούς να σκέφτονται να σταματήσουν οριστικά την παραγωγή.Αν υπάρξει οργανωμένη αντίδραση από την πολιτεία τότε θα μπορούμε να μιλάμε για ανάκαμψη στα επόμενα 20 χρόνια.

Από την αρχή ο σχεδιασμός για τη Mediterra

Η καταστροφική πυρκαγιά εκ των πραγμάτων ανατρέπει τους σχεδιασμούς και της Mediterra. Η ελεγχόμενη από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου εταιρεία που ιδρύθηκε το 2002 και είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α. απορροφά το σύνολο σχεδόν της παραγωγής του νησιού και, πρακτικά, αποτελεί τον «πρεσβευτή» της Μαστίχας Χίου στο εξωτερικό.
Για τη φετινή χρονιά τα σχέδια περιελάμβαναν την αύξηση των εξαγωγών, την αλλαγή συνεργάτη στη Σαουδική Αραβία (με στόχο την περαιτέρω διείσδυση στην τοπική αγορά) καθώς επίσης και την επέκταση των Mastihashop στην Τουρκία.
Ωστόσο, είναι φανερό ότι όλα αυτά, καθώς και αρκετές επιχειρηματικές συμφωνίες, τίθενται πλέον εν αμφιβόλω καθώς η παραγωγή πρώτης ύλης-μαστίχας δηλαδή- θα είναι σημαντικά μειωμένη τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, ενώ μεγάλο πλήγμα έχει δεχθεί και η παραγωγή άλλων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία όπως το μέλι.
Άγνωστο παραμένει, επίσης, πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι μέτοχοι της Mediterra. Σημειώνεται ότι στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν η Attica Ventures (μέλος του ομίλου Attica Bank) και με μικρότερα ποσοστά η Κορρές και η εφοπλιστική οικογένεια Βενιάμη.
Η εταιρεία διαθέτει μονάδα παραγωγής στη Χίο όπου παρασκευάζονται περί τα 100 διαφορετικά προϊόντα με βάση τη μαστίχα και άλλα τοπικά προϊόντα. Είναι διανομέας στην Ελλάδα της μαστίχας Χίου, της τσίκλας ΕΛΜΑ, των παρα-φαρμακευτικών προϊόντων mastihatherapy, των ζαχαρωδών προϊόντων cultura mediterra καθώς του λικέρ μαστίχας ENOSIS.
Παράλληλα διαχειρίζεται 11 καταστήματα mastihashop στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ αυτών ένα κατάστημα στη Νέα Υόρκη, και ένα παντοπωλείο στο Ελ. Βενιζέλος το οποίο μάλιστα έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των λιανικών της πωλήσεων.
Το 2011 οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το 2009, σημειώνοντας αύξηση κατά 27%.
Παράλληλα την ίδια χρονιά περιορίστηκαν οι ζημιές μετά από φόρους σε 195 χιλ. ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ το 2010.
Παραγωγή και απόδοση
Η μαστίχα παράγεται κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και τον Οκτώβριο.
Το μαστιχόδενδρο ή σχόινος παράγει μαστίχα κανονικά στην ηλικία των 10-12 ετών, ενώ ο μέσος όρος σε απόδοση μαστίχας ανα δένδρο είναι 65-100 γραμμάρια.
Μάλιστα, το δένδρο αρχίζει να αποδίδει σε μικρή ηλίκια από 7-13 γραμμάρια και φθάνει τα 130-200 γραμμάρια. Σε σπάνιες περιπτώσεις μερικά μαστιχόδενδρα παράγουν έως και 650 γραμμάρια.
Ο σχοίνος αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς και η πλήρης ανάπτυξη του επέρχεται σε 40-50 χρόνια. Σημειώνεται ότι ο αρσενικός σχοίνος δίνει καλύτερη ποιότητα από τον θηλυκό και έτσι μόνο αυτός καλλιεργείται στα μαστιχοχώρια.
Η παραγωγή μαστίχας αρχίζει από τον 5ο -6ο χρόνο, ενώ το μέγιστο της απόδοσης εμφανίζεται από το 12ο-15ο έτος και μπορεί να κυμαίνεται από 320 γραμμάρια έως 1000 γραμμάρια.
Το δένδρο ζει πάνω από 100 χρόνια και λέγεται ότι υπάρχουν ακόμη και μαστιχόδενδρα 200 ετών.
Πάντως, μετά τα 70 έτη αρχίζει η παρακμή.

