Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Οι επιτροπές για συνεταιρισμούς και ΕΛΓΟ

Με τον ορισμό των μελών των Ομάδων Εργασίας για την ανασυγκρότηση των συνεταιρισμών και του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» προχωρά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάσης Τσαυτάρης τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει εξαγγείλει.
Oι σχετικές υπουργικές αποφάσεις δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα 22 Ιουλίου στη «Διαύγεια».Oι σχετικές υπουργικές αποφάσεις δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα 22 Ιουλίου στη «Διαύγεια».
Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στη «Διαύγεια» στις 22 Ιουλίου, η Ομάδα Εργασίας  «για την πρόταση σχεδίου νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς» αποτελείται από τους:
α. Μόσχο Κορασίδη, γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο.
β. Χρίστο Καμενίδη, ομότιμο καθηγητή του Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Συνεταιρισμών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως τακτικό.
γ. Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος.
δ. Φίλιππο Καρυπίδη, καθηγητή στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος.
ε. Αντώνιο Σωφρονά, εμπειρογνώμονα, πρώην υπάλληλο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος.
στ. Άννα Μητροπούλου, νομικό σύμβουλο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, ως τακτικό μέλος.
ζ. Παντελή Ευθυμιάδη, γεωπόνο, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.
η. Νικόλαο Μπιρλιράκη, πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνης, ως τακτικό μέλος.
θ. Νικήτα Πρίντζο, πρόεδρο της ΕΑΣ Βόλου και της συνεταιριστικής γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ, ως τακτικό μέλος.
ι. Βασσάλο Δημήτριο, πρόεδρο της ΕΑΣ Κυκλάδων και Αργοσαρωνικού, ως τακτικό
μέλος.
ια. Φραγκιαδουλάκη Γεώργιο, πρόεδρο της ΕΑΣ Πεζών, ως τακτικό.
Έργο της ομάδας εργασίας είναι η πρόταση σχεδίου νόμου για τη βελτίωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και τη χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών εξυγίανσης και ανάπτυξης των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων.
 
Η Ομάδα Εργασίας «για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για τη λειτουργία και την οργάνωση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΓΟ) ‐ ΔΗΜΗΤΡΑ» αποτελείται από τους:
α. Γεώργιο Ζέρβα, Καθηγητή,  Διευθυντή Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως πρόεδρο.
β. Μιχάλη Κότσικα, προϊστάμενο του Τμήματος Οργάνωσης και Εποπτείας των Φορέων του  Δημόσιου Τομέα αρμοδιότητας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προϊστάμενο κατ’ αναπλήρωση  της  Διεύθυνσης  Εποπτευόμενων  Γεωργικών Οργανισμών και Ιδρυμάτων του ΥΠΑΑΤ, ως τακτικό μέλος.
γ. Αλίκη Παππά, υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας  Έρευνας  και  Τεχνολογίας  του  Υπουργείου  Παιδείας  και Θρησκευμάτων, αποσπασμένη σε θέση ειδικού συμβούλου στο Γραφείο του υπουργού  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων, ως  τακτικό  μέλος.
δ. Μαργαρίτα Καραβαγγέλη, υπάλληλο του ΕΦΕΤ,  αποσπασμένη στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων, ως τακτικό μέλος.
ε. Παναγιώτα Σφουντούρη, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,  που υπηρετεί ως Δικηγόρος με έμμισθη εντολή στον ΕΛΓΟ‐ΔΗΜΗΤΡΑ ως τακτικό μέλος.
στ. Νικόλαο Βάγια, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του ΕΛΓΟ‐ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος.
ζ. Ευδόξιο Ψωμά, υπάλληλο του ΕΛΓΟ‐ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος
η. Νικόλαο  Μπακανδρίτσο,  εμπειρογνώμονα,  πρώην  Ερευνητή  στον  ΕΛΓΟ–
ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος.
θ. Κωνσταντίνο  Γιαννοπολίτη, εμπειρογνώμονα, πρώην Ερευνητή Α’ του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, ως τακτικό μέλος.
ι. Παναγιώτη Πλατή, Ερευνητή Α’ του ΕΛΓΟ‐ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος.
Του Πέτρου Αλεξανδρή

Έρχεται νέος νόμος για τους συνεταιρισμούς

Ολική επαναπροσέγγιση του θεσμικού πλαισίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς αποφάσισε η σύσκεψη των τριών κυβερνητικών κομμάτων.
Για τον νόμο 4015/2011 δόθηκε προσωρινή λύση με το άνοιγμα του
 Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών για άλλους τρεις μήνες και την παράταση της προθεσμίας μετατροπής των δευτεροβάθμιων Ενώσεων σε πρωτοβάθμιες οργανώσεις.Για τον νόμο 4015/2011 δόθηκε προσωρινή λύση με το άνοιγμα του Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών για άλλους τρεις μήνες και την παράταση της προθεσμίας μετατροπής των δευτεροβάθμιων Ενώσεων σε πρωτοβάθμιες οργανώσεις.
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης Ιουνίου, μαζί με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν στη θέση των τροπολογιών επί του νόμου 4015/2011,να δώσουν μία προσωρινή λύση στα τρέχοντα προβλήματα των οργανώσεων, με το άνοιγμα του Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών για άλλους τρεις μήνες και την παράταση της προθεσμίας μετατροπής των δευτεροβάθμιων Ενώσεων σε πρωτοβάθμιες οργανώσεις.
Κατά τη συζήτηση των τριών κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου αναλύθηκαν διεξοδικά τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του Νόμου 4015/2011 και των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για να ξεπεραστούν οι δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζουν οι συνεταιρισμοί στην πράξη.

Κύριο σημείο σύγκλισης και των τριών κομμάτων ήταν ότι θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρισθεί η σημερινή κατάσταση των Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών οπότε:

1. Ομόφωνα αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των ανενεργών συνεταιρισμών όπως προβλέπεται με βάση το Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Νόμο 4015/2011, το οποίο θα ανοίξει μέχρι 31/09/2013, δηλαδή για ένα 3μηνο.

Αυτό γίνεται, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε όσους Συνεταιρισμούς ή Ενώσεις τους έχουν ενεργή οικονομική δραστηριότητα την τελευταία διετία όπως προβλέπεται στο νόμο, ώστε να κριθούν στο πλαίσιο του Μητρώου.

2. Για την αντιμετώπιση των τρεχόντων προβλημάτων, μέχρι την κατάθεση του νέου σχεδίου νόμου, θα προωθηθεί τροπολογία για την παράταση των διαδικασιών μετατροπής μέχρι 31/12/2013, ενώ θα απαλειφθούν διατάξεις που έχουν σχέση με προβλήματα λειτουργίας των Ομάδων Παραγωγών κ.α.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, “θεωρούμε ότι η προσέγγιση αυτή που προέκυψε μετά από πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ και την ομόφωνη απόφαση των κομμάτων είναι στη σωστή κατεύθυνση και δίνει ένα σαφές στίγμα ότι οι ρυθμίσεις και οι διατάξεις που θα έλθουν και θα έχουν τη μορφή ενός απλού κώδικα λειτουργίας των Συνεταιρισμών θα αποτελέσουν μια τομή ώστε για πρώτη φορά να υπάρχει ένα σταθερό, μακροχρόνιο, απλό και ευέλικτο πλαίσιο, προσαρμόσιμο στις διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες το οποίο θα στοχεύει στην επίλυση θεμάτων αποκλειστικά των συνεταιρισμών.

Ομόφωνα λοιπόν, συμφωνήθηκε να έρθει στη Βουλή ξεχωριστός Νόμος-πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία των Συνεταιρισμών σύμφωνα με τις ανάγκες της γεωργικής παραγωγής, της οικονομίας και των αρχών του συνεργατισμού.

Ως εκ τούτου, συμφωνήθηκε με σεβασμό στο θεσμό του συνεργατισμού, να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε το πλαίσιο που θα προκύψει να βοηθήσει στην εξυγίανση και ανάπτυξη του θεσμού, θέτοντας τις κατευθυντήριες γραμμές κι όχι πολύπλοκες και δυσεφάρμοστες διατάξεις.

