Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Διαγωνισμός ανάδειξης εργολάβων για την παγιδοθεσία στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2013 στις Π.Ε. Μαγνησίας και ΣποράδωνΘΕΜΑ: «Διαγωνισμός ανάδειξης εργολάβων για την παγιδοθεσία στους ελαιώνες 
στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2013 στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων»
 
Έπειτα από την άγονη έκβαση του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε για την ανάδειξη εργολάβων παγιδοθεσίας στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2013 και σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών θα προβούμε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (με μερική τροποποίηση του πίνακα των περιοχών της αρχικής διακήρυξης) , η οποία βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από την Ενιαία Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του συλλόγου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ.Α.Ο.Κ. Μαγνησίας και Σποράδων και να αναζητήσουν στο διαδίκτυο την προηγούμενη διακήρυξη με ΑΔΑ: ΒΕΑΤ 7ΛΡ-4ΨΙ όπου φαίνονται οι όροι συμμετοχή και λοιπές πληροφορίες.

Ταχ.Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ.Κώδ :38001 
Πληροφορίες :Μ.Δηµητριάδου, Α.Σιαµέτη
Τηλέφωνο : 2421352444,497,425 
Fax :2421070917 
 
Δημοσίευση σχολίου