Το χρονικό της καταστροφής
Οι φλόγες βρίσκονται το απόγευμα της Κυριακής κοντά στο παραδοσιακό χωριό Πυργί και απειλούν και εκεί τα μαστιχόδεντρα. Το Πυργί καλύπτει το 1/4 της παραγωγής μαστίχας της Χίου.
Αν οι φλόγες κάψουν τα μαστιχόδεντρα στο Πυργί, η ζημιά θα είναι ανυπολόγιστη, λέει ο Γιάννης Περαντάκος, πρόεδρος των μαστιχοπαραγωγών Καλαμωτής.
Οι τοπικές Αρχές αποδίδουν σε εμπρησμό την πυρκαγιά, ενώ καταλογίζουν σοβαρές ευθύνες στον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων, αφού όταν έφθασαν οι ενισχύσεις τόσο από την Αθήνα όσο και από τη Θεσσαλονίκη και τα κοντινά νησιά, ο έλεγχος στο πύρινο μέτωπο ήταν αδύνατος.
Σύμφωνα με τον κ. Λαμπρινούδη, το κρίσιμο διάστημα που ήταν οι πρώτες ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς δεν πήραν μέρος στην κατάσβεση τα ελικόπτερα, που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις φλόγες, αφού σε πολλά σημεία ήταν αναποτελεσματική η προσπάθεια από τα πυροσβεστικά αεροπλάνα.
Η φωτιά ξέσπασε στο δάσος του Προβατά, ανάμεσα στα χωριά Αυγώνυμα και Ανάβατος.
Στην περιοχή επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 50 οχήματα, 110 άτομα πεζοπόρο τμήμα, 50 εθελοντές και 79 άτομα του στρατού. Την επιχείρηση της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, προκαλώντας αναζωπυρώσεις.
Στις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνδράμει και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με επτά αεροπλάνα τύπου CL-415, δύο αεροπλάνα CL-215, δύο ελικόπτερα CH-47 (Chinook), ένα C-130 για την μεταφορά από την Αθήνα 54 ατόμων εκπαιδευμένου στρατιωτικού προσωπικού της δύναμης του σχεδίου Δευκαλίων, καθώς και ένα C-130 για την μεταφορά 90 πυροσβεστών από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Σε ετοιμότητα βρίσκεται παράλληλα αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού για μεταφορά επιπλέον μέσων στο νησί εφόσον απαιτηθεί.

Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής 19 Αυγούστου, τα κύρια μέτωπα της φωτιάς ήταν στην περιοχή Αυγώνυμα, στο Λιθί που είναι και πιο κοντά στους οικισμούς, αλλά και στην Ελάτα, στην περιοχή Κοντυλόπος, στα Αρμόλια και στον Αη Γιώργη Συκούση, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες, στρατιώτες και εθελοντές κυριολεκτικά, με κάθε δυνατή από αέρος βοήθεια, έδιναν μάχη για την αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας.

Επίσης, τα χωριά Λιθί και Βέσσα, εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους ενώ κινδύνευσε το χωριό Ελάτα, που σώθηκε τελευταία στιγμή όταν το πύρινο μέτωπο άλλαξε φορά.


