Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Τροποποίηση της ΚΥΑ «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».

 
Τροποποίηση της ΚΥΑ «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».

15 03 13 Tropopoiisi FEK χρήσης νερού

Δημοσίευση σχολίου