Για το λόγο αυτό συστήνεται στο ΥΠΑΑΤ ομάδα σύνταξης και επεξεργασίας προτάσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το βελτιωμένο αυτό θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης των συνεταιρισμών που δεν θα ακυρώνει ό,τι θετικό έχει υπάρξει μέχρι σήμερα, θα επιλύει όμως σωρευμένα προβλήματα και θα δίνει προοπτική για το μέλλον.”

Νωρίτερα το Agronews μετέδιδε τα εξής:
Το πολυνομοσχέδιο για τη γεωργία παίρνει την οριστική του μορφή
Σύσκεψη με τα τρία κόμματα της κυβέρνησης για την τελική μορφή του πολυ-νομοσχεδίου για τη τη γεωργία και την κτηνοτροφία έχει προγραμματίσει την Τετάρτη 5 Ιουνίου, στις 10.30 το πρωί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Τσαυτάρης.
 
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Agronews, τα δύο θέματα που έχουν μείνει ανοιχτά είναι η αναγκαστικότητα του νόμου για τους συνεταιρισμούς και η επιχορήγηση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις από τις εισφορές του ΕΛΓΑ.
Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του Agronews, τα δύο βασικά θέματα που έχουν μείνει ακόμα ανοιχτά είναι η αναγκαστικότητα του νόμου για τη μετατροπή των συνεταιρισμών και η επιχορήγηση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις από τις εισφορές του ΕΛΓΑ.
 
Πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι για αυτά τα δύο θέματα ζητήθηκε από τα κόμματα της συγκυβέρνησης να τοποθετηθούν, ενώ πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας είναι να μη μείνει κανένα “παραθυράκι” ανοιχτό, ειδικά στο θέμα της υποχρεωτικής μετατροπής των δευτεροβάθμιων οργανώσεων σε πρωτοβάθμιες.
 
Το πολυ-νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει σχεδόν 200 σελίδες με διατάξεις για όλα τα θέματα, που θα ξεκινούν από την κτηνοτροφία και τη ρύθμιση των προβλημάτων με τις αδειοδοτήσεις των σταυλικών εγκαταστάσεων και θα φτάνουν μέχρι τη μετατροπή των συνεταιρισμών (ν. 4015) και τα τρόφιμα (διατάξεις για ΕΦΕΤ).
 
Μόλις διαμορφωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, μετά την αυριανή σύσκεψη, ο κ. Τσαυτάρης πρόκειται να το καταθέσει στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.
 

Βρείτε εδώ το σχέδιο νόμου του ΥπΑΑΤ

www.agronews.gr

Προθεσμία 10 ημερών στους «κομμένους» της εξισωτικής

Μέσα σε αυτό το διάστημα θα πρέπει υποβάλουν τις ενστάσεις τους όσοι απορρίφθηκαν από την πληρωμή.
Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των σχετικών καταστάσεων μπορούν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους όσοι απορρίφθηκαν από την πληρωμή της εξισωτικής.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), μετά την πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους 2012 προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας, προέβη στην έκδοση  των καταστάσεων δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων από την συγκεκριμένη πληρωμή. Οι εν λόγω καταστάσεις αναρτώνται στους συνήθεις τόπους ανακοινώσεων των Δήμων και Κοινοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των καταστάσεων στους Δήμους και τις Κοινότητες. 


Για όσους έχουν ελλείψεις δικαιολογητικών
Όσον αφορά τους γεωργούς που έχουν ελλείψεις δικαιολογητικών, διευκρινίζεται ότι πρέπει να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή δια μέσου των Ε.Α.Σ.), τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,  ώστε αφού γίνει ο έλεγχος τους, να καταστεί  δυνατή η πληρωμή τους στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων. Η έκδοση των σχετικών καταστάσεων γίνεται σε εφαρμογή του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 321699/5981/21-08-2008 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

ΕΛΓΑ: Στο μισό τα τέλη επανεκτίμησης ζημιών

"Ψαλιδίζει" το κόστος ο οργανισμός λόγω "της οικονομικής συγκυρίας και των διαμαρτυριών των παραγωγών".
Μείωση σε ποσοστό 50% των τελών επανεκτίμησης που πληρώνουν οι παραγωγοί όταν υποβάλλουν ένσταση επί των πορισμάτων ζημιάς για τη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, αποφάσισε ο ΕΛΓΑ.

Στην απόφαση αυτή, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, προχώρησε «λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τις διαχρονικές δίκαιες διαμαρτυρίες των παραγωγών, οι οποίοι όταν επιθυμούσαν την επανεκτίμηση των ζημιών τους καλούνταν να πληρώσουν τέλη επανεκτίμησης τα οποία θεωρούσαν πολύ υψηλά (διπλάσια από τα τέλη εκτίμησης). Με την ίδια απόφαση:
● Μειώνεται το τέλος εκτίμησης για τα σιτηρά από 1 ευρώ/στρέμμα σε 0,5 ευρώ/στρέμμα
● Μειώνεται το τέλος εκτίμησης για τα ακτινίδια κατά 2-3 ευρώ/στρέμμα ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης.
● Το τέλος εκτίμησης των ζημιών στα κηπευτικά αυξάνεται από 1 ευρώ/στρέμμα σε 2 ευρώ/στρέμμα.
Η σχετική ΚΥΑ αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων ημερών.

Σε επαγγελματίες κτηνοτρόφους οι βοσκότοποι

Σαφείς οδηγίες έδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μοιρασιά των επιλέξιμων στρεμμάτων ανά νομό.
Οι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι δεν πρόκειται να έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα στην
 ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους. Όσοι έχουν δηλώσει βοσκήσιμες γαίες δυστυχώς δεν εμπίπτουν.Οι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι δεν πρόκειται να έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους. Όσοι έχουν δηλώσει βοσκήσιμες γαίες δυστυχώς δεν εμπίπτουν.
Οι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι δεν πρόκειται να έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους, σε σχέση με τις δηλώσεις της ενιαίας ενίσχυσης του 2013, εφόσον αυτά τα δικαιώματα απορρέουν από τις εκτάσεις γης που είχαν δηλωθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια ως βοσκήσιμες γαίες.

Την καθησυχαστική αυτή δήλωση έκανε η αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δήμητρα Χαλικιά, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως δεν θα ισχύσει το ίδιο και για όσους έχουν δηλώσει ως βοσκήσιμες γαίες, εκτάσεις που είναι σε αναδασωτέες περιοχές, καθώς και όσους δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι και διαμένουν σε άλλη διεύθυνση από αυτή που δηλώνουν για έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να λάβουν εξισωτική αποζημίωση.

Από τη Βόρεια Ελλάδα όπου και βρέθηκε από τις 27 έως τις 5 Ιουλίου, στο πλαίσιο ενημερωτικής περιοδείας για το «Σχέδιο Δράσης Βοσκήσιμων Γαιών», η κυρία Χαλικιά προσπάθησε να ηρεμήσει τους ανήσυχους κτηνοτρόφους, μέσα από την ορθή ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων, σχετικά με τη διαμορφωθείσα κατάσταση μετά την έγκριση από την Ε.Ε. των νέων εκτάσεων επιλέξιμων βοσκότοπων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι συναντήσεις έγιναν με τους υπαλλήλους των περιφερειακών ενοτήτων (ΔΑΟΚ) και τους εκπροσώπους των τοπικών Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών. «Πριν από τις δηλώσεις της ενιαίας ενίσχυσης του 2013, εμφανίστηκαν κάποια προβλήματα τα οποία σε κάποιες περιοχές είναι πραγματικά και σε κάποιες πλασματικά, σε σχέση με τα δικαιώματα που απορρέουν αναφορικά με τις γαίες που έχουν δηλωθεί τα προηγούμενα έτη ως βοσκήσιμες γαίες», ανέφερε η κ. Χαλικιά, διευκρινίζοντας ότι «η χώρα μας πέρυσι τον Αύγουστο έφτιαξε ένα σχέδιο δράσης το οποίο υπέβαλλε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τον αριθμό και το ποσοστό, κατ’ επέκταση, των βοσκήσιμων γαιών, που υπήρχαν στο σύνολο της χώρας.