http://www.agronews.gr

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

Κατηγορηματικός για την εφαρμογή του νόμου των συνεταιρισμών ο Αθ. Τσαυτάρης

Την οδό της προσαρμογής στις διατάξεις του νόμου 4015/2011 καλούνται να ακολουθήσουν άμεσα οι συνεταιριστικές οργανώσεις, όπως δηλώνει με συνέντευξή του στην Agrenda ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση θα επιμείνει στο νόμο με στόχο την εξυγίανση του συνεταιριστικού κινήματος.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Τσαυτάρης σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξηΟ υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Τσαυτάρης σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη
Αξιολογώντας την ελληνική γεωργία με βάση τη χαμηλή συμβολή της στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), ο κ. Τσαυτάρης εκτιμά ότι η ανασυγκρότηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τον τομέα της παραγωγής όσο και την οργάνωση της διάθεσης των αγροτικών προϊόντων με κύριο γνώμονα την ενίσχυση της διατροφικής αυτάρκειας της χώρας και τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου στο συγκεκριμένο τομέα. Στο επίπεδο της διοίκησης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βλέπει σημαντικά οφέλη από τη συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών του υπουργείου στο κτίριο του Κεράνη στην οδό Θηβών, μετακίνηση η οποία θα έχει ολοκληρωθεί όπως λέει μέχρι το τέλος του έτους. Τέλος ο κ. Τσαυτάρης δυσκολεύεται να δεσμευθεί σε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, ενώ αφήνει ανοικτό και το ενδεχόμενο μείωσης των αγροτικών συντάξεων.
Με άριστα το 20 πώς θα βαθμολογούσατε την ελληνική γεωργία και τι βαθμό παίρνουν αντίστοιχα Βούλγαροι, Αυστριακοί και Ολλανδοί αγρότες;
Ως ποιότητα, οι γεωργοί και οι γεωτεχνικοί θα έβαζαν ψηλό βαθμό. Αν έκρινα μόνο από το αποτέλεσμά της στο ΑΕΠ, η δεδομένη συνεχής συρρίκνωση αυτού του ποσοστού θα με ανάγκαζε να βαθμολογήσω πιο κάτω.
Είναι τελικά δομικά ή οργανωτικά τα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας;
Είναι και δομικά και οργανωτικά.
Μακάρι να ήταν μόνο το ένα ή μόνο το άλλο.
Σας ακούσαμε να προβάλλετε κάποιες λύσεις για τη βελτίωση της καλλιεργητικής φροντίδας και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Δεν έχετε πει όμως πολλά πράγματα για τα θέματα της αγοράς, δηλαδή τις δομές και την οργάνωση στη διάθεση της παραγωγής.
Συνήθως απαντώντας σε ερωτήματα που εστιάζονται περισσότερο στο παραγωγικό κομμάτι, το πρωτογενές, γιατί αυτό ξέρει ίσως καλύτερα ή νομίζει ως πιο σπουδαίο ο ερωτών, σε αναγκάζει να αναφερθείς στην απάντησή σου περισσότερο στα θέματα που και εσείς θίγετε. Όμως έχετε δίκαιο, εξίσου σημαντικά είναι και τα θέματα της μεταποίησης, διακίνησης, εμπορίας, καταναλωτών, τιμών, εξαγωγών κ.λπ. και, πιστέψτε, κάνουμε εξίσου σημαντικά πράγματα και στους τομείς αυτούς.
Πόσο ενδιαφέρον έχει για την ελληνική γεωργία η τεχνογνωσία την οποία εκφράζουν τη βούληση να προσφέρουν στη χώρα μας οι Ισραηλινοί, όπως έδειξε η επίσκεψη του προέδρου Σιμόν Πέρες;
Μεγάλο. Γιατί μιλάμε για μια χώρα με μικρό σχετικό μέγεθος όπως και τα μεγέθη της χώρας μας, με παρόμοιες καλλιέργειες, με παρόμοιες ή και χειρότερες εδαφοκλιματικές συνθήκες (έδαφος, νερό κ.ά) που όμως τα κατάφερε πολύ καλά χάριν κυρίως στην προόδό της στη γεωργική επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία, την μετακύλισή της στη γεωργική πράξη και επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετώπιζε η χώρα τους, την εκπαίδευση, τις γεωργικές συμβουλές και εφαρμογές κ.ά. Η χώρα χωλαίνει σε όλα αυτά. Επομένως μπορεί πραγματικά να ωφεληθεί από την συγκεκριμένη συνεργασία στα παρακάτω θέματα αλλά και σε άλλα.
Ποια η γνώμη σας για τους συνεταιρισμούς και τι προτίθεστε να κάνετε με το νόμο 4015/2011 που παραμένει βήμα μετέωρο;
Ο νόμος είναι σχετικά πρόσφατος, μόλις άρχισε να υλοποιείται, όπως τόνισε και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ στην πρόσφατη Γενική Συνέλευσή της, στην οποία παρευρέθηκα και ίδιος. Στοχεύει στην εξυγίανση του Συνεταιριστικού Κινήματος, κάτι που είναι απαραίτητο. Άρα θα επιμείνουμε στο Νόμο.
Αντιλαμβάνομαι ότι από τη μικρή εμπειρία της εφαρμογής σε ορισμένα σημεία δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις, δυσλειτουργίες και προβλήματα. Αυτά τα σημεία έχουν προσδιοριστεί και σε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ, την ΓΕΣΑΣΕ κ.ά λειτουργεί ήδη επιτροπή που θα υποδείξει συγκεκριμένες αναγκαίες μικροβελτιώσεις που κρίνονται απαραίτητες.
