Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Μαθήματα νέου μεταπτυχιακού

Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να εκδοθεί προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο: «Αειφόρος Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος». Το Νέο Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω πέντε κατευθύνσεις: Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία φυτών με έμφαση στην παραγωγή Πολλαπλασιαστικού υλικού και την Ποιότητα Τροφίμων.

2.    Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον.

3.    Φυτιατρική και Περιβάλλον.

4.    Γεωργική Μηχανική και Διαχείριση Φυσικών Πόρων.

5.    Διαχείριση Περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά κατεύθυνση φαίνεται στου πίνακες που ακολουθούν.

 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΠΜΣ

Δημοσίευση σχολίου