Το αποτέλεσμα του Σχεδίου Δράσης

Με αυτό το σχέδιο δράσης, που έγινε και με επιτόπιους ελέγχους και με φωτοερμηνεία και τηλεπισκόπηση χαρτών, υπήρξε μείωση των εκτάσεων που δηλώναμε, ως βοσκήσιμες γαίες, η οποία έφτασε σε ποσοστό, κατά μέσο όρο, 34,7% στο σύνολο της επικράτειας. Αυτό δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα και αγωνία σε πολλούς γεωργούς και κτηνοτρόφους, οι οποίοι σκέφτονται ότι δεν θα έχουν τις απαιτούμενες γαίες για να δηλωθούν στην ενιαία ενίσχυση του 2013 και έτσι θα πέσει το εισόδημά τους».Περαιτέρω η αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έσπευσε να πει ότι «οι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι δεν πρόκειται να έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους. Όσοι έχουν δηλώσει βοσκήσιμες γαίες οι οποίες υπάρχουν σήμερα σε αναδασωτέες περιοχές και κυρίως στον Έβρο, δυστυχώς δεν εμπίπτουν, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και θα το επεξεργαστούμε».

Να αναληφθούν πρωτοβουλίες

Σε επιστολή, εν τω μεταξύ, προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων κ. Μπαλτογιάννης, σημειώνει ότι δεν είναι δυνατόν σύμφωνα με τις κατανομές των δημοτικών βοσκότοπων να κατανέμονται στους παραγωγούς εκτάσεις οι οποίες ενεργοποιούν δικαιώματα ούτε σε ποσοστό 20%!

Προσθέτει, ακόμη, ότι με δεδομένο ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται στην αρχή και εν όψει της αλλαγής της ΚΑΠ, πρέπει να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες προκειμένου να ενεργοποιούνται δικαιώματα όπως μέχρι σήμερα και παράλληλα να επανεξετασθούν όλες οι εκτάσεις οι οποίες χαρακτηρίστηκαν σαν δάσος αν πράγματι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται.Σε αντίθετη περίπτωση, καταλήγει, «το πρόβλημα το οποίο θα δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα θα είναι τεράστιο και ειδικά στην περιοχή μας η οποία είναι ολόκληρη ορεινή και ημιορεινή και καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της από ορεινούς όγκους θα είναι τεράστιο και θα οδηγήσει σε αφανισμό τους παραγωγούς».

Εάν δεν χρησιμοποιούνται οι γαίες κινδυνεύουν να γίνουν δάσος
Τον κίνδυνο να χαθούν κι άλλες βοσκήσιμες γαίες για αντικειμενικούς λόγους και όχι λόγω των χαρτών, επισημαίνει η κυρία Χαλικιά, με δεδομένες και τις αποφάσεις για την καινούρια ΚΑΠ: «Η χώρα έπρεπε να είχε παλέψει την τροποποίηση του ορισμού του βοσκότοπου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ακόμα και να εντάξουμε για ενίσχυση τους παραδοσιακούς βοσκότοπους, όπως τους εννοεί η κάθε χώρα, το θέμα είναι εάν βόσκονται. Εάν δεν βόσκονται, στην πενταετία θα έχουν γίνει δάσος». Όπως εξήγησε «Πρέπει να θέσουμε ως προϋπόθεση στους κτηνοτρόφους ότι για να λάβουν ενίσχυση είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν τον βοσκότοπο. Να πηγαίνουν εκεί με τα ζώα τους δηλαδή, όχι απλά να δηλώνουν τις εκτάσεις. Αν γινόταν αυτό, δεν θα είχαμε και τόσο μεγάλο πρόβλημα με τις ακριβές ζωοτροφές».

Για την εξισωτική θα υπάρξει έλλειψη επιλέξιμων εκτάσεων

Την επίσπευση της καταχώρισης των δηλώσεων ΟΣΔΕ ζήτησε από τις ΕΑΣ η κυρία Χαλκιά, προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην πληρωμή του «τσεκ» για τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μιλώντας στην Agrenda, εξήγησε τι συνέβη φέτος με το Σχέδιο Δράσης Βοσκήσιμων Γαιών:

Έγινε οριζόντια μείωση στους επιλέξιμους βοσκότοπους;

Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης προκάλεσε κατά μέσο όρο 34,7% μείωση στις δηλούμενες βοσκήσιμες γαίες της χώρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε όλες τις περιοχές ήταν το ίδιο ποσοστό.

Άδικα δηλαδή διαμαρτύρονται οι κτηνοτρόφοι που δεν τους φτάνουν τα στρέμματα για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων;
Επειδή υπήρξανε όλες αυτές οι ανησυχίες, υπολογίσαμε πόσα στρέμματα χρειάζεται ο κάθε νομός και τα κατανείμαμε ανά διαμέρισμα και παραγωγό. Είδαμε ότι σε όλους τους νομούς δεν υπάρχει θέμα ενεργοποίησης δικαιωμάτων. Υπάρχει περίσσεια στρεμμάτων στους νομούς. Φτιάξαμε νέους χάρτες, τους στείλαμε στις ΕΑΣ και στους δήμους που παραχωρούνε τα στρέμματα και τους ζητήσαμε κατά προτεραιότητα να καλύπτουνε τα δικαιώματα των κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφων. Κανένας επαγγελματίας γεωργός δεν έχει πρόβλημα στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων.

Πώς προέκυψε το πρόβλημα;
Τα διαθέσιμα στρέμματα φτάνουν για τα δικαιώματα που χρειάζονται ενεργοποίηση. Από κει και πέρα, οι γαίες που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ δεν είναι μόνο οι επιλέξιμες. Μπορεί κάποιος βοσκός να χρησιμοποιεί 1000 στρέμματα αλλά να μην είναι στα επιλέξιμα ή να μην έχει τόσα δικαιώματα. Επίσης, πολλοί δήλωσαν φέτος παραπάνω, γιατί ακούν φήμες ότι έτσι θα κατοχυρώσουν δικαιώματα για τη νέα ΚΑΠ!

Πώς θα το λύσετε;
Οι συσκέψεις μας έγιναν με τις κατά τόπους ΕΑΣ και τους δήμους για να ξαναδούμε τα υπόβαθρα και τους χάρτες από την αρχή. Απώτερος στόχος είναι να πάρουμε κανονικά την προκαταβολή της φετινής ενιαίας ενίσχυσης τον Οκτώβριο. Κι αυτό γιατί παρατηρείται το φαινόμενο οι παραγωγοί να αρνούνται να υποβάλουν δήλωση ΟΣΔΕ ακόμα και τώρα. Ουσιαστικά ζητάμε από παραγωγούς και Ενώσεις να ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης του ΟΣΔΕ.

Θα μείνουν κάποιοι απ’ έξω;

Εμείς σαν χώρα πρέπει να βρούμε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη τις βοσκήσιμες γαίες. Πρώτη προτεραιότητα είναι οι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι και, εφόσον μείνουν επιλέξιμες γαίες, θα πάνε σε αυτούς που τις ζήτησαν για την εξισωτική αποζημίωση. Τα δικαιώματα τα ενεργοποιούν όλοι, εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι η εξισωτική. Γι’ αυτό πελαγώσανε και οι δήμοι και οι ΕΑΣ.

Έλεγχος στην Ξάνθη
Μόνο στην Ξάνθη υπάρχει πρόβλημα επάρκειας των επιλέξιμων εκτάσεων, σύμφωνα με την κυρία Χαλικιά, η οποία διευκρίνισε ότι «θα προχωρήσουμε σε επιτόπιο έλεγχο 100% όλων των εκτάσεων του νομού και θα λύσουμε το θέμα με τους όμορους νομούς».

Στις υπόλοιπες περιοχές, οι υπηρεσίες έχουν ήδη τις σχετικές εντολές από το υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξάλλου, με το συγκεκριμένο έργο έχει επιφορτιστεί η αντιπρόεδρος του Οργανισμού, η οποία θα μείνει μέχρι να ολοκληρώσει την αποστολή της.
 