Έχετε αντιληφθεί τι θέματα ανακύπτουν τόσο για τους συνεταιρισμούς όσο και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις από την έκβαση στο θέμα της ΑΤΕ;
Το έχω αντιληφθεί πολύ καλά και μεγάλο μέρος του χρόνου μου στο διάστημα αυτό καταναλώνεται στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που ανακύπτουν.
Τι σημαίνει για τον απλό αγρότη η συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών του υπουργείου σε ένα κτίριο και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αυτού του εγχειρήματος;
Θα εξασφαλίσουμε μεγάλη οικονομία χρημάτων, χώρου και χρόνου. Πολύ πιο αποτελεσματική λειτουργία. Μια «στάση», μια «πόρτα» για την επίλυση των προβλημάτων του και όχι 14 κτίρια σε 14 διαφορετικά σημεία της Αθήνας! Πολύ σύντομα. Το εγχείρημα θα ολοκληρωθεί στους επόμενους 3-4 μήνες του έτους και πάντως πριν τη λήξη του 2012.
Πως βλέπετε το «άνοιγμα» που γίνεται στις συμπληρωματικές καλλιέργειες (κράνα, ιπποφαές, λεβάντα, γκότζι μπέρι κ.α.) και ποιο πιστεύετε πως θα πρέπει να είναι το κέντρο βάρους της αγροτικής παραγωγής;
Όλες έχουν το ρόλο τους και την αντίστοιχη σπουδαιότητά τους ανάλογα βέβαια με την έκταση της καλλιέργειάς τους και πάντοτε βέβαια σε σύγκριση με τα μεγέθη των αντίστοιχων παραδοσιακών φυτών μεγάλης καλλιέργειας (σιτηρά, όσπρια) ή και δενδροκηπευτικά. Και κάτι ακόμη. Είτε αφορά συμβατικές καλλιέργειες είτε νέες, και ειδικά για τις νέες πρέπει η επέκτασή τους να γίνεται οργανωμένα σε όλα τα βήματά της, από το σπόρο και το πολλαπλασιαστικό υλικό, τους καλλιεργητές, τη μεταποίηση και τους καταναλωτές.
Αναφερθήκατε στα περιθώρια ανάπτυξης της βιολογικής κτηνοτροφίας, λέγοντας πως όλα τα κοπάδια ελεύθερης βοσκής θα μπορούσαν να πιστοποιούνται ως βιολογικά. Πώς και πότε θα γίνει αυτό;
Είναι μεγάλη μας προτεραιότητα και μεγάλες οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που δημιουργεί. Ευκαιρία και ανάπτυξης αλλά και απασχόλησης. Κάνουμε ήδη μεγάλες προσπάθειες μέσω των εργαλείων πολιτικής που μας παρέχουν τα επιχειρησιακά μας προγράμματα της τρέχουσας περιόδου (Σχέδια Βελτίωσης, ενίσχυση παραδοσιακών φυλών, πιστοποίηση, ενίσχυση ζωικού κεφαλαίου, προγράμματα μεταποίησης και προώθησης εξαγωγών, εξισωτική αποζημίωση κ.ά) προς την κατεύθυνση αυτή.
Δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα από τη μία μέρα στην άλλη, όμως σταδιακά θα οδηγηθούμε προς τα εκεί.
Φοβάμαι πως δεν υπάρχει μεταπολιτευτικά προκάτοχός σας που να άφησε τη «σφραγίδα» του στα αγροτικά πράγματα, τι θα κάνετε εσείς για να μην καταγραφείτε ως ένας ακόμα υπουργός που πέρασε…
Αν καταφέρω πέντε από τα παραπάνω επτά που παλεύω, θα είμαι πολύ ικανοποιημένος αρκεί να μου δοθεί βέβαια κάποιος χρόνος προσπάθειας.
Μέχρι τότε, οι αγρότες περιμένουν την επιστροφή στο αγροτικό πετρέλαιο και τις εξισωτικές αποζημιώσεις, έχετε κάτι να τους πείτε;
Όπως έχουμε δεσμευθεί δημόσια και εγώ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, η εξισωτική θα δοθεί μέσα στον Αύγουστο και θα δοθεί.
Τουλάχιστον είναι βέβαιο πως δεν θα μειωθούν τελικά οι συντάξεις του ΟΓΑ;
Πιστεύω ότι έτσι θα γίνει, αλλά γνωρίζετε ότι τις συντάξεις αυτές δεν τις δίνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Πώς γίνεται κάθε φορά η άνοδος των τιμών στο σιτάρι να έρχεται τον Αύγουστο, δηλαδή μόλις φύγει το προϊόν από τα χέρια των παραγωγών;
Ο μήνας Αύγουστος είναι αμέσως μετά τον μήνα Ιούλιο, δηλαδή τον αλωνιστή, άρα λογικό είναι την περίοδο αυτή ανάλογα με την προσφορά (πώς πήγε δηλαδή η χρονιά) και τη ζήτηση να διαμορφώνονται οι τιμές. Τελευταία, και οι γεωργοί ενημερώνονται για τις διεθνείς εξελίξεις και την παραγωγή σιταριού σε όλο τον κόσμο, όπως π.χ. φέτος που είναι μειωμένη η παραγωγή διεθνώς.
Έτσι, απ’ ό,τι γνωρίζω κρατούν ακόμη συγκομιδή τους και δεν την διαθέτουν (όσοι αντέχουν και μπορούν), πράγμα που δημιουργεί ήδη σημαντικά προβλήματα στην προμήθεια πτηνοτροφών στους πτηνοτρόφους που μας έχουν επισκεφθεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επομένως δεν έχει «φύγει», όπως λέτε, το προϊόν από τα χέρια των παραγωγών
WHO IS WHO
Ο καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης γεννήθηκε το 1947 στη Δράμα και φοίτησε στο ΑΠΘ, καθώς και στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια απέκτησε ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα και δύο διδακτορικά. Έχει εργαστεί σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ελλάδας, ενώ το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987 ήταν επισκέπτης καθηγητής στην Γερμανία.
Το 1984 εξελέγη καθηγητής Γενετικής στο ΑΠΘ, όπου υπηρετεί μέχρι και σήμερα.
Συνέντευξη στο Γιώργο Ξένο
http://www.agronews.gr

