Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

ΓΕΩΤ.Ε.Ε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 15ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
15ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 (7/2013)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
14/02/13
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (14/2/2013)
Αναφέρονται εκδηλώσεις που ενδιαφέρουν τους γεωτεχνικούς για το χρονικό διάστημα που ακολουθεί.
12/02/13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
15/02/13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013
Βασική θέση του ΓΕGΤΕΕ Π. Κρήτης είναι ότι η κύρια κατεύθυνση της επόμενης προγραμματικής περιόδου θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και της διαχείρισης των προϊόντων του, μέσα από τον προσανατολισμό του στην εξωστρέφεια και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. ...
14/02/13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Συγκροτήθηκε σε σώμα η Πενταμελής Επιτροπή Γεωπόνων του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
14/02/13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Τις παρατηρήσεις του κατέθεσε το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με αφορμή τη μελέτη αποσπάσματος της έκθεσης της Επιτροπής Δομών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση δομών και την πρόταση αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
14/02/13
11/02/13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β ΦΑΣΗ
Σε συνέχεια της προηγούμενης μας επιστολής σας παραθέτουμε τις απόψεις μας στο πλαίσιο διαβούλευσης της Β΄ Φάσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου του Ηρακλείου. ...
11/02/13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αξιότιμες κύριες, -οι, Η αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας υπό τις κρίσιμες συνθήκες στις οποίες έχει εισέλθει η πατρίδα μας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια για λανθασμένους σχεδιασμούς. ...

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
15/02/13
15/02/13
ΠΟΓΕΔΥ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 1264/82
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και το ΔΣ της ΠΟΓΕΔΥ προειδοποιούν την Κυβέρνηση ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στο νομοθετικό πλαίσιο του Ν.1264/82, του πλέον προοδευτικού νόμου της μεταπολίτευσης, που ρυθμίζει την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, θα αποτελέσει αιτία διαρκούς «πολέμου» με τα Συνδικάτα και τους εργαζόμενους. ...
15/02/13
ΠΟΣΓ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Π.Ο.Σ.Γ. είχε επισημάνει έγκαιρα με όλους τους τρόπους και προς όλους τους θεσμικά εμπλεκόμενους τα αδιέξοδα της «εφαρμοζόμενης» αγροτικής πολιτικής και των οργανωτικών προβλημάτων στον αγροτικό τομέα καθώς και τις δυσλειτουργίες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. ...
15/02/13
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η Ευρωπαία Επίτροπος για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, κα Mαire Geoghegan-Quinn, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει παρατηρητήριο για την καταγραφή της προόδου και τη μέτρηση του αντικτύπου που έχει η ανάπτυξη της βιοοικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15/02/13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Νοεμβρίου 2012 για την Απασχόληση και την Ανεργία.
15/02/13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ανακοίνωσε τις πρώτες εκτιμήσεις για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) το Δ Τρίμηνο του 2012.
15/02/13
Κ.Υ.Α. 136/14062/4-2-2013: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α. (290/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 136/14062/4-2-2013 <Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ.>.
15/02/13
Κ.Υ.Α. 125188/246/22-1-2013: ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ (ΦΕΚ 285/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση 125188/246/22-1-2013 <Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας>.
15/02/13
15/02/13
Υ.Α. 2401/27-12-2012: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 221 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (ΦΕΚ 263/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2401/27-12-2012 <Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1943/17.10.2012 πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007−2013 Άξονας Προτεραιότητας 2: <ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ> ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) Μέτρο 2.2: <Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων>. Δράση 1: <Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων>>.
14/02/13
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Γ.Π.Α.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ <ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2013>, ΔΕΥΤΕΡΑ 01/04/2013
Η ΔΑΣΤΑ και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΓΠΑ προσκαλούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο γεωπονικό χώρο να συμμετάσχουν στην Ημέρα Καριέρας 2013 που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
14/02/13
Π.Ε.Δ.Δ.Υ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αναφορικά με την αναδιοργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
14/02/13
Π.Ο.Σ.Ε.Γ.: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4056/12 & ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων κατέθεσε τις προτάσεις της για την διαβούλευση τροποποίησης του ν.4056/12 και για την εξαίρεση από την κατεδάφιση των κτηνοπτηνοτροφικων εγκαταστάσεων.
