Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Πάτρα: Πέτυχε η παραγωγή βιοκαυσίμου από τηγανέλαια!

Πάτρα: Πέτυχε η παραγωγή βιοκαυσίμου από τηγανέλαια!
Η ΑΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, μέσα στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που υλοποιεί σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Πατρέων πέτυχε την παραγωγή της πρώτης ποσότητας βιοκαυσίμου μετά από συλλογή και επεξεργασία χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών (τηγανέλαια).
 
Η εν λόγω πρώτη ύλη, συλλέγεται σε ειδικούς κάδους σε συνεργασία με 22 Σχολεία  της Πάτρας. Η μονάδα επεξεργασίας - παραγωγής έχει εγκατασταθεί σε χώρο του  παλαιού δημοτικού σχολείου Μονοδεντρίου.
 
Το Πρόγραμμα που χρηματοδοτεί την όλη διαδικασία έχει στόχους αφ' ενός την μείωση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών που καταλήγουν στην αποχέτευση  είτε στα απορρίμματα και αφ' ετέρου στην απόδοση του επεξεργασμένου τηγανέλαιου στα σχολεία ως βιοκαύσιμο για θέρμανση.
 
Η πιλοτική μονάδα που έχει εγκατασταθεί θερμαίνει πρώτα τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά  λάδια μέχρι θερμοκρασίας 60Co, στη συνέχεια το τηγανέλαιο αναμιγνύεται εσωτερικά στον αντιδραστήρα, με αιθανόλη και καυστική σόδα σε αναλογία 10%, όπου πραγματοποιείται εστεροποίηση με αποτέλεσμα να διαχωρίζεται το επεξεργασμένο τηγανέλαιο (υπερκείμενο) με το υπόλειμμα που είναι γλυκερίνη. Στη συνέχεια φιλτράρεται  το επεξεργασμένο τηγανέλαιο και συλλέγεται το βιοκαύσιμο. Από τη γλυκερίνη η οποία αποτελεί περίπου το 10% της αρχικής ποσότητας, μπορεί να παραχθούν χρήσιμα προϊόντα όπως σαπούνια ή κεριά. 
 
Η συλλογή  των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών θα συνεχιστεί  και το καλοκαίρι, ενώ από τον Σεπτέμβριο το πρόγραμμα θα εντατικοποιηθεί  και σε άλλα σχολεία.
 
Για πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ Τμήμα Περιβάλλοντος κ. Κ. Κωνσταντακόπουλος τηλ. 2610 361747.
 

 

Δημοσίευση σχολίου