Επιχορήγηση για αντιβροχικά σε κερασιές με 2.070 €

Με επιχορήγηση 60% των δαπανών για εγκατάσταση αντιχαλαζικών και αντιβρόχινων μεμβρανών ξεκίνησε να δέχεται ο ΕΛΓΑ αιτήσεις για το πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας, το οποίο τρέχει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Η επιλέξιμη δαπάνη για τις αντιβρόχινες μεμβράνες στις κερασιές ανέρχεται στα 3.450 ευρώ το στρέμμα, από τα οποία –σύμφωνα με το πρόγραμμα- το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα 2.070 ευρώ.
Η επιλέξιμη δαπάνη για αντιβρόχινες μεμβράνες σε κερασιές φτάνει τα 3.450 ευρώ το στρέμμα, εκ των οποίων επιδοτείται το 60%.Η επιλέξιμη δαπάνη για αντιβρόχινες μεμβράνες σε κερασιές φτάνει τα 3.450 ευρώ το στρέμμα, εκ των οποίων επιδοτείται το 60%.
Όσον αφορά την επιλέξιμη δαπάνη για δίχτυα σε αμπέλια και οπωροφόρα δέντρα, αυτή ανέρχεται από τα 500 έως τα 2.450 ευρώ το στρέμμα, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και της φύτευσης.

Όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, ισχύουν τα εξής:
1. Προϋπολογισμός του προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ενεργητικής προστασίας ανέρχεται σε 16.000.000 ευρώ, ενώ το ύψος της επιχορήγησης θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 10.000.000 ευρώ, και κατανέμεται στα επιμέρους μέτρα ως εξής:

1.1. Μέτρο 1. Αγορά και εγκατάσταση αντιπαγετικών ανεμιστήρων: 2.000.000 ευρώ.

