Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΚΕΚ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
 

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

1. Περιγραφή του Προγράμματος: 


Σκοπός του Προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων των καταρτιζομένων στη χρήση λογισμικού Γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων. 

Στόχος του Προγράμματος είναι η δυνατότητα παραγωγής θεματικών χαρτών σχετικών με το αντικείμενο σπουδών των καταρτιζόμενων


2. Ημερομηνία Διεξαγωγής: 

 

Το Σεμινάριο θα διαρκέσει τρεις ημέρες από πέντε ώρες ανά ημέρα. Η ημερομηνία διεξαγωγής είναι 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2013.  Στις 31 Μαΐου 2013 θα πραγματοποιηθεί τις απογευματινές ώρες 16:00 -21:00 και το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Ιουνίου τις πρωινές ώρες 09:00 - 15:00.


3. Τόπος Διεξαγωγής: 


ΚΕΚ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αίθουσα Η/Υ

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Βόλος

 

4. Υποβολή αιτήσεων:


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν  την αίτηση μέχρι  την Πέμπτη 30/5/2013 στις 2:00μμ στη Γραμματεία του ΚΕΚ (Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334), ή μέσω e-mail:  kek@uth.gr.

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα επιλεγούν αυστηρά με σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).


5. Κόστος συμμετοχής:


Το κόστος παρακολούθησης του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι ευρώ (120€) και περιλαμβάνει βιβλία θεωρίας και ασκήσεων καθώς και ενημερωτικό υλικό. Επίσης, θα προσφέρεται δωρεάν καφές και ελαφρύ γεύμα. Το κόστος ανάλογων σεμιναρίων, προηγούμενων ετών από άλλους φορείς, ξεπερνούσε τα 300€.   


6. Καταβολή Διδάκτρων:

 

Όσοι επιλεγούν θα πρέπει να καταβάλουν τα δίδακτρα στην  Alpha Bank.

 

Αριθμός Λογαριασμού:  310-00-2002-020935 (Επιτροπή Ερευνών Π.Θ.)

ΙΒΑΝ GR6401403100310002002020935

Κωδικός  έργου: 4165.0025

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην κατάθεση πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο 

                   Κωδικός έργου καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη


Η απόδειξη της κατάθεσης θα  αποστέλλεται ή θα προσκομίζεται στη Γραμματεία.

7. Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις:

Χαλκίδης Ηρακλής:  τηλ . 24210-93061 e-mail: ichalkidis@uth.gr

Γραμματεία Κ.Ε.Κ.  Π.Θ.: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος, Τηλ: 2421006367,  fax: 2421006487,   e-mail: kek@uth.gr
Δημοσίευση σχολίου