14/02/13
ΠΟΣΕΓ-ΕΕΠΕΣ-ΣΕΣΣ: ΗΜΕΡΙΔΑ <ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ>
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (ΠΟΣΕΓ), η Ένωση Ελλήνων Παραγωγών και Εμπόρων Σπόρων (ΕΕΠΕΣ) και ο Σύλλογος Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων (ΣΕΣΣ), σας προσκαλούν στην ημερίδα που διοργανώνουν με θέμα <Παράνομη διακίνηση Πολλαπλασιαστικού Υλικού – Γεωργικών Εφοδίων αντιμετώπιση και δράσεις> που διοργανώνουν την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 στις 5 μ.μ. στη ΛΑΡΙΣΑ,στην αίθουσα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
14/02/13
Π.Ο.Σ.Ε.Γ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΠΟΣΕΓ) κατόπιν καταγγελιών μελών των τοπικών Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων και με συμπαραστάτες την Ένωση Ελλήνων Παραγωγών και Εμπόρων Σπόρων (Ε.Ε.Π.Ε.Σ.) και το Σύλλογο Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων (Σ.Ε.Σ.Σ.) ανέλαβε την πρωτοβουλία για δράση και ενέργειες εξάλειψης του φαινομένου της παρεμπορίας και παράνομης διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού και φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
14/02/13
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FOOD DRINKS ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
Ο Σύλλογος Γεωπόνων Ν. Καβάλας, στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου «FooDrinks» του προγράμματος Leonardo Da Vinci, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 5η Συνάντηση των εταίρων του έργου στην Καβάλα την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου.
14/02/13
ΕΓΜΕΣΕ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Η ΕΓΜΕΣΕ δεν θα διστάσει να υποστηρίξει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών της και θα πάμε στα Δικαστήρια, για αντιποίηση επαγγέλματος και διαφυγόντα κέρδη, όποιον ή όποιους προσπαθήσουν να μας βλάψουν.
14/02/13
ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ <ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ>
Υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προωθήθηκε στον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, η απόφαση για την ενίσχυση, υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου για την <Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης>.
14/02/13
Υ.Α. 2047/28-1-2013: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 132 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 (ΦΕΚ 268/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2047/28-1-2013 <Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1720/3.7.2009 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων <Λεπτομέρειες Εφαρμογής του Μέτρου 132 <Συμμετοχή Γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων> του άξονα 1 <Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας> του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 <ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ> (ΠΑΑ)>>.
13/02/13
Κ.Υ.Α. Δ1/Α/ΟΙΚ.2497/8-2-2013: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ (ΦΕΚ 253/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1/Α/οικ.2497/8-2-2013 <Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει>.
12/02/13
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη αναπροσαρμόζονται και συμπληρώνονται τα Ενιαία Τιμολόγια δημοσίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.
12/02/13
ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραχωρεί τη χρήση τμήματος 9.992 τ.μ στο Αγρόκτημα Λεκάνης, στο Δήμο Νέστου Καβάλας που θα λειτουργήσει ως δεξαμενή για την κάλυψη των αναγκών του υπό κατασκευή αρδευτικού δικτύου.
12/02/13
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η συγκυβέρνηση(ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) με οδηγό, τα μνημόνια(ειδικά το μνημόνιο 3 για τους αγρότες) και τη νέα αντιδραστική αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προσπαθεί να συμβάλλει στο ξεπέρασμα της κρίσης συμπιέζοντας οικονομικά(δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, φορολόγηση κτλ) τα φτωχομεσαία και λαϊκά στρώματα της υπαίθρου, διαλύοντας και ξεπουλώντας οτιδήποτε συνεταιριστικό(βλ ΔΩΔΩΝΗ και κατάσταση των ΕΑΣ περιοχή μας). ...
12/02/13
ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε ότι ξεκινά η καταβολή οφειλών σε ροδακινοπαραγωγούς απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
12/02/13
ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
Κυρώσεις συνολικού ύψους 134.700 ευρώ σε εμπόρους και παραγωγούς για παράνομη διακίνηση και χρήση μη εγκεκριμένων ή ληγμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιβάλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12/02/13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012)
Τις πρώτες εκτιμήσεις για τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας τον Δεκέμβριο του 2012 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
11/02/13
ΠΑΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε
Τα εκλεγμένα στο Δ.Σ του ΓΕΩΤΕΕ μέλη του ΠΑΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ καταγγέλλουν ακόμα μια φορά την από καιρό τώρα διαμορφωμένη πλειοψηφία ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚ για τον εκφυλισμό στον οποίο έχουν οδηγήσει το κεντρικό όργανο του ΓΕΩΤΕΕ. ...
11/02/13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη του Εθνικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον Ιανουάριο του 2013.
11/02/13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Δεκέμβριο 2012.
11/02/13
Υ.Α. 2049/28-1-2013: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 132 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 (ΦΕΚ 250/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2049/28-1-2013 <Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14813/20.12.2011 (ΦΕΚ Β΄3200) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων <Λεπτομέρειες Εφαρμογής του Μέτρου 132 <Συμμετοχή Γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων> του άξονα 1 <Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας> του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 <ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ> (ΠΑΑ), σε ότι αφορά τους ελέγχους και πληρωμή των Δικαιούχων>>.
11/02/13
Υ.Α. 1721/4-2-2013: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΦΕΚ 188/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1721/4-2-2013 <Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης <Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων> (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1932), όπως ισχύει>.
Δημοσίευση σχολίου