1.2. Μέτρο 2. Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι (αντιχαλαζικό δίχτυ): 5.000.000 ευρώ.

1.3. Μέτρο 3. Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή 3.000.000 ευρώ.

1.4. Η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος είναι ενδεικτική. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, τα ποσά του προϋπολογισμού που προβλέπονται για κάθε επιμέρους μέτρο δεν απορροφηθούν, το μέρος που δεν απορροφήθηκε μεταφέρεται, χωρίς άλλη διαδικασία, σε άλλο μέτρο του προγράμματος.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος
Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας για το έτος 2012 συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ είναι η διεύρυνσή του και σε νέους κινδύνους, καθώς και η πρόβλεψη για χορήγηση πρόσθετων χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος.

Να σημειωθεί ότι με το νέο πρόγραμμα προβλέπεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής τράπεζας, καθώς και η δυνατότητα τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης των συστημάτων ενεργητικής προστασίας. Επιπλέον, οι δαπάνες του προγράμματος που πραγματοποιούνται από αγρότες του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, για το 2012 τα μέσα Ενεργητικής Προστασίας που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. είναι :
α) Η πρόληψη ζημιών στα εσπεριδοειδή από παγετό, με την εγκατάσταση αντιπαγετικών ανεμιστήρων, καθώς και τη μετατροπή των υφιστάμενων πετρελαιοκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων σε ηλεκτροκίνητους.
β) Η πρόληψη ζημιών από χαλάζι στα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα ακτινίδια, τα αμπέλια και τις κερασιές, με την κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων με αντιχαλαζικά δίχτυα.
γ) Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση αντιβρόχινης μεμβράνης για την προστασία της κερασιάς από τη βροχή. Το πρόγραμμα αυτό γίνεται συνδυαστικά με το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιχαλαζικών διχτυών.
δ) Η προστασία της καλλιέργειας της ροδιάς από το χαλάζι και τη βροχή. Η ένταξη της καλλιέργειας αυτής στο πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί με νέα απόφαση του ΕΛΓΑ που θα ληφθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης για την καταλληλότητα του προγράμματος για την καλλιέργεια αυτή, η οποία αναμένεται να υποβληθεί στον ΕΛΓΑ στις αρχές του φθινοπώρου.

Πέρα των παραπάνω στο νέο πρόγραμμα και στοχεύοντας στη μεγαλύτερη συμμετοχή των παραγωγών, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1. στη δυνατότητα επιχορήγησης των αφύτευτων με καλλιέργεια αγροτεμαχίων, με δέσμευση του παραγωγού, ότι για να γίνει η παραλαβή του έργου θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη και η προβλεπόμενη καλλιέργεια.
2. στη δυνατότητα επιχορήγησης αντιπαγετικών ανεμιστήρων σε φυσικά πρόσωπα, στις θέσεις όπου υπάρχουν εγκατεστημένοι πετρελαιοκίνητοι αντιπαγετικοί ανεμιστήρες ισχύος 150 HP, που ο ΕΛΓΑ είχε στο παρελθόν στην κατοχή του και έχει πλέον μεταβιβάσει σε φορείς και έχει λήξει η διάρκεια ζωής τους.
3. στην προσθήκη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στο πρόγραμμα επιχορήγησης εγκατάστασης αντιχαλαζικού διχτυού.
4. στην αύξηση του ποσού στρεμματικής επιχορήγησης σε δενδρώδεις καλλιέργειες κατά εκατό (100) ευρώ
5. στην έγκαιρη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων, σχετικά με τις υποχρεώσεις (υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών, υπεύθυνες δηλώσεις) που έχουν, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων αντιπαγετικών ανεμιστήρων
2.1. Στόχος μέτρου: Η προστασία γεωργικών καλλιεργειών από τον παγετό.