Αλεξανδρής Πέτρος www.agronews.gr

«Καπέλο» στο αγροτικό ρεύμα από την αύξηση του τέλους ΑΠΕ

Νέες επιβαρύνσεις στο κόστος χρήσης του ηλεκτρικού ρεύματος για τους αγρότες φέρνουν οι αυξήσεις στο τέλος ΑΠΕ που αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Για το αγροτικό ρεύμα χαμηλής και μέσης η αύξηση στο ΕΤΜΕΑΡ είναι της τάξης του 13% και 25% αντίστοιχα. 
Πιο συγκεκριμένα, οι νέες τιμές του τέλους έχουν ως εξής:
-Αγροτικής χρήσης (Μέση Τάση) 6,97 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 5,57, αύξηση 25%).
-Αγροτικής χρήσης (Χαμηλή Τάση) 7,33 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 6,48, αύξηση 13%)
-Οικιακής χρήσης (Χαμηλή Τάση) 20,80 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 9,53 αύξηση 118%)
 
 -Υψηλής Τάσης 1,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 3,55, μείωση 49%).
 
-Λοιπές χρήσεις Μέσης Τάσης (βιομηχανίες, εμπορικές αλυσίδες) 8,87 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 7,76, αύξηση 14%).
 
-Λοιπές χρήσεις Χαμηλής Τάσης (γραφεία, καταστήματα κ.λπ.) 21,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 14,91, αύξηση 46%).
 
Mεσοσταθμικά η επιβάρυνση είναι της τάξης των 18 ευρώ ανά τετράμηνο για τον μέσο καταναλωτή.
Η ΡΑΕ πάντως επισημαίνει ότι η αύξηση είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτήν που προέκυπτε με βάση τα στοιχεία του Λειτουργού της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ), η οποία έφθανε μεστοσταθμικά στα 23,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με γνώμονα την ανάγκη (που αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση) να μηδενιστεί ως το τέλος του 2014 το έλλειμμα του λογαριασμού χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών. Το έλλειμμα εξακολουθεί να διογκώνεται παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, καθώς συνεχίζεται η εγκατάσταση νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά, αιολικά κ.λπ.), οι οποίες αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν με υψηλές, εγγυημένες τιμές.
Η Αρχή επισημαίνει σχετικά ότι οι αναπροσαρμογές του ΕΤΜΕΑΡ «είναι αποτέλεσμα των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στη διαδικασία ένταξης των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, και κυρίως της ραγδαίας διείσδυσης στο σύστημα των φωτοβολταϊκών συστημάτων». Σημειώνει ωστόσο ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να βρουν εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να ανακοπεί η επιβάρυνση των καταναλωτών.

Η χρήση τυποποιημένου ελαιολάδου στα εστιατόρια έχει ήδη εφαρμοστεί στις υπόλοιπες ελαιοπαραγωγούς χώρες Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία

Μόνο η Ελλάδα συνεχίζει να ανέχεται το χύμα ελαιόλαδο στο τραπέζι της
Σε ουραγό στη χρήση τυποποιημένου ελαιολάδου στην εστίαση αναδεικνύεται η χώρα μας, αφού πλέον είναι η μόνη ελαιοπαραγωγός χώρα της Ευρώπης που δεν την έχει καταστήσει υποχρεωτική. Η χρήση του χύμα ελαιολάδου στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία ήδη έχει απαγορευτεί σε Πορτογαλία, Ιταλία και Ισπανία.
Oι υπόλοιπες ελαιοπαραγωγικές χώρες της Ε.Ε. , δηλαδή
 Πορτογαλία, Ιταλία και Ισπανία έχουν ήδη... εξοστρακίσει δια νόμου το χύμα ελαιόλαδο από τα εστιατόρια και την εστίαση.Oι υπόλοιπες ελαιοπαραγωγικές χώρες της Ε.Ε. , δηλαδή Πορτογαλία, Ιταλία και Ισπανία έχουν ήδη... εξοστρακίσει δια νόμου το χύμα ελαιόλαδο από τα εστιατόρια και την εστίαση.
Στη χώρα μας, αυτό το τόσο  σημαντικό μέτρο που θα έδινε πρόσθετη υπεραξία στο προϊόν και θα διασφάλιζε τα συμφέροντα των καταναλωτών δεν έχει καν τεθεί προς συζήτηση, ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε κι από τις οργανώσεις των παραγωγών, γεγονός που αναδεικνύει τις εγγενείς αδυναμίες του κλάδου να αρθρώσει ουσιαστικό λόγο για τα ζητήματα που τον αφορούν.

Μια χαμένη ευκαιρία

Κι όμως, η Ελλάδα ήταν μία από τις 15 χώρες που είχε στηρίξει το μέτρο αυτό σε κοινοτικό επίπεδο. Η σχετική ρύθμιση που είχε προτείνει ο επίτροπος Γεωργίας Ντατσιάν Τσιόλος προέβλεπε ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2014, τα εστιατόρια δεν θα μπορούσαν να σερβίρουν ελαιόλαδο σε γυάλινες κανάτες, και θα αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν σφραγισμένες επώνυμες και μη αναπληρώσιμες φιάλες.

Η πρόταση της Κομισιόν προβλήθηκε όχι ως μέτρο στήριξης των παραγωγών, αλλά ως ένα μέτρο που προωθεί τη διαφάνεια στην αγορά και προστατεύει τα δικαιώματα του καταναλωτή. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι λάδι πλασάρεται ως ελαιόλαδο στα εστιατόρια.

Ωστόσο, μετά από έντονες αντιδράσεις ορισμένων χωρών του Βορρά, η Κομισιόν απέσυρε την πρόταση άρον άρον. Όπως αναφέρει το BBC, η επιβολή ενός τέτοιου μέτρου ήταν δύσκολη σε μια εποχή που ο ευρωσκεπτικισμός είναι στα πιο υψηλά του επίπεδα. Φυσικά δεν βοήθησαν και οι φορτισμένες δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού  Ντέιβιντ Κάμερον («Πρόκειται ακριβώς για ένα από τα ζητήματα που δεν θα έπρεπε καν να συζητιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση») αλλά και του Ολλανδού ομολόγου του Μαρκ Ρούτε («Η ιδέα αυτή είναι τόσο παράξενη που τα λόγια περιττεύουν»).

Το σίγουρο είναι ότι οι χώρες του Βορρά θα έβλεπαν αλλιώς το θέμα αν αφορούσε ένα προϊόν που παράγουν οι ίδιες. Ωστόσο η  Κομισιόν αναγκάστηκε να κάνει στροφή 180 μοιρών και η πρόταση πλέον δεν είναι καν στο τραπέζι.


Πρωτοπόροι οι Πορτογάλοι


Αυτό όμως δεν εμπόδισε τις χώρες που παράγουν ελαιόλαδο να προωθήσουν ανάλογα μέτρα σε εθνικό επίπεδο, εκθέτοντας με τον τρόπο αυτό την αβελτηρία των Βρυξελλών. Πρώτη το έκανε η Πορτογαλία, που εφαρμόζει ανάλογο μέτρο εδώ και ένα χρόνο. Ακολούθησε η Ιταλία όπου το υπουργείο Γεωργίας φέτος εξέδωσε ερμηνευτική διάταξη του νόμου του 2006 για το ελαιόλαδο, διευκρινίζοντας ότι πέραν της νόμιμης σήμανσης, τα δοχεία ελαιολάδου στα εστιατόρια θα πρέπει να διαθέτουν πώμα μίας χρήσης και να μην ξαναγεμίζονται.
Όπως επισημαίνει η αγροτική συνομοσπονδία Coldiretti, η χρήση συσκευασμένου ελαιολάδου στην εστίαση προστατεύει το κύρος του σήματος «Made in Italy» στη γαστρονομία και τον τουρισμό. Ακολούθησε η Ισπανία, όπου στις αρχές Ιουλίου το υπουργείο Γεωργίας υποχώρησε στις συνεχείς πιέσεις των παραγωγών και προανήγγειλε νόμο που θα απαγορεύει τη χρήση του χύμα ελαιολάδου στην εστίαση και τη φιλοξενία. Έτσι η Ελλάδα έτσι μένει η μόνη ελαιοπαραγωγός χώρα που… περί άλλων τυρβάζει.

