Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (25/2013)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
21/06/13
19/06/13ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (19/6/2013)
--

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
21/06/13ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Τις απόψεις του για τη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων κατέθεσε το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου.
21/06/13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Τις απόψεις του για τη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων κατέθεσε το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του Επιμελητηρίου.
20/06/13ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.
Έγγραφο του παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την θέσπιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων στο υπό κατάθεση πολυνομοσχέδιο του ΥΠ.Α.Α.Τ.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
21/06/13ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΟΠΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ»
Επιστημονική συνάντηση με θέμα: «Αποκατάσταση δασικού οικοσυστήματος & τοπίου μετά από φυσικές καταστροφές ή άλλες επεμβάσεις – Επίδειξη καλών πρακτικών» που διοργανώνει ο Ελληνικός Οργανισμός Ανάπτυξης Κοινωφελών Έργων, για την αναδάσωση μέρους του Πεντελικού όρους.
21/06/13ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΤΡΟΡΡΥΠΑΝΣΗ
Παρόλο που η οδηγία για τη νιτρορρύπανση άρχισε να ισχύει το 1991, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη καθορίσει μια σειρά από ευπρόσβλητες σε νιτρορρύπανση ζώνες και δεν έχει ακόμη θεσπίσει μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νιτρορρύπανσης στις εν λόγω ζώνες.
20/06/13ΠΕΓΔΥ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κατανομή αξιωμάτων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΓΔΥ
20/06/13ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΗΣΙΟΔΟΣ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 )
--
20/06/13ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Απρίλιο του 2013.
20/06/13ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι από τις 15 Ιουνίου 2013 πι‐στώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών η πρόσθετη ενίσχυση που αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων (ποιοτικό παρακράτημα) για την περίοδο 2011/2012.
20/06/13ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι μετά την αίτηση τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, που θα υποβληθεί από τη Διαχειριστική Αρχή τις επόμενες ημέρες και στην οποία θα περιλαμβάνεται η τροποποίηση του ύψους των πληρωμών για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις των αγροπεριβαλλοντικών επενδυτικών δράσεων, από τις 29 Ιουνίου θα αρχίσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η άμεση πληρωμή αυτών που εκκρεμούν και ανέρχονται σε ποσό ύψους 40 εκατ. ευρώ.
20/06/13Κ.Υ.Α. 555/52212/10-6-2013: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2010 (ΦΕΚ 1461/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 555/52212/10-6-2013 <Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετό, χαλάζι), κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος−Δεκέμβριος 2010>.
19/06/13Υ.Α. 2688/68993/6-6-2013: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΦΕΚ 1425/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 2688/68993/6-6-2013 <Ποιοτικός έλεγχος επιτραπέζιων ελιών που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες>.
19/06/13Υ.Α. 1507/67082/3-6-2013: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (ΦΕΚ 1367/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1507/67082/3-6-2013 <Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής ενισχύσεων της υπ’ αριθμ. 295610/ΑΑ687/24.5.2007 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων <Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά τις ενισχύσεις για την βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, σε εφαρμογή των Καν(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 1914/2006 της Επιτροπής> (ΦΕΚ Β΄ 897)>.
19/06/13
Υ.Α. 1509/67137/3-6-2013: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΦΕΚ 1367/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1509/67137/3-6-2013 <Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 769/31145/12.3.2013 υπουργικής απόφασης με θέμα <Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 268/12728/2013 (ΦΕΚ Β΄ 247) κοινής υπουργικής απόφασης για την επιδότηση κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία>>.
18/06/13ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
18/06/13ΕΛ.Γ.Α.: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
Την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 θα καταβληθούν από τον ΕΛ.Γ.Α. κρατικές οικονομικές ενισχύσεις ύψους 254.937,38 Eυρώ σε 626 παραγωγούς, για το πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων του 2009.
17/06/13ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΣΙΟΔΟΣ : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
--
17/06/13ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
--
17/06/13ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: ΗΜΕΡΙΔΑ «ΛΥΣΣΑ, ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (21/6/2013)
Ημερίδα για την Λύσσα οργανώνει το ΚΕΕΛΠΝΟ στη Θεσσαλονίκη.
17/06/13
17/06/13
17/06/13
ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΥ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
Το Υπ.Α.Α.Τ. πρόκειται να εκδώσει απόφαση για τη χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης νέου φυτοπροστατευτικού προϊόντος για την καταπολέμηση του τετράνυχου στο βαμβάκι.
17/06/13
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξέδωσε εγκύκλιο για τις τροποποιήσεις που επιφέρει η ψήφιση του Ν. 4146/2013 στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας των Δημοσίων Έργων και την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.
17/06/13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τους Αναθεωρημένους Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία για τον Απρίλιο 2013.
17/06/13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την εξέλιξη των Δεικτών Κύκλου Εργασιών στον τομέα των Υπηρεσιών για το Α τρίμηνο 2013.
Δημοσίευση σχολίου