2.2. Ελάχιστη έκταση κάλυψης. Ελάχιστη έκταση κάλυψης είναι αυτή που μπορεί να προστατεύσει ένας (1) τουλάχιστον ανεμιστήρας, όπως αναφέρονται στον πίνακα (Π5) του παραρτήματος Ι. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων η εκμεταλλευόμενη έκταση μπορεί να είναι και μικρότερη αυτής που μπορεί να προστατεύσει ένας (1) τουλάχιστον ανεμιστήρας, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική προστατευόμενη, από τον ανεμιστήρα έκταση (του αιτούντος και ομόρων προς αυτήν αγροτεμαχίων) να συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό στρεμμάτων για την τοποθέτηση του ανεμιστήρα που αναφέρονται στον πίνακα (Π5) του παραρτήματος Ι. Σημειώνεται ότι, στη φάση αξιολόγησης των αιτήσεων, θα λαμβάνεται υπόψη ότι η καλυπτόμενη έκταση από τους πετρελαιοκίνητους - ηλεκτροκίνητους αντιπαγετικούς ανεμιστήρες οποιασδήποτε ισχύος, δύναται να υπολείπεται έως και 15% σε σχέση με την σχετική προβλεπόμενη μέγιστη καλυπτόμενη έκταση του ΠΙΝΑΚΑ 5 του Παραρτήματος Ι.

2.2. Δικαιούχοι: Τα πρόσωπα και οι φορείς που μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο και να τύχουν επιχορήγησης είναι:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 1790/88, όπως ισχύει σήμερα, που καλλιεργούν εσπεριδοειδή, βερίκοκα ή ακτινίδια στις περιφερειακές ενότητες της χώρας που αναφέρονται στο σημείο 2.3. παρακάτω, εφόσον:
- τα αγροτεμάχια που προστατεύονται από τους ανεμιστήρες καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 90% από μία ή περισσότερες από τις καλλιέργειες που καλύπτονται από το μέτρο, ανεξάρτητα από το ποσοστό κάλυψης του αγροτεμαχίου από καθεμιά από αυτές,
- η καλλιέργεια που εντάσσεται στο μέτρο βρίσκεται σε αγροτεμάχιο επί του οποίου κατέχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία, ή έχουν συνάψει μισθωτήριο συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών.
β) Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκαθιστούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη λειτουργίας των αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία των ως άνω καλλιεργειών των μελών τους ή των δημοτών τους από τον παγετό.
γ) Δικαιούχοι υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε θέσεις όπου υπάρχουν εγκατεστημένοι πετρελαιοκίνητοι αντιπαγετικοί ανεμιστήρες ισχύος 150 HP, που ο ΕΛΓΑ έχει μεταβιβάσει σε φορείς και έχει λήξει η διάρκεια ζωής τους.
δ) Όσα από τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων α), β) και γ) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκαταστήσουν και πράγματι εγκαθιστούν τους τύπους των αντιπαγετικών ανεμιστήρων που επιχορηγούνται από τον ΕΛ.ΓΑ. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

2.3. Περιφερειακές ενότητες ή περιοχές που υπάγονται στο μέτρο. Στο μέτρο υπάγεται η εγκατάσταση αντιπαγετικών ανεμιστήρων, καθώς και η μετατροπή των υφιστάμενων πετρελαιοκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων σε ηλεκτροκίνητους, στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Άρτας, Αττικής (Περιοχή Δήμου Τροιζηνίας), Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, όπου ευδοκίμως καλλιεργούνται τα εσπεριδοειδή, τα βερίκοκα και τα ακτινίδια και όπου υπάρχουν θύλακες παγετού και από τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α. παρατηρείται μεγάλη συχνότητα ζημιών από τον παγετό.

2.4. Ποσοστό επιχορήγησης: Το ποσοστό επιχορήγησης του μέτρου ανέρχεται σε 60% της επιλέξιμης δαπάνης ή 75% αυτής ανάλογα με το φορέα που έχει την ευθύνη εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου. Ειδικότερα:
α) για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 1790/88, όπως ισχύει σήμερα, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 60% της επιλέξιμης δαπάνης.
β) για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% της επιλέξιμης δαπάνης.
Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας από το χαλάζι (αντιχαλαζικό δίχτυ)
3.1. Στόχος του μέτρου. Η προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από το χαλάζι.

3.2. Ελάχιστη έκταση κάλυψης 1 στρέμμα.

