Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Δακοκτονία 2013: ΑΝΑΚΟΙΝ ΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 4 Τομεαρχών στην ΜΑΓΝΗΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝ ΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 02/2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων
 


Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων  (ΠΕ ΓΕΩ ΠΟΝΩ Ν εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής (Τομεαρχών
Δακοκτονίας) για την κάλυψη εποχικών αναγκών της /νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων που εδρεύει στο Βόλο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
 
diavgeia.gov.gr ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΡ-Η62
Δημοσίευση σχολίου