Μαγειρεύουν με ελαιόλαδο και μάλιστα το υπογράφουν

Μια από τις πιο σοβαρές  προσπάθειες  για την προώθηση του ελαιολάδου στην εστίαση αντιπροσωπεύει η δημιουργία του Δικτύου Επιχειρήσεων Αποκλειστικής Χρήσης Ελαιολάδου (ΔΕΑΧΕ) που έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του στην Κρήτη.

Τα 38 εστιατόρια-μέλη του δικτύου δεσμεύονται ότι θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά ελαιόλαδο, όχι μόνο για να τονώσουν την τοπική οικονομία αλλά κυρίως προς όφελος του καταναλωτή και για την  ανάδειξη της Κρήτης ως προορισμού γαστρονομικού τουρισμού, ενώ τάσσονται υπέρ της χρήσης μη επαναπληρούμενων συσκευασιών ελαιολάδου

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ στο Ρέθυμνο συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:

(α) Άμεση έναρξη της προβλεπόμενης Πιστοποίησης των Μελών του Δικτύου, που θα γίνει με δαπάνες του προγράμματος, ώστε αυτή να έχει ολοκληρωθεί πριν από τις 12 Σεπτεμβρίου. Τα Μέλη του Δικτύου που θα πιστοποιηθούν, θα εφοδιαστούν με λογότυπο.
(β) Το λογότυπο του Δικτύου πρέπει να είναι απλό, κατανοητό, καλαίσθητο και χαρακτηριστικό και πρέπει να σχεδιαστεί άμεσα και να τεθεί υπόψη και του ΔΣ.
(γ) Το ύψος της εγγραφής, που θα γίνεται εφάπαξ για κάθε Μέλος, καθορίζεται σε 50 ευρώ, ενώ το ύψους της ετησίας εισφοράς προσδιορίζεται μεταξύ 100-150 ευρώ.
(δ) Η χρήση μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ελαιολάδου στα τραπέζια των ταβερνών μελών, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις ΕΕ και Κυβέρνησης, κρίνεται σκόπιμη και θα επιχειρηθεί η πιλοτική εφαρμογή της εθελοντικά μέχρι την ΓΣ οπότε θα οριστικοποιηθεί.
(ε) Εξέταση της δυνατότητας προσφοράς συσκευασιών παρθένου ελαιολάδου κατάλληλου για τηγάνισμα από επιχειρήσεις εμπορίας μέλη του Δικτύου σε επιχειρήσεις εστίασης του δικτύου σε ειδικές τιμές.
Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων του Δικτύου, η ζημιά που προκαλείται από τη χρήση σπορέλαιων στις επιχειρήσεις εστίασης της Κρήτης, δεν αφορά μόνο τους ελαιοπαραγωγούς, αφορά κυρίως και περισσότερο την δυσφήμιση του τόπου και την απώλεια της ευκαιρίας να προβάλλουν την κρητική διατροφή.
 

Μείωση 15% αναμένεται φέτος στην παραγωγή μήλων Ζαγοράς

 
Μπορεί η συγκομιδή μήλων στην περιοχή της Ζαγοράς να ξεκινάει τον Σεπτέμβριο όμως ήδη οι παραγωγοί έχουν ξεκινήσει να προγραμματίζουν την επόμενη παραγωγική χρονιά. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στον ΑγροΤύπο, ο Διευθυντής του Α.Σ. Ζαγοράς κ. Διονύσιος Βαλασσάς η παραγωγή φέτος αναμένεται μειωμένη σε ποσοστό 15% όμως η ποιότητα εξελίσσεται αρκετά ικανοποιητικά. Επίσης ήδη ενδιαφέρον έχουν επειδέιξει έμποροι από την αγορά της Αιγύπτου παρά το γεγονός ότι στην χώρα το τελευταίο διάστημα σημειώνονται ταραχές σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.
«Έχει τελειώσει η διαδικασία του αραιώματος των καρπών. Η παραγωγή για την ώρα είναι σε καλά επίπεδα. Θα είμαστε βέβαια χαμηλότερα από πέρσι, σε ποσοστό περίπου 15% (1 με 2 εκατ. κιλά λιγότερα. Πέρσι η παραγωγή έφθασε στα 13 εκατ. κιλά) και αυτό οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την περίοδο της ανθοφορίας. Η ποιότητα εξελίσσεται ικανοποιητικά. Από πλευράς μεγέθους τα μήλα είναι προχωρημένα», μας αναφέρει ο Διευθυντής του Α.Σ. Ζαγοράς κ. Διονύσιος Βαλασσάς.
Και προσθέτει: «Είχαμε μια χαλαζόπτωση σε μια μικρή περιοχή της Ζαγοράς, όμως τα μήλα το διάστημα εκείνο ήταν μικρά με αποτέλεσμα να μην έχουμε ουσιαστικό πρόβλημα. Τα τελευταία μας μήλα πουλήθηκαν αρχές Ιουνίου και η συγκομιδή ξεκινάει ξανά τον Σεπτέμβριο. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από την αγορά της Αιγύπτου παρόλο που υπάρχουν ταραχές σε αυτή την χώρα».
Και καταλήγει: «Στις αρχές Αυγούστου στην Πράγα θα πραγματοποιηθεί πανευρωπαϊκό συνέδριο για την πρόγνωση της παραγωγής μήλων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το συνέδριο αυτό αποτελεί τον πρώτο “μπούσουλα” διότι πια δεν μας αφορούν μόνο τα επίπεδα παραγωγής στην Ελλάδα αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται στην Ευρώπη αλλά και τον κόσμο».
 

Γ. Διοκαράντος: Μόνο με σύσταση γεωπόνων η οποιαδήποτε χρήση γεωργικών φαρμάκων

Για το νόμο 4152/2013 (ο οποίος αφορά το άνοιγμα των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων), την κατάσταση με την εμπορία εφοδίων στην Ελλάδα και το θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, μιλάει στον ΑγροΤύπο ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου εταιριών Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) κ. Γιάννης Διοκαράντος. Σύμφωνα με τον ίδιο το ζήτημα δεν είναι εάν η επιστημονική συμβουλή και υποστήριξη θα ονομάζεται συνταγή ή γραπτή οδηγία ή οτιδήποτε άλλο. Το ζήτημα είναι να τεθεί ως προαπαιτούμενο στη νομοθεσία η οποιαδήποτε χρήση από τους παραγωγούς των γεωργικών φαρμάκων να γίνεται μόνο εφόσον έχει υπάρξει σύσταση από γεωπόνο. «Με μεθοδεύσεις αποκλεισμών συγκεκριμένων επαγγελματιών του γεωπονικού κλάδου και ιδιαίτερα εστιάζοντας σε ασυμβίβαστα δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει η παραμικρή πρόοδος. Αντιθέτως κινδυνεύουμε να χάσουμε εντελώς την επιστημονική μας υπόσταση και να βρεθούμε ισότιμοι ως γεωπόνοι με αποφοίτους τεχνικών λυκείων», αναφέρει ο Πρόεδρος του ΕΣΥΦ.
  • Ποια είναι η θέση σας για τον νόμο 4152/2013;
Σχετικά με το νόμο 4152, με τον οποίο απελευθερώθηκαν όσα επαγγέλματα θεωρούνταν ακόμα κλειστά, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της εμπορίας γεωργικών εφοδίων από γεωπόνους, θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο διατυπώθηκε το άνοιγμα της εμπορίας για τα λιπάσματα και το πολλαπλασιαστικό υλικό άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Δυστυχώς ταυτίστηκε η ενέργεια της πώλησης με αυτή της παροχής επιστημονικών συμβουλών και ως εκ τούτου ο κάθε απόφοιτος λυκείου (Γενικού ή ΕΠΑΛ) με μία μικρής διάρκειας κατάρτιση γίνεται ισότιμος με αυτόν ο οποίος φέρει τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης…
Ο 4152 διατήρησε την υποχρέωση της ύπαρξης γεωπόνου κατά την πώληση των γεωργικών φαρμάκων. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι η συγκεκριμένη διάταξη τίθεται εκ νέου υπό αμφισβήτηση και αντικειμενικός σκοπός είναι να γίνει ανάλογη αυτής των λιπασμάτων και του πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Τι συμβαίνει με την εμπορία εφοδίων στην Ευρώπη και τι στην Ελλάδα;
Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε το γεγονός ότι η αγορά των εισροών στην Ελλάδα είχε μέχρι σήμερα μία εντελώς διαφορετική δομή από αυτή της υπόλοιπης Ευρώπης. Η υποχρεωτική ωστόσο ύπαρξη γεωπόνων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διενέργεια πωλήσεων διασφάλιζε ένα υψηλό ποσοστό παροχής χωρίς χρέωση τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών προς τους παραγωγούς καθώς και μία ασφαλή διακίνηση των εισροών.
Διαφαίνεται ότι ασκούνται πιέσεις προκειμένου η δομή της αγοράς και της διακίνησης των εισροών να ακολουθήσει τα πρότυπα της υπόλοιπης Ε.Ε..
Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρέωση όλων μας να διασφαλίσουμε την υποχρεωτική ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης προκειμένου ο Έλληνας παραγωγός να συνεχίσει να καλλιεργεί διαχειριζόμενος με αίσθημα ευθύνης τα αγροτικά εφόδια.
Η οποιαδήποτε κατάρτιση πολιτών δεν είναι σε θέση σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει το πτυχίο του γεωπόνου. Είναι μόνο αρκετή να διασφαλίσει την σωστή πώληση των αγροτικών εφοδίων. Για το ποια εφόδια, σε ποιες δοσολογίες (ιδιαίτερα για τα γεωργικά φάρμακα) και σε ποιους χρόνους επέμβασης μπορεί και πρέπει να αποφασίζει ο γεωπόνος.
Θα χαθεί έτσι στις περισσότερες των περιπτώσεων μια εμπειρία ετών, η γνώση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής και η σωστή χρήση των γεωργικών φαρμάκων με βάση το ιστορικό κάθε περιοχής και τις συνθήκες ανά χωράφι (μικροκλίμα κ.τλ) που συμβάλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων & στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας.
  • Ποια είναι η θέση σας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση;
Θεωρούμε ότι το μεγάλο στοίχημα αυτή την περίοδο είναι να διασφαλίσουμε εκτός από τις θέσεις εργασίας των γεωπόνων, κυρίως την επιστημονική μας υπόσταση.
Στο παραπάνω πλαίσιο και στην ανάγκη της υποχρεωτικής παροχής των τεχνικών συμβουλών και υποστήριξης από γεωπόνους θα μπορούσε να ενταχτεί και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Κατά τη γνώμη μας το ζήτημα δεν είναι εάν η επιστημονική συμβουλή και υποστήριξη θα ονομάζεται συνταγή ή γραπτή οδηγία ή οτιδήποτε άλλο. Το ζήτημα είναι να τεθεί ως προαπαιτούμενο στη νομοθεσία η οποιαδήποτε χρήση από τους παραγωγούς των γεωργικών εφοδίων και ιδιαίτερα των γεωργικών φαρμάκων να γίνεται μόνο εφόσον έχει υπάρξει σύσταση από γεωπόνο. Με μεθοδεύσεις αποκλεισμών συγκεκριμένων επαγγελματιών του γεωπονικού κλάδου και ιδιαίτερα εστιάζοντας σε ασυμβίβαστα δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει η παραμικρή πρόοδος. Αντιθέτως κινδυνεύουμε να χάσουμε εντελώς την επιστημονική μας υπόσταση και να βρεθούμε ισότιμοι ως γεωπόνοι με αποφοίτους τεχνικών λυκείων.
Σε αυτό το momentum έχουμε όλοι χρέος όχι μόνο να υποστηρίξουμε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, αλλά και τη δουλειά τόσων ετών χιλιάδων συναδέλφων που στήριξαν και στηρίζουν την αγροτική παραγωγή και το εισόδημα του Έλληνα αγρότη.
  • Και τι θα γίνει με τον παραγωγό. Θα επιβαρυνθεί επιπλέον κόστος στη σημερινή εποχή;
Είναι αλήθεια οτι γίνονται προσπάθειες καθορισμού αμοιβής για τη συνταγογράφηση, ξεκομμένα από οποιαδήποτε άλλη τεχνική υποστήριξη και με αποτέλεσμα μόνο την επιβάρυνση του παραγωγού για μία μεμονωμένη ενέργεια, στο σύνολο των θεμάτων και συμβουλών που χειρίζονται οι γεωπόνοι με τους συνεργάτες παραγωγούς τους.
Η δημιουργία ενός σώματος συμβούλων παροχής υπηρεσιών θα έχει έννοια να δημιουργηθεί μόνον εφόσον υπάρξει οικονομικό κίνητρο γι αυτούς. Έτσι όμως θα αποτελέσει σημαντικό πρόσθετο κόστος για τον Έλληνα γεωργό. Αντίθετα το υπάρχον σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά και με ελάχιστο κόστος: οι ιδιοκτήτες καταστημάτων πώλησης γεωργικών φαρμάκων είναι κάτοχοι πτυχίου επιστήμονα και παράλληλα έχουν ρόλο συμβουλευτικό σε ότι αφορά τη φυτοπροστασία και τις ενισχύσεις ενώ παράλληλα πιστώνουν γεωργούς που αδυνατούν να ανταποκριθούν άμεσα χωρίς να χάσουν την καλλιέργειά τους. Να σημειωθεί ότι το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών είναι ενσωματωμένο στην τιμή πώλησης των προϊόντων και δεν τιμολογούνται χωριστά.
 

Ξεμπλοκάρει η επιστροφή ΦΠΑ με διορθώσεις στις τιμές. Θα γίνεται άμεση επιστροφή μέχρι του ποσού που δικαιολογούν τα νέα όρια και για το υπόλοιπο θα υπάρξει έλεγχος

 
Επικαιροποιήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία για τις καλλιέργειες, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στην επιστροφή του ΦΠΑ προς τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, επειδή υπήρχε μεγάλη απόκλιση των «αντικειμενικών» τιμών παραγωγής με τα τιμολόγια που κατέθεταν οι παραγωγοί, αφού ότι οι τιμές που διέθεταν τα συναρμόδια υπουργεία απείχαν από τις πραγματικές. Ακόμη συμφωνήθηκε να επιστρέφεται ο ΦΠΑ στους αγρότες μέχρι του ποσού που δικαιολογούν τα νέα όρια και για το υπόλοιπο ποσό να γίνεται έλεγχος από την εφορία. Οι νέες «ρεαλιστικές» τιμές θα περιλαμβάνουν μια αύξηση κατά 10% επί των αρχικών τιμών για τα προϊόντα στα οποία θεωρήθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα. Τα νέα στοιχεία θα δοθούν στις κατά τόπους ΔΟΥ.

Να θυμίσουμε ότι φέτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1066/2-4-2013 απόφαση, προβλεπόταν ότι εφόσον η «αντικειμενική» αξία της αγροτικής παραγωγής που υποβάλει ο παραγωγός στην δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ- ΕΛΓΑ είναι μικρότερη από την αξία που προκύπτει από τα φορολογικά παραστατικά (τιμολόγια) της αίτησης επιστροφής, η αίτηση του παραγωγού θα απορρίπτεται και η επιστροφή του ΦΠΑ θα γίνεται ύστερα από τον σχετικό έλεγχο μέσα σε ένα εξάμηνο.
Όπως δηλώνει στον ΑγροΤύπο ο βουλευτής της ΝΔ κ. Ιορδάνης Τζαμτζής, «με τα νέα όρια στην ποσότητα και τις τιμές των προϊόντων, περισσότερο από το 80% των αγροτών, θα πάρουν την επιστροφή ΦΠΑ χωρίς πρόβλημα». Ο κ. Τζαμτζής παρενέβη στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Θεοχάρη, ζητώντας να προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο Οικονομικών βάση των νέων ποσοτήτων και των νέων τιμών, στην διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες. Ο κ. Θεοχάρης προχώρησε στην έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποίησε στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη, ζητώντας να προχωρήσει η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες με τα νέα δεδομένα. «Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών θα κατατεθεί η σχετική τροπολογία, η οποία θα συμπεριλαμβάνει την παραπάνω απόφαση, ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες», δήλωσε ο κ. Τζαμτζής.
Στην απόφαση του ο κ. Θεοχάρης συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:
α) Να μην γίνεται κανένας έλεγχος μέχρι του ποσού επιστροφής ΦΠΑ των αγροτών έως 200 ευρώ.
β) Να επιστρέφεται ο ΦΠΑ στους αγρότες, μέχρι του ποσού που δικαιολογούν τα νέα όρια που έχει ορίσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Οικονομικών και για το υπόλοιπο ποσό να γίνεται έλεγχος από την εφορία.
Δηλαδή, εάν ο αγρότης προσκομίσει τιμολόγια 50.000 ευρώ και σύμφωνα με τις νέες ποσότητες και τις τιμές που έχουν ορίσει τα αρμόδια Υπουργεία δικαιολογείται επιστροφή ΦΠΑ για τιμολόγια 40.000 ευρώ, ο αγρότης θα πάρει επιστροφή ΦΠΑ για τις 40.000 ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό θα γίνεται έλεγχος από την εφορία.

Από την πλευρά της η βουλευτής Ηλείας της ΝΔ κ. Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, που συμμετείχε στην πρόσφατη συνάντηση για το πρόβλημα της επιστροφής του ΦΠΑ που διοργάνωσαν οι αγρότες στην Ηλεία, δήλωσε στον ΑγροΤύπο ότι «σήμερα οι νέες τιμές θα δοθούν στις ΔΟΥ, ώστε να μπορέσει να «ξεμπλοκάρει» το σύστημα. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι αγρότες όλης της Ελλάδας. Οι τιμές σε πολλά προϊόντα (όπως για παράδειγμα στη σταφίδα, που με βάση το αντικειμενικό σύστημα έχει μια τιμή 84 λεπτά το κιλό, όταν είναι γνωστό ότι οι παραγωγοί τον περασμένο χρόνο πούλησαν τη σοδειά τους με τιμή πάνω από τα 1,20 ευρώ το κιλό) δεν ήταν σωστές. Αυτή την εποχή που οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν τόσα οικονομικά προβλήματα δεν υπήρχε κανένας λόγος να καθυστερούμε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τους ελέγχους για να εισπράξουν τα χρήματά τους. Το θετικό είναι ότι προχωρήσαμε έγκαιρα και άμεσα στις σχετικές διορθώσεις».
Σταύρος Παϊσιάδης

info@agrotypos.gr

Ενημερωτική εκδήλωση για τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης αερομεταφοράς

 
Οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013 στον Τύρναβο στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου (ΑΣΕΠΟ) 9.00- 11.00 π.μ. και στη Νίκαια στα σιλο-σιτοκαθαριστήρια του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νίκαιας 6.00 – 8.00 μ.μ.Διοργάνωση: Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ. Πληροφορίες: ΤΗΛ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143.
Στις εκδηλώσεις θα παραστεί κλιμάκιο του ΥΠ.Α.Α.Τ. με επικεφαλής την Προϊσταμένη της Δ/νσης Προστασίας Φυτών,Τμ. Ελέγχου & Εγκρίσεως Κυκλοφορίας Γεωργικών Φαρμάκων κα Τσιάμπα.
Σε μία εποχή που αλλάζει διαρκώς, τόσο στον τομέα της γεωργίας όσο και της φυτοπροστασίας, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεχίζει να ενημερώνει, να στηρίζει και να παρέχει «εργαλεία» στους έλληνες καλλιεργητές. Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού 1107/2009 Ε.Ε., καθώς και η οδηγία 128/2009 εισάγουν νέες συνθήκες στην καλλιέργεια της γης: καταργούνται γνωστά γεωργικά φάρμακα, εισάγονται νέες καλλιέργειες και νέοι τρόποι καλλιέργειας, αυστηρότεροι κανόνες για την ασφάλεια του καταναλωτή, του χρήστη και του περιβάλλοντος, έλεγχοι του ψεκαστικού εξοπλισμού, συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων κ.α.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων :
• Θα γίνει ενημέρωση από τους παρευρισκόμενους του ΥΠ.Α.Α.Τ. για τη χρησιμότητα και την περιβαλλοντική σημασία των ψεκαστικών με τα νέου τύπου μπέκ.
• θα εγκατασταθούν σε ψεκαστικά μηχανήματα ακροφύσια μειωμένης αερομεταφοράς και θα γίνει ρύθμιση και επίδειξη ψεκασμού από ειδικό τεχνικό. 

• Θα γίνει ενημέρωση από τον πρόεδρο της Δ.Ε. του Παραρτήματος κ. Ιωάννη Γεωργιάδη για το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης πλαστικών κενών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προιόντων που εφαρμόζεται στο Δήμο Κιλελέρ,θα μοιραστούν έντυπα φυλλάδια οδηγιών για το πρόγραμμα και σακούλες συλλογής των κενών συσκευασιών και θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα συλλογής των κενών ανά δημοτικό διαμέρισμα.

www.agrotypos.gr

Η Monsanto εγκατέλειψε την προσπάθεια έγκρισης στην Ε.Ε.νέων μεταλλαγμένων προϊόντων της

Η Monsanto εγκατέλειψε την προσπάθεια έγκρισης στην Ε.Ε.νέων μεταλλαγμένων προϊόντων τηςΗ αμερικανική εταιρεία-κολοσσός της χημικής και της αγροτικής βιομηχανίας Monsanto, εγκατέλειψε την προσπάθειά της να διαθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο σπόρο ενός γενετικά τροποποιημένου φυτού, όπως δήλωσε εκπρόσωπός της, αφού δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις αντιδράσεις που ανέκυψαν.
Οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) και σπόροι έχουν αντιμετωπίσει σθεναρή αντίσταση στην Ευρώπη, λόγω των ανησυχιών για την υγεία και το περιβάλλον.
 
«Θα αποσύρουμε τις αιτήσεις χορήγησης αδειών για την καλλιέργεια γενετικά βελτιωμένων γεωργικών προϊόντων σε συνεννόηση με τους εταίρους μας και αφού διασαφηνιστούν πιθανές υποχρεώσεις» της εταιρείας, ανέφερε ανακοίνωσή της.
 
Η απόφαση αυτή αφορά νέες ποικιλίες καλαμποκιού, τεύτλων και φασολιών σόγιας. Για όλα αυτά τα προϊόντα εκκρεμούσε η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων.
 
Η Μονσάντο ανέφερε πάντως ότι θα συνεχίσει να διαθέτει τον μεταλλαγμένο σπόρο καλαμποκιού MON 810 στην ΕΕ, αναφέροντας ότι έχει βρει το «απαιτούμενο περιβάλλον για την επιτυχή διάθεση των ποικιλιών αυτών». Η εταιρεία πωλεί επίσης και συμβατικούς σπόρους.
 
Η Μονσάντο είχε υποβάλει τέσσερις αιτήσεις αδειοδότησης, η διαδικασία για την έγκριση ή την απόρριψη των οποίων εκκρεμούσε στην ΕΕ. Η μία εξ αυτών αφορά την ανανέωση της άδειας για την καλλιέργεια του MON 810, που κυρίως καλλιεργείται στην Ισπανία, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του ευρωπαίου επιτρόπου Υγείας, Τόνιο Μποργκ.
 
«Στην πράξη στην ΕΕ, σε έναν ορισμένο αριθμό κρατών, υπάρχει επιφυλακτικότητα όσον αφορά την καλλιέργεια των ΓΤΟ. Αυτό είναι γεγονός», ανέφερε ο εκπρόσωπος του επιτρόπου, Φρεντρίκ Βενσάν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων φυτών καλύπτουν μόλις 100.000 εκτάρια στην επικράτεια της ΕΕ, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο καλλιεργούνται σε 170 εκατ. εκτάρια.
 
Η γερμανική ανταγωνίστρια της Μονσάντο, η εταιρεία BASF, ανακοίνωσε πέρυσι ότι μετακινεί την διεύθυνσή της η οποία ειδικεύεται στους ΓΤΟ στις ΗΠΑ, λόγω της έλλειψης αποδοχής των προϊόντων αυτών στην Ευρώπη.
 
Οικολόγοι ακτιβιστές καλωσόρισαν την απόφαση της Μονσάντο και κάλεσαν να υπάρξει περαιτέρω ανάληψη δράσης για την εξάλειψη των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων από όλη την Ευρώπη.
 
«Δεν υφίσταται αγορά για τα ΓΤ προϊόντα στην Ευρώπη: το κοινό δεν τα θέλει, οι αγρότες δεν τα θέλουν», ανέφερε στέλεχος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Φίλοι της Γης, προσθέτοντας πάντως ότι η «τοξική παρουσία» της Μονσάντο δεν έχει απομακρυνθεί εντελώς.
 
«Σχεδιάζουν ακόμα να καλλιεργηθεί το βασικό τους ΓΤ προϊόν στην Ευρώπη, επιδιώκουν να διευρύνουν τον έλεγχό τους επί των συμβατικών σπόρων και να αυξήσουν τις πωλήσεις των χημικών τους που μολύνουν τη γη μας και τα σώματά μας», πρόσθεσε.
 
«Η συνέχιση της απόρριψής [του] από τους αγρότες, από τους καταναλωτές και από τις κυβερνήσεις θα οδηγήσει εντέλει την Μονσάντο να αποσύρει το ΓΤ καλαμπόκι MON 810, το μόνο γενετικά τροποποιημένο προϊόν στην Ευρώπη», ανέφερε από την πλευρά του στέλεχος της Greenpeace.
 
Ωστόσο η απόφαση αυτή δεν μεταβάλει την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων προϊόντων από άλλες χώρες στην ΕΕ. Την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε τον δρόμο για να εισαχθεί σε ευρωπαϊκές χώρες καλαμποκιού που παράγει η SmartStax και έχουν αναπτύξει από κοινού η Μονσάντο και η Dow Agro Sciences. Το πράσινο φως αναμένεται να δοθεί επίσημα τις επόμενες εβδομάδες.
 
 

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 (29/2013)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
18/07/13ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 8ης/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
--
15/07/13ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 2014-2020
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τις απόψεις και προτάσεις του για τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό της περιόδου 2014-2020.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
19/07/13ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ: ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.
Το Παράρτημα Θράκης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καταθέτει τις απόψεις του για το πολυνομοσχέδιο του Υπ.Α.Α.Τ..
19/07/13ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
Έγγραφο του παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας για τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να παρθούν από την Πολιτεία για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
18/07/13ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
--
16/07/13ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., απέστειλε στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου τις επισημάνσεις του σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου.
15/07/13ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α.
Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εξέδωσε Δελτίο Τύπου με τις προτάσεις του για τις νέες Προσκλήσεις των Μέτρων του Π.Α.Α. 4ης και 5ης Προγραμματικής Περιόδου.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
19/07/13ΠΑΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοίνωση του Πανγεωτεχνικού Αγωνιστικού Μετώπου για τους δασικούς χάρτες.
19/07/13Κ.Υ.Α. 144962/9-7-2013: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 (ΦΕΚ 1720/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 144962/9-7-2013 <2 2007="" 3="" 4424=""> (ΠΑΑ)>.
18/07/13Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝ.ΠΕ.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Πραγματοποιήθηκε στις 17-07-2013 συνάντηση των μελών του Γ.Σ της ΠΟΓΕΔΥ με μέλη του Δ.Σ. της ΕΝ.ΠΕ. για να συζητηθεί η πρόταση της Ομοσπονδίας για την κατάρτιση των νέων οργανισμών των Αιρετών Περιφερειών, όσο αφορά τις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες.
18/07/13ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ: 12ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ (ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΠΡΑΓΑ)
Ο Σύλλογος Γεωτεχνικών Εκδρομέων διοργανώνει εκδρομή σε Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Κρακοβία-Βαρσοβία-Πράγα.
18/07/13Π.Ε.Γ.Δ.Υ.: ΝΕΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ανακοίνωση της ΠΕΓΔΥ για το νέο πειθαρχικό δίκαιο.
18/07/13ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υποβλήθηκαν στις 11 Ιουλίου 2013 οι τελικές δεσμευτικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων του έργου <Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ>.
17/07/13Π.Ε.Δ.Δ.Υ.: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.), με ανακοίνωσή της, καταθέτει τις σοβαρές διαφωνίες και ενστάσεις της για πολλές από τις διατάξεις του υπό συζήτηση στη Βουλή νομοσχεδίου <Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις>.
16/07/13Π.Ο.Σ.Ε.Γ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (Π.Ο.Σ.Ε.Γ.) απέστειλε στους γεωτεχνικούς φορείς διευκρινήσεις και απαντήσεις για τις απόψεις της όσον αφορά το νομικό πλαίσιο των Γεωργικών Φάρμακων, των Λιπασμάτων και του Πολλαπλασιαστικού Υλικού.
15/07/13ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ Π.Μ.Σ. <ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ> ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
--
15/07/13Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης για την κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) και κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007.
15/07/13Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, παρέδωσε η Επιτροπή αξιολόγησης την εισήγηση της για την ολοκλήρωση της τελικής φάσης αξιολόγησης των προσφορών που αφορούν στην Έρευνα και Εκμετάλλευση υδρογονανθράκων για την περιοχή <Κατάκολο>, στο πλαίσιο της διαδικασίας της <Ανοικτής Πρόσκλησης> (OpenDoor), που είχε προκηρύξει το ΥΠΕΚΑ στις 2 Ιανουαρίου 2012.
15/07/13Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε.
Το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει τη λειτουργία του Μητρώου Πληροφοριών Λειτουργούντων Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. (ΜΠΛΣ). Το Μητρώο παρέχει τεκμηριωμένη πληροφόρηση για το συνολικό πλήθος και την εγκατεστημένη ισχύ των Σταθμών Α.Π.Ε. που λειτουργούν στη χώρα, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στους ενδιαφερόμενους σε ειδικότερα δεδομένα που αφορούν κάθε Σταθμό ξεχωριστά, όπως είναι η τεχνολογία, η γεωγραφική θέση και το δίκτυο σύνδεσης.
15/07/13Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε σήμερα την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων σε σειρά κτιριακών έργων, που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος.
15/07/13ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012
Η εξισωτική αποζημίωση αφορά στην παροχή ενίσχυσης προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους. Το συνολικό ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης ανέρχεται στα 81.331.919,15 € και αφορά συνολικά 62.038 δικαιούχους.
15/07/13ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΩΦΕΛΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
Σύμφωνα με νέα μελέτη που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η θέσπιση θαλάσσιων ζωνών, συμπεριλαμβανομένων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ), στη Μεσόγειο θα μπορούσε να ωφελήσει τη Γαλάζια Ανάπτυξη και τις γενικότερες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας.
15/07/13ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΜΑΪΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για την εξέλιξη των Αναθεωρημένων Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία για το μήνα Μάιο 2013.
15/07/13ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία τον μήνα Απρίλιο 2013.
15/07/13
Υ.Α. 1784/84343/5-7-2013: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1.2 ΚΑΙ 6.1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (ΦΕΚ 1674/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1784/84343/5-7-2013 <΄Εγκριση δαπάνης και καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής των δράσεων 1.2 <Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet> και 6.1 <Εφαρμοσμένη Έρευνα>, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2013>.
15/07/13
Υ.Α. 1782/84286/5-7-2013: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.3 <ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ> ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (ΦΕΚ 1673/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1782/84286/5-7-2013 <Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2013>.
15/07/13
Υ.Α. 1785/84345/5-7-2013: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1 ΚΑΙ 4.2 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (ΦΕΚ 1672/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 1785/84345/5-7-2013 <Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής, των δικαιούχων και του ύψους επιχορήγησης των δράσεων 4.1 <Αναλύσεις Μελιού> και 4.2 <Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού>, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2013>.
15/07/13
Υ.Α. 375/80458/28-6-2013: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (ΦΕΚ 1634/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 375/80458/28-6-2013 <Καθορισμός ύψους ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόνο γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους το 2012 με προορισμό την παραγωγή παραδοσιακών τυριών, στο πλαίσιο της αριθ. 328609/28−09−2009 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, και των κανονισμών Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ)1914/2006 της Επιτροπής>.