3.3. Δικαιούχοι: Τα πρόσωπα και οι φορείς που μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο και να τύχουν επιχορήγησης είναι:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 1790/88, όπως ισχύει σήμερα, που καλλιεργούν τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, την ακτινιδιά και τα αμπελοειδή στις περιφερειακές ενότητες της χώρας, εφόσον:
- τα αγροτεμάχια που προστατεύονται από το αντιχαλαζικό δίχτυ καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 90% από μία ή περισσότερες από τις καλλιέργειες που εντάσσονται στο μέτρο, ανεξάρτητα από το ποσοστό κάλυψης του αγροτεμαχίου από καθεμιά από αυτές,
- η καλλιέργεια που εντάσσεται στο μέτρο βρίσκεται σε αγροτεμάχιο επί του οποίου ο αιτών κατέχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία, ή έχει συνάψει μισθωτήριο συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών.
β) αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκαθιστούν συστήματα αντιχαλαζικών διχτυών για την προστασία των ως άνω καλλιεργειών των μελών τους ή των δημοτών τους από το χαλάζι.
γ) όσα από τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων α) και β) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκαταστήσουν συστήματα αντιχαλαζικών διχτυών και πράγματι τα εγκαθιστούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

3.4. Περιφερειακές ενότητες ή περιοχές που υπάγονται στο μέτρο. Στο μέτρο υπάγονται οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Εύβοιας, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσ/νίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λαρίσης, Λασιθίου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλωρίνης, Χαλκιδικής και Χανίων, όπου ευδοκίμως καλλιεργούνται τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, η ακτινιδιά και τα αμπελοειδή και από τα στοιχεία του ΕΛ.ΓΑ. παρατηρείται μεγάλη συχνότητα ζημιών από το χαλάζι.
3.5. Ποσοστό επιχορήγησης: Το ποσοστό επιχορήγησης του μέτρου ανέρχεται σε 60% της επιλέξιμης δαπάνης.


Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας από το χαλάζι και τη βροχή
4.1. Στόχος του μέτρου. Η προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή.

4.2. Ελάχιστη έκταση κάλυψης 3 στρέμματα.

4.3. Δικαιούχοι: Τα πρόσωπα και οι φορείς που μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο και να τύχουν επιχορήγησης είναι:

4.3.1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 1790/88, όπως ισχύει σήμερα, που ασχολούνται με την καλλιέργεια της κερασιάς και της ροδιάς, εφόσον :
- τα αγροτεμάχια που προστατεύονται από το αντιχαλαζικό δίχτυ καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 90% από μία από τις καλλιέργειες που εντάσσονται στο μέτρο, ανεξάρτητα από το ποσοστό κάλυψης του αγροτεμαχίου από καθεμιά από αυτές,
- η καλλιέργεια που εντάσσεται στο μέτρο βρίσκεται σε αγροτεμάχιο επί του οποίου ο αιτών κατέχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία, ή έχει συνάψει μισθωτήριο συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών.

4.3.2. Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκαθιστούν συστήματα αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβρόχινων μεμβρανών για την προστασία των ως άνω καλλιεργειών των μελών τους ή των δημοτών τους από το χαλάζι και τη βροχή.

4.3.3. Όσα από τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων 4.2.1. και 4.2.2 αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκαταστήσουν συνδυασμένα συστήματα αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβρόχινων μεμβρανών και πράγματι τα εγκαθιστούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

4.3.4. Η ένταξη της καλλιέργειας της ροδιάς στο μέτρο αυτό, θα οριστικοποιηθεί αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη που είναι σε εξέλιξη και αφορά την καταλληλότητα του προγράμματος στην καλλιέργεια αυτή.

4.4. Περιφερειακές ενότητες ή περιοχές που υπάγονται στο μέτρο. Στο μέτρο υπάγονται οι Περιφερειακές Ενότητες όλης της επικράτειας όπου ευδοκίμως καλλιεργούνται οι κερασιές και οι ρόδιές και από τα στοιχεία του ΕΛ.ΓΑ. παρατηρείται μεγάλη συχνότητα ζημιών από το χαλάζι και τη βροχή.

4.5. Ποσοστό επιχορήγησης: Το ποσοστό επιχορήγησης του μέτρου ανέρχεται σε 60% της επιλέξιμης δαπάνης